Hawaiian-English       concordance       English-Hawaiian      
introduction     counts     index     reverse index     references     topical     texts
 a    e    h    i    k    l    m    n    o    p    u    w   

texts, lists, indexes, etc.

J.M. Poepoe "Mai Haalele i Kau Olelo Makuahine"
& "Pehea e Mau Ai Ke Ola Ana o Ka Olelo Hawaii?"

Ka Nai Aupuni, Ianuari 4, 1906, Ianuari 5, 1906
Mai Haalele... & Pehea e Mau Ai... (pdf)
Mary Kawena PukuiHonolulu Star-Bulletin & Advertiser article, Jan. 30, 1983Kawena: Guardian of the Hawaiian Language 1983
Hawaiian RiddlingMartha Beckwith(and pdf:) American Anthropologist 1922, p. 311-331
Hawaiian Riddles and ProverbsMartha Beckwith(and pdf:) The Friend, Vol. CLI, Num. 2, February 1932, p. 332-333
Some Hawaiian ProverbsH.L. Sheldon, C.M. Hyde(and jpg:) Hawaiian Almanac and Annual 1883, p. 52-58
Ka Ulu Hoi IndexU.H. student newspaper (Hawaiian language) Nov. 1972-Dec. 1976, Sept. 1999-Sept. 2000, Jan. 2006-present(at Ka Ulu Hoi:) Ka Ulu Hoi, current editor, Kahikina de Silva
Hawaiian l/n doubletsSamuel H. Elbert, in Lexical Diffusion in Polynesia and the Marquesan-Hawaiian Relationship(at JPS:) JPS 91:1982, p.513
Kauakūkalahale IndexHawaiian language newspaper column, Hawaiian language newspaper column, 2002-presentedited by Kekeha Solis and Laiana Wong, U.H. Mānoa
The earliest Hawaiian word listsThe twelve earliest known lists, 1778-1834, from Anderson, Samwell, Beresford, Martinez, et al...collected and annotated by Albert Schutz et. al.
Index to "Hawaiian and English" Hawaiian and English - Cross-Age Learning Picture Vocabulary Book. Kawika Kapahulehua. Kamahoi Press, Honolulu. 2006. 62pp
Baibala Concordance Ka papa kuhikuhi o nā huaʻōlelo a pau ma loko o Ka Baibala Hemolele
(Complete Concordance of the Hawaiian Bible, OT and NT)
Lāʻieikawai Concordance(Complete Concordance of Lāʻieikawai with corresponding English from Beckwith's 1918 translation)
Kamapuaʻa textsKa Hae Hawaii, June 26, 1861- Sept. 25, 1861...G.W. Kahiolo (1861), Mookini et al (1978)...
Wilcox InsurrectionContemporary newspaper reports of the July 30, 1889 insurrection Bulletin, Aug 2, Advertiser, Jul 31, Paeaina, Aug 3, Kuokoa, Aug 3
Nakanaela's Wilcox BiographyThomas K. Nakanaela: The Biography of the Honorable Robert William Wilcox. 1890. translator's introduction by Nancy Morris, 1993Introduction and translation, 1993.
Queen Kapiolani and Princess Liliʻuokalani's trip to Queen Victoria's Jubilee, 1887James W.L. McGuire, Moolelo Pokole (1938).
English notes to Moolelo Pokole, (1957)
Royal Journey (1975)
Moʻolelo Pōkole, Hōʻano hou ʻia e Kepano 2015
The Evolution of the Hawaiian Dictionary... ...and Notes on the Early Compilers, with Particular Attention to the Manuscript Resources of the Bishop Museum Library. Marguerite K. Ashford. Bishop Museum Occasional papers 27: 1-24. February 1987
A.K.A. in HawaiianHistorical Hawaiian spellings of foreign (haole) personal names 

custom counter