updated: 12/18/2016

concordance of the example sentences

 a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    r    s    t    u    v    w    x   

c

ca    ce    

calcareouspōhaku paʻapuna calcareous rock,calcium carbonatepōhaku
cēdēʻO Keauhou ka inoa o ka hui hīmeni i hoʻopuke aʻe nei i lākou cēdē mua loa!Keauhou is the name of the group that just realeased their first CD!pā cēdē
ChāKaīī! Chā! ʻInoʻino maoli kāna hana!Oh, oh, his work is downright wicked!kaī

 a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    r    s    t    u    v    w    x