updated: 12/18/2016

concordance of the example sentences

 a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    r    s    t    u    v    w    x   

x

x    

xkukuna xx-raykukuna₁
 kaʻilau o ke xcoefficient of xkaʻilau
 Kūhōʻailona ke X no ka nui o ʻikamu i hōʻike ʻia.X stands for the number of objects given.kūhōʻailona

 a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    r    s    t    u    v    w    x