Updated: 2/9/2019
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Reverse Concordance of Example Sentences

unified alphabetization

kileplep

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y    

( 6 )

1.Juon eṇ wa kileplep ej kab po tok.There is a very large ship there that just arrived.kilep
2.Juon eo koṇa ekpā kileplep.I caught a big ekpā.ekpā
3.Kwaar kaabjājeiki ke kōn iep kileplep eo raan eo ḷọkWas it you that got her to tuck the big basket under her arm?abjāje
4.Kwōn kaemjake wa ṇe kōn juon dekā kileplep.Use a big rock to anchor the boat.emjak
5.Ṃweo iieṇ ej pād iturin wōjke kileplep eṇ.That's the house there near the big tree.iieṇ
6.Ṇo kileplep eo ear jetak im kōjabjab neō jān laḷ.The big wave swelled up and made it so my feet didn't reach the bottom.jabjab

-A    -B    -C    -D    -E    -F    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y