updated: 3/23/2019

ʻŌlelo Noʻeau
Concordance - Numerical Index

 a    e    h    i    k    l    m    n    o    p    r    s    u    w   

100   
200   
300   
400   
500   
600   
700   
800   
900   
1000   
1100   
1200   
1300   
1400   
1500   
1600   
1700   
1800   
1900   
2000   
2100   
2200   
2300   
2400   
2500   
2600   
2700   
2800   
2900   
 


1. ʻAʻahu ʻili kao.
2. ʻAʻa i ka hula, waiho ka hilahila i ka hale.
3. A ʻai ka manu i luna.
4. A aloha wale ʻia kā hoʻi o Kaunuohua, he puʻu wale nō.
5. Aʻeaʻe mōhala i luna o ke kukui.
6. ʻĀhaʻi akula i ka welowelo.
7. ʻĀhaʻi lā i ka pupuhi.
8. Ahē nō ka manu o Kaʻula, he lā ʻino.
9. A hewa no he hale kanaka, ʻaʻohe hewa o ka hale kanaka ʻole.
10. A hīkapalalē, hinolue o walawala ki pohā!
11. A hua a pane; a pane ka waha, he hoʻolono ko neʻi.
12. Ahu a lālā kukui.
13. Ahu ka ʻalaʻala palu.
14. Ahu ka hoka i Kapākai.
15. Ahu ka pala naio.
16. Ahu kāpeku i ka nalu o Puhili.
17. Ahu ke pilo.
18. Ahu kupanaha ka lā i Mānā.
19. Ahulau ka Piʻipiʻi i Kakanilua.
20. Ahuwale ka nane hūnā.
21. Ahuwale nā pae puʻu o Hāʻupukele.
22. Ahuwale nā pali kahakai o Kamilo.
23. Aia a kau ka iʻa i ka waʻa, manaʻo ke ola.
24. Aia akula i kula panoa wai ʻole.
25. Aia akula nō i Kiʻilau.
26. Aia akula paha i Kiolakaʻa.
27. Aia akula paha i Waikīkī i ka ʻimi ʻahuʻawa.
28. Aia aku nei paha i Kaiholena.
29. Aia anei ka maka i ke kua o ʻike ʻole iho?
30. Aia a ola hou ʻo Kupanea.
31. Aia a paʻi ʻia ka maka, haʻi ʻia kupuna nāna ʻoe.
32. Aia a pohā ka leo o ka ʻaʻo, kāpule ke momona o ka ʻuwaʻu i ka puapua.
33. Aia a wela ke poʻo o ke keiki i ka lā.
34. Aia a wini kākala, a ʻula ka lepe o ka moa, a laila kau i ka haka.
35. Aia iā Kaʻaikiola.
36. Aia i Hiʻikua; i Hiʻialo.
37. Aia i Hilo ʻo Alanaio; aia i Puna ʻo Kapoho; aia i Laupāhoehoe ʻo Ulekiʻi.
38. Aia i ka huki nehu, ka iʻa kaulana o ka ʻāina.
39. Aia i ka huki ulua.
40. Aia i ka mole kamaliʻi, ʻaʻohe i oʻo ka iwi.
41. Aia i ka mole o Lehua.
42. Aia i ka ʻōpua ke ola: he ola nui, he ola laulā, he ola hohonu, he ola kiʻekiʻe.
43. Aia i Kaʻū i Kaʻaluʻalu.
44. Aia i Keaʻā.
45. Aia i ke au a ka hewahewa.
46. Aia i Kohala, i Puehuehu.
47. Aia i Kōloa.
48. Aia i Kona i Honalo.
49. Aia i kula i ka ʻalaʻalapūloa.
50. Aia i luna o ʻUalakaʻa.
51. Aia i Pāʻula ka waha o nei kauwā; aia i Alanaio ka waha o nei kauwā; aia i Paukū-nui ka waha o nei kauā.
52. Aia ka ʻike iā Polihua a lei i ka mānewanewa.
53. Aia ka ʻoʻoleʻa o ka pāpaʻi i ka niho.
54. Aia ka puʻu nui i ke alo.
55. Aia ka wai i ka maka o ka ʻōpua.
56. Aia kēkē nā hulu o ka umauma hoʻi ke kōlea i Kahiki e hānau ai.
57. Aia ke ola i ka hana.
58. Aia ke ola i Kahiki.
59. Aia ke ola i ka ihu o ka lio.
60. Aia ke ola i ka waha; aia ka make i ka waha.
61. Aia kinaina i Kahiki.
62. Aia ko kāne i ka lawaiʻa, hoʻi mai he ʻōpeʻa ka iʻa.
63. Aia ma kahi hāiki.
64. ʻAi a manō, ʻaʻohe nānā i kumu pali.
65. Aia me Milu, kēlā mea i lalo lilo loa.
66. Aia me Niolopua.
67. Aia nō i ka mea e mele ana.
68. Aia nō i ke au a ka wāwae.
69. Aia nō i ke kō a ke au.
70. "Aia nō i ʻō," wahi ʻo Pahia.
71. Aia nō ka pono — o ka hoʻohuli i ka lima i lalo, ʻaʻole o ka hoʻohuli i luna.
72. Aia nō ka pua i luna.
73. Aia nō ke ea i ka puka ihu.
74. Aia paha iā Lima-ʻāpā.
75. ʻAi a puʻu ka nuku.
76. ʻAi kū, ʻai hele.
77. ʻAi kū, ʻai noa.
78. ʻAi manu Koʻolau.
79. ʻĀina i ka houpo o Kāne.
80. ʻĀina koi ʻula i ka lepo.
81. ʻAina kō kiola wale ʻia i ka nahele.
82. ʻAi nō i ka ʻape he maneʻo no ko ka nuku.
83. ʻAi nō i kalo moʻa.
84. ʻAi nō ka ʻīlio i kona luaʻi.
85. ʻAi nō ka ʻiole a haʻalele i kona kūkae.
86. ʻAi nō ke kōlea a momona hoʻi i Kahiki.
87. ʻAi pilau.
88. ʻAi puaʻa a Kukeawe.
89. ʻAi pūhiʻu.
90. ʻAkahi a komo ke anu iaʻu, ua nahā ka hale e malu ai.
91. ʻAkahi au a ʻike i ka ʻino o Hilo.
92. ʻAkahi hoʻi kuʻu ʻono i ka uhu kāʻalo i kuʻu maka.
93. ʻAkahi ka hoʻi ka paoa, ke kau nei ka mākole pua heʻo.
94. ʻAkahi ka neo.
95. Akāka wale nō ʻo Kaumaikaʻohu.
96. Akāka wale ʻo Haleakalā.
97. A ka lae o Kalaʻau, pau ka pono o Kakina.
98. A Keaʻau holo ka ʻōlohelohe.
99. ʻAkekeke kiʻo pahulu.
100. Ako ʻē ka hale a paʻa, a i ke komo ʻana mai o ka hoʻoilo, ʻaʻole e kulu i ka ua o Hilinehu.
101. ʻĀko Nuʻuanu i ka hālau loa a ka makani; ʻāko Mānoa i ka hale a ke ʻehu.
102. Akua lehe ʻoi.
103. Akua nō hoʻi nā hana!
104. ʻAlaʻalawa ka maka o ka ʻaihue.
105. Alahula Puʻuloa, he alahele na Kaʻahupāhau.
106. ʻAla ke kai o kaʻanae.
107. ʻAlamihi ʻai kupapaʻu.
108. ʻAlamihi kakani pōʻeleʻele.
109. ʻAle mai ke aloha kau i ka maka.
110. Alia e ʻoki ka ʻāina o Kahewahewa, he ua.
111. A! Like akula me ke kāmaʻa o Keawe.!
112. A! Loaʻa akula iā ʻoe nā niu o Kaunalewa.!
113. Aloha mai nō, aloha aku; ʻo ka huhiā ka mea e ola ʻole ai.
114. ʻĀluka ka ʻina i kai o Kamaʻole.
115. Alu ka pule i Hakalau.
116. ʻAmakihi ʻawaʻawa.
117. ʻAnihinihi ke ola.
118. ʻAno kaikoʻo lalo o Kealahula, ua puhia ke ʻala ma Puahinahina.
119. ʻAno lani; ʻano honua.
120. Anu hewa i ka pō, he kuʻuna iʻa ʻole.
121. A nui mai ke kai o Waialua, moe pupuʻu o Kalena i Haleʻauʻau.
122. Anu koʻū ka hale, ua hala ka makamaka.
123. Anu ʻo ʻEwa i ka iʻa hāmau leo e. E hāmau!
124. ʻAʻohe ʻai pani ʻia o ka ʻamo.
125. ʻAʻohe ʻai waiwai ke hiki mai ka makahiki.
126. ʻAʻohe ʻalae nāna e keʻu ka ʻaha.
127. ʻAʻohe ʻalawa wale iho iā Maliʻo.
128. ʻAʻohe aʻu ʻala ʻinamona iā ʻoukou.
129. ʻAʻohe ʻauwaʻa paʻa i ka hālau i ka mālie.
130. ʻAʻohe e hōʻike ana ka mea hewa ua hewa ia.
131. ʻAʻohe e loaʻa, he uhu pakelo.
132. ʻAʻohe e loaʻa Niu-a-Kāne iā ʻoe.
133. ʻAʻohe e nalo, he haupeʻepeʻe na kamaliʻi.
134. ʻAʻohe e nalo, he noʻa na kamaliʻi.
135. ʻAʻohe e nalo ka iwi o ke aliʻi ʻino, o ko ke aliʻi maikaʻi ke nalo.
136. ʻAʻohe e pulu, he waʻa nui.
137. ʻAʻohe hala ʻula i ka pō.
138. ʻAʻohe hale i piha i ka hoihoi; hāʻawi mai a lawe aku nō.
139. ʻAʻohe hana a Kauhikoa; ua kau ka waʻa i ke ʻaki.
140. ʻAʻohe hana a Kauhikoa, ua kau ke poʻo i ka uluna.
141. ʻAʻohe hana i nele i ka uku.
142. ʻAʻohe hana nui ke alu ʻia.
143. ʻAʻohe hua o ka maiʻa i ka lā hoʻokahi.
144. ʻAʻohe hua waiho i Kahiki.
145. ʻAʻohe ia e loaʻa aku, he ulua kāpapa no ka moana.
146. ʻAʻohe i hiki i Hakalauʻai, pae ʻē i Keolewa.
147. ʻAʻohe ʻike o ka puaʻa nona ka imu e hōʻā ʻia nei.
148. ʻAʻohe ʻike wale iho iā Maliʻo, i ka huhuki laweau a Uwēkahuna.
149. ʻAʻohe ʻike wale iho i ke kinikini o Kolokini, i ka wawalo o ke kai o Kahalahala.
150. ʻAʻohe i maneʻo iho ke kumu pepeiao i kau hīmeni.
151. ʻAʻohe ʻīnaʻi komo ʻole o ka ʻai.
152. ʻAʻohe i nalo ka ʻulaʻula o ka lepo, loaʻa hou nō ka wahine.
153. ʻAʻohe inoa komo ʻole o ka ʻai.
154. ʻAʻohe i pala ke kope.
155. ʻAʻohe ipu ʻōpio e ʻole ka mimino i ka lā.
156. ʻAʻohe kā he lohe o ko pepeiao huluhulu?
157. ʻAʻohe kahe o ka hou i ka ʻōʻō kōhi paʻōʻō a kamaliʻi.
158. ʻAʻohe kahua o nā manu.
159. ʻAʻohe kanaka i ʻeha ʻole i ke aloha.
160. ʻAʻohe kanaka kū ākiʻi i ke alo o nā aliʻi.
161. ʻAʻohe kanaka o kauhale, aia i Mānā, ua haohia i ka iʻa iki.
162. ʻAʻohe kana mai o ka holo o ka lio ia Hanalē; pākahi a ka lio, pālua a ka lio.
163. ʻAʻohe kāne hānai nalo.
164. ʻAʻohe kio pōhaku nalo i ke alo pali.
165. ʻAʻohe kolopā nānā e une.
166. ʻAʻohe komo o kā haʻi puaʻa ke paʻa i ka pā.
167. ʻAʻohe laka o kā haʻi ʻīlio.
168. ʻAʻohe lau komo ʻole.
169. ʻAʻohe lele ka nalo i kamaliʻi.
170. ʻAʻohe lihi i ka pāpaʻa.
171. ʻAʻohe lihi ʻike aku i ka nani o Punahoa.
172. ʻAʻohe like o ka ʻili.
173. ʻAʻohe loaʻa i ka noho wale.
174. ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha.
175. ʻAʻohe loa i ka leo.
176. ʻAʻohe loea i ka wai ʻōpae.
177. ʻAʻohe lokomaikaʻi i nele i ka pānaʻi.
178. ʻAʻohe lolena i ka wai ʻōpae.
179. ʻAʻohe māʻalo kanaka o Hoʻokū.
180. ʻAʻohe mālama pau i ka ʻiole.
181. ʻAʻohe ma mua, ʻaʻohe ma hope, ʻaʻohe i ka ʻākau, ʻaʻohe i ka hema.
182. ʻAʻohe māna ʻai loaʻa i ka mea make.
183. ʻAʻohe manu noho i ka lipo e pakele i ke kāpiʻo.
184. ʻAʻohe mea e mānalo ai.
185. ʻAʻohe mea ʻimi a ka maka.
186. ʻAʻohe mea koe aku iā Makaliʻi; pau nō ka liko me ka lāʻele.
187. ʻAʻohe mea koe ma kūʻono.
188. ʻAʻohe mea make i ka hewa; make nō i ka mihi ʻole.
189. ʻAʻohe mea nāna e hoʻopuhili, he moho no ka lā makani.
190. ʻAʻohe mea nāna e paʻi i ke poʻo.
191. ʻAʻohe na ia mau mea e uē iā ʻoe, na ke kanaka ʻoe e uē.
192. ʻAʻohe nānā; he holoholona ia he mea ʻuhane ʻole; o ke kanaka nō ka nānā, he mea ʻuhane.
193. ʻAʻohe nānā i ko lalo ʻai i ke pāpaʻa; e nānā i ko luna o ahulu.
194. ʻAʻohe nao ʻai i ka pāpaʻa.
195. ʻAʻohe nō hoʻi ou ʻī mai ʻaʻohe wai o lalo.
196. ʻAʻohe ʻoe no koʻu hālau.
197. ʻAʻohe o kahi nānā o luna o ka pali; iho mai a lalo nei; ʻike i ke au nui ke au iki, he alo a he alo.
198. ʻAʻohe ola o ka ʻāina i ke aliʻi haipule ʻole.
199. ʻAʻohe ōpū malumalu e kanaho ai. ō
200. ʻAʻohe paha he ʻuhane.
201. ʻAʻohe pahuna ihe hala a ka Maluakele.
202. ʻAʻohe pala naio.
203. ʻAʻohe pau ka ʻike i ka hālau hoʻokahi.
204. ʻAʻohe pilipili ʻāina wale mai, aia ka iʻa i ke kai.
205. ʻAʻohe pilo uku.
206. ʻAʻohe puaʻi leo.
207. ʻAʻohe pueo keʻu, ʻaʻohe ʻalae kani, ʻaʻohe ʻūlili holoholo kahakai.
208. ʻAʻohe puʻu, ʻaʻohe keʻe.
209. ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo ʻia e piʻi.
210. ʻAʻohe sananā, he mauʻu Hilo. s
211. ʻAʻohe uʻi hele wale o Kohala.
212. ʻAʻohe ʻuku lele nāna e ʻaki.
213. ʻAʻohe ʻulu e loaʻa i ka pōkole o ka lou.
214. ʻAʻohe ulu ka hoi.
215. ʻAʻohe umu moʻa i ka makani.
216. ʻAʻohe waʻa hoʻohoa o ka lā ʻino.
217. ʻAʻohe wāwae o ka iʻa; ʻo ʻoe ka mea wāwae, kiʻi mai.
218. Aʻo i ka hoʻopunipuni, aʻo aku nō i ka ʻaihue.
219. Aʻo i ke koa, e aʻo nō i ka holo.
220. ʻAʻole, ʻaʻole i pau koʻu loa.,
221. ʻAʻole e ʻai ʻia he maunu ʻino.
222. ʻAʻole e ʻike ʻia ke kākala o ka moa ma kāna ʻoʻō ʻana.
223. ʻAʻole e kū ka ikaika i kēia pakela nui; ke pōʻai mai nei ka ʻohu ma uka, ma kai, ma ʻō a ma ʻaneʻi.
224. ʻAʻole e make ko ke kahuna kanaka, ʻo ko ke aliʻi kanaka ke make.
225. ʻAʻole e ʻōlelo mai ana ke ahi ua ana ia.
226. ʻAʻole hiki i ka iʻa liʻiliʻi ke ale i ka iʻa nui.
227. ʻAʻole i ʻenaʻena ka imu i ka māmane me ka ʻūlei, i ʻenaʻena i ka laʻolaʻo.
228. ʻAʻole i keʻehi kapuaʻi i ke one o Hauiki.
229. ʻAʻole make ka waʻa i ka ʻale o waho, aia no i ka ʻale o loko.
230. ʻAʻole nō i ʻike ke kanaka i nā nani o kona wahi i hānau ʻia ai.
231. ʻAʻole ʻoe koʻu hoa ʻōlelo.
232. Ao ʻōpiopio.
233. ʻĀpiki Puna i Leleʻapiki, ke nānā lā i Nānāwale.
234. ʻAu ana ka Lae o Maunauna i ka ʻino.
235. ʻAuhea nō hoʻi kou kanaka uʻi a ʻimi ʻoe i wahine nāu?
236. ʻAu i ke kai loa.
237. ʻAu i ke kai me he manu ala.
238. ʻAukuʻu hāpapa i ka haʻi loko.
239. ʻAukuʻu kiaʻi awa.
240. ʻAukuʻu kiaʻi loko.
241. A ʻula! Kolekole!
242. ʻAu umauma o Hilo i ka wai.
243. ʻAwaʻawa Ahuna.
244. A waho au o ka poe pele, pau kou palena e ka hoa.
245. Awaiāulu ke aloha.
246. ʻAwa kau lāʻau o Puna.
247. ʻAwapuhi lau pala wale.
248. E aha ʻia ana o Hakipuʻu i ka palaoa lāwalu ʻono a Kaʻehu?
249. E aho ka make i ke kaua, he nui nā moepuʻu.
250. E ʻai ana ʻoe i ka poi paua o Keaiwa.
251. E ʻai i ka mea i loaʻa.
252. E ʻai i kekahi, e kāpī kekahi.
253. E akahele i ka mamo a ʻĪ, o kolo mai ka mole uaua.
254. E akahele ka mea ʻakahi akahi.
255. E ake ana e inu i ka wai hū o Koʻolihilihi.
256. ʻEā! Ke kau mai nei ke ao panopano i uka. E ua mai ana paha.!
257. E ʻaki maka o ka lauhue.
258. E ala! E alu! E kuilima!
259. E ala, e hoa i ka malo.
260. E ala e Kaʻū, kahiko o Mākaha; e ala e Puna, Puna Kumākaha; e ala e Hilo naʻau kele!
261. E ala kākou e ʻai o hiki mai kaumahalua.
262. E aʻo i ka hana o pā i ka leo o ka makua hūnōai.
263. E ʻao lūʻau a kualima.
264. E ao, o kā i ka waha.
265. E ao o miki aku o Ka-ʻili-pehu.
266. E ao o pau poʻo, pau hiʻu ia manō.
267. E ʻau mālie i ke kai pāpaʻu, o pakī ka wai a pula ka maka.
268. E! E pololei ana ke kua o mea.!
269. E ʻEwa e — e kuʻi nā lima!
270. ʻEha ana ʻoe lā i ka makani kuʻi o ka Ulumano.
271. E hahai ana nō ke kolekole i kahi nui a ka wahie, a e hahai ana no ke ʻino i kahi nui o ka paʻakai.
272. ʻEha i ka ʻeha lima ʻole a ke aloha.
273. E hakoko ana ʻo Heneli me Keoni Pulu; ua lilo ke eo iā Keoni Pulu.
274. E hamau o makani mai auaneʻi.
275. E hānai ʻawa a ikaika ka makani.
276. E hana mua a paʻa ke kahua ma mua o ke aʻo ana aku iā haʻi.
277. E hea i ke kanaka e komo ma loko e hānai ai a hewa ka waha.
278. E hele aku ana i ka māla a Kamehameha, o Kuahewa.
279. E hele ana i ka ʻauwaeʻāina o lākou nei.
280. E hele ka ʻelemakule, ka luahine, a me nā kamaliʻi a moe i ke ala ʻaʻohe mea nāna e hoʻopilikia.
281. E hinu auaneʻi nā nuku, he pōmaikaʻi ko laila.
282. E hiolo ana nā kapu kahiko; e hina ana nā heiau me nā lele; e hui ana nā moku; he iho mai ana ka lani a e ...
283. E hoʻāʻo nō i pau kuhihewa.
284. E hoʻi e peʻe i ke ōpū weuweu me he moho lā. E ao o haʻi ka pua o ka mauʻu iā ʻoe.
285. E hoʻi ka uʻi o Mānoa, ua ahiahi.
286. E hoʻi ka waʻa; mai hoʻopaʻa aku i ka ʻino.
287. E hōʻike mai ana ka lāʻau a ke kia manu.
288. E hoʻi nā keiki oki uaua o nā pali.
289. E hoʻoipo ana me Niolopua.
290. E hoʻokanaka.
291. E hoʻōki i ka hoʻina wale o hōʻino ʻia mai ke kumu.
292. E hoʻomanaʻo i ka lua o ka ʻōhiki.
293. E hoʻopiha i ka lua o ka inaina.
294. E hoʻopiha i ka mākālua i hakahaka.
295. Ehu ahiahi.
296. Ehuehu kai, noho ka moi.
297. Ehuehu kai piʻi ka ʻaʻama.
298. E huʻe mai ʻoe i ke koaiʻe o Makawao!
299. E hume i ka malo, e hoʻokala i ka ihe.
300. Eia aʻe ka makani Kona.
301. Eia iho ko hoa like o Malelewaʻa.
302. Eia ʻiʻo nō, ke kolo mai nei ke aʻa o ka wauke.
303. Eia ka iki nowelo a ka mikioi.
304. Eia ka lua hūnā o nā aliʻi: ʻo ka waha.
305. Eia ke kānaenae a ka mea hele: he leo, he leo wale nō.
306. Eia nō kahi koe o ka moamoa.
307. Eia ʻo Kuʻiʻaki me Huanu ke hana nei i ka lāua hana o ka ʻohi ʻiʻo pūpū.
308. Eia ua lani a Hāloa i pili ai ka hanu i ke kapu.
309. E ʻike ana ʻoe i ke liʻi nui o Oʻahu, o Kakuhihewa.
310. E ʻike i ka hoa kanaka, o kipa hewa ke aloha i ka ʻīlio.
311. E ʻimi i ke ola ma waho.
312. E ʻimi wale nō i ka lua o ka ʻuwaʻu ʻaʻole e loaʻa.
313. E kā i ka pōhuehue.
314. E kalani e, kiʻi mai i ka iʻa, ua komo i ka mākāhā!
315. E kāmau iho i ka hoe a pae aku i ke kula.
316. E kanu i ka huli ʻoi hāʻule ka ua.
317. E kanu mea ʻai o nānā keiki i ka haʻi.
318. E Kaululāʻau, ʻakahi nō pō i pipili ai nā maka.
319. E kaupē aku nō i ka hoe a kō mai.
320. E keʻekeʻehi kūlana i paʻa. ʻO ʻoe hoʻokahi, ʻo wau hoʻokahi, kū mai i mua.
321. E kipi ana lākou nei. ʻAʻole naʻe ʻo lākou ponoʻī akā ʻo kā lākou mau keiki me nā moʻopuna. ʻO ke aliʻi e ola ...
322. E kolo ana nō ke ēwe i ke ēwe.
323. E kuahui like i ka hana.
324. E kuhi aku ana i Kuhiau.
325. E kuhikuhi pono i nā au iki a me nā au nui o ka ʻike.
326. E kuʻi ka māmā a loaʻa ʻo Kaʻohele.
327. E lauhoe mai nā waʻa; i ke kā, i ka hoe; i ka hoe, i ke kā; pae aku i ka ʻāina.
328. E lawe i ke aʻo a mālama, a e ʻoi mau ka naʻauao.
329. E lawe i ke ō, he hinana ka iʻa kuhi lima.
330. ʻEleʻele Hilo, panopano i ka ua.
331. ʻEleʻelepī ka waha o kānaka.
332. E lei kau, e lei hoʻoilo i ke aloha.
333. E lei nō au i ko aloha.
334. E Lēkia e, ʻonia i paʻa.
335. ʻElelū kea.
336. ʻElemakule ʻauwae lenalena.
337. ʻElemakule kamaʻole moe i ke ala.
338. ʻElepaio kahea iʻa.
339. ʻEliʻeli kūlana o ʻĀinaʻike.
340. E! Loaʻa akula ke kalo, ʻo ka ʻapowale.!
341. E loaʻa ana iā ʻoe ka mea a Paʻahao.
342. ʻEloʻelo i ka wai o Kulanihākoʻi.
343. ʻElo ke kuāua o Ualoa; puaʻi i ka lani, kū kele ke one.
344. E mālama i ka iki kanaka, i ka nuʻa kanaka. O kākou nō kēia hoʻākua.
345. E mālama i ka leo o ke aliʻi, o hāʻule wale i ka weuweu.
346. E mālama i ka mākua, he mea laha ʻole; ʻo ke kāne he loaʻa i ka lā hoʻokahi.
347. E mālama i ka mākua, o hoʻomakua auaneʻi i ka haʻi.
348. E mālama i ka ʻōlelo, i kuleana e kipa mai ai.
349. E mālama o loaʻa i ka niho.
350. E mālama o pā i ka leo.
351. E mānalo ka hala o ke kanaka i ka imu o ka puaʻa.
352. E manaʻo aʻe ana e lei i ka lehua o Mokaulele.
353. E moni i ke koko o ka inaina, ʻumi ka hanu o ka hoʻomanawanui.
354. ʻEna akula manu o Kaʻula.
355. E naʻi wale nō ʻoukou i koʻu pono, ʻaʻole e pau.
356. E nānā ana i ka ʻopua o ka ʻāina.
357. E nānā mai a uhi kapa ʻeleʻele ia Maui, a kau ka puaʻa i ka nuku, kiʻi mai i ka ʻāina a lawe aku.
358. E nānā wāhine aʻe nō, ʻaʻole ʻoe e loaʻa.
359. E niʻaupiʻo ka lani.
360. E nihi ka helena i ka uka o Puna; mai pūlale i ka ʻike a ka maka.
361. E noho iho i ke ōpū weuweu, mai hoʻokiʻekiʻe.
362. E noho ma lalo o ka lāʻau maka, iho mai ka huihui, māʻona ka ʻōpū.
363. E nui ke aho, e kuʻu keiki, a moe i ke kai, no ke kai lā hoʻi ka ʻāina.
364. E ola au i ke akua.
365. E ola koa.
366. E, ʻolohaka! I ke ʻehu nō o ka lāʻau pālau, kulana; hākālia nō a pāpā lāʻau aku o ka make nō ia.,
367. E ʻoluʻolu i ka mea i loaʻa.
368. ʻEono moku a Kamehameha ua noa iā ʻoukou, akā ʻo ka hiku o ka moku ua kapu ia naʻu.
369. E ʻōpū aliʻi.
370. E pale lauʻī i ko akua ke hiki aku i Kona.
371. E paneʻe ka waʻa ʻoi moe ka ʻale.
372. E piʻi ana kahi poʻe, e iho ana kahi poʻe.
373. E pili mai auaneʻi ia pupuka iaʻu!
374. E pule wale nō i ka lā o ka make, ʻaʻole e ola.
375. E pū paʻakai aku a paʻa ka houpo.
376. E pūpūkahi.
377. E puʻu auaneʻi ka lae i ka ua o Kawaupuʻu, i ka hoʻopaʻa a ka hōʻakamai.
378. E uhaʻi i ka maka o ka ihe.
379. E uhi ana ka wā i hala i nā mea i hala.
380. E uhi wale nō ʻaʻole e nalo, he imu puhi.
381. ʻEu kōlea i kona puapua; ʻeu ke kanaka i kona hanu.
382. E uku ʻia ke kanaka kiʻi lāʻau, he luhi kona i ka hele ʻana.
383. ʻEu nō ka ilo, make!
384. E waikahi ka pono i mānalo.
385. ʻEwa kai lumalumaʻi.
386. ʻEwa nui a Laʻakona.
387. Ēwe hānau o ka ʻāina.
388. E wehe i ka umauma i ākea.
389. Haʻahaʻa haka, pau i ka ʻīlio.
390. Haʻa hoʻi ka papa; ke kāhuli nei.
391. Haʻa ka wai o Kemamo i ka mālie.
392. Haʻaleʻale i ka puʻuwai.
393. Hāʻale i ka wai a ka manu.
394. Haʻalele ʻia i muliwaʻa.
395. Haʻalele i ka lā ka mea mahana.
396. Haʻalele i ka ʻulaʻula waiwai a koho i ka ʻulaʻula waiwai ʻole.
397. Haʻalele i Puna nā hoaloha ʻē.
398. Haʻalele koa waʻa i koa kanaka.
399. Haʻalele ʻo Makanikeoe.
400. Haʻalele wale iho nō i ke kula o Pūʻula.
401. Hāʻawe i ke kua; hiʻi i ke alo.
402. Hāʻawi ka ʻākau, lū ka hema.
403. Hāʻawi papa heʻe nalu.
404. Haehae ka manu, ke ʻale nei ka wai.
405. Hahai nō ka ua i ka ululāʻau.
406. Hahana ka wela.
407. Hāhā pōʻele ka pāpaʻi o Kou.
408. Haiamū ka manu i ka pua o ka māmane.
409. Haʻi ʻē nā pua i ke kula.
410. Haʻihaʻi nā iwi o ke kolohe.
411. Hāiki Kaʻula i ka hoʻokē a nā manu.
412. Haʻikū umauma, haʻi kū e!
413. Haka kau a ka manu.
414. Hakanū i nā luina Rusini.
415. Haka ʻula a Kāne.
416. Hakē ka paʻi ʻai o ka Malulani.
417. Haki kākala o Piʻilani, ʻike pono ʻo luna iā lalo.
418. Hākoʻi wai a ka neki.
419. Hala i Kauaʻi i Kalalau.
420. Hala i ke ala hoʻi ʻole mai.
421. Hala i ke ala koʻiʻula a Kāne.
422. Hala i ke ala polihua a Kāne.
423. Hala ka hoʻoilo; ua pau ka ua.
424. Hala ka Puʻulena aia i Hilo ua ʻimi akula iā Papalauahi.
425. Hala ka ua, ka mea makaʻu.
426. Halakau ka inanu i ka lāʻau.
427. Hala nā lā ʻino o ka hoʻoilo.
428. Hala nō ia lā o ka pōloli.
429. Hālau ka hale; ʻohā ka ʻai.
430. Hālau Lahaina, malu i ka ʻulu.
431. Hālāwai ke kila me ka paea.
432. Hālawa, inu wai kūkae.,
433. Halemano honi palai o uka.
434. Hālō aku ma ʻō, he maka helei; kiʻei mai ma ʻaneʻi, he ʻoʻopa.
435. Haluku ka ʻai a ke aku.
436. Halulu me he kapuaʻi kanaka lā ka ua o Hilo.
437. Hamahamau ka leo o ka Waikoloa.
438. Hāmākua ʻāina pali loa.
439. Hāmākua i ka wakawaka.
440. Hāmākua i ke ala ʻūlili.
441. Hāmākua kihi loa.
442. Hāmama ka waha he pō iʻa ʻole.
443. Hāmama nā paniwai o Kulanihākoʻi.
444. Hamohamo i ke kualā o Puna.
445. Hana a ke kama ʻole, hele ʻopeʻope i ke ala loa.
446. Hana a lau a lau ke aho, a laila loaʻa ka iʻa kāpapa o ka moana.
447. Hana a mikioi, lawe a ʻauliʻi.
448. Hana Hilo i ka poʻi a ka ua.
449. Hānai ʻia i ka ʻiao.
450. Hānai ʻia i ka poli o ka lima.
451. Hāna i ka iʻa iki.
452. Hānai holoholona, ʻaʻohe lohe i ka ʻohumu.
453. Hānai kanaka, hiki ke hoʻoūnauna.
454. Hana ʻino i ka ke kino ʻelemakule a hoʻomakua aku i ka haʻi.
455. Hana ʻiʻo ka haole!
456. Hānai puaʻa wahine, ma loko ka uku.
457. Hana ka iwi a kanaka makua, hoʻohoa.
458. Hana kāpulu ka lima, ʻai ʻino ka waha.
459. Hana ka uluna i ka paka ua.
460. Hāna, mai Koʻolau a Kaupō.,
461. Hana mai nō a kā mai nō i ka ʻino.
462. Hana mao ʻole ka ua o Hilo.
463. Hananeʻe ke kīkala o ko Hilo kini; hoʻi luʻuluʻu i ke one o Hanakahi.
464. Hānau ʻia i ka pō Lāʻau, lāʻau nā iwi, he koa.
465. Hānau ʻia i Kaulua, he koa wiwo ʻole.
466. Hānau ka ʻāina, hānau ke aliʻi, hānau ke kanaka.
467. Hānau ke aliʻi i loko o Holoholokū, he aliʻi nui; hānau ke kanaka i loko o Holoholokū, he aliʻi nō; hānau ke ...
468. Haneoʻo amo one.
469. Hanini ka wai o Kulanihākoʻi.
470. Hanohano nā pali kiʻekiʻe o Wailau.
471. Hanohano Paliuli i ka ua noe.
472. Hanopilo ka leo o ka ʻalae.
473. Hanuʻu ke kai i Mokuola.
474. Haoʻe nā ʻale o Hōpoe i ka ʻino.
475. Hao ka Inuwai, maloʻo ka lau lāʻau.
476. Hao kōʻala ka makani lā, pau loa.
477. Haole kī kōlea!
478. Hao mai ka makani kuakea ka moana; hao mai ke kai kū ke koʻa i uka.
479. Hao nā kēpā o Līhuʻe i ke anu.
480. Hapa haole ʻiʻo ʻoniʻoni.
481. Hāpai ke kuko, hānau ka hewa.
482. Hāpai kiʻekiʻe i ke aka o ʻAina-kō, kewekewe i ke alia o Malaekoa.
483. Hāpala ʻia aʻela i ka hāwena.
484. Hāpapa hewa ka malihini makamaka ʻole.
485. Hapawalu liʻiliʻi, hāmani wale nō.
486. Hauhili ka ʻai a ke kaweleʻā.
487. Haʻu ka makani, haʻule ke onaona, pili i ka mauʻu.
488. Haʻu ka waha i ka makani.
489. Hāʻule i ka hope waʻa.
490. Hāʻulelau i Kalalau, ʻo Lūaliʻi lā i Kauliʻiliʻi.
491. Hāʻule nō i kāna ʻauwaha i ʻeli ai.
492. Haumanumanu ka ipu ʻinoʻino.
493. Haunaele ʻEwa i ka Moaʻe.
494. Hauna ke kai o ka moa liʻiliʻi.
495. Hauna ke kai o ka palani.
496. Hāʻupu mauna kilohana i ka laʻi.
497. Hau wawā ka nahele.
498. Hāwaʻe kai nui.
499. Hawahawa ka lima.
500. Hawahawa ka lima i ka haʻi kūkae.
501. Hawaiʻi kuauli.
502. Hawaiʻi nui a Keawe.
503. Hawaiʻi palu lāʻī.
504. Hāwāwā ka heʻe nalu haki ka papa.
505. Hāwele kīlau i ka lemu, ʻāhaʻi ka puaʻa i ka waha; ke hele nei ʻo Poʻokea.
506. He ʻā ʻaki maunu.
507. He ʻaʻaliʻi kū makani mai au; ʻaʻohe makani nāna e kulaʻi.
508. He aha aku nei kau i Konahuanui?
509. He aha ka hala i kapuhia ai ka leo, i hoʻokuli mai ai?
510. He aha ka puana o ka moe?
511. He aha kāu o ka lapa manu ʻole?
512. He ahi ke kapa e mehana ai.
513. He āhole ka iʻa, hole ke aloha. ā
514. Hea ʻia mai kēia kanaka, malia he inoa i loaʻa iā ʻoe.
515. He ʻai e kāhela ai ka uha.
516. He aikāne, he pūnana na ke onaona.
517. He ʻai kuli ke aloha mai nā kūpuna mai.
518. He ʻai leo ʻole, he ʻīpuka hāmama.
519. He ʻai make ka uhi.
520. He akua ʻai kahu ka lawena ʻōlelo.
521. He akua ʻai ʻopihi ʻo Pele.
522. He akua ʻai pilau.
523. He ʻakupa.
524. He ala ehu aku kēnā.
525. He ʻalaʻihi kalaloa e pau ai nā lima i ke ʻekeʻeke.
526. He ala iki ko kahuna.
527. He ʻalalā, he manu leo nui.
528. He ʻalā makahinu i ke alo o ke aliʻi.
529. He ʻalamihi no ka lae ʻiliʻili.
530. He ʻale kua loloa no ka moana.
531. He aliʻi ka ʻāina; he kauā ke kanaka.
532. He aliʻi ka laʻi, he haku na ke aloha.
533. He aliʻi ka maʻi, he aliʻi ke kahuna.
534. He aliʻi ka manu.
535. He aliʻi ka moa.
536. He aliʻi ke aloha, he kilohana e paʻa ai.
537. He aliʻi ke aloha, he ʻohu no ke kino.
538. He aliʻi kia manu.
539. He aliʻi no ka malu kukui.
540. He aliʻi nō mai ka paʻa a ke aliʻi; he kanaka nō mai ka paʻa a ke kanaka.
541. He ʻaloʻalo kuāua no kuahiwi.
542. He ʻāloʻiloʻi, ka iʻa waha iki o ke kai.
543. He ana ka manaʻo o ke kanaka, ʻaʻole ʻoe e ʻike iā loko.
544. He ao hākumakuma wale nō, ʻaʻohe ua.
545. He ʻaʻo ka manu noho i ka lua, ʻaʻole e loaʻa i ka lima ke nao aku.
546. He ʻaʻo kani kohā ke aliʻi.
547. He ʻapu ʻauhuhu kōheoheo.
548. He ʻauhau kōʻele na ka Hawaiʻi.
549. He au holo a ka ʻōlohelohe.
550. He au Koʻolau aku ia.
551. Heʻaumakua hoʻoluhi, hōʻapaʻapa i ke kahuna.
552. He aupuni ko Kamehameha.
553. He aupuni palapala koʻu; ʻo ke kanaka pono ʻo ia koʻu kanaka.
554. He ʻauwai ka manaʻo o nā aliʻi, ʻaʻohe maopopo kahi e kahe ai.
555. Hea wawalo ke kai o ʻOʻokala.
556. He ʻeʻepa ke aloha, he kulaʻilua.
557. He ʻehu wāwae no kalani.
558. He ʻelele ka moe na ke kanaka.
559. He hāʻawe pili.
560. He hālau a hālau ko ka niu, hoʻokahi nō hālau o ka niuniu.
561. He hālau loa na ʻĪ.
562. He hale kanaka, ke ʻalalā ala no keiki, ke hae ala no ka ʻīlio.
563. He hale ke kino no ka manaʻo.
564. He hale kipa nō lā hoʻi ko ke kōlea haʻihaʻi ʻē ʻia nā iwi.
565. He hamo hulu puna ma waho.
566. He hānai aliʻi, he ʻai ahupuaʻa.
567. He hana maka ʻenaʻena.
568. He hāpuʻu ka ʻai he ʻai make.
569. He hauʻoli ka ukali o ka lanakila.
570. He Hawaiʻi ʻuala Kahiki.
571. He heʻe hōlua.
572. He heʻe ka iʻa, he iʻa kino palupalu.
573. He heʻe nui, ke ʻula ala.
574. He hele pīlali ʻāina maoli nō.
575. He hiʻi alo ua milimili ʻia i ke alo, ua hāʻawe ʻia ma ke kua, ua lei ʻia ma ka ʻāʻī.
576. Hehi i ka pili.
577. He hikuhiku nā kini akua.
578. He hilu na ke aliʻi.
579. He hina na ka ʻaʻaliʻi kūmakani, he ʻulaʻa pū me ka lepo.
580. He hōʻailona ke ao i ʻike ʻia.
581. He hoa ʻai waiū paha no Kauahoa.
582. He hoa ka ua no Alakaʻi.
583. He hoa kuilima no Lāʻauhaele.
584. He hoa manu nēnē, he hoʻi nō a paumāʻele i ka hale.
585. He hoa ʻōhumuhumu.
586. He hoapili o Mākālei.
587. He hōʻike na ka pō.
588. He hoʻīlina ka make no ke kino.
589. He honu ka ʻāina he mea paneʻe wale.
590. He honu maeaea akula ia.
591. He hoʻokahi no wai o ka like.
592. He hoʻokele waʻa no ka lā ʻino.
593. He hoʻolua pikaʻo.
594. He hou moe kāheka.
595. He hou ʻoe, he iʻa moe ahiahi.
596. He hua kahi.
597. He huakaʻi paoa, he pili i ka iwi.
598. He huewai ola ke kanaka na Kāne.
599. He hulu aliʻi.
600. He huluhulu kau i ka puka ihu.
601. He hulu makua.
602. He hupo no ka waʻa pae.
603. He iʻa ia no Kahoʻolawe, he uku.
604. He iʻa i pā i ka makau.
605. He iʻa kokoke kā ka lawaiʻa.
606. Hei akula i ka ʻupena kuʻu a ka Lawakua.
607. He iʻa laka ka loli kaʻe, he loaʻa wale i kāheka.
608. He iʻa laka nō lā hōʻi ka ʻina.
609. He iʻa loaʻa wale nō hoʻi ka poʻopaʻa.
610. He iʻa make ka ʻopihi.
611. He iʻa moʻa ʻole i kālua.
612. He iʻa no ka moana, he aho loa kū i ke koʻa.
613. He iʻa no ka pāpaʻu, he loaʻa wale i ka hopu lima; he iʻa no ka hohonu, noho i kaʻeaʻea.
614. He iʻa no ke kai kohola.
615. He iʻa pae wale no kaʻuwīʻuwī.
616. He iʻa ua nipoa i ka ʻauhuhu.
617. He ihona, he piʻina, he kaolo.
618. He ikaika ke kanaka kaena i ka wā pilikia ʻole, akā he hōhē wale i ka lā o ka pilikia.
619. He ikaika nō nā ʻehu kakahiaka no nā ʻōpio, a piʻi aʻe ka lā heha mai a holo.
620. He ʻike ʻana ia i ka pono.
621. He ʻike nāwele.
622. He ʻike pāpālua.
623. He iki ʻaʻaliʻi kū makani o Piʻiholo.
624. He iki hala au no Keaʻau, ʻaʻohe pōhaku ʻalā e nahā ai.
625. He iki huna lepo mai kēia e pula ai ka maka.
626. He iki moʻolelo na ke kuhi wale.
627. He iki nīoi no Pakaʻalana.
628. He ʻīlio kawaū.
629. He ʻīlio welu moe poli.
630. He ʻili puakea.
631. He ʻimi aliʻi, he aliʻi nō ke loaʻa; he ʻimi kanaka, he kanaka no ke loaʻa.
632. He ʻimi haku.
633. He imu pale ʻole; huikau ka nohona.
634. He imu puhi na ka lā o Kalaʻe.
635. He ʻīnaʻi na ka wela a ka lā.
636. He ʻiniki me ka wawalu ka ʻeha a kamaliʻi.
637. He inoa ʻala.
638. He ʻio au, ʻaʻohe lālā kau ʻole.
639. He ʻio au, he manu i ka lewa lani.
640. He ʻio ʻoe, he ʻio au, he ʻio nā ʻānela o ke akua, kiʻi maila nō iā ʻoe a lawe.
641. He ʻio poʻi moa.
642. He ipu hoʻoilina mai nā kupuna mai.
643. He ipu kāʻeo.
644. He ipu pala ʻole.
645. He ʻiwa hoʻohaehae nāulu.
646. He iwi koko.
647. He iwi koko ʻole.
648. He iwi maloʻo.
649. He kāʻeʻaʻeʻa pulu ʻole no ka heʻe nalu.
650. He kaha luʻu ke ala, mai hoʻokolo aku.
651. He kāhiko hoʻokahakaha nō ia kula.
652. He kai ʻaʻai ko Kaʻaʻawa.
653. He kai ʻāhiu ko Kahana.
654. He kai ʻalamihi ko Leleiwi.
655. He kai heʻe nalu ko Kahaloa.
656. He kai hele kohana ko Māmala.
657. He kai hului ko Kālia.
658. He kai kapu ia na ke konohiki.
659. He kai lū lehua ko Panaʻewa.
660. He kai ʻō heʻe ko Kapapa.
661. He kai puhi nehu, puhi lala ke kai o ʻEwa.
662. He kaikamahine ke keiki, ola nā iwi; ʻo ke keiki kāne he hānai mākua hūnōai.
663. He kākalaioa.
664. He Kākea, ka makani kulakulaʻi kauhale o Mānoa.
665. He Kalaʻe au, he ʻaʻe kū.
666. He kalo paʻa.
667. He kama na ka pueo.
668. He kanaka no ka malu kukui.
669. He kanaka no kaulu hānai.
670. He kāne ʻeha ʻole o ka ʻili.
671. He kanu Mahoemua, he kalo pūʻali.
672. He kapa maloʻo wale ka ʻili.
673. He kāpili manu no ka uka o ʻŌlaʻa he pipili mamau i ka ua nui.
674. He kapu nā pōhaku hānau aliʻi.
675. He kaua kaikamahine.
676. He kaua kamaliʻi, he hoʻohē wale.
677. He kau auaneʻi i ka lae ʻaʻā.
678. He kauā ke kanaka na ke aloha.
679. He kawa ia naʻu i lele a ʻopu.
680. He kā waiho hoʻohemahema.
681. He keʻa puaʻa maka ʻolelepā.
682. He Keʻei ʻoe no lalo lilo.
683. He kēhau hoʻomaʻemaʻe ke aloha.
684. He keiki aloha nā mea kanu.
685. He keiki e nānā ana, he keiki e nānā ʻole ana.
686. He keiki kālai hoe na ka uka o Puʻukapele.
687. He keiki kāmehaʻi.
688. He keiki mea kupuna.
689. He kekē niho wale iho nō.
690. He keu a ka hoʻomaoe!
691. He keʻu na kaʻalae a Hina.
692. He kīhei loloa.
693. He kiʻi ke kanaka noho wale o kahi aliʻi.
694. He kino pāpālua.
695. He kiu ka pua kukui na ka makani.
696. He koaʻe, manu o ka pali kahakō.
697. He koa ka mea hele hoʻokahi i ʻOʻopuloa.
698. He koaiʻe.
699. He koʻe ka pule a kahuna, he moe nō a ʻoni mai.
700. He koholua ʻoi ke aliʻi.
701. He kohu puahiohio i ka hoʻolele i ka lepo i luna.
702. He koʻokoʻo haki wale.
703. He koali, he pākaʻawili.
704. He kua ʻā.
705. He kuapuʻu no a he kuapuʻu, like ka ʻōlelo ana.
706. He kui nao hemo ʻole i ke kala.
707. He kūkae kā ke kahu hānai.
708. He kū kahi au, he wauke no Kūloli.
709. He kukuluaeʻo.
710. He kūmū ka iʻa, muʻemuʻe ke aloha.
711. He kumu kukui i heʻe ka pīlali.
712. He kumu kukui palahuli wale i ka makani Kona.
713. He kumu lehua muimuia i ka manu.
714. He lāʻau kū hoʻokahi, he lehua no Kaʻala.
715. He lāʻau maka no ka nāhelehele.
716. He lā koa, he lā heʻe.
717. He lālā kamahele no ka lāʻau kū i ka pali.
718. He lani i luna, he honua i lalo.
719. He lani ke keiki, he milimili na ka makua.
720. He lauhala lana.
721. He lauhau, he iʻa hōkake kāheka.
722. He laukona ke kō, konākonā ke aloha.
723. He lau maiʻa pala ka wahine, hou aku nō ʻoe, pōhae.
724. He lawaiʻa Kaukini na ke kia manu.
725. He lawaiʻa no ke kai pāpaʻu, he pōkole ke aho; he lawaiʻa no ke kai hohonu he loa ke aho.
726. He lawaiʻa no ke kai pāpaʻu, he poʻopaʻa ka iʻa e loaʻa.
727. He lawaiʻa paoa.
728. Hele a ʻīlio pīʻalu ka uka o Hāmākua i ka lā.
729. Hele a kahu ka ʻena.
730. Hele akula a ahu, hoʻi mai nō e omo i ka waiū o ka makua.
731. Hele aku nei e ʻimi i ka ʻiliʻili hānau o Kōloa.
732. Hele aku ʻoe ma ʻaneʻi, he waʻa kanaka; hoʻi mai ʻoe ma ʻō he waʻa akua.
733. Hele a luhiehu i ka ua noe.
734. Hele a nono i ka wai.
735. Hele ʻē ka pila, hele ʻē ka leo.
736. Hele ʻē ka waʻa.
737. He leho hou kēia, ke ola nei nō ka ʻiʻo.
738. He lehua neneʻe wale i Hōpoe.
739. Hele huhū ke ahi me ka momoku.
740. He lei poina ʻole ke keiki.
741. Hele ke poʻo a pōnaʻanaʻa.
742. Hele i Kaunakakai i Hikauhi.
743. Hele i ke ala maʻawe iki.
744. Hele ka hoʻi a hiki i Kealia, ua napoʻo ka lā.
745. Hele ka makuahine, ʻalalā keiki i kauhale.
746. Hele kapalulu ke ahi me ka momoku a kukupaʻu i ke kai o Nuʻalolo.
747. Hele kīkaha aʻela ka ua.
748. Hele kīkaha ka ua o Hokukoʻa.
749. He lele pā iki kau ka manaʻo; ke aloha kamaliʻi he lālau nō.
750. He lele pā iki — ke aloha kamaliʻi.
751. Hele nō i ka hola iʻa i ka lā.
752. Hele nō ka ʻalā, hele nō ka lima.
753. Hele nō ka lima; hele nō ka ʻāwihi; ʻaʻohe loaʻa i ke onaona maka.
754. Hele nō ka pilau a ke ālia, i kahi nui o ka paʻakai.
755. Hele nō ka wai, hele nō ka ʻalā, wali ka ʻulu o Halepuaʻa.
756. Hele nō ke aliʻi; hele nō ke kanaka.
757. Hele pōʻala i ke anu o Waimea.
758. He lepo ka ʻai a Oʻahu, a māʻona nō i ka lepo.
759. Hele pū nō me ka lima.
760. Hele wale a lulu i nā manu.
761. He lihi nō paha i laila, ke ʻeuʻeu nei ka puapua.
762. He liʻiliʻi ka ʻuku lele, naue naʻe kino nui.
763. He like nō ke koʻele, ʻo ka pili naʻe he like ʻole.
764. He liko aliʻi.
765. He limu ke aloha, he pakika i ke one o Mahamoku.
766. He lohe ke ola, he kuli ka make.
767. He lohe ʻōlelo iā Kalehuawehe, he ʻike maka iā Kuaokalā.
768. He lōʻihi ʻo ʻEwa; he pali ʻo Nuʻuanu; he kula ʻo Kulaokahuʻa; he hiki mai koe.
769. He loko kapu ia, he awa ka iʻa noho; eia kā ua komo ʻia e ke ʻā kōkokī.
770. He lokomaikaʻi ka manu o Kaiona.
771. He loli ka iʻa, ʻīloli ke aloha.
772. He lolo nō a he lolo, paʻi wale.
773. He lono ma mua, he kulina ma hope; kulikuli wale ka makani o Kaʻū!
774. He luelue ka ʻupena e kuʻu ai.
775. He lupe lele a pulu i ka ua ʻawa.
776. He luʻu no ke kai paeaea, ʻaʻohe he luʻu no kai mālolo.
777. Hemahema Kahuwā me Waimea.
778. Hemahema nō ka ʻiole, mikimiki ka ʻowau.
779. He maiʻa ke kanaka a ka lā e hua ai.
780. He maiʻa līlā, ʻaʻohe ʻiʻo.
781. He maiʻa ua paʻa i ke koʻo.
782. He maʻi makamaka ʻole.
783. He maʻi nui ka hilahila.
784. He maʻi ola ʻole i kahuna.
785. He maʻi piʻi aliʻi ke aloha.
786. He maka lehua no kona one hānau.
787. He makamaka, ke pā lā kāhea.
788. He makani Kona, ke kū lā ke aʻe i ka moana.
789. He makau hala ʻole.
790. He mālama pūʻolo.
791. He Malanai wale nō kēia.
792. He mālolo.
793. He mamo na Hālō me Kiʻei.
794. He mamo na Kamapuaʻa.
795. He mamo na Lohiʻau.
796. He mamo na Waʻawaʻa mā.
797. He mamo paha na ka poʻe o Kahuwā he maʻa i ka hoe ma ke kūnihi.
798. He manini ka iʻa mai hōʻā i ke ahi.
799. He manō holo ʻāina ke aliʻi.
800. He manō ka iʻa hoʻomano ke aloha.
801. He mano kuli, he iʻa kāhala.
802. He manu hānai ke kanaka na ka moe.
803. He manu hulu.
804. He manu ke aloha, ʻaʻohe lālā kau ʻole.
805. He maoli pua lehua i ka wēkiu.
806. He māʻona ʻai a he māʻona iʻa ko ka noanoa.
807. He māʻona moku.
808. He mau iwi māmā ko ke kanaka o ke aliʻi.
809. He māʻukaʻuka hoe hewa.
810. He mau maka laha ʻole.
811. He maunu ʻekaʻeka; pāpaʻi ka iʻa e hoʻi ai.
812. He mea ʻai ʻia kahi pilipili maunu kāpae ʻia.
813. He mea aloha ʻia ke kāne i ka ʻili.
814. He mea ʻao lūʻau ʻia ke kānāwai.
815. He mea laha ʻole.
816. He mea mahamahana no ka lehelehe.
817. He meheuheu mai nā kūpuna.
818. He milo ka lāʻau, mimilo ke aloha.
819. He moa kani ao ia, a pō kau i ka haka.
820. He moʻa no ka ʻai i ka pūlehu ʻia; he ahi nui aha ia e hoʻā ai?
821. He moe kai no Kaʻaʻawa.
822. He moena ʻuki hehi wāwae.
823. He moe waʻa.
824. Hemo ka pili a ka makemake.
825. Hemo ke alelo o Kaumaka i ka wai.
826. He moku ʻāleuleu.
827. He momoku pī.
828. He moʻo, he pili pōhaku, he pili lāʻau a he pili lepo.
829. He moʻopuna na Pālau o Hamohamo.
830. He mūheʻe ka iʻa hololua.
831. He naha ipu auaneʻi o paʻa i ka hupau humu.
832. He naho manini mai kēia e loaʻa ai ka lima i kōkala.
833. He naiʻa, he iʻa lele.
834. He naio ka loaʻa.
835. He nanea nō ka lawaiʻa kole.
836. He nane hūnā ia.
837. He nani hulali ka hao.
838. He nani wale nō o Puna mai ʻō a ʻō.
839. He Napoʻopoʻo i ʻikea ke poʻo, he Napoʻopoʻo nō i ʻikea ka pepeiao.
840. He niho haʻi wale ko ka pāpaʻi.
841. He niuhi ʻai holopapa o ka moku.
842. He nohona huikau, noho aku a noho mai.
843. He nohona ʻihiʻihi ko ke alo aliʻi.
844. He noio ʻaʻe ʻale no ke kai loa.
845. He noni no Kaualehu, he pūhai aʻa.
846. He nōpili ka iʻa, pili paʻa ke aloha.
847. He nuku uila.
848. He nuku uli ʻūmiʻi.
849. He ʻohana kiko moa.
850. He ʻohā pili wale.
851. He ʻōheke wale ko ke kanaka kuaʻāina a he ʻōheke ʻole ko ke kanaka o kahi aliʻi.
852. He ʻohu ke aloha; ʻaʻohe kuahiwi kau ʻole.
853. He ʻohu kolo ka makani, haʻukeke kamahele.
854. He ʻohu poʻi wale iho nō.
855. He ʻo ʻia ka mea hāwāwā e ka heʻe nalu.
856. He ʻoiʻo kuhihewa; he kākā ola i ʻike ʻia e ka makāula.
857. He ʻoi wale aku nō ʻo Huaʻā.
858. He ola i ka leo kāhea.
859. He ʻōlali ia he iʻa paheʻe.
860. He ola na ka ʻōiwi, lawe aʻe nō a ʻai haʻaheo.
861. He ʻolena wale aʻe no ka Kiʻilau; he neʻeneʻe wale aʻe no ka Kāʻiliahu.
862. He ʻolina leo kā ke aloha.
863. He ʻonipaʻa ka ʻoiaʻiʻo.
864. He ʻoʻopu ʻapohā.
865. He ʻoʻopu-hue, ka iʻa ʻōpū kēkē.
866. He ʻoʻopu kuʻia, ka iʻa hilahila o Kawainui.
867. He ʻōpae, he panau.
868. He ʻōpelu ʻoe, he iʻa lomi.
869. He ʻōpū hālau.
870. He ʻōpū lepo ko ka mahiʻai.
871. He ʻōpuʻu ʻoe, he kākala kēlā.
872. He ʻōʻū naʻau nui.
873. He pā ʻai ʻia, ke piʻi ala ke aku.
874. He paʻakai auaneʻi ke kanaka o heheʻe.
875. He pāʻā kō kea no Kohala, e kole ai ka waha ke ʻai.
876. He paepae wāwae koʻu ʻili no kona kapuaʻi.
877. He pahu nā aliʻi, a pā ʻia kani.
878. He pālaulau moena.
879. He pali lele a koaʻe.
880. He pali mania nā aliʻi.
881. He pali nui ka make e hoʻokaʻawale ana.
882. He paluhē wale ka palu.
883. He palupalu nā hewa liʻiliʻi i ka wā kolo, lolelua i ka wā kamaliʻi, loli ʻole i ka wā oʻo, ʻoni paʻa i ka wā ...
884. He pane makamaka ʻole.
885. He paoʻo ka iʻa ʻaʻohe kāheka lēhei ʻole ʻia.
886. He pāoʻo lēkei.
887. He pāpaʻa ke kō, paʻa ke aloha.
888. He pāpaʻi niho mole.
889. He peʻe makaloa.
890. He pihaʻekelo.
891. He piko pau ʻiole.
892. He pili kauawe paha ke kumu i moʻa ʻole ai ke kalo.
893. He pili kua, he pili alo.
894. He pili nakekeke.
895. He pili pāpākole.
896. He pili wehena ʻole.
897. He poʻe hoʻopiha waʻa.
898. He poʻe kao ʻāhiu o ka wao nahele.
899. He poʻe koa hoe.
900. He poʻe ʻuʻu maunu palu ʻalaʻala na kekahi poʻe lawaiʻa.
901. He pōhaku hekau waʻa.
902. He pōhaku ʻolokaʻa pali o Kaholokuaiwa.
903. He pō hīhīwai.
904. He pohō na ka pohō, ʻo ke akamai no ke hana a nui.
905. He poʻi na kai uli, kai koʻo, ʻaʻohe hina pūkoʻa.
906. He poʻi ʻumeke o Keawe.
907. He pō Kāloa kēia, ua ʻeʻe pūpū.
908. He pō Kāne kēia, he māʻau nei nā ʻeʻepa o ka pō.
909. He pōkiʻi no Makoa.
910. He pōloli kali ko kahi o nā aliʻi.
911. He pō moe ko nā makaʻāinana, he pō ala ko nā aliʻi.
912. He pono ka pākiko ma mua o ka hoʻokelakela wale aku.
913. He poʻo hūnā i ka lewa.
914. He poʻo ulu ko nā mea kanu.
915. He pōpō ʻauhuhu.
916. He pōpoki nāwaliwali.
917. He pō walea, he ao walea i ka laʻi.
918. He puaʻa ʻimi aliʻi.
919. He puaʻa laho.
920. He pua laha ʻole.
921. He pua na Pipine.
922. He pua no ka wēkiu.
923. He pū hala aʻa kiolea.
924. He pū hala uoʻo.
925. He puheʻe miki.
926. He puhi ka iʻa ʻoni i ka lani.
927. He puhi ke aloha, he iʻa noho i ke ale.
928. He puhi kumu one, he iʻa ʻino.
929. He puhi makani.
930. He puhi ʻuʻu maunu; a he ʻā aki maunu.
931. He puhi wale nō na ka makani.
932. He pūkoʻa kani ʻāina.
933. He pūkoʻa kū no ka moana.
934. He pula, ʻo ka ʻānai ka mea nui.
935. He pūmaiʻa: loaʻa i ke kīkīao, hina.
936. He pūnāwai kahe wale ke aloha.
937. He puni kauoha.
938. He puʻupā hiolo wale nō i ka leo.
939. He puʻu pale ia lae na ka hoʻokele.
940. He puwalu, ke kū nei ka lāhea.
941. He ua.
942. He ua heʻe nehu no ka lawaiʻa.
943. He uahi ʻai pū nō ko ʻŌlaʻa kini.
944. He uahoa, he lima na ka makani.
945. He ua iki.
946. He ʻuala ka ʻai hoʻōla koke i ka wī.
947. He ʻuhā kapu.
948. He ʻuhā leo ʻole.
949. He ʻiāhini ka iʻa o kahi maloʻo.
950. He uʻi lolena kū i kiʻona.
951. He ukana ko ka houpo.
952. He uku maoli ia, he iʻa no Kahoʻolawe.
953. He ula, he iʻa noho i ka naele.
954. He ula, ke paneʻe ala ka huelo.
955. He ula no ka naele, panau no ka hiʻu komo i ke ale.
956. He ʻūlei kolo.
957. He ʻūlili holoholo kahakai, pā i ke kai nui, hina.
958. He uli na ka heʻe pūloa.
959. He ʻulu ʻaʻai ʻole; he hāʻule wale i ka makani.
960. He ulūlu ka makani Kona!
961. He ʻumi a puaʻa.
962. He unu ʻoe no ka waʻa pae.
963. He uouoa pili kahakai.
964. He ʻupena nae; ʻaʻohe iʻa hei ʻole.
965. He waʻa auaneʻi ka ipu e pau ai nā pipi me nā ʻōpae.
966. He waʻa holo honua.
967. He waʻa holo nō ka hoʻi, kālai kāpulu ʻia iho.
968. He waha ʻawa.
969. He waha kou o ka heʻe.
970. He waha nina.
971. He wahi limu pae.
972. He wahī paʻakai.
973. He wai ʻauʻau ia no ke kanaka.
974. Hewa i ka wai.
975. Hewa i ke ala a ka hewahewa.
976. He wai makamaka ʻole.
977. He waiwai nui ka lōkahi.
978. He waiwai nui ke aloha; o kaʻu nō ia e pulama nei.
979. Hewa ka iʻa a ʻUmiamaka, he okea loko.
980. Hewa ka lima.
981. Hewa kumu waiho i keiki.
982. He weke, he iʻa pahulu.
983. He weo ke kanaka; He pano ke aliʻi.
984. Hihia ka ʻōpae ma ka ʻumiʻumi.
985. Hihia nā aho a ke kaweleʻā.
986. Hihi kaunaʻoa, hihi i Mānā; aloha wale ia lāʻau kumu ʻole.
987. Hiʻikua waha ka ʻopeʻope, hiʻi ke keiki ma ke alo, uē ʻalalā i ka nahele.
988. Hiʻolani ana me Niolopua.
989. Hiki akula i nā ʻOle.
990. Hiki mai ka lā ma Haʻehaʻe, ma luna mai o Kukiʻi.
991. Hiki mai ka mālie, a hiki mai nō ka ʻino.
992. Hiki maila nā hoaloha, ʻo Keʻolohaka lāua ʻo Hanalē.
993. Hili hewa ka manaʻo ke ʻole ke kūkākūkā.
994. Hilinaʻi Puna, kālele iā Kaʻū.
995. Hilinaʻi Puna kālele ia Kaʻū, hilinaʻi Kaʻū kālele ia Puna.
996. Hilinehu ka malama, kū ka nehu.
997. Hilo ʻai lūʻau.
998. Hilo ʻāina ua lokuloku.
999. Hilo Hanakahi.
1000. Hilo i ka ua Kanilehua.
1001. Hilo i ka ua kinakinai, ka ua mao ʻole.
1002. Hilo iki, pali ʻeleʻele.
1003. Hilo mahi haʻaheo.
1004. Hilo, mai Mawae a ka pali o Maulua.,
1005. Hilo, nahele paoa i ke ʻala.,
1006. Hilo pāʻele kū.
1007. Hilu ka iʻa, he iʻa noʻenoʻe.
1008. Hinuhinu ka ihu, pohā ka ʻauwae.
1009. Hiohio ka makani i lima o Kapaliwaiʻole.
1010. Hiʻolani i ka noe.
1011. Hiolo ka pali kū, nahā ka pali paʻa.
1012. Hiu a wela, lawe a lilo!
1013. Hō aʻe ka ʻike heʻe nalu i ka hokua o ka ʻale.
1014. Hoʻahewa nā niuhi iā Kaʻahupāhau.
1015. Hoʻakaka wale nō ka Kiʻilau.
1016. Hoʻā ke ahi, kōʻala ke ola. O nā hale wale nō kai Honolulu; ʻo ka ʻai a me ka iʻa i Nuʻuanu.
1017. Hoa kīhei pili.
1018. Hōʻaleʻale Mānā i ke kaha o Kaunalewa.
1019. Hōʻale i ka wai ua lana mālie.
1020. Hoa pupuʻu o ka pō anu.
1021. Hōhē wale ka mea hewa.
1022. Hohonu nō ke kawa.
1023. Hoʻi akula kaʻōpua i ke awa lau o Puʻuloa.
1024. Hoʻi hou i ka iwi kuamoʻo.
1025. Hoʻi hou i ka mole.
1026. Hoʻi hou i ke ʻehu me he moi lā.
1027. Hoʻi hou ka iʻa i ke ʻehu kai.
1028. Hoʻi hou ka paʻakai i Waimea.
1029. Hoʻi hou ka wai i uka o Ao.
1030. Hoʻi i Hīlea i kalo ʻekaʻeka.
1031. Hoʻi iho ka lehelehe a ka ʻauwae, noho.
1032. Hoʻi i Kālia i ka ʻai ʻalamihi.
1033. Hoʻi i Waolani i kahi o ka ʻeʻepa.
1034. Hoʻi ka ʻoʻopu ʻai lehua i ka māpunapuna.
1035. Hoʻi ka ua a uka noho mai.
1036. Hoʻi ka wai a ka puna noho mai.
1037. Hoʻi ke ao o ke kuahiwi, hoʻi ka makani iā Kumukahi.
1038. Hoʻi mai ʻo Makanikeoe.
1039. Hoʻi nele i ke kula o Kaneoneo.
1040. Hoʻi nō a nanahu i kona alelo.
1041. Hoʻi nō ka moʻala i kona lua.
1042. Hoʻi no ka pono i ka makua.
1043. Hoʻi nō kāu me ʻoe.
1044. Hoʻi ʻolohelohe i ke kula o Hamohamo.
1045. Hoʻi pūʻolo nō o kahi aliʻi.
1046. Hōkai ʻo Wawaia ke kūkini holo lalau.
1047. Hōkai ua lawaiʻa makapaʻa.
1048. Hōkai ua lawaiʻa o ke kai pāpaʻu, he poʻopaʻa ka iʻa e hoʻi ai.
1049. Holāholā wale ʻia aʻe nō a pau ka pupuka.
1050. Hōlapu ke ahi, koe iho ka lehu.
1051. Holehole iwi.
1052. Holo iʻa ka papa, kau ʻia e ka manu.
1053. Holu ka pua o ka mauʻu, kapalili ka lau o ka lāʻau, māewa ka lau o ke ʻuki.
1054. Holu ka wai o Kaʻulili i ka makani.
1055. Hō mai ka ihu, a hele aʻe au.
1056. Honokōhau ʻōpae lele.
1057. Honolua kōhi lae.
1058. Honuaʻula, e pāluku ʻia ana nā kihi poʻohiwi e nā ʻale o ka Moaʻe.,
1059. Honuaʻula kua laʻolaʻo.
1060. Hoʻohaka kai; hoʻohaka uka.
1061. Hoʻohewahewa ke aloha, aia i Puna i Nānāwale.
1062. Hoʻohoihoi makua hūnōai.
1063. Hoʻohui ʻāina pala ka maiʻa.
1064. Hoʻohū ka ua i ka moana, pilipili ʻāina ʻole mai.
1065. Hoʻokaʻawale i ka ʻōʻō mai ka lima aku.
1066. Hoʻokahi e pōʻino, pau pū i ka pōʻino.
1067. Hoʻokahi ʻiliwai o ka like.
1068. Hoʻokahi kaʻilau like ana.
1069. Hoʻokahi kī, ʻelua pahu.
1070. Hoʻokahi mea manaʻo nui a ka ʻōhua o ka hale: ʻo kahi mea mai ka lima mai o ke aliʻi.
1071. Hoʻokahi no hana a Palapala ʻo ka ʻohi i ka iʻa.
1072. Hoʻokahi no Hāwaʻe, lauhue Kona.
1073. Hoʻokahi no hua a ka ʻaʻo.
1074. Hoʻokahi no hulu like o ia poʻe.
1075. Hoʻokahi nō kaunu like ana i Waialoha.
1076. Hoʻokahi no lāʻau a ka uʻi.
1077. Hoʻokahi no lāʻau lapaʻau, ʻo ka mihi.
1078. Hoʻokahi no lā o ka malihini.
1079. Hoʻokahi no leo o ke alo aliʻi.
1080. Hoʻokahi no makani ʻino o ke Kalakalaʻihi Kalaloa, he hoʻonuinui ʻōlelo.
1081. Hoʻokahi no ʻōlelo lohe a ke kuli.
1082. Hoʻokahi no ʻōpae, ʻula ka paʻakai.
1083. Hoʻokahi wai o ka like.
1084. Hoʻokē a maka.
1085. Hoʻokohu Kauaʻula, ka makani o ʻUlupaʻu.
1086. Hoʻokolo aku i ka nui manu.
1087. Hoʻokomo i ko waho i ko loko.
1088. Hoʻokuʻi a kole ka lae.
1089. Hoʻolaʻi maka ma waho, ʻoʻoleʻa loko.
1090. Hoʻolaʻi nā manu i ke aheahe.
1091. Hoʻolalau ka helena i Kualoa, piʻi ana i ka pali o Kānehoalani.
1092. Hoʻolale a ka ua ʻūkiu.
1093. Hoʻolale i ka ʻai a ka uʻi.
1094. Hoʻolaukanaka i ka leo o nā manu.
1095. Hōʻole akua, hōʻole mana.
1096. Hōʻole ka waha, holehole ʻia nō ka iwi.
1097. Hoʻolele ka uila o Makaweli.
1098. Hoʻolike ka manaʻo i Wailohia.
1099. Hoʻolua nui.
1100. Hoʻomaha ʻole ke kai a Mokupaoa.
1101. Hoʻomau ʻia aku, wahi a ka nūpepa.
1102. Hoʻomoe wai kahi ke kāoʻo.
1103. Hoʻonā ke ola i ka hale o ke akua.
1104. Hoʻonohonoho i Waineki kauhale o Limaloa.
1105. Hoʻonuʻa Hilo i ka lehua.
1106. Hoʻonuʻu ihola a kū kahauli.
1107. Hoʻopāpā i Waipā ka Lūpua.
1108. Hoʻopau kaʻā, he lawaiʻa paoa; hoʻānuānu ʻili o ka hele maunu.
1109. Hoʻopau maunu i ka iʻa liʻiliʻi; e kiʻi nō ma ka iʻa nunui.
1110. Hoʻopiʻipiʻi kai.
1111. Hoʻopio ʻia e ka noho aliʻi a ka ua.
1112. Hopo ana i ka wai poniponi o Waipuhi.
1113. Hōpoe, ka wahine lewa i ke kai.,
1114. Hopu hewa i ka ʻāhui hala o Kekele.
1115. Hopu hewa i ka loli, i ka iʻa maka ʻole.
1116. Hou hewa i ka lua o ka ʻōhiki.
1117. Huaʻi ka ʻulu o Lele i ka makani Kona.
1118. Hua kanawao ka liko o ke kapu.
1119. Hū akula i kula.
1120. Huʻea i kai nā pihaʻā moe wai o uka.
1121. Huʻe a kaua, moe i ke awakea.
1122. Huʻea pau ʻia e ka wai.
1123. Huewai maka.
1124. Hū hewa ʻia paha ke Kinaʻu, a ke Kalaukina e huli hele nei.
1125. Hū hewa i Kapua ka ʻauwaʻa pānānā ʻole.
1126. Huhui nā ʻōpua i Awalau.
1127. Hui aku, hui mai, hui kalo me ka nāwao.
1128. Hui aku na maka i Kou.
1129. Huihui pāipu a Lono.
1130. Huikau nā makau a ka lawaiʻa i Wailua, lou mai ʻo Kawelowai iā Waiehu.
1131. Hū i kula ka make o ka ʻaiā.
1132. Hū ka ʻalaʻala.
1133. Hū ka makani.
1134. Hū ka wai i ke pili.
1135. Huki kū i luna ka lae o Kalaʻau.
1136. Huleilua i nā nalu o Launiupoko.
1137. Huli ka lau o ka ʻamaʻu i uka, nui ka wai o kahawai.
1138. Huli ka malau, ka ʻiako a ka lawaiʻa.
1139. Huli ke alo i ka paia.
1140. Huli ke alo i luna.
1141. Huli ke alo i luna, helu i ka ʻaʻaho.
1142. Huli kua nā ʻale o ka moana.
1143. Hulili ka lā i ke kula o Makahuʻena, he huakaʻi ʻoiʻo.
1144. Hulili wela ka lā o Maunaloa.
1145. Hului kōkō a Makaliʻi a kau i luna.
1146. Hupō-e-nui.-
1147. I aʻa nō i ka lā o ka ikaika.
1148. Iā ia a hiki, make ka puaʻa.
1149. I ʻāina nō ka ʻāina i ke aliʻi, a i waiwai nō ka ʻāina i ke kānaka.
1150. I aliʻi nō ke aliʻi i ke kanaka.
1151. I ʻauheʻe ʻo Kaʻuiki i ka wai ʻole.
1152. I haʻaheo nō ka lawaiʻa i ka lako i ka ʻupena.
1153. I Halapē aku nei.
1154. I hāna ka pō, i hāna ke ao.
1155. I hea nō ka lima a ʻau mai?
1156. I hea ʻoe i ka wā a ka ua e loku ana?
1157. I hele i kauhale, paʻa pūʻolo i ka lima.
1158. I hele no ka hola iʻa i ka lā.
1159. I hewa i ka lele mua, i ka hoʻoūlu i ka lā ʻino.
1160. I hewa nō i ka waha.
1161. ʻIhi ka kua, meha ka alo; ka hua i ka umauma hōʻike ʻia.
1162. I Hikauhi, i Kaumanamana.
1163. Iho ihola ka puna palaʻai.
1164. I hole ʻia nō ka iʻe i ke kau o ka lā.
1165. I hoʻokahi kahi ke aloha.
1166. I hoʻokahi ka umauma, hoʻokahi ke aloha.
1167. I hoʻokauhua i ke kōlea, no Kahiki ana ke keiki.
1168. I hoʻolulu, hoʻohulei ʻia e ka makani.
1169. I ʻike ʻia nō ʻoe i ka lā o ko loaʻa; i ka lā o ka nele pau kou ʻike ʻia mai.
1170. I ʻike ʻia nō ʻoe i ka loaʻa aku o kāu.
1171. I ʻike ʻia nō ʻo Kohala i ka pae kō, a ʻo ka pae kō ia kole ai ka waha.
1172. I ʻike ʻia nō ke aliʻi, i ka nui o nā makaʻāinana.
1173. I ʻike ʻoe iā Kauaʻi a puni a ʻike ʻole iā Kauaʻi-iki, ʻaʻole nō ʻoe i ʻike iā Kauaʻi.
1174. I ka ʻai, i ka nānā; i ka ʻai, i ka hālō; i ka ʻai, i ke kiʻei.
1175. I ka hale nō pau ke aʻo ʻana.
1176. I kahi ʻē ka malia, hana i ka makau.
1177. I kahi ʻē nō ke kumu mokihana, paoa ʻē nō ʻoneʻi i ke ʻala.
1178. I Kahiki ka ua, ako ʻē ka hale.
1179. I Kahiki nō ka hao, ʻo ke kiʻo ʻana i Hawaiʻi nei.
1180. I ka holo nō i ke alahao a piʻi i ka lani.
1181. I ka hoʻolewa aku nei o Kuhelemai.
1182. I ka ʻike!
1183. I kai nō ka iʻa, mali ʻē ka makau.
1184. I ka moana nō ka iʻa, liuliu ʻia nā pono lawaiʻa.
1185. I kanaka nō ʻoe ke mālama i ke kanaka.
1186. I ka nānā nō a ʻike.
1187. I kani koʻaka i ka leʻaleʻa; i puʻu ko nuku i ka huhū; i leʻa ka nohona i ka māʻona.
1188. I kani nō ka ʻalae i ka wai.
1189. I kani nō ka pahu i ka ʻolohaka o loko.
1190. I ka noho pū ʻana a ʻike i ke aloha.
1191. I ka ʻōlelo nō ka ola, i ka ʻōlelo nō ka make.
1192. I ka pāhiʻuhiʻu.
1193. I ka pali nō ka hoa a hele, kalakala ke kua i ka ʻopeʻope.
1194. I ka piko nō ʻoe lihaliha.
1195. I ka pono kau i nā waha, mai noho a pehi wale aku.
1196. I ka pule nō o Lohiʻau a make.
1197. I Kaulua, Kaulua ka lā, Kaulua ka ua.
1198. I ka waha nō a ulu ka ʻai; i ka waha nō a maloʻo.
1199. I ke aha hoʻi? I ka ʻahakea!
1200. ʻIke aku, ʻike mai, kōkua aku kōkua mai; pēlā ihola ka nohona ʻohana.
1201. I ke alo nō ka ʻulu a hala.
1202. I ke alo nō o ka lawaiʻa lā a pūkē hewa nā leho, haki wale nā kākala.
1203. ʻIkea maila ʻo Mānā, ua hāʻale i ka wai liʻulā.
1204. ʻIke au i kona mau poʻopoʻo.
1205. I Kehena, i Kaiholena.
1206. ʻIke ʻia aʻe nō ma ka huluhulu kau i ka puka ihu.
1207. ʻIke ʻia e ka nui manu.
1208. ʻIke ʻia nō ka loea i ke kuahu.
1209. ʻIke i ke au nui me ke au iki.
1210. I ke kaua e ʻike ʻia ai nā hoaaloha a me nā kānaka koa.
1211. ʻIke maka iā Kaneoneo.
1212. ʻIke nō i ka lā o ka ʻike; mana nō i ka lā o ka mana.
1213. ʻIke nō ke aliʻi i kona kanaka, a ua ʻike nō ke kanaka i kona aliʻi.
1214. Ikiiki i ka lā o Keawalua.
1215. I Kōkī o Wailau, i ke alapiʻi a ka ʻōpae.
1216. I komo ka ʻai i ka paʻakai.
1217. I komo nō ka haʻi puaʻa i ka paʻa ʻole o ka pā.
1218. I kua naʻu.
1219. I kū i ke ola, ola; i kū i ka make, make.
1220. I kū ka makemake e hele mai, hele nō me ka maloʻeloʻe.
1221. I kūpalu ʻia i ka mūheʻe.
1222. I laila i luakaha ai me Hiku.
1223. I laka nō ka uhu i ka pakali.
1224. I lalo i Milu.
1225. I leʻa ka hula i ka hoʻopaʻa.
1226. I lele no ka lupe i ke pola.
1227. ʻIliʻili o Hāloa.
1228. ʻIliki ke kai i ka ʻopeʻope lā, lilo; i lilo no he hāwāwā.
1229. I lohe i ka ʻōlelo a hoʻokō, e ola auaneʻi a laupaʻi.
1230. I luna nā maka, i lalo nā kuli.
1231. I lima nō ka ua, wehe ʻē ke pulu o lalo.
1232. I maikaʻi ke kalo i ka ʻohā.
1233. I make nō he hāwāwā; ʻauhea nō hoʻi nā lima a ʻau mai?
1234. I mānai kau, i pua hoʻi kaʻu, kui ʻia ka makemake a lawa pono.
1235. I moe au i Kanikū, i waenakonu o ka ʻino.
1236. I mōhala nō ka lehua i ke keʻekeʻehi ʻia e ka ua.
1237. I mua e nā pōkiʻi a inu i ka wai ʻawaʻawa.
1238. ʻInā e lepo ke kumu wai, e hōʻea ana ka lepo i kai.
1239. ʻInā he moe maiʻa makehewa ka hele i ka lawaiʻa.
1240. I nanea nō ka holo o ka waʻa i ke akamai o ke kū hoe.
1241. ʻInā paha he puaʻa, pau i kālua.
1242. I noho ʻoukou a i pae mai he waʻa o Kahiki-makolena, hopu ʻoukou a paʻa; o ke kahuna ia ʻaʻohe e ʻeha ka ʻili ...
1243. ʻIno ka moana ke ahu mōkākī nei ka puna i uka.
1244. ʻIno ka palu ʻaʻohe e mīkokoi ʻia e ka iʻa.
1245. Inu wai kōliʻuliʻu o Hilo.
1246. I ola nō ke kino i ka māʻona o ka ʻōpū.
1247. I ʻolāʻolā nō ka huewai i ka piha ʻole.
1248. I ʻo Nana hoʻokau ka mālie.
1249. I paʻa iā ia ʻaʻole ʻoe e puka.
1250. I paʻa i ka hānau mua, ʻaʻole e puka nā pōkiʻi.
1251. I paʻa i kona kupuna ʻaʻole kākou e puka.
1252. I paʻa ke kino o ke keiki i ka lāʻau.
1253. I pao i ka huewai nuku pueo a ke kanaka.
1254. I pīʻena ka lio i ka pūnuku; e komo kaula waha ʻia ka maikaʻi.
1255. Ipu kai hīnālea.
1256. Ipu lei Kohala na ka Moaʻe Kū.
1257. I puni iā ʻoe o Kaʻū a i ʻike ʻole ʻoe iā Kaʻūloa, ʻaʻohe nō ʻoe i ʻike iā Kaʻū.
1258. I puni iā ʻoe o Lānaʻi a i ʻike ʻole iā Lānaʻi-Kaʻula me Lānaʻi-Hale, ʻaʻohe nō ʻoe i ʻike iā Lānaʻi.
1259. Ipu paʻu lena i ka uahi.
1260. I ʻūlili ka ʻūlili he kanaka.
1261. I ulu nō ka lālā i ke kumu.
1262. I Ulupaʻupaʻu, i ka hale o ka makapō.
1263. I Waialua ka poʻina a ke kai, ʻo ka leo ka ʻEwa e hoʻolono nei.
1264. I wai noʻu.
1265. I walea ka manu i ka ʻula o ka lehua.
1266. I wawā ʻia ka hale kanaka. Na wai e wawā ka hale kanaka ʻole?
1267. I wawā nō ka noio, he iʻa ko lalo.
1268. Ka ʻai a Kaiaʻupe.
1269. Ka ʻai hūnā i ka poli.
1270. Ka ʻai kīʻoʻe lāʻau.
1271. Ka ʻai lewa i ka ʻāʻī.
1272. Ka ʻāina hiʻialo ʻo Honuakaha.
1273. Ka ʻai nānā i luna.
1274. Ka ʻai niho ʻole a ka makani i ka ʻai.
1275. Ka ʻai waha ʻulaʻula o ka ʻāina.
1276. Kaʻa ka pōhaku.
1277. Ka ʻalaʻihi kualoa e kukū ʻai i nā lima.
1278. Ka ʻalā paʻa o Kaueleau.
1279. Kaʻapā ka manu hulu ʻole.
1280. Kāʻanapali wāwae ʻulaʻula.
1281. Ka ʻawa lena o Kaliʻu.
1282. Ka ʻehu kai o Puaʻena.
1283. Ka ʻelele leo ʻole.
1284. Ka ʻelele leo ʻole o ke aloha.
1285. Kaha akula ka nalu o kuʻu ʻāina.
1286. Ka hāʻawi a ka mea hale, koe koena ʻole ma kūʻono.
1287. Kaha Kaʻena me he manu lā i ka mālie.
1288. Kaha ka ʻio i ka mālie.
1289. Ka haka o ka moa kāne, ua kau ʻia e ka moa wahine.
1290. Ka hala lau kalakala o Wakiu.
1291. Ka hala māpu ʻaʻala o Upeloa.
1292. Ka hālau a ʻĪ.
1293. Ka hale koʻekoʻe o ka pō.
1294. Ka hale weliweli o nā aliʻi.
1295. Ka hana a ka mākua, ʻo ka hana nō ia a keiki.
1296. Ka hana a ke aloha, he kohu mūheʻe i ke alo pali.
1297. Kāhana auhā.
1298. Ka hao a ka makani Kona, ʻaʻohe manu koe o ke kuahiwi.
1299. Ka hao a ka wai nui, pihaʻā o kai.
1300. Kahaualeʻa i ke kūkae kupu.
1301. Ka hau hoʻokuakea ʻili.
1302. Ka hāuli o ka mea hewa ʻole, he nalowale koke.
1303. Ka Hau o Maʻihi.
1304. Ka hauwalaʻau a ka nui manu.
1305. Kahe ka hou, ʻoni ka puʻu.
1306. Kahe ka wai ʻula, kuakea ka moana.
1307. Kāhihi ka puka o ka hale i ka pūnāwelewele.
1308. Kahi keiki maʻi lewalewa.
1309. Kāhiko i Nuʻuanu ka ua Waʻahila.
1310. Kāhiko o ke akua.
1311. Ka hiku o nā lani.
1312. Kahilihili lau ʻilima.
1313. Kahilipulu Kohala na ka makani.
1314. Ka hilu pani wai o Hauʻula.
1315. Ka home kaupoku ʻole.
1316. Ka honua nui a Kāne i hoʻīnana a ʻahu kīnohinohi.
1317. Kahoʻolawe ʻai kūpala.
1318. Kahu i ka lae o ka manō, he ʻale ka wahie.
1319. Kahuku ʻāina lewa.
1320. Kahuku kau ʻaoʻao.
1321. Kāhunahuna paʻakai o Kālia.
1322. Ka iʻa ʻai pū me ka lepo.
1323. Ka iʻa a ka wai nui i lawe mai ai.
1324. Ka iʻa a ke kualau i lawe mai ai.
1325. Ka iʻa ʻau mai me he manu.
1326. Ka iʻa ʻawaʻawa a ka haole.
1327. Ka iʻa ʻeli i ka lepo.
1328. Ka iʻa hāʻawe i ka paʻakai.
1329. Ka iʻa hāhā i kahawai.
1330. Ka iʻa hali a ka makani.
1331. Ka iʻa hāmau leo o ʻEwa.
1332. Ka iʻa hanu ʻala o kahakai.
1333. Ka iʻa hāwanawana i ka wāwae, a ʻōlelo i ka lau o ka lima.
1334. Ka iʻa hei i ka uahi.
1335. Ka iʻa hoʻāla i ka pō, wai lama i ke ahi.
1336. Ka iʻa hōʻeha lima.
1337. Ka iʻa holehole iwi o ka ʻāina.
1338. Ka iʻa hoʻohihia makau o ʻĀinahou.
1339. Ka iʻa hoʻopā ʻili kanaka o Waimea.
1340. Ka iʻa hoʻopumehana i ka weuweu.
1341. Ka iʻa huli wale i ka pōhaku.
1342. Ka ʻia i ka pōhuehue.
1343. Ka iʻa i māʻona ai ka menehune.
1344. Ka iʻa ʻimi i ka moana, na ka manu e haʻi mai.
1345. Ka iʻa ʻiniki o ka mākeke.
1346. Ka iʻa i nui ai o Kamehameha.
1347. Ka iʻa kaʻa poepoe o Kalapana, ʻīnaʻi ʻuala o Kaimū.
1348. Ka iʻa kā kēhau o ka ʻāina.
1349. Ka iʻa kālai i ke koʻi.
1350. Ka iʻa kāohi aho o nā kai uli.
1351. Ka iʻa kaulana i ka waha o ka ʻale.
1352. Ka iʻa kā wāwae o Hīlia.
1353. Ka iʻa kā welelau o ke ahi.
1354. Ka iʻa kīnohinohi pōhaku.
1355. Ka iʻa koʻekoʻe o ka ʻili i ka wai.
1356. Ka iʻa kuehu ōkea.
1357. Ka iʻa kuhi lima o ʻEwa.
1358. Ka iʻa lamalama i ka pali.
1359. Ka iʻa lamalama i ke one.
1360. Ka iʻa lau nui o ka ʻāina.
1361. Ka iʻa lauoho loloa o ka ʻāina.
1362. Ka iʻa lauoho loloa o ke kai.
1363. Ka iʻa lawe mai a ka makani, he lāʻau ka ʻupena e hei ai.
1364. Ka iʻa lele me he manu.
1365. Ka iʻa leo nui o ka pali.
1366. Ka iʻa leo nui o Keʻehi.
1367. Ka iʻa loloa o ke kai.
1368. Ka iʻa māewa i ke kai.
1369. Ka iʻa mana nui.
1370. Ka iʻa maunu lima o Kuloloia.
1371. Ka iʻa maunu ʻole o ke kahawai.
1372. Ka iʻa mili i ka poho o ka lima.
1373. Ka iʻa mili lima o ʻUlakoheo.
1374. Ka iʻa moe kahawai.
1375. Ka iʻa nānā i ka lani ke ola.
1376. Ka iʻa pā i ka ihu o ka waʻa a lele.
1377. Ka iʻa pani i ka waha o ke kānaka.
1378. Ka iʻa pīkoi kānaka o Kālia; he kānaka ka pīkoi, he kānaka ka pōhaku.
1379. Ka iʻa pipili i ka lima.
1380. Ka iʻa uahi a holo i ka pali.
1381. Ka iʻa uahi nui o ka ʻāina; o ka iʻa ma luna, o ka ʻai ma lalo.
1382. Ka iʻa ʻula weli i ke kai.
1383. Ka iʻa ʻumi i ka hanu.
1384. Ka iʻa ʻuwā lua.
1385. Ka iʻa wale nui o ke Koʻolau.
1386. Ka iʻa wāwae loloa.
1387. Kaiehu ʻia a pulu ka puka uahi.
1388. Kaihalulu i ke alo o Kaʻuiki.
1389. Ka iho ʻana iho o ko luna poʻe, hikikiʻi ka ua o ʻEna.
1390. Kā i ka ʻai ka ʻaihue.
1391. Kaʻikaʻi i ka lima, hiʻi i ke alo.
1392. Kā i ka ʻino.
1393. Kā i kaʻino, no ka ʻino.
1394. Kai-ka-ʻowā.-
1395. Kaʻi ka puaʻa i luna o Hāʻupu, e ua ana.
1396. Kā i ka waha.
1397. Ka ʻike a ka makua he hei na ke keiki.
1398. Kā i ke kino.
1399. Ka iki koaiʻe a Hanakāpīʻai.
1400. Ka iki ʻulu kēia o Kanekina e kōkē ai nā pine.
1401. Kaikoʻeke a ka hāuna ʻino.
1402. Kaikoʻo ke awa, popoʻi ka nalu, ʻaʻohe ʻike ʻia ka poʻe nāna i heʻe ka nalu.
1403. Ka ʻili hau pā kai o ʻAlio.
1404. Kaʻiliʻili hānau o Kōloa; ka nalu haʻi o Kāwā.
1405. Ka ʻiliʻili o ʻĀʻalāmanu.
1406. Ka ʻiliʻili o Kalaekimo.
1407. Kaino he koa no ka lā nui, he koa kā no ka lā iki.
1408. Kaino paha he pali nui o Kīpū e ʻōlelo ia nei, eia kā he pali iki nō.
1409. Kai nuʻu a Kāne.
1410. Kaiʻokia kānāwai.
1411. Ka ʻiole ʻaihue moa o Keauhou.
1412. Ka ʻio nui maka lana au moku.
1413. Kai pakī o Maunalua.
1414. Ka ipukukui pio ʻole i ke Kauaʻula.
1415. Ka iwi ʻopihi o ka ʻāina ʻē.
1416. Kakaʻi ka puapuaʻa i ka mālie, he ʻino.
1417. Kā! Ke lele mai nei ka pāoʻo.!
1418. Kākia kui nao a ke akamai.
1419. Ka lāʻau kumu ʻole o Kahilikolo.
1420. Kālaʻe peʻe kākonakona.
1421. Kalaʻihi ka lani, kūpilikiʻi ka honua.
1422. Ka lā i ka Mauliola.
1423. Ka lā ikiiki o Honolulu.
1424. Ka laʻi loa a Kamaluohua.
1425. Ka laʻi o Hauola.
1426. Kālai o Lūaliʻi i ke kiʻi a ʻike i ka ʻino haʻalele.
1427. Kala kahiko i au wale ai ka lā.
1428. Ka lā koi hana o Lahainaluna.
1429. Ka lālā kaukonakona haki ʻole i ka pā a ka makani Kona.
1430. Ka lama kū o ka noʻeau.
1431. Ka lani kaʻapuni honua.
1432. Kalaoaʻai pōʻeleʻele.
1433. Ka lauaʻe ʻala o Kalalau.
1434. Ka lau ʻoliwa a ke aloha.
1435. Kalaupapa ʻai ʻinoʻino.
1436. Ka lawaiʻa nui i ʻeaʻea nā kuʻemaka, i ʻehuʻehu nā lihilihi.
1437. Ka lehua neneʻe o Kāʻana.
1438. Ka lei hāʻule ʻole, he keiki.
1439. Kālele ka uahi o Puʻuloa.
1440. Ka leo o ke ola.
1441. Ka lepo alualu me he kanaka lā.
1442. Ka limu kā kanaka o Manuʻakepa.
1443. Ka limu lana o Kawahine.
1444. Kālina ka pono, ʻaʻohe hua o ka puʻe, aia ka hua i ka lālā.
1445. Ka liona o ka Pākīpika.
1446. Ka līpoa ʻala o Kalauonaona.
1447. Kalo kanu o ka ʻāina.
1448. Ka lonolau no i ka lonolau; ka puʻulīʻulī no i ka puʻulīʻulī.
1449. Ka lua kupapaʻu o na aliʻi.
1450. Ka lulu o Moikeha i ka laulā o Kapaʻa.
1451. Ka Maʻaʻa wehe lau niu o Lele.
1452. Kama ʻia ke aloha a paʻa i loko.
1453. Ka maile lau liʻi o Koʻiahi.
1454. Kamaʻilio ka waha, hana ka lima.
1455. Ka makani ʻĀpaʻapaʻa o Kohala.
1456. Ka makani ʻawa o Leleiwi.
1457. Ka makani haʻihaʻi lau hau o Olowalu.
1458. Ka makani hali ʻala o Puna.
1459. Ka makani hāpala lepo o Pāʻia.
1460. Ka makani Hoʻeo o Moanalua.
1461. Ka makani hoʻolapa o Kaumaea.
1462. Ka makani kā ʻAhaʻaha laʻi o Niua.
1463. Ka makani kāʻili aloha o Kīpahulu.
1464. Ka makani kāʻili kapa o Nuʻuanu.
1465. Ka makani kokololio o Waikapiā.
1466. Ka makani kuehu lepo o Naʻalehu.
1467. Ka makani kūkulu peʻa nui, he ʻEka.
1468. Ka makani kulaʻi kanaka o Nuʻuanu.
1469. Ka makani wehe lau niu o Laupāhoehoe.
1470. Kamaliʻi hūpe kole.
1471. Kamaliʻi ʻike ʻole i ka helu pō: Muku nei, Muku ka malama; Hilo nei, kau ka Hoaka.
1472. Kamaliʻi ʻōkole heleleʻi.
1473. Ka malu ao o nā pali kapu o Kakaʻe.
1474. Ka malu hālau loa o ke kukui.
1475. Ka malu niu o Huʻehuʻewai.
1476. Ka malu niu o Pōkāʻī.
1477. Ka manu hoʻāla i ke ao.
1478. Ka manu kāhea i ka waʻa e holo.
1479. Ka manu kaʻupu hālō ʻale o ka moana.
1480. Ka manu keʻu ahiahi.
1481. Kamaʻomaʻo, ka ʻāina huli hana.,
1482. Kamilo pae aliʻi; Kamilo pae kanaka.
1483. Kamipulu Kawaihae.
1484. Ka moa i hānai ʻia i ka lā, ua ʻoi ia i ka moa i hānai ʻia i ka malu.
1485. Ka moe kau a Moi, ke kahuna mana o Hāʻupukele.
1486. Ka moena pāwehe o Mokulēʻia.
1487. Ka moe no kau a Mele Wile, ala aʻe ua moʻa i ke kuke.
1488. Ka moku kāʻili lā o Manokalanipo.
1489. Ka moku puni kuapuʻu.
1490. Ka mū ʻai paka o Puʻunui.
1491. Ka nahele hihipeʻa o Paliuli.
1492. Ka nalu haʻaheo i ka hokua o ke kanaka.
1493. Ka nalu haʻi o Kalehuawehe.
1494. Ka nalu heʻe o Puʻuhele.
1495. Kani ka moa i ka ʻīpuka, he malihini kipa.
1496. Kani ka pahu, holo ke kao.
1497. Kani ka pola o ka malo.
1498. Kani ke ʻō, he ihona pali.
1499. Kani kōlea, he kanaka; nū ka puaʻa, he lapu lā.
1500. Ka nīoi aku ia e welawela ai ko nuku.
1501. Ka nīoi wela o Pakaʻalana.
1502. Ka niu peʻahi kanaka o Kaipalaoa.
1503. Kano ke kihi poʻohiwi o Honokōhau.
1504. Ka nui e ʻauamo ai i ke keiki i ke kua.
1505. Ka nui e moʻa ai ka pūlehu.
1506. Ka nui e paʻa ai i ka hue wai.
1507. Ka nui e paʻa ai i nā niu ʻelua.
1508. Kanukanu, hūnā i ka meheu, i ka maʻawe alanui o Kapuʻukolu.,
1509. Kanu ke kalo i Welo, ʻaʻole e ulu nui ʻia e ka ʻohā.
1510. Ka nuku o Māmala.
1511. Ka ʻōhiʻa hihipeʻa o Kealakomo.
1512. Kaʻohu kāku o Kīlauea.
1513. Kaʻohu wānana ua o Hāʻupu.
1514. Ka ʻōlohe puka awakea o Kamaʻomaʻo.
1515. Ka ʻōnohi Wai a Uli.
1516. Ka ō ʻole i ka wehe a ka Hoʻolua. ō
1517. Ka ʻoʻopu peke o Hanakāpīʻai.
1518. Ka ʻōpuʻu pua i mōhala.
1519. Ka ʻōwili makani ʻino o Kāwili.
1520. Kāpae aʻe nō i kulakula.
1521. Kapa ʻehu kai o Kaʻena na ka makani.
1522. Kāpae ka ʻalaʻala he heʻe no kai uli.
1523. Kāpae ke kaua e ka hoahānau.
1524. Kapakahi ka lā ma Waiʻanae.
1525. Kapakahi Manuia; Keokoʻi ka moku!
1526. Ka pali hinahina o Kāʻanapali.
1527. Ka pali kahakō lele a koaʻe.
1528. Ka pali kāʻili wahine o Kēʻē.
1529. Ka pali kāohi kumu aliʻi o ʻĪao.
1530. Ka pali kapu o Kamohoaliʻi.
1531. Ka pali nānā uhu kaʻi o Makapuʻu.
1532. Ka pali ʻō ahi o Makana.
1533. Ka pali walowalo hea kanaka o Mōlīlele.
1534. Ka papa kāhulihuli o Wailuku.
1535. Ka pau, o ka ʻōneanea.
1536. Kāpeku ka leo o ke kai, o hoʻoilo ka malama.
1537. Ka pela kapu o Kakaʻe.
1538. Kāpī ʻia i ka paʻakai a miko.
1539. Ka piʻi nō ia a kōkī o Wailau.
1540. Ka pōhaku kihi paʻa.
1541. Ka poi ʻuoʻuo o kāohi puʻu.
1542. Ka poli lauaʻe o Makana.
1543. Ka pō nui hoʻolakolako, ke ao nui hoʻohemahema.
1544. Ka pouhana.
1545. Ka puhi o ka ale, ahu ke ʻolo.
1546. Ka puka kahiko.
1547. Ka pūnua peʻe poli.
1548. Ka ua Apuakea o Mololani.
1549. Ka ua ʻAwa o Kīlauea.
1550. Ka ua Hāʻao o Waiōhinu.
1551. Ka ua heʻe nehu o Hilo.
1552. Ka ua hehi ʻulu o Piʻihonua.
1553. Ka ua hōʻeha-ʻili o Waiehu.
1554. Ka ua hoʻopala ʻōhiʻa.
1555. Kauaʻi a ka ʻai paʻa.
1556. Kauaʻi a Manokalanipo.
1557. Kaʻū ʻai kōʻalaʻala.
1558. Kaʻūʻāina kipi.
1559. Kaʻū, ʻāina kua makani.,
1560. Ka ua kāhiko hala o Keaʻau.
1561. Ka ua kani koʻo o Heʻeia.
1562. Ka ua Kanilehua o Hilo.
1563. Ka ua kapa kea o Mololani.
1564. Ka ua kapuaʻi kanaka o Pālawai.
1565. Ka ua kau lāʻau o Pāhala.
1566. Ka ua kea o Hāna.
1567. Ka ua kiawe lehua o Hōpoe.
1568. Ka ua kīhene lehua o Hāmākua.
1569. Ka ua kīkē hala o Punaluʻu.
1570. Ka ua kinai lehua o Panaʻewa.
1571. Ka ua Kīpuʻupuʻu o Waimea.
1572. Ka ua koʻi-lipilipi o Kalihi.
1573. Ka ua Kolowao o Kaʻala.
1574. Ka ua Kuahine o Mānoa.
1575. Ka ua Kūkalahale o Honolulu.
1576. Ka ua kūnihi a Kaʻupena.
1577. Ka ua Kūpunikapa o Lanakila.
1578. Ka ua Lanihaʻahaʻa o Hāna.
1579. Ka ua Lanipaʻina o ʻUlupalakua.
1580. Ka ua lei māʻohu o Waiānuenue.
1581. Ka ua leina hua o Kāʻanapali.
1582. Ka ua Līhau o Pāhoa.
1583. Ka ua Lililehua o Kāʻanapali.
1584. Ka ua loku o Hanalei.
1585. Ka ua lū lehua o Panaʻewa.
1586. Ka ua Makakoʻi o Haleleʻa.
1587. Ka ua moaniani lehua o Puna.
1588. Ka ua nāulu o Kawaihae.
1589. Ka ua nihi pali o Moelana.
1590. Ka ua Noelehua o Waiʻaleʻale.
1591. Ka ua nounou ʻili o Waimea.
1592. Ka ua ʻōʻiliʻili maka akua.
1593. Ka ua Paliloa o Waimea.
1594. Ka ua Paʻūpili o Lele.
1595. Ka ua peʻe pōhaku o Kaupō.
1596. Ka ua peʻe pū hala o Huelo.
1597. Ka ua pehi hala o Hāmākua.
1598. Ka ua Pōʻaihale o Kahaluʻu.
1599. Ka ua pōʻai puni o Kumaka.
1600. Ka ua poʻo nui o ke kuahiwi.
1601. Ka ua Pōpōkapa o Nuʻuanu.
1602. Ka ua ʻŪkiu o Makawao.
1603. Ka ua ʻulalena o Piʻiholo.
1604. Ka ua Waʻawaʻahia o Waipiʻo.
1605. Kaʻū, hiehie i ka makani.,
1606. Kauhū ka ʻena o ka ukiuki na ka inaina.
1607. Kau i ka lani ka holowaʻa ua o Hilo.
1608. Kau i Kāpua ka poʻe polohuku ʻole.
1609. Kau ʻino na waʻa o Kaʻaluʻalu.
1610. Kaʻū, i Palahemo.,
1611. Kau ka lā i ka lolo, hoʻi ke aka i ke kino.
1612. Kau ka mahina.
1613. Kau ka maka.
1614. Kau ka ʻōnohi aliʻi i luna.
1615. Kau ka peʻa, holo ka waʻa!
1616. Kau ke keha i ka uluna.
1617. Kau ke poʻo i ka uluna ʻo Welehu ka malama.
1618. Kaulaʻi nā iwi i ka lā.
1619. Kaulana ka pali o Pōhina.
1620. Kaʻū lepo ʻulaʻula.
1621. Kaulīlua i ke anu, Waiʻaleʻale.
1622. Ka ulua kāpapa o ke kai loa.
1623. Ka ulu koa i kai o Oneawa.
1624. Ka ulu kukui o Lanikāula.
1625. Ka ulu lāʻau ma kai.
1626. Kaululāʻau piapia.
1627. Ka ʻulu loaʻa ʻole i ka lou ʻia.
1628. Kaʻū, mai ʻOkiʻokiaho a Mawae.,
1629. Kaʻū mākaha.
1630. Kaʻū malo ʻeka, kua wehi.
1631. Kaunaʻoa pālaha kukui o Kamehaʻikana.
1632. Kaʻū nui kua makani.
1633. Kaʻū nui maka lepo.
1634. Kauō ulupau ka holo-kahiki.
1635. Kaupō ʻai loli.
1636. Kau pō Kāneiahuea.
1637. Kaʻupu hehi ʻale o ka moana.
1638. Kauā ke aloha i nā lehua o Kāʻana.
1639. Ka wahine ʻai honua.
1640. Ka wahine ʻai lāʻau o Puna.
1641. Ka wahine ʻai pōhaku.
1642. Ka wahine alualu pū hala o Kamilo.
1643. Ka wahine hele lā o Kaiona, alualu wai liʻulā o ke kaha pua ʻōhai.
1644. Ka wahine o ka liʻulā.
1645. Ka wahine pōʻai moku.
1646. Ka wai ʻeleʻele a ka poʻe ʻike.
1647. Kawaihae i ke kai hāwanawana.
1648. Ka wai hālau o Wailua.
1649. Ka wai hoʻihoʻi lāʻī o ʻEleile.
1650. Ka waihona o ka naʻauao.
1651. Ka wai hoʻomalule kino.
1652. Ka wai huahuaʻi o Kewalo.
1653. Ka wai hūnā a ka pāoʻo.
1654. Ka wai kāʻili ao.
1655. Ka wai kumu ʻole.
1656. Ka wai lewa i ka makani.
1657. Ka wai liʻulā o Mānā.
1658. Ka wai lumalumaʻi kanaka o Wailuku.
1659. Ka wai nāʻuke poʻo o Kahā.
1660. Kawaipapa mūkī.
1661. Ka wai puka iki o Helani.
1662. Ka wai ʻula ʻiliahi o Waimea.
1663. Ka wana momona o Mokoliʻi.
1664. Ka wela o ka ua.
1665. Kāwelu holu o Lanihuli.
1666. Ka wiliwili o Kaupeʻa.
1667. Ka wohi kū kahi.
1668. Keaʻau, i ke kai nehe i ka ʻiliʻili.,
1669. Ke ahi lele o Kāmaile.
1670. Ke ahu a Kaunuohua i kaulu pali.
1671. Ke akua liʻiliʻi hana ʻole i ka lani me ke honua.
1672. Ke alahaka o Nuʻalolo.
1673. Ke ala iki a kāhuna.
1674. Ke ala kīkeʻekeʻe a Māui.
1675. Ke alanui pali o ʻAʻalaloa.
1676. Ke ala pūpū i Molokaʻi.
1677. Ke aliʻi nāna e kālua i ke poʻo i ka imu a poʻalo aʻe i nā maka.
1678. Ke ʻā makauli o Kamilo.
1679. Ke amo ʻia aʻela ʻo Kaʻaoʻao; ke kahe maila ka hinu.
1680. Ke ʻanapa nei ka wai liʻulā o Mānā.
1681. Ke ā nui, ke ā iki. ā
1682. Keauhou i ka ʻihi kapu.
1683. Keauhou, kai nehe i ka ʻiliʻili.,
1684. Ke awa haulani o Māhukona.
1685. Ke awa laʻi lulu o Kou.
1686. Ke awa lau o Puʻuloa.
1687. Keawe ʻenaʻena.
1688. Ke ʻehuehu nei nā ʻale.
1689. Ke ʻehu kai o Puaʻena.
1690. Ke ʻEka, makani hoʻolale waʻa o nā Kona.
1691. Ke ēwe hānau o ka ʻāina. ē
1692. Ke haʻi ʻia ala ke keʻe o Moʻolau.
1693. Keha kaʻakepa ka ʻōlelo i Hīhīmanu.
1694. Ke hea mai nei ʻo Kawelohea.
1695. Ke hele maila ko Kaʻū; he iho maila ko Palahemo; he hōkake aʻela i Manukā; haele loa akula i Kaleinapueo.
1696. Ke hiʻi la ʻoe i ka paukū waena, he neo ke poʻo me ka hiʻu.
1697. Ke hina ke uahi ma kahi ʻaoʻao he mea mākole ko ia ʻaoʻao.
1698. Ke hoʻi aʻela ka ʻōpua i Awalau.
1699. Ke hoʻokumu nei Kumukahi i ka ʻino.
1700. Ke hōʻole mai nei o Hāloa.
1701. Ke iho mai nei ko luna.
1702. Keikei kūlana hale wili, ʻaʻohe mea hana o loko.
1703. Keikei Lahaina i ka ua Paʻūpili.
1704. Keiki haehae poko o Naʻalehu.
1705. Keiki holoholo kuāua o Makawao.
1706. Keiki kāohi lā o Kumukahi.
1707. Keiki kia manu o Laʻa.
1708. Keiki ʻopeʻope nui o Kaluakoʻi.
1709. Keiki uhaʻi koaiʻe o ʻOhaikea.
1710. Ke ʻīnana la me he ʻōpae ʻoehaʻa.
1711. Ke inu akula paha aʻu ʻĀlapa i ka wai o Wailuku.
1712. Ke kaena a ka noho hale.
1713. Ke kaha ʻai ʻole a ʻīloli.
1714. Ke kaha ʻōhai o Kaiona.
1715. Ke kaha pili a ka iʻa kea.
1716. Kekaha wai ʻole o nā Kona.
1717. Ke kāhuli leo leʻa o ka nahele.
1718. Ke kai ʻau umauma o Māmala.
1719. Ke kai hāwanawana o Kawaihae.
1720. Ke kai heʻe nalu o Puakea.
1721. Ke kai heʻe nehu o ʻEwa.
1722. Ke kai holu o Kahului.
1723. Ke kai kā ʻanae o Keʻehi.
1724. Ke kai kaha nalu o Makaiwa.
1725. Ke kai kuaʻau lehua o Panaʻewa.
1726. Ke kai kulaʻi kānaka o Poʻo.
1727. Ke kai leo nui o Mokoliʻi.
1728. Ke kai leo nui o Paikaka.
1729. Ke kai lipolipo polihua a Kāne.
1730. Ke kai maka koholua o Keahole.
1731. Ke kai malino o Kona.
1732. Ke kai nehe o Puʻuhale.
1733. Ke kai piʻi kākala niho puaʻa.
1734. Ke kai wawalo leo leʻa o Kālia.
1735. Ke kalo paʻa o Waiahole.
1736. Ke kalukalu moe ipo o Kapaʻa.
1737. Ke kamalei a Kuluipō, ka hiʻialo a Pōnahe.
1738. Ke kani nei ka ʻālana.
1739. Ke kaulana paʻa ʻāina o nā aliʻi.
1740. Ke kau mai nei ka mākole.
1741. Ke kau mai nei ʻo ʻOlepau.
1742. Ke kawa lele ʻopu o Kaumaea.
1743. Ke kawa wai ʻole o Kaumaea.
1744. Kekeʻe hau o Maʻalo.
1745. Kekeʻe ka waha, ua nahu i ka makani.
1746. Kekē ka niho o ka pāpaʻi.
1747. Ke kini mahiʻai o Kaʻū.
1748. Ke Kīpuʻupuʻu hoʻānu ʻili o Waimea.
1749. Ke koaʻe iho ia, he manu lele no ka pali kahakō.
1750. Ke koaʻe lele kaha i ka pali o Līloa.
1751. Ke koa ia e laumeki ai kahawai o Hilo.
1752. Ke kō ʻeli lima o Halāliʻi.
1753. Ke kokoke maila ka Hoʻoilo.
1754. Ke kololio ka hau o uka, kō mai ka nae ʻaʻala o ke kiele.
1755. Ke kope hoʻohiaʻā maka o Kona.
1756. Ke kōpiko i ka piko o Waiʻaleʻale.
1757. Ke kua a kānāwai.
1758. Ke kū i Kahiki.
1759. Ke kui la i nā ʻāpiki lei o Makaiwa.
1760. Ke kuko waiwai ʻole a Keʻinohoʻomanawanui.
1761. Ke kula o Kamaʻomaʻo ka ʻāina huli hana.
1762. Ke kula wai ʻole o Kamaʻoa.
1763. Ke kū nō a Maui; ke kiʻei nō a Lānaʻi; ka moe nō a Molokaʻi; ka noho nō a Oʻahu.
1764. Ke kupa ʻai au.
1765. Ke lepo ke kumu wai, e huaʻi ana ka lepo i kai.
1766. Ke lino aʻe nei ke kāhau o Waiʻopua.
1767. Ke mokomoko la me ka makani.
1768. Ke momole nei no ka mole ʻo ʻĪ.
1769. Ke nae iki nei nō.
1770. Ke nānā la i Nānāwale.
1771. Ke ola nō ia o kiaʻi loko.
1772. Ke one ʻai aliʻi o Kakuhihewa.
1773. Ke one ʻanapa o Waiolama.
1774. Ke one kani o Nohili.
1775. Ke one kapu o Kahamaluʻihi.
1776. Ke one kuilima laula o ʻEwa.
1777. Ke one lauʻena a Kāne.
1778. Ke one lei pūpū o Waimea.
1779. Ke one lele o Moʻohelaia.
1780. Ke one wali o ʻOhele.
1781. Ke pani wai o ʻĪao.
1782. Ke pau ka moa, kākā i ka nuku; ke pau ka ʻiole, ahu kūkae; ke pau ka manō, lanaō i ke kai.
1783. Ke ʻula maila ka pili.
1784. Ke uē nei ka ʻōhiʻa o Kealakona.
1785. Ke wela nei nō ka ʻili i ka maka ihe.
1786. Kiʻekiʻe ka lele a ke ao i ka lani, i hāpai ʻia e ka makani i luna.
1787. Kiʻekiʻe Kaupoku-o-Hanalei.
1788. Kihe, a mauli ola.,
1789. Kihe ka ihu i ka ʻale.
1790. Kiʻi ʻia aku ko ʻai i kiʻona.
1791. Kiʻi kū wale i ke alo o nā aliʻi.
1792. Kīʻililī ka pua hau o Kalena.
1793. Kiʻi maka liʻiliʻi.
1794. Kiʻi maka nunui.
1795. Kīkaha ka ʻiwa he lā makani.
1796. Kīkaha ka ʻiwa i nā pali.
1797. Kīkē ka ʻalā, uē ka māmane.
1798. Kīkī kōʻele huli a mahi.
1799. Kilioe wahine i uka.
1800. Kīlua ka poʻe waʻa.
1801. Kini Kailua, mano Kāneʻohe.
1802. Kinikini kauhale liʻiliʻi o lalo lilo e. "He Ahu au no Kaʻū"; "He ʻIo au no Hilo."
1803. Kino lau.
1804. Kino pāpālua.
1805. Kioea ʻai pua ʻiʻi o Hīlia.
1806. Kioea hoʻolale waʻa.
1807. Kīpū loa o Keoni Pulu i ka hoe.
1808. Kīwini!!
1809. Koaʻe ka manu pili pōhaku.
1810. Koʻekoʻe ka pō hoa ʻole.
1811. Koʻele nā iwi o Hua i ka lā.
1812. Kohā ka leo o kaʻaukuʻu.
1813. Kohala ʻāina haʻaheo.
1814. Kohala ihu hakahaka.
1815. Kohala i ka unu paʻa.
1816. Kohala, mai Honokeʻā a Keahualono.,
1817. Kohu ʻole kahi wai o Kanaio.
1818. Ko ke akua haʻi āmio.
1819. Kō ke au iā Halaʻea.
1820. Ko ke kahuna haʻi kupua.
1821. Ko koā uka, ko koā kai.
1822. Kōkō ʻiole ka ua i ke kula.
1823. Kokoke e ʻā ke ahi o ka ʻaulima.
1824. Kokolo ka uahi o Kula, he Kēhau.
1825. Kokolo no o pipipi, o kalamoe me ālealea a ke alo o Kuhaimoana.
1826. Kōlea aku i ka ʻohana.
1827. Kōlea hewa i ka inoa.
1828. Kōlea kai piha.
1829. Kōlea kau āhua, a uliuli ka umauma hoʻi i Kahiki.
1830. Kōlea nō ke kōlea i kona inoa iho.
1831. Kole ka waha i ka hānai wahine maikaʻi.
1832. Kolekole ka noʻa.
1833. Ko luna pōhaku no ke kaʻa i lalo, ʻaʻole hiki i ko lalo pōhaku ke kaʻa.
1834. Komo akula i ke anapuni a Limaloa.
1835. Komo akula ʻoe i ka ʻai a ka lua i Kealapiʻiakaʻōpae.
1836. Komo mai kau māpuna hoe.
1837. Komo pohō i ka naele o Alakaʻi.
1838. Komo wai ʻē ʻia.
1839. Kona ʻākau, mai Keahualono a Puʻuohau.
1840. Kona hema, mai Puʻuohau a Kaheawai.
1841. Kona Honua-ʻino.
1842. Kona i ke kai māʻokiʻoki.
1843. Kona, kai malino a Ehu.,
1844. Kona, kai ʻōpua i ka laʻi.,
1845. Kona, mai ka puʻu o Kapūkakī a ka puʻu o Kawaihoa.,
1846. Kona, mauna uliuli; Kona mauna ulupō.,
1847. Kona poʻo kuʻi.
1848. Konohiki lua ka lā i Olowalu.
1849. Kō nō i Manila.
1850. Koʻolau hauwalaʻau.
1851. Koʻolau kai maloʻo.
1852. Kōpī wale nō i ka iʻa a ʻeu nō ka ilo.
1853. Koʻūkoʻū i ka wai a ka nāulu.
1854. Kū aʻaha lua.
1855. Kū aʻe ʻEwa; Noho iho ʻEwa.
1856. Kuailo!!
1857. Kū a keʻokeʻo; ʻaʻohe i hōʻea mai.
1858. Kū akula i ka pana a Pikoi-a-ka-ʻalalā, keiki pana ʻiole o ke kula o Keahumoa.
1859. Kū akula i ka pua; ke wī la ka niho.
1860. Kū akula kaʻu lāʻau i ka ʻaʻama kua lenalena.
1861. Kū a māloʻeloʻe, lālau nā lima i ka hoe nui me ka hoe iki.
1862. Kuāua nui hoʻi kēlā e hele mai nei.
1863. Kuehu ka ʻai hoʻopau a ka ua.
1864. Kuha! Nāu nō ʻoe e hele aʻe.!
1865. Kūhela kāhela i ka laʻi o Lele.
1866. Kuhikuhi kahi lima i luna, hāpapa kahi lima i lalo.
1867. Kuhi nō ka lima, ʻāwihi nō ka maka, ʻo ka loaʻa nō ia a ka maka onaona.
1868. Kuhi nō ka lima, hele nō ka maka.
1869. Kū hoʻolehelehekiʻi i ka mahina ʻai a Nūkeʻe.
1870. Kuʻia ka hele a ka naʻau haʻahaʻa.
1871. Kū ʻia ka malama ʻeʻelekoa.
1872. Kū ihola i Mamalakā, i ka hale o Kāneheoheo.
1873. Kū i ka hāiki, ʻaʻole ma mua, ʻaʻole ma hope.
1874. Kū i ka īpuka o ka hoka.
1875. Kū i ka māna.
1876. Kū i ka moku.
1877. Kuʻi ka pōhaku, ʻanapa ke ahi o ka lewa.
1878. Kū i ka poholima ua mea he wahine maikaʻi.
1879. Kū i ka welo.
1880. Kū i ke ʻaki.
1881. Kū i ke aʻuaʻu.
1882. Kū i ke Kīpuʻupuʻu.
1883. Kuʻikuʻi, hana pele; holo i uka, holo i kai, holo i kahi e peʻe ai a nalo.,
1884. Kuʻi pē ʻia e ka ʻĀpaʻapaʻa.
1885. Kū kaʻapā ia Hawaiʻi, he moku nui.
1886. Kūkae uli.
1887. Kū ka hale i Punaluʻu, i Ka-wai-hū-o-Kauila.
1888. Kū ka hālelo, ke ʻā o kahawai.
1889. Kū ka lau lama.
1890. Kū ka liki mai nei hoʻi ʻo ia ala.
1891. Kū ka liki o Nuʻuanu i ka makani.
1892. Kū ka paila, hana ka hāʻawe.
1893. Kū ka pao a Keawe.
1894. Kū ka pūʻali.
1895. Kū ka ule, heʻe ka laho.
1896. Kū ka uahi o Papio.
1897. Kū ke ʻā i ka hale o Kaupō.
1898. Kū ke ʻā i kai o ʻĀpua.
1899. Kū ke ʻehu o ka huhū o ka mea hale, nakeke ka ʻauwae i ka inaina.
1900. Kū ke ʻehu o nā wahi ʻauwaʻa liʻiliʻi.
1901. Kū ke paʻi, hana ka hāʻawe.
1902. Kū kiʻi i kai o Kahuwā.
1903. Kukū a kākalaioa.
1904. Kukui ʻā mau i ka awakea.
1905. Kukui-lau-nui-o-Kona.-
1906. Kukū ka pihapiha a piʻi ka lena.
1907. Kūkulu ka ʻike i ka ʻōpua.
1908. Kūkulu kalaʻihi ka lā i Mānā.
1909. Kūkulu kauhale a Limaloa.
1910. Kūkuni i kāʻili o ka ipo ahi.
1911. Kula unahi pikapika heʻe.
1912. Kūlele ke ʻehu kai i ka makani.
1913. Kūlia i ka nuʻu.
1914. Kūlia i ka nuʻu, i ka paepae kapu o Līloa.
1915. Kuli uōuō.
1916. Kū loa akula i kulakula.
1917. Kulu ka waimaka, uē ka ʻōpua.
1918. Kū mai nō, he pali.
1919. Kū ma ka pā o Homa.
1920. Kumuhea kupu ʻino.
1921. Kūneki nā kūʻauhau liʻiliʻi, noho mai i lalo; hoʻokahi nō, ʻo ko ke aliʻi ke piʻi i ka ʻiʻo.
1922. Kū nō i ke keʻa.
1923. Kūʻonoʻono ka lua o Kuhaimoana.
1924. Kū pākū ka pali o Nihoa i ka makani.
1925. Kū palaka ka wai o Welokā.
1926. Kū pāpiā Hilo i ka ua.
1927. Kūpihipihi loa kahi koena ʻopihi.
1928. Kū piki mola maoli nō.
1929. Kūpinaʻi i ke alo o Haoaloa.
1930. Kūpopou ana i ka pali o Kēʻē.
1931. Kupouli Kānehoa i ka hele a Kaukaʻōpua.
1932. Kuʻu ēwe, kuʻu piko, kuʻu iwi, kuʻu koko. ē
1933. Kuʻu ʻia ka palu i piʻi ka moano.
1934. Kuʻu ka luhi, ua maha.
1935. Kuʻu manu lawelawe ō o Hoʻolehua.
1936. Lahaina, i ka malu ʻulu o Lele.,
1937. Lāhui pua o lalo.
1938. Lāʻie i ka ʻēheu o nā manu.
1939. Laʻi Hauola i ke kai māʻokiʻoki.
1940. Laʻi ke keha o ka nohona.
1941. Laʻi lua ke kai.
1942. Lālau aku ʻoe i ka ʻulu i ka wēkiu, i ke alo nō ka ʻulu, a hala.
1943. Lānaʻi a Kaululāʻau.
1944. Lānaʻi a ke aea.
1945. Lānaʻi i ke ʻehu o ke kai.
1946. Lānaʻi poʻo kūkae moa.
1947. Lana ka ʻauwae i kahi hāiki.
1948. Lanalana, pā i ke Kona, huli pū.,
1949. Lauaʻe o Makana.
1950. Lauahi Pele i kai o Puna, one ʻā kai o Malama.
1951. Lau ʻauʻa.
1952. Lauʻī pekepeke.
1953. Lau-kapalili. Lau-kapalala.-
1954. Lau koaiʻe.
1955. Laulaha ka ʻai a ke ʻahi.
1956. Lawea ke kihe i Mauliola.
1957. Lawe i ka maʻalea a kūʻonoʻono.
1958. Lawe ka hanu i ʻOlepau.
1959. Lawelawe mālie ka Waiʻopua.
1960. Lawe liʻiliʻi ka make a ka Hawaiʻi, lawe nui ka make a ka haole.
1961. Lawe ʻo Lehua i ka lā; lilo!
1962. Lawe ʻo Maleka i ka hoa lā; lilo!
1963. Leʻa ka ʻai a ka ʻiole, ua nui ka ʻili.
1964. Leʻa kaena a ka lawaiʻa, ua mālie.
1965. Leʻa ke kau ʻai.
1966. Leʻa kūlou a ka lawaiʻa, ua mālie.
1967. Leʻaleʻa ka ʻōlelo i ka pohu aku o loko.
1968. Lehu ke poʻo i ka uahi o ka hoʻoilo.
1969. Lei Hanakahi i ke ʻala me ke onaona o Panaʻewa.
1970. Lei i ke ʻolo.
1971. Leikō ka ʻanakā.
1972. Lei Mahiki i ka ua kōkō ʻula.
1973. Lēʻī ʻo Kohala i ka nuku nā kānaka. [Lēʻī Kohala, eia i ka nuku nā kānaka. (PE)]
1974. Lele ʻaʻau na manu o Kīwaʻa.
1975. Lele au lā, hokahoka wale iho.
1976. Lele i Kona; lele i Koʻolau.
1977. Lele kāhili, holo ka uhaʻi, uhi kapa.
1978. Lele ka hoaka.
1979. Lele ka ʻiwa mālie kai koʻo.
1980. Lele ka makani o Makahūʻena, kuakea ka moana.
1981. Lele ka manu i Kahiki.
1982. Lele kapu i kai.
1983. Lele koaʻe.
1984. Lele kōheoheo i ka pali o Kapaheo.
1985. Lele Laukī i ka pali.
1986. Lele liʻiliʻi ka lehu o kapuahi.
1987. Lele nō ka ʻohe i kona lua.
1988. Lele o Kohala me he lupe lā.
1989. Lewa i ke alahaka o Nuʻalolo.
1990. Lewa ka waha o ka puhi o Laumeki.
1991. Līhuʻe hōʻā wahie lālā koa.
1992. Liʻiliʻi hāuliuli, monimoni ka hāʻae.
1993. Liʻiliʻi kamaliʻi ʻawahia ke au.
1994. Liʻiliʻi kamaliʻi, nunui ka ʻomoʻomo palaoa; liʻiliʻi pua mauʻu kihe ka puka ihu.
1995. Liʻiliʻi manu ʻai laiki, akamai i ka hana pūnana.
1996. Liʻiliʻi nīoi hiohio ka waha.
1997. Liʻiliʻi ʻōhiki loloa ka lua.
1998. Lī ka ʻili i ke anu o Hauaʻiliki.
1999. Like nō i ka laʻi o Hanakahi.
2000. Like nō Kaʻena me Waialua.
2001. Like no lāua me Limunui.
2002. Like ʻole ka pilina o ka nihoniho.
2003. Līlā ka maiʻa o ka ʻeʻa, wili ka ʻōkaʻi.
2004. Lilo akula ka nui a koe ka unahi.
2005. Lilo i ke kake o Lehua.
2006. Lilo i Puna i ke au a ka hewahewa, hoʻi mai ua piha ka hale i ke akua.
2007. Lilo ka maka i ke kua.
2008. Lilo loa me Lāʻielohelohe.
2009. Lima kaʻa lolena.
2010. Limua ka moku.
2011. Limu pahapaha nolu i ke kai.
2012. Liʻuliʻu wale ka nohona i ka lā o Hauola, a holoholo i ke one o ʻAlio.
2013. Liʻu nā maka o ke akua i ka paʻakai.
2014. Loaʻa i ka lāʻau a Kekuaokalani, ʻo Lehelehekiʻi.
2015. Loaʻa i ka piwa lenalena.
2016. Loaʻa kāu o ka niu-niu.
2017. Loaʻa ke ola i Hālau-a-ola.
2018. Loaʻa pono ka ʻiole i ka pūnana.
2019. Lohiʻau Puna i ke akua wahine.
2020. Lomia a wali i ka wali lima ʻole a ke aloha.
2021. Lona kau lani.
2022. Lonalona ka moana i ka ʻauwaʻa lawaiʻa.
2023. Luahine, ke kāʻawe o Kaʻahumanu.,
2024. Luahine moe nono.
2025. Luhe i ka wai o Pāʻieʻie.
2026. Luhi ʻuʻa i ka ʻai a ka lio.
2027. Luhi wahine ʻia.
2028. Lū i ka ʻōlelo ʻawaʻawa.
2029. Lū ka makani, mōkākī ka lau lāʻau.
2030. Luluāʻina ʻole.
2031. Lūlū ka heʻe.
2032. Lulu kohekohe.
2033. Luʻuluʻu Hanakahi i ka ua nui.
2034. Luʻuluʻu Hanalei i ka ua nui; kaumaha i ka noe o Alakaʻi.
2035. Maʻemaʻe i ke kai ka pua o ka hala, ua māewa wale i ka poli o Kahiwa.
2036. Maʻemaʻe Puna i ka hala me ka lehua.
2037. Maʻewaʻewa i ka hale kuleana ʻole.
2038. Mahae ka ua i Alakaʻi.
2039. Māhanalua nā kukui.
2040. Māhukona kālua paʻa.
2041. Mai ʻalaʻala paha i ka ua o ka Waʻahila.
2042. Mai ʻena i ke kanaka i laka aku.
2043. Mai hāʻawi wale i ka lei o ka ʻāʻī o ʻalaʻala.
2044. Mai hahaki ʻoe i ka ʻōhelo o punia i ka ua noe.
2045. Mai hana wale aku, he niho.
2046. "Mai hea mai ʻoe?" "Mai Kona mai." "Pehea ka ua o Kona?" "Palahī puaʻa ka ua o Kona." "A pehea ke aku?" "Hī ...
2047. Mai hele kīkaha aku.
2048. Mai Hikapoloa mai.
2049. Mai hōʻaʻano aku o loaʻa i ka niho.
2050. Mai hōʻaleʻale i ka wai i lana mālie.
2051. Mai hoʻomakamaka wahine, he hūpē ka loaʻa.
2052. Mai hoʻomāuna i ka ʻai o huli mai auaneʻi o Hāloa e nānā.
2053. Mai hoʻoni i ka wai lana mālie.
2054. Mai hopu mai ʻoe, he manu kapu; ua kapu na ka nahele o ʻOʻokuauli.
2055. Mai ʻike ʻole ʻia nō!
2056. Mai ka ā a ka w.
2057. Mai kaena, o kō ʻole auaneʻi.
2058. Mai ka hikina a ka lā i Kumukahi a ka welona a ka lā i Lehua.
2059. Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai.
2060. Maikaʻi Kauaʻi, hemolele i ka mālie.
2061. Maikaʻi nō ka hoʻoipoipo i ka wā e lana ana ke koko; a pau ka lana ana, pau nō ka hie o ia mea.
2062. Mai ka lā hiki a ka lā kau.
2063. Mai ka lā ʻōʻili i Haʻehaʻe a hāliʻi i ka mole o Lehua.
2064. Mai ka ʻōʻili ʻana a ka lā i Kumukahi a ka lā iho aku i ka mole ʻolu o Lehua.
2065. Mai kāpae i ke aʻo a ka makua, aia he ola ma laila.
2066. Mai ka piko o ke poʻo a ka poli o ka wāwae, a laʻa ma nā kihi ʻehā o ke kino.
2067. Mai ka pō mai ka ʻoiaʻiʻo.
2068. Mai ka uka a ke kai, mai kahi pae a kahi pae o Kaʻū, he hoʻokahi nō ʻohana.
2069. Mai kaulaʻi wale i ka iwi o nā kūpuna.
2070. Mai ke kai kuwā e nū ana i ka ulu hala o Keaʻau a ka ʻāina kāʻili lā o lalo o ka Waikūʻauhoe.
2071. Mai ke kumu a ka welau.
2072. Mai kīʻai a hālo wale i ko haʻi ʻīpuka o pā auaneʻi i ka leo.
2073. Mai Kinohi a Hōʻike ʻAna.
2074. Mai kolohe i ka moʻo o lele i ka pali.
2075. Maile lau liʻi o Koʻiahi.
2076. Mai lele mua o pā auaneʻi.
2077. Mai lilo ʻoe i puni wale, o lilo ʻoe i kamaliʻi.
2078. Mai lou i ka ʻulu i luna lilo, o lou hewa i ka ʻaʻai ʻole; eia nō ka ʻulu i ke alo.
2079. Mai nānā i ka lāʻau maloʻo, ʻaʻohe mea loaʻa o laila.
2080. Mai nānā i ka ʻulu o waho, ʻaʻohe ia nāu; e nānā nō i ka ʻulu i ke alo, nāu ia.
2081. Mai ʻōlelo i ke kuapuʻu e kū pololei, o hina auaneʻi.
2082. Mai paʻa i ka leo, he ʻole ka hea mai.
2083. Mai pale i ke aʻo a ka makua.
2084. Mai piʻi aʻe ʻoe i ka lālā kau halalī o ʻike ʻia kou wahi hilahila e ou mau hoa.
2085. Mai puni aku o hei i ka ʻupena a ka Lawakua.
2086. Makaʻā hōlapu kāheka.
2087. Makaʻala ke kanaka kāhea manu.
2088. Ma ka hana ka ʻike.
2089. Ma kahi maea ma laila ka nalo e wā ai.
2090. Ma kahi o ka hana he ola ma laila.
2091. Ma kahi o ka makani e pā ai, ma laila ka uahi e hina ai.
2092. Mākālei, lāʻau piʻi ona ʻia e ka iʻa.,
2093. Makaliʻi ka malama, makaliʻi nā maka, makaliʻi nā nahele.
2094. Makaliʻi puaināwele ke kai o Keoneʻoʻio.
2095. Makani ʻEka aheahe o Makalawena.
2096. Makani holoʻūhā.
2097. Makani luna ke lele ʻino maila ke ao.
2098. Makapaʻa ʻike ʻole i ka ʻope iʻa.
2099. Maka piapia.
2100. Makaʻu ka hana hewa i ka uka o Puna.
2101. Makaʻu ke kanaka i ka lehua.
2102. Makaʻu wāwae.
2103. Make auaneʻi i ka moana a pae kupapaʻu i Lānaʻi.
2104. Make iā Pipili.
2105. Makemake akula i ka uhu kāʻalo i ka maka.
2106. Make nō ke kalo a ola i ka naio.
2107. Make nō ke kalo a ola i ka palili.
2108. Make nō ʻo Pāmano i ka ʻiʻo ponoʻī.
2109. Make o Keawe a kū i ke kāʻai.
2110. Make ʻo Keawe me kona kālele.
2111. Make ʻo Mikololou a ola i ke alelo.
2112. Mākole iho hewa i Mākua.
2113. Mākole lā i Waolani.
2114. Ma Koʻolau e ʻōlelo ai, he lohe ma Kona.
2115. Makua keiki i ka poli.
2116. Ma lalo aku au o ko leo.
2117. Mālama i ke kala ka iʻa hiʻu ʻoi.
2118. Mālama o ʻike i ke kaula ʻili hau o Kailua.
2119. Mālama o kole ka lae.
2120. Malama o kū i ke aʻu, ka iʻa nuku loa o ke kai.
2121. Mālama o pakū ke au.
2122. Mālama o pā ʻoe.
2123. Māla ʻuala.
2124. Mālia Hāna ke ahuwale nei Kaihuokala.
2125. Malia paha he iki ʻunu, paʻa ka pōhaku nui ʻaʻole e kaʻa.
2126. Malō ka wai i ka lā.
2127. Ma loko o ka hale, hoʻopuka ʻia ka pili, a ma waho o ka hale, he haku ia.
2128. Malolo kai ē! Malolo kai!
2129. Maloʻo ka lani, wela ka honua.
2130. Malu ke kula, ʻaʻohe keʻu pueo.
2131. Ma luna mai nei au o ka waʻa kaulua, he ʻumi ihu.
2132. "Māmā Hilo?" "ʻAe, māmā Hilo i ka wai ʻole."ā
2133. "Māmaki" aku au, "hamaki" mai ʻoe. Pehea ka like?
2134. Māmā Kona i ka wai kau mai i ka maka o ka ʻōpua.
2135. Mānā, i ka puʻe kalo hoʻoneʻeneʻe a ka wai.,
2136. Mānā kaha kua welawela.
2137. Manaʻo pahaʻoe i kaʻeleʻele o kuʻu kuʻemaka he kauā au nāu?
2138. Manene ka pepeiao.
2139. Mānoa aliʻi, Mānoa kānaka.
2140. Mānuʻunuʻu wale kini o Honokōhau.
2141. Ma ʻō, ma ʻō ka uahi; mākole, mākole ma ʻaneʻi.
2142. Mao ʻole ke kai o Mokupaoa.
2143. Maui a Kama.
2144. Maui nō ka ʻoi.
2145. Maui poʻo hakahaka.
2146. Mauliʻawa ke aho.
2147. Mauna Kea, kuahiwi kū haʻo i ka mālie.
2148. Mauna Loa kīkala nui.
2149. Maunu ʻekaʻeka.
2150. Maunu paiʻea.
2151. Meʻe uʻi o Hanalei.
2152. Mehameha wale nō ʻo Puʻuloa, i ka hele a Kaʻahupāhau.
2153. Me he lau nō ke Koʻolau ke aloha.
2154. Me he makamaka lā ka ua no Kona, ke hele lā a kipa i Hanakahi.
2155. Me he makani hulilua lā, huli ka manaʻo, hele ka noʻonoʻo.
2156. Miki ka ʻīlio kahu ʻole no ka hemahema.
2157. Mimiki ke kai, ahuwale ka papa leho.
2158. Minamina ka leo o ke aliʻi i ka hāʻule i ka pūweuweu.
2159. Moʻa aʻela nō kā ka ʻalae huapī.
2160. Moʻa i kapuahi a Uli.
2161. Moa kākala ʻole.
2162. Moa kani ao.
2163. Moa kani hewa.
2164. Moʻa nopu ka lā i ke kula o Hoʻolehua.
2165. Moʻa nopu o ke kau.
2166. Moe i ka lau o ka lihilihi.
2167. Moe i ka moe kapu o Niolopua.
2168. Moe i ka moe kau a hoʻoilo.
2169. Moe i kauwawe.
2170. Moe kokolo ka uahi o Kula, he Hau.
2171. Moe kūpuna i ka mamo, a puka hou mai nō nā mamo.
2172. Moe lāpuʻu i ke anu o Puʻupā.
2173. Moe loa ka wahine, nānā wale ke kāne.
2174. Moe loa ke kāne, nānā wale ka wahine.
2175. Moena hāunu ʻole o ka nahele.
2176. Moena pāwehe o Niʻihau.
2177. Moe poʻo a hiʻu i Kalaeʻoiʻo.
2178. Mōhala i ka wai ka maka o ka pua.
2179. Mōhala ka pua, ua wehe kaiao.
2180. Mōhala maikaʻi ke oho o ke kupukupu.
2181. Mohio lū ʻopeʻope.
2182. Mō ka piko.
2183. Mō ke kī lā — make!
2184. Mokihana onaona o Maunahina, lei hoʻohihi a ka malihini.
2185. Moku holo honua.
2186. Moku i ka ʻohe a Kahaʻi.
2187. Moku ka huelo o Kalahumoku lā!
2188. Moku ka ihu iā Hio lā!
2189. Moku ka pepeiao, na ke aliʻi ia puaʻa.
2190. Molale loa nō kumu pali o Kalalau.
2191. Molokaʻi ʻāina o ka ʻehaʻeha.
2192. Molokaʻi koʻo lāʻau.
2193. Molokaʻi kuʻi lāʻau.
2194. Molokaʻi nui a Hina.
2195. Molokaʻi pule oʻo.
2196. Mū ka waha heahea ʻole.
2197. Muʻu mōkākī ka lau lāʻau, he makani kā.
2198. Muʻumuʻu hōkake ipu kai.
2199. Nā ʻale āpiʻipiʻi o nā kai ʻewalu.
2200. Nā ʻale hānupanupa o Pailolo.
2201. Nā ʻale kua loloa o Kaʻieʻie.
2202. Nā ʻale kuehu o Māmala.
2203. Nā aliʻi mai ka pō mai.
2204. Nā aliʻi o ke kuamoʻo o Hāloa.
2205. Naʻaupō wale o Kāneiahuea.
2206. Nā ʻeʻepa o Waolani.
2207. Nae iki ʻĪao i ka uhiwai.
2208. Nahā ka huewai a ua kahe ka wai.
2209. Nahā ka mākāhā, lele ka ʻupena.
2210. Nahā ke kanaka, ka hale o ke aloha.
2211. Nā hala o Kekele.
2212. Nā hala o Naue ʻau i ke kai.
2213. Nahā nā ʻōmaka wai a ka lihilihi.
2214. Nā hana pōʻalo maka.
2215. Nāhiku hauwalaʻau.
2216. Nāhiku kōʻalaʻala ʻole.
2217. Nā hoa ʻaka o ke one hāuli o ka malama.
2218. Nā hono a Piʻilani.
2219. Nā honu neʻe o Polihua.
2220. Nā ʻilina wai ʻole o Kohala.
2221. Nā ʻili puakea o Maleka.
2222. Naio ʻai kae.
2223. Na kahi ka malo, na kahi e hume.
2224. Nā kai ʻewalu.
2225. Nā kai haele lua o Kalae, o Kāwili lāua o Halaʻea.
2226. Na ka ʻīlio ka nānā pono.
2227. Nakaka ka puaʻa, nahā ka waʻa; aukahi ka puaʻa mānalo ka waʻa.
2228. Na ka makua e komo i ka ʻāwelu o keiki, ʻaʻole na ke keiki e komo i ka ʻāwelu o ka makua.
2229. Na kamaliʻi ka ʻū lua.
2230. Na ka mikimiki mua nō ka loaʻa.
2231. Na ka mua, na ka muli.
2232. Na ka puaʻa e ʻai; a na ka puaʻa ana paha e ʻai.
2233. Na ka pupuka ka lili.
2234. Na ke akua ʻoe e ʻike.
2235. Nā keiki a Kālaihaohia.
2236. Nā keiki huelo loloa o ka ʻĀina Pua.
2237. Nā keiki o Waipouli me Honomaʻele.
2238. Nā keiki uneune māmane o Kula.
2239. Na ke kanaka mahiʻai ka imu ō nui.
2240. Nakeke ka ua i ka lau o ka niu.
2241. Nā kōhi kelekele a Kapuʻukolu.
2242. Nā kuʻi a Meheʻula.
2243. Naku liʻi.
2244. Nā kūmau palapaʻa o Naʻalehu, ʻo ia mau nō ka pāpaʻa.
2245. Nā kupa heʻe ʻĀhiu i ka laʻi o Kahana.
2246. Nā lā ʻae ʻo ia.
2247. Nā lā e lana ana ke koko.
2248. Nā laʻi a Ehu.
2249. Nā lālā kapu a Lono.
2250. Nā lehua o Līhau i pehia e ka noe.
2251. Nā lehua o Luluʻupali.
2252. Nā lehua o Mokaulele.
2253. Nā lehua puakea o Ninauapo.
2254. Nā lihilihi o Āwihikalani.
2255. Nā līpoa ʻala o Kawehewehe.
2256. Nalowale i ke ʻehu o ke kai.
2257. Nalowale nā maka, hūnā i ke ao uli.
2258. Nā makani paio lua o Kawaihae.
2259. Nā maka o ka makani.
2260. Nā mamo a ke kipi.
2261. Nā mamo i ka halo o Kūa.
2262. Nā mamo pihaʻā i kai o Kaʻaluʻalu.
2263. Nā mamo ʻuī waiū o Waikakalaua.
2264. Nā manu leo nui o Panaʻewa.
2265. Nāna i waele mua i ke ala, ma hope aku mākou, nā pōkiʻi.
2266. Nanā ka leo o ke kai o Hoʻohila.
2267. Nānā ka maka; hana ka lima.
2268. Nānā ka maka; hoʻolohe ka pepeiao; paʻa ka waha.
2269. Nānā keʻe ka iʻa i ka maunu ʻekaʻeka.
2270. Nānā nō a ka lāʻau kū hoʻokahi.
2271. Nānā nō a ka ʻulu i pakī kēpau.
2272. Nani i ka hala ka ʻōiwi o Kahuku.
2273. Nani Kaʻala, he kiʻowai na ke kēhau.
2274. Nani ka ʻike a ka heʻe i nā wahi leho liʻiliʻi.
2275. Nani ka ʻōiwi o ka lāʻau i ka luaiele ʻia e ka makani.
2276. Nani ka waiho a Kohala i ka laʻi.
2277. Nani Lēʻahi, he maka no Kahiki.
2278. Nani Puna pō i ke ʻala.
2279. Nā niu kulakulaʻi a nā aliʻi ʻai moku.
2280. Nā niu moe o Kalapana.
2281. Nā niu ulu aoʻa o Mokuola.
2282. Nā ʻOle ka pō, ʻo nā ʻOle ke ao, he ʻole ka loaʻa.
2283. Nā pahu kapu a Laʻamaikahiki, ʻŌpuku lāua ʻo Hāwea.
2284. Nā pali alo lua o Waipiʻo.
2285. Nā pali hāuliuli o ke Koʻolau.
2286. Nā pali kinikini o Kahakuloa.
2287. Nāpelepele nā pali o Kalalau i ka wili a ka makani.
2288. Nā poʻe o ka pō.
2289. Nā pōhaku kālai a ʻUmi.
2290. Nā puʻe ʻuala hoʻouai.
2291. Nā puʻe ʻuala ʻīnaʻi o ke ala loa.
2292. Nā puʻu haelelua, o Pili me Kalāhikiola.
2293. Naueue ka hiʻu o ka iʻa lewa i ke kai.
2294. Nāu ke keiki, kūkae a naʻau.
2295. Nau ke kuʻi, lohi ka lima.
2296. Naʻu ke poʻo o ka iʻa.
2297. Nā ʻulu hua i ka hapapa.
2298. Nau nā kuʻi o ka niho o ka lā.
2299. Nā wāhine kiaʻi alanui o Nuʻuanu.
2300. Nā wai ʻehā.
2301. Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai, he alanui i maʻa i ka hele ʻia e oʻu mau mākua?
2302. Na wai ke kupu ʻo ʻoe?
2303. Nā waimaka o ka lani.
2304. Nāwele ka maka o Hinauluʻōhiʻa.
2305. Neʻe aku, neʻe mai ke one o Punahoa.
2306. Neʻe papa ka helu a ka lā i Punahoa.
2307. Nei ka honua, he ōlaʻi ia.
2308. Nele i ka mea poepoe, nele ka pilina mai.
2309. Nēnē ʻau kai.
2310. Niau kololani ka helena, hūnā nā maka i ke aouli.
2311. Nihoa i ka moku manu.
2312. Niʻihau a Kahelelani.
2313. Niʻihau i ka uhi paheʻe.
2314. Niʻihau i ke kīkū.
2315. Niniu Molokaʻi, poahi Lānaʻi.
2316. Niniu Puna, pō i ke ʻala.
2317. Niu maka o nōlaʻelaʻe.
2318. Noʻeau ka hana a ka ua; akamai ka ʻimina o ka noʻonoʻo.
2319. Noenoe ke aloha o Kānehoa.
2320. No Hanamāʻulu ka ipu puehu.
2321. No Hilina paha, ke huikau ala ka ʻōlelo.
2322. Noho i ka hohonu me he iʻa lā.
2323. Noho i ke puhi.
2324. Noho kāpae.
2325. Noho ke koaʻe i ka lua.
2326. Noho maialile ka ua o Hilo, ʻelua wale no māua.
2327. Noho nā makani a Kāne, lawe i ke ō.
2328. Noho nō ke kanaka a ka lā mālie, kau ka ipu hōkeo a ka lawaiʻa, nānā ana i ka ʻōpua.
2329. Noho pū i ka uahi pōhina.
2330. No Kaʻaluʻalu nō lā hoʻi kūpuna.
2331. No Kaʻaona, ke ona ia ala.
2332. No kahi ka pilikia, pau a pau.
2333. No kai heʻe ʻoe.
2334. No Kaipāpaʻu, paha?
2335. No Kalae nō lā hoʻi ke keiki.
2336. No ka noho ʻāina ka ʻāina.
2337. No ke ʻehu kakahiaka.
2338. No Kūkiʻi ke kanaka.
2339. No Kula ia poʻe ke hoe hewa nei.
2340. No Miloliʻi akula paha, ke lōliʻi ala.
2341. Nona ka malo, naʻu e hume; noʻu ka malo, nāna e hume.
2342. Nona ka ʻūmiʻi lauwili i ka pākaʻawili.
2343. No nehinei aʻe nei nō; he aha ka ʻike?
2344. No Pelekunu mai paha?
2345. Noʻu o luna, noʻu o lalo, noʻu o uka, noʻu o kai, noʻu nā wahi a pau.
2346. Nui ka ʻai ma ke kuahiwi, puʻu nō ka ʻai, ʻiʻo no ka iʻa.
2347. Nui ka hanu o Limahuli i nā lehua o Luluʻupali.
2348. Nui kalakalai, manumanu ka loaʻa.
2349. Nui pū maiʻa ʻolohaka o loko.
2350. Nuku ʻouʻou.
2351. Nūnū lawe leka o Kahului.
2352. Oʻahu a Lua.
2353. Oʻahu, ka ʻōnohi o nā kai.,
2354. Oʻahu maka ʻewaʻewa.
2355. ʻO ʻAlelele ke kawa kaulana o Makawao.
2356. ʻO ʻAwili ka nalu, he nalu kapu kai na ke akua.
2357. ʻO ʻEwa, ʻāina kai ʻula i ka lepo.
2358. ʻOhai o Papiohuli.
2359. ʻO Hāna ia, he ʻāina au pehu.
2360. ʻŌhao ʻīlio.
2361. ʻOhi aku ka pō a koe kēia.
2362. ʻŌhiʻa noho malu.
2363. ʻOhi hāpuku ka iʻa o Kapaʻau.
2364. ʻOhi hāpuku ka makapehu o Kaunu.
2365. ʻOhi hāpuku ka wahie o Kapaʻau.
2366. ʻOhi ka manu o ke ao.
2367. ʻO Hikapoloa ka makuakāne, o Lanihūpō ka makuahine.
2368. ʻO Hikapoloa ka pō, he pō kiʻikiʻi, he pō naʻanaʻa.
2369. ʻO Hinaiaʻeleʻele ka malama, ʻāluka ka pala a ka ʻōhiʻa.
2370. ʻO Hinaiaʻeleʻele ka malama, ʻeleʻele ka umauma o ke kōlea.
2371. ʻO Hinaiaʻeleʻele ke kāne, ʻo Pōʻeleʻi ka wahine, hānau ke keiki, he keiki ʻakena a haʻanui.
2372. ʻOhi wale ka iʻa a Palapala.
2373. ʻOho kū kai.
2374. ʻO Honoliʻi, huewai ʻolāʻolā i ka nuku.
2375. ʻO Honuʻapo aku nō ia ʻo kahi o ka ʻahuʻawa.
2376. ʻO huaʻole ka lā, ʻo nakaka ka lā, ʻo ʻōmilu ka lā, ʻo pōnalo ka lā.
2377. ʻŌhua palemo.
2378. ʻŌhule ke poʻo i niania.
2379. ʻOhuʻohu Halemano i ka lau lehua.
2380. ʻOhuʻohu Punaluʻu i Ka-wai-hū-o-Kauila.
2381. ʻOiai e nānā mai ana nō nā maka.
2382. ʻO ia kona maʻi he ake pau.
2383. ʻO ia lā he koa no ke ʻano ahiahi; ʻo ia nei no ke ʻano kakahiaka.
2384. ʻO ia mau nō i ke alo pali.
2385. ʻO ia mau nō nā ēwe a Kamaunuaniho.
2386. ʻOi hoʻi he hana hāʻawe o kaumaha.
2387. Oi ka niho o ka lā i Kūmanomano.
2388. ʻOi kau ka lā, e hana i ola honua.
2389. ʻO Ikiiki ke kāne, ʻo Hoʻopaupaualio ka wahine, hānau ke keiki, he keiki huhū koke.
2390. ʻO ʻIkuwā i pohā kōʻeleʻele, ʻikuwā ke kai, ʻikuwā ka hekili, ʻikuwā ka manu.
2391. ʻO ʻIkuwā ke kāne, ʻo Paʻiakuli ka wahine, hānau ke keiki, he leo nui.
2392. ʻŌʻili pulelo ke ahi o Kāmaile.
2393. ʻOiʻoi ʻo Maui Hikina.
2394. ʻO ka ʻaʻama holo pali pōhaku, e paʻa ana ia i ka ʻahele pulu niu.
2395. ʻO ka ʻai no ka ʻai, ʻo ka ʻiʻo kanaka ka iʻa.
2396. ʻO Kaʻaona ka pua i ka uahi o ka hoʻoilo, a ulu māhiehie.
2397. ʻO Kaʻaōna ke kāne, ʻo Laʻioeoe ka wahine, hānau ke keiki, he keiki leʻa i ke oli.
2398. ʻO ka ʻaui aku nō koe o ka lā.
2399. ʻO Kāʻelo ka malama, kāpule ke kōlea.
2400. ʻO Kāʻelo ka malama, pulu ke aho a ka lawaiʻa.
2401. ʻO Kāʻelo ke kāne, Pulukāʻelo ka wahine, hānau mai keiki kāpulu.
2402. ʻO ka hale e kū, ʻo ke kanaka e noho.
2403. ʻO ka hana ia a ka lawaiʻa iwi paoa, iho nō ka makau, piʻi nō ka iʻa.
2404. ʻO ka haʻule nehe o ka lau lāʻau, he hāwanawana ia i ka poʻe ola.
2405. ʻO ka hua o ke kōlea aia i Kahiki.
2406. ʻO ka huhiā ʻino ka mea e ola ʻole ai.
2407. ʻO ka iʻa i kū kona waha i ka makau ʻaʻole ia e ʻapo hou ia mea.
2408. ʻŌkaʻi ka ʻeʻa, ʻōkaʻi huakaʻi ʻula.
2409. ʻO ka iki hāwaʻe ihola nō ia o Miloliʻi.
2410. ʻO ka ʻīlio i paoa ka waha i ka hua moa ʻaʻole e pau ia hana iā ia.
2411. ʻO ka ʻīlio kahu nō ka ʻīlio hae.
2412. ʻO ka lāʻau i hina, ʻaʻole ia e kū hou.
2413. ʻO ka lāʻau o ke kula e noho ana i ka ʻāina, ʻo ka lāʻau o ka ʻāina e nalowale aku ana.
2414. ʻŌkala ka hulu o Hilo i ka wai.
2415. ʻŌkalakala heu pānini, ke piʻi nei koʻu maneʻo.
2416. ʻŌkalakala nā hulu ʻauwae.
2417. ʻO ka lā ko luna, o ka pāhoehoe ko lalo.
2418. ʻO Kalani ka ʻio o Lelepā, ka ʻālapa piʻi moʻo o Kū.
2419. ʻO ka lani kēlā, ʻo ka lani kēia.
2420. ʻO ka liʻiliʻi pāʻā kōkea ia Kohala, e kole ai ko nuku.
2421. ʻO ka līlā maiʻa ia o ka ʻeʻa, ʻaʻole e pala i ke anahulu.
2422. ʻO ka makani ke ala o ka ʻino.
2423. ʻO ka makapō wale nō ka mea hāpapa i ka pōuli.
2424. ʻO ka makua ke koʻo o ka hale e paʻa ai.
2425. ʻO ka manu ma luna, ʻo ia ma lalo.
2426. ʻO ka maoli maiʻa ʻono ia o ka ʻeʻa.
2427. ʻO ka mea makaʻala ʻaʻohe lilo kona waiwai i ka ʻīlio.
2428. ʻO ka mea ua hala, ua hala ia.
2429. ʻO ka mea ukuhi kai ʻike i ka lepo o ka wai; o ka mea inu ʻaʻole ʻo ia i ʻike.
2430. ʻO ka mūheʻe ka iʻa holo lua.
2431. ʻO ka ʻOle ia, mai ʻOlekukāhi a ʻOlekupau.
2432. ʻO ka pā ʻai a ka iʻa, kuhi ka lima, leʻa ka hāʻawi.
2433. ʻO ka papa heʻe nalu kēia, paheʻe i ka nalu haʻi o Makaiwa.
2434. ʻO ka piʻi nō ia a Kōkī-o-Wailau.
2435. ʻO ka poʻe e ʻai ana i ka loaʻa o ka ʻāina he lohe ʻōlelo wale aʻe nō i ka ua o Hawaiʻi.
2436. ʻO ka poʻe hulilau ʻole o hope.
2437. ʻO ka pono ke hana ʻia a iho mai nā lani.
2438. ʻO ka pono o kahi aliʻi o ka mikimiki me ka ʻeleu.
2439. ʻO kapuahi aku ia a Uli.
2440. ʻO Kauaʻi nui moku lehua, ʻāina nui makekau.
2441. ʻO kau aku, ʻo kā ia lā mai, pēlā ka nohona o ka ʻohana.
2442. ʻO ka uhiwai nō kai ʻike i ka ʻino o ka wai.
2443. ʻO Kaulua ka malama, ʻolo ka ʻōpū mālolo a ka lawaiʻa.
2444. ʻO Kaulua ke kāne, ʻo Lanihua ka wahine, hānau ke keiki he kua leho.
2445. ʻO ka ʻulu iki mai kēia nāna e kaʻa i kahua loa.
2446. ʻO ka ʻulu o lalo he loaʻa i ka pinana, ʻo ka ʻulu o luna loa he loaʻa i ka lou.
2447. ʻO ka wai kau nō ia o Keʻanae; ʻo ka ʻūlei hoʻowali ʻuala ia o Kula.
2448. ʻO ke aka kā ʻoukou ʻo ka ʻiʻo kā mākou.
2449. ʻO ke alelo ka hoe uli o ka ʻōlelo a ka waha.
2450. ʻO ke aliʻi ka mea ikaika, ʻaʻole ʻo ke kanaka.
2451. ʻO ke aliʻi lilo i ka leʻaleʻa a mālama ʻole i ke kanaka me ke kapu akua, ʻaʻole ia he aliʻi e kū ai i ka ...
2452. ʻO ke aliʻi wale nō kaʻu makemake.
2453. ʻO ke aloha ke kuleana o kahi malihini.
2454. ʻO ke aloha o ke ipo, he wela ia nō ke kino.
2455. ʻO ke ao aku nō hoʻi koe, ʻaina ʻē ka hāuliuli.
2456. Ōkea pili mai.
2457. ʻO ke ʻehu kakahiaka nō ka wā loaʻa.
2458. ʻO kēia ʻuʻuku e nui ana.
2459. ʻO ke kahua ma mua, ma hope ke kūkulu.
2460. ʻO ke kāne kēlā uē waimaka.
2461. ʻO ke keiki he loaʻa i ka moe, ʻo ka pōkiʻi ʻaʻole.
2462. ʻO ke kū hale wale iho nō i Makanoni.
2463. ʻO ke kū hoe akamai nō ia, he piʻipiʻi kai ʻole ma ka ʻaoʻao.
2464. ʻO ke kumu, o ka māna, hoʻopuka ʻia.
2465. ʻOki kilohana ka pali o Waialoha.
2466. ʻOki loa ka ihu kau ʻia e ka nalo.
2467. ʻO Kilohana ia, he ʻaweʻawe moku.
2468. ʻOki pau ka hana i ke one kani o Nohili.
2469. ʻO ko Kona mau nō ia ʻo ka laʻi.
2470. ʻOkole kāmano.
2471. ʻO Kona i ka paka ʻona — ke haʻu iho ʻoe kūnewanewa.
2472. ʻO Kuaʻana ka nalu; ʻo Paiahaʻa ka ʻāina.
2473. ʻO Kula i ka hoe hewa.
2474. ʻO Kulu ka pō, o Welehu ka malama, he lā iʻa ʻole.
2475. "O kū, o kā," ʻo Wahineʻomaʻo.
2476. ʻO kuʻu wahi ōpū weuweu lā, nou ia.
2477. Ola a kau kō kea.
2478. Ola akula ka ʻāina kaha, ua pua ka lehua i kai.
2479. Ola ia kini ke ʻā maila ke ahi.
2480. Ola i ka ʻai uahi ʻole o ke kini o Mānā.
2481. ʻOla i ka ʻōhulu.
2482. ʻOla i ka wai a ka ʻōpua.
2483. ʻOla i ke ahe lau makani.
2484. Ola ka inoa.
2485. Ola ka makapehu.
2486. Ola ke awa o Kou i ka ua Waʻahila.
2487. Ola nā ʻilima wai ʻole i ke ao ʻōpua.
2488. Ola nā iwi.
2489. Ola nō i ka pua o ka ʻilima.
2490. ʻOla nō ka lawaiʻa i kahi poʻo maunu.
2491. ʻOla nō ka mahiʻai i kahi kūʻōʻō.
2492. ʻOla nō ka mea akua, make nō ka mea akua ʻole.
2493. ʻOlapa ka hoe a ka lawaiʻa, he ʻino.
2494. ʻOlapa ke ahi o ka lewa.
2495. ʻOla Waiʻanae i ka makani Kaiaulu.
2496. ʻŌlelo i ke aka ka hele hoʻokahi.
2497. ʻŌlelo ka waha, holehole ka lima.
2498. ʻŌlelo ke kupa o ka ʻāina ua mālie; ua au koaʻe.
2499. ʻŌlemu kaʻa.
2500. ʻOlo hewa ka pihe.
2501. ʻOloʻolo aku nō i hope, kū i ke aʻu.
2502. Olowalu ihu pāpaʻa.
2503. Olowalu ka moa.
2504. ʻO luna, ʻo lalo; ʻo kai,ʻo uka — ʻo ka hao pae ko ke aliʻi ia.
2505. ʻO luna, ʻo lalo; ʻo uka, ʻo kai; ʻo ka palaoa pae, no ke aliʻi ia.
2506. ʻO Mahoehope ke kāne, ʻo Lanihua ka wahine, hānau ke keiki he kōkua nui a waiū nunui.
2507. ʻO Mahoemua ke kāne, Leleipele ka wahine, hānau ke keiki, he ʻōpulepule.
2508. ʻŌmaka ka iʻa, hōʻā aku ka lamalama i ka moana.
2509. ʻO Makaliʻi ke kāne, ʻo Hiʻipoi ka wahine, hānau ke keiki he maikaʻi.
2510. ʻO Māuli kēia o ka lā pau.
2511. ʻO Muku ka lā, mumuku nā hana.
2512. ʻO nā hihia wale ʻana i Moeawakea.
2513. ʻO nā hōkū nō nā kiu o ka lani.
2514. ʻO nā hōkū o ka lani kai ʻike iā Pae. Aia a loaʻa ka pūnana o ke kōlea, loaʻa ʻo ia iā ʻoe.
2515. ʻO nā hōkū o ka lani luna, ʻo Paʻaiea ko lalo.
2516. ʻO Nana ka malama; momona ka pāpaʻi.
2517. ʻO Nana ke kāne, ʻo Nanailewa ka wahine, hānau ke keiki, he keiki ʻaeʻa.
2518. ʻO nā ʻunihipili o Keaweʻolouha ua haʻalele i ka haka.
2519. ʻOnea Kaupō, ua kā ka ʻai i ka lua.
2520. ʻOni kalalea ke kū a ka lāʻau loa.
2521. ʻOnipaʻa..
2522. ʻŌnohi ʻula i ka lani.
2523. ʻOno kahi ʻao luʻau me ke aloha pū.
2524. ʻO ʻoe, a ʻo wau, nalo ia mea.
2525. ʻO ʻoe hoʻi kahi i Haʻupu kēlā, ua kupu a kiʻekiʻe i luna.
2526. ʻO ʻoe kaʻu!
2527. ʻO ʻOlepau ka mahina; ʻo palaweka ka mahina; ʻo hina wale ka mahina; ʻo hāhā pōʻele ka mahina.
2528. ʻO ʻole wale mā.
2529. ʻOʻopu peke o Hanakāpīʻai.
2530. ʻO Paiahaʻa ka ʻāina, ʻo Kuaʻana ka nalu.
2531. ʻOpa nā kuku o Waimea.
2532. ʻŌpelu haʻalili i ke kai.
2533. ʻOpeʻope Kohala i ka makani.
2534. ʻOpihi kauwawe lehua o Hōpoe.
2535. ʻO Poʻo ke koʻa, ka ipu kai aloha a nā aliʻi.
2536. ʻŌpule moe one.
2537. ʻOpū palaʻai.
2538. ʻŌpū palula.
2539. Ōpū ʻukuʻuku.
2540. ʻO uakeʻe nei i loko o Haʻaloʻu, ʻo ka pō nahunahu ihu.
2541. ʻO Ulumaheihei wale nō, iā ia ʻo loko, iā ia ʻo waho.
2542. ʻŌʻu ō loa nā manu o Kaupeʻa. ō
2543. ʻOā!!
2544. ʻO wahie ka ʻai, ʻo loli ka iʻa, ʻo muku ka imu.
2545. ʻO wai ka ʻoukou aliʻi i hānai ai?
2546. O Waiōhinu aku ia kahi o ka maiʻa pala.
2547. ʻO Waipiʻo me Waimanu, no ʻoawa mahoe i ke alo o ka makani.
2548. ʻO Wananalua ia ʻāina; ʻo Punahoa ka wai; ʻo Kaʻuiki ka puʻu.
2549. ʻO Welehu ka malama, lehu nui ke poʻo i ka uahi o ka hoʻoilo.
2550. ʻO Welehu ke kāne, ʻo Huhune ka wahine, hānau ke keiki, he luluāʻina.
2551. ʻO Welo ke kāne, ʻo Mikikole ka wahine, hānau ke keiki, he keiki mākilo.
2552. ʻOē sananā. s
2553. Paʻa aku i ka lani o kā ke akua ia, a hāʻule mai i lalo o kā Laiana ia.
2554. Paʻa ʻia iho i ka hoe uli i ʻole e īkā i ke koʻa.
2555. Paʻa i ke aupuni a Limaloa.
2556. Paʻa i ke kānāwai kāmakaʻaha.
2557. Paʻa kahi hope i ka malo.
2558. Paʻa ka moku i ka helēuma.
2559. Paʻa ka waha, hana ka lima.
2560. Paʻakikī kanaka o Kauaʻi.
2561. Paʻa nō ka ʻaihue i ka ʻole.
2562. Paʻapaʻaʻina ka malo i loko o ʻIkuwā.
2563. Paʻapaʻakai ʻo Malama.
2564. Pae ka waʻa i Kaʻena.
2565. Pāʻele kū lani.
2566. Pae maila ka waʻa i ka ʻāina.
2567. Pāhala, ka ʻāina lepo haʻaheo i ka maka.,
2568. Pahapaha lei o Polihale.
2569. Paheʻe loa akula i ka welowelo.
2570. Pahu kani.
2571. Paʻi ana nā pahu a hula leʻa; ʻo kaʻu hula nō kēia.
2572. Paʻi a paʻi; like a like.
2573. Paiʻea noho i ka māwae.
2574. Paʻihi ʻoe lā, lilo i ka wai, ʻaʻohe ʻike iho i ka hoa mua.
2575. Pā i ka leo.
2576. Pā i ke kumu.
2577. Paʻipaʻi ka lima, ʻae ka waha.
2578. Pākahi ka nehu a Kapiʻioho.
2579. Pā ka laki.
2580. Pā ka makani o ka Moaʻe, hele ka lepo o Kahoʻolawe i Māʻalaea.
2581. Pākē kini kākai.
2582. Pākiʻi moe one.
2583. Pakī ke kuha!
2584. Pakī kēpau, oʻo ka ʻulu.
2585. Pala ʻaluʻalu ka ʻai a kamaliʻi.
2586. Palahuli i lalo ka waha ʻai ai.
2587. Pala ka hala, momona ka hāʻukeʻuke.
2588. Pala ka hala, momona ka uhu.
2589. Pala ka hala, ʻula ka ʻāʻī.
2590. Palakahē ka ʻai o Makaʻukiu.
2591. Pala ka maiʻa.
2592. Palakī a Moemoe.
2593. Pala uluhe.
2594. Pale hāliʻi moena.
2595. Pali ke kua, mahina ke alo.
2596. Pā mai, pā mai ka makani o Hilo; waiho aku i ka ipu iki, hō mai i ka ipu nui.
2597. Pā nō, lilo!
2598. Paoa ka lawaiʻa i ka ʻōlelo ʻia o ka ʻawa.
2599. Pao ka lima, ʻae ka waha.
2600. Papahi i ka hae o ka lanakila.
2601. Pāpale ʻai ʻāina, kuʻu aloha.
2602. Papani ka uka o Kapela; puaʻi hānono wai ʻole o Kukaniloko; pakī hunahuna ʻole o Holoholokū; ʻaʻohe mea nāna ...
2603. Papapau kākou, he ʻaʻā ko ka hale.
2604. Pāʻū halakā.
2605. Pau ka ʻike, pau ka lohe.
2606. Pau kā ʻoe hana, pio kā ʻoe ahi, pala kā ʻoe ʻāhui.
2607. Pau ka pali, hala ka luʻuluʻu kaumaha.
2608. Pau ka wai o ia pūnāwai, ke piʻi maila ka huʻahuʻa lepo.
2609. Pau ke aho i ke kahawai lau o Hilo.
2610. Pau kōkō a Makaliʻi i ka ʻai ʻia e ka ʻiole.
2611. Pau kuhihewa i ka nani o ʻAipō.
2612. Pāuli hiwa ka lani o Hilo.
2613. Pau ʻole ka ʻepa iā Hawaiʻi.
2614. Pau ʻōlelo me ka luina, he kāpena ka hoa ʻōlelo.
2615. Pau ʻole nō ka ʻumeke i kekahi, pau ʻole nō ka lemu i ka hāleu.
2616. Pau o Peʻapeʻa i ke ahi.
2617. Pau Pele, pau manō.
2618. Pau pulu, ʻaʻohe lau kanu.
2619. Pau Puna ua koʻele ka papa.
2620. Peʻa nā lima i ke kaha o Kaupeʻa.
2621. Peʻapeʻa maka walu.
2622. Peʻe kua o Kaʻulahaimalama; o Kekūhaupiʻo ka makua; hilinaʻi aʻe i ka pale kai, kālele moku aʻe ma hope.
2623. Peʻepeʻe pū hala.
2624. Pēlā iho a hala aʻe ka ua ka mea makaʻu.
2625. Pepeʻe a palaholo.
2626. Pēpē i ka ua hoʻopoponi ʻili.
2627. Pēpē i ka wai o Niuliʻi.
2628. Pēpē ka nahele o Upeloa, nāwali i ka ua kakahiaka.
2629. Pēpē ʻōmaka ʻoe, pā i ka paʻakai, uāniʻi.
2630. Pihaʻā moe wai uka.
2631. Piha ʻōpala ke one o Haʻakua.
2632. Pī ʻia ko wahi pilau iki, ʻaʻole ʻoe i ʻike i ko pilau nui.
2633. Piʻi aku a kau i ka nuʻu.
2634. Piʻi ka ʻena.
2635. Piʻi ka ihu o ka naiʻa i ka makani.
2636. Piʻi ka lepo i ka makani puahiohio.
2637. Piʻi ka ʻula a hanini i kumu pepeiao.
2638. Piʻi ke kai.
2639. Piʻi mai nei i ka pali me he ʻaʻama lā.
2640. Piʻi nō ka poho, kani kohā!
2641. Piʻipiʻi hahai moa.
2642. Pī ka ʻamo.
2643. Pī ka ihu, haʻu i ka makani.
2644. Pili aʻe ana i ka lāʻau pili wale.
2645. Pili aloha ʻo Kona, hoʻoipo i ka mālie.
2646. Pili ka hanu; hāmau ka leo.
2647. Pili ka hanu o Wailuku.
2648. Pili kāpekepeke.
2649. Pili kau, pili hoʻoilo.
2650. Pili ke kua me ke alo.
2651. Pilikia hoʻi kau a lohe mai.
2652. Pili ʻohā, he kamau mai ma waho.
2653. Pili pono ka lā i Kamananui.
2654. Pili pono ka lā i Papaʻenaʻena.
2655. Pili pū i ka paia.
2656. Piliwale ka iʻa o Piliwale.
2657. Pio ke kukui, pōʻele ka hale.
2658. Pīpī holo kaʻao.
2659. Pipī ka wahie, hoʻonui ka pulupulu.
2660. Pipili i ka hana makamaka ʻole, hoʻokahi nō makamaka o ke kaunu a ka manaʻo.
2661. Pipili mau ʻia e ka pīʻoeʻoe.
2662. Pipili no ka pīlali i ke kumu kukui.
2663. Pōʻalo maka.
2664. Poʻe hoʻohāhā paʻakai.
2665. Pōʻele ka ʻāina o Puna.
2666. Poʻe no Kūkiʻi.
2667. Pōhai ka manu ma luna, he iʻa ko lalo.
2668. Pōhai ka neki lewa i ka makani.
2669. Pohā i ke alo o Kaʻuiki.
2670. Pohā ka ʻauwae i ka ʻala.
2671. Pohā ka lae o ke kolohe.
2672. Pohā ke au ke piʻi nei ka lena.
2673. Pōhaku ʻai wāwae o Malama.
2674. Pōhaku ʻelekū.
2675. Pōhaku kaomi moena.
2676. Pōhakupili wanawana.
2677. Pohāpohā i ke keiki o Kaʻakēkē.
2678. Pohāpohā ka ihu o ka waʻa i ka ʻale o ka Mumuku.
2679. Pō Hilo i ka ua Kanilehua.
2680. Pohō i ka mālama i ko haʻi keakea!
2681. Poho pono nā peʻa heke a kū ana.
2682. Pohu ka nohona, ua lulu kohekohe.
2683. Pōʻino nā lāʻau aʻa liʻiliʻi i ka ulu pū me ka puakala aʻa loloa.
2684. "Pokeokeo, pokeokeo," wahi a ka pelehū.
2685. Pōkiʻi ka ua, ua i ka lehua.
2686. Pōkole ka naʻau.
2687. Poliʻahu, ka wahine kapa hau anu o Mauna Kea.,
2688. Pololei a ka waha o ke ʻahi.
2689. Pō nā maka i ka noe, i ka pahulu i ke ala loa.
2690. Poʻohū ka lae i ka ʻalā.
2691. Poʻohū ka lae kahi i ka pōhue.
2692. Pōpoki hūnā kūkae.
2693. Pua aʻela ka uahi o ka moe.
2694. Puaēa ka manu o Kaʻula i ke kai.
2695. Pua ka lehua.
2696. Pua ka neneleau, momona ka wana.
2697. Pua ka uahi he ahi ko lalo.
2698. Pua ka uahi o kāʻeʻaʻeʻa moku o Hina.
2699. Pua ka uahi o ko a uka, manaʻo ke ola o ko a kai.
2700. Pua ka uahi o Manuokekula.
2701. Pua ka wiliwili nanahu ka manō; pua ka wahine uʻi nanahu ke kānāwai.
2702. Pua ke kō, kū ka heʻe.
2703. Pua ke kō, neʻe i ka heʻe hōlua.
2704. Pua lehua i ka lawaiʻa.
2705. Pūʻali kalo i ka wai ʻole.
2706. Pūʻali o Ka-hau-nui ia Ka-hau-iki.
2707. Pua mai nei hoʻi ka lehua.
2708. Puanaiea ke kanaka ke hele i ka liʻulā.
2709. Pūanuanu ka hale noho ʻole ʻia e ke kanaka.
2710. Pua ʻohi.
2711. Puehu ka hulu o ka manu.
2712. Puehu ka lehu i nā maka o ka mea luhi.
2713. Puehu liʻiliʻi ka lehu o kapuahi.
2714. Pue i ke anu o Hauaʻiliki.
2715. Pueo maka ʻalaʻalawa.
2716. Pūhā hewa ka honu i ka lā makani.
2717. Pūhā ka honu, ua awakea.
2718. Puhalu ka ihu, nānā i ke kāʻao.
2719. Puhi lapa i kaʻale.
2720. Puhi niho wakawaka.
2721. Puhi okaoka.
2722. Puhipuhi lāʻau a kahuna, ka maunu loaʻa a ka pupuka.
2723. Puʻipuʻi a ka lawaiʻa.
2724. Pūʻiwa i ka lāʻau pākuʻikuʻi a ka lawaiʻa.
2725. Puka ka lā, puka pū me ka hana, i ʻike ʻia ka lālā maloʻo me ka lālā maka.
2726. Puka ka maka i waho, loaʻa ka hale kipa aku, kipa mai.
2727. Pūkākā nā lehua o Mānā, ʻauwana wale iho nō i ka ʻauwai pakī.
2728. Puka kūkae wai o Kalihi.
2729. Puka maila ʻoe, ua kala kahiko i Lehua.
2730. Puka ma ka ʻapua.
2731. Pukana wai o Kahuku.
2732. Pūkoʻa kani ʻāina.
2733. Pula kau maka ʻino loa.
2734. Puleileho ke kai o Kāʻelo.
2735. Pulelo ke ahi haʻaheo i nā pali.
2736. Pulelo ke ahi o Makuaiki.
2737. Pulu ʻelo i ka ua Kanilehua.
2738. Pulu ʻelo i ka ua o ka hoʻoilo.
2739. Pulu ihola i ka wai a ka nāulu.
2740. Pulu i ka wai lohi o Maleka.
2741. Pulu i ka wai naoa a ke kēhau.
2742. Pulupulu ahi.
2743. Pumehana ka hale i ka noho ʻia e ka makua.
2744. Puna, ʻāina ʻawa lau o ka manu.,
2745. Puna, kai nehe i ka ulu hala.,
2746. Punaluʻu, i ke kai kau haʻa a ka malihini.,
2747. Puna, mai ʻOkiʻokiaho a Mawae.,
2748. Puna maka kōkala.
2749. Puna paia ʻala i ka hala.
2750. Pūʻolo waimaka a ke aloha.
2751. Pupuhi ka heʻe o kai uli.
2752. Pupuhi ka iʻa o Ukoʻa.
2753. Pupuhi ka ʻulu o Keʻei; ua koe ka ʻaʻaiole.
2754. Pupuhi ka umu, moʻa pala ka ʻai.
2755. Pupuhi kukui — malino ke kai.
2756. Pupuhi kukui o Papalaua, he ʻino.
2757. Pupuka auaneʻi, he inoa ʻala.
2758. Pūpūkahi i holomua.
2759. Pupu ke kai i ka ʻalalauwā.
2760. Pupule puhi ahi.
2761. Pupuʻu hoʻolei loa, a noho ana!
2762. Pūpū wahi kūʻōʻō ka mahiʻai o uka, ola nō ia kini he mahiʻai na ka ʻōiwi.
2763. Puʻua i ka hala o Kekaha.
2764. Puʻu auaneʻi ka lae i ka ua o Kawaupuʻu.
2765. Puʻupuʻu lei pali i ka ʻāʻī.
2766. Puʻuwai hao kila.
2767. Pū wā iʻa nā hoa makani.
2768. Ua ahu ka imu, e lāwalu ka iʻa.
2769. Ua ʻai au i kāna loaʻa.
2770. Ua ʻai i ke kāī-koi o ʻEwa.
2771. Ua ʻailolo.
2772. Ua aʻo a ua ʻailolo.
2773. Ua aʻo Hawaiʻi ke ʻōlino nei mālamalama.
2774. Ua ʻawa ka luna o Uwēkahuna.
2775. Ua ʻeha ka ʻili i ka maka o ka ihe.
2776. Ua ʻelepaio ʻia ka hana.
2777. Ua ʻelepaio ʻia ka waʻa.
2778. Ua hala ka hoʻoilo, ua mālie.
2779. Ua hala ka ʻino, ua kau ka mālie.
2780. Ua hala ka wawā i Hāʻupu.
2781. Ua hānau ʻia paha i Nana, ke māʻau ala.
2782. Ua heʻe i ka ua o ka Hoʻoilo.
2783. Ua hihina wale i Moeawakea.
2784. Ua hiki maila ʻo Keʻinohoʻomanawanui.
2785. Ua hiki ʻole ka ihu o ka puaʻa ke ʻeku a peu.
2786. Ua hilo ʻia i ke aho a ke aloha.
2787. Ua hoʻi ka noio ʻau kai i uka, ke ʻino nei ka moana.
2788. Ua hoʻi ka ʻōpua i Awalua.
2789. Ua hoʻi ka ʻōpū o ka honua.
2790. Ua hoʻomakua ka lāʻau.
2791. Ua hopu hewa i ka uouoa.
2792. Ua ʻia kāua e ka ua; hikikiʻi kāua i kānana!
2793. Ua Ikapoka, ua hala ka nani o ka Ikelaʻela.
2794. Ua ʻike nō kā he hewa ke wikiwiki lā ka waha i ka mihi.
2795. Ua ʻike paha i ka makapaʻa.
2796. Ua kaʻa ʻia e Hakaio.
2797. Ua kaʻa niniau i ka wili wai.
2798. Ua kāhea kua ʻia.
2799. Ua kanaka.
2800. Ua ka ua i Papakōlea, ihea ʻoe?
2801. Ua ka ua, kahe ka wai.
2802. Ua ka ua, ola ka nohona o ka ʻāina kula.
2803. Ua kau i ka hano hāweo.
2804. Ua kau ka mauli lele i ka muku.
2805. Ua kohu ke kaunu ana i Waialoha.
2806. Ua kū i kahi hāiki.
2807. Ua kuluma ke kanaka i ke aloha.
2808. Ua laʻi ka makani Hoʻolua.
2809. Ua laʻi ka nohona i ke alo pali.
2810. ʻUala liʻiliʻi o Kalepolepo.
2811. ʻUala neʻeneʻe o Kohala.
2812. Ua laulau.
2813. Ua lawa pono nā poʻohiwi.
2814. Ua lehulehu a manomano ka ʻikena a ka Hawaiʻi.
2815. Ua lele ka manu i Kahiki.
2816. Ua lilo i kai kuewa nā kai kapu i hoʻomalu ʻia.
2817. Ua lilo i ke koli kukui a maluhi.
2818. Ua lilo me ka iʻa o ka lauwiliwili.
2819. Ua lilo paha i ke kini o Waiʻāpuka.
2820. Ua loaʻa akula ka iʻa o ka ʻūʻū.
2821. Ua loaʻa i ka heu o ka pānini.
2822. Ua lohaloha nā hulu ʻekekeu i pili paʻa i ke kēpau.
2823. Ua loha nā hui o Hāʻupu.
2824. Ua lupeʻa ʻia i ka wai ʻona.
2825. Ua mālie, ke au nei koaʻe.
2826. Ua malino ke kai o Paikaka.
2827. Ua maloʻo ka pua hue.
2828. Ua maloʻo ka wai.
2829. Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono.
2830. Ua moʻa ka maiʻa, he keiki māmā ka Hina.
2831. Ua nahā nā moku.
2832. Ua nā ka lua o ka inaina.
2833. Ua nīkiʻi ʻia i ke olonā o Honopū.
2834. Ua noa ke kai kapu, ua ʻaʻe ʻia e ke kuewa.
2835. Ua noi i ke ao ua ʻole.
2836. Ua ola loko i ke aloha.
2837. Ua ola nō i ka pane a ke aloha.
2838. Ua ola nō ʻo kai iā kai.
2839. Ua paʻa ka houpo.
2840. Ua paʻa ka ʻīlio i ka ʻōhao.
2841. Ua pae i kula.
2842. Ua pae ka waʻa i Nānāwale.
2843. Ua paʻi a paʻi ma ka hana.
2844. Ua pā kanaka.
2845. Ua pale ka pono.
2846. Ua pau koʻu lihi hoihoi i ka nani o Poka ʻAilana.
2847. Ua piha a hū ke kīʻaha.
2848. Ua piʻi paha i ka ʻulu o Maunawili.
2849. Ua pili ka manu i ke kēpau.
2850. Ua pio ke kukui.
2851. Ua poʻeleʻele, e nalowale ai ka ʻili o kānaka.
2852. Ua puka a maka.
2853. Ua puʻu.
2854. Ua ʻuo ʻia a paʻa.
2855. Ua wela ka lā, ke ʻoni nei kukuna o ka hāʻukeʻuke.
2856. Ua wela ka nuku o Nuʻuanu i ka hole ʻia e ke āhole.
2857. Uha nui.
2858. Uhi mai ka lani pō.
2859. Uhiuhi lau māmane ka wai o Kapāpala.
2860. ʻUʻina ka wai o Nāmolokama.
2861. ʻUʻina pōhaku a Kāne.
2862. Uʻi nō ke kanaka; maikaʻi nō ka ʻōlelo.
2863. ʻUkuliʻi ka pua, onaona i ka mauʻu.
2864. ʻŪlili alualu huʻa kai.
2865. Uliuli kai holo ka manō.
2866. Uliuli kai pali o Kahikinui, kokolo mai ka ʻohu he ʻino.
2867. Ulu ka hoi.
2868. Ulu kukui o kaukaweli.
2869. Ulu kukui o Lilikoʻi.
2870. Ulu o ka lā.
2871. ʻUlu pilo.
2872. Umauma nahā.
2873. ʻUme i ka ihu.
2874. ʻUmeke piha wai o Mānā.
2875. ʻUmia ka hanu.
2876. ʻUmia ka hanu! Hoʻokahi ka umauma ke kīpoʻohiwi i ke kīpoʻohiwi.
2877. ʻUmi ka hanu i ka houpo.
2878. "Unele! Unele!" wahi a ka nēnē.
2879. ʻUnu mai a hoʻonuʻanuʻa ke kilu o Kalamaʻula, hoʻoleʻaleʻa i ke kaha o Kaunalewa.
2880. Unu pehi ʻiole.
2881. ʻUo ʻia i ka mānai hoʻokahi.
2882. ʻUpepe maʻi nui.
2883. ʻUpu mai nei ke aloha.
2884. ʻUʻuku ka hana, ʻuʻuku ka loaʻa.
2885. ʻUʻuku nō ka ʻuwiki, pipī nō ka ʻā ana.
2886. ʻUā a haʻalele wale.
2887. Uē ka hoʻi ka naonao iā ʻoe!
2888. Uē ka lani, ola ka honua.
2889. Uene ke kolopā.
2890. Uē ʻo Kānepūniu i ka wela a ka lā.
2891. Uē waimaka.
2892. ʻUī ka niho o ka ʻiole.
2893. Waʻawaʻa-iki-i-ka-naʻauao; Waʻawaʻa-iki-i-ka-naʻaupō.-
2894. Wae aku i ka lani.
2895. Wae ʻia aʻela ma ka liko, koe no ka lāʻele.
2896. Waha koʻu.
2897. Waha lama ʻoe, puʻu mai ka waha i waho.
2898. Waha okooko.
2899. Wāhi ka niu.
2900. Wāhine hulu pelehū.
2901. Waiakea pepeiao pulu ʻaha.
2902. Waialua, ʻāina kū pālua i ka laʻi.,
2903. Wai ʻapu lau kī.
2904. Waiehu, mai ka pali o Kapulehua a ka pali o ʻAʻalaloa.,
2905. Waiho akāka ke kula o Kaiolohia.
2906. Waiho i Kaea ka iwi o kamahele.
2907. Waiho kāhelahela o Kalaupapa.
2908. Waiho kāhela i ka laʻi a ahiahi ehuehu mai.
2909. Waiho wale kahiko.
2910. Waikahi o Mānā.
2911. Waikapū i ka makani kokololio.
2912. Wailuku i ka malu he kuawa.
2913. Waimea, i ka ua Kīpuʻupuʻu.,
2914. Wai o kaunu.
2915. Wai ʻōpū nui.
2916. Waipahē wale.
2917. Wai peʻepeʻe palai o Waiakekua.
2918. Waipiʻo kīmopō.
2919. Wā ʻōlelo i Kaunakakai.
2920. Wawā ka menehune i Puʻukapele ma Kauaʻi, puoho ka manu o ka loko o Kawainui ma Oʻahu.
2921. Wawā nā manu o Kaʻula.
2922. Wehe ʻia ma luna o Hīhīmanu.
2923. Wehe i ka mākāhā i komo ka iʻa.
2924. Wehe ka piko lā, e ka hoahānau.
2925. Wehe ke akule i ka hohonu.
2926. Wehe ʻo Uahi.
2927. Wehe pau i ka hohonu.
2928. Wehe pau ka pāpale!
2929. Wela ka hao!
2930. Wela ke kai o Hoʻohila.
2931. Welawela ke kai o ka moa.
2932. Welehu ka malama, liko ka ʻōhiʻa.
2933. Weli ke kai.
2934. Weliweli Puna i ke akua wahine.
2935. Welo ka huelo kū.
2936. Welo ke aloha i ka ʻōnohi.
2937. Welo kīhei a ke Aʻeloa.
2938. Wī ka niho o ke kolohe.
2939. Wili i ke au wili o Kāwili.
2940. Wili ka puahiohio, piʻi ka lepo i luna.
2941. Wili Koʻolau.
2942. Wini ʻiʻo nō!