updated: 4/21/2016

Source Texts for Hawaiian Glosses

  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19    

click on cover image to enlarge; click on title for pdf text

1. He Moʻolelo Kaʻao no 'Iwa

Hōʻano hou ʻia e Kapulani Antonio
Kaha kiʻi ʻia e Anthony Kekona
Loihape ʻia e Keao NeSmith a me Kapulani Antonio

Hale Kuamoʻo, 1996
22 pp.


14. He Moʻolelo Kaʻao No Kekūhaupiʻo

Kākau ʻia e Stephen Langhern Desha
Hāʻano Hou ʻia e Lōkahi Antonio
Kaha kiʻi ʻia e Brooke Parker

Hale Kuamoʻo, 1996 (1924)
447 pp.


2. He Moʻolelo Kaʻao no Punia

Hōʻano hou ʻia e Lōkahi Antonio
Kahi kiʻi e Brook Kapūkuniahi Parker
Hoʻoponopono e William H. Wilson

Hale Kuamoʻo, 2015 (1994, 1912-1913)
52 pp.


13. He Moʻolelo no ʻAukelenuiaʻīkū

ʻOhi ʻia e Abraham Fornander
Hōʻano hou ʻia e Lōkahi Antonio
Kaha kiʻi ʻia e Brook Parker

Hale Kuamoʻo, 2014 (1993, 1916)
83 pp.


12. He Moʻolelo no Kamapuaʻa

Kākau ʻia e G.W. Kahiolo
Kaha kiʻi ʻia e Hikoʻulā Hanapi

Hale Kuamoʻo, 1998 (1861)
95 pp.


3. Ka Makau Hoʻokalakupua

Haku ʻia e Larry Kimura

Hale Kuamoʻo, 1999 (1997)
39 pp.


15. Ka Moʻolelo o Keahiakahoe

Unuhi a Hakuloli ʻia e Pelehonuamea Harman
Kaha Kiʻi ʻia e Hikoʻulā Hanapi

Hale Kuamoʻo, 2000
29 pp.


11. Ka Moʻolelo o Lonoikamakahiki

ʻOhi ʻia e Abraham Fornander
Hōʻano hou ʻia e Waiwaiʻole Cosma

Hale Kuamoʻo, 1996
90 pp.


7. Ka Puke Moʻolelo o Hon. Iosepa K. Nāwahī

Kākau a hoʻoponopono ʻia e J. G.M. Sheldon
E.L. Like a me J.K. Prendergast nā Luna Hoʻopuka
Hōʻano hou ʻia na Lōkahi Antonio

Hale Kuamoʻo, 1996
458 pp.


9. Kāʻala

Hoʻoponopono alu like ʻia e Puakea Nogelmeier a me Keao NeSmith

Hale Kuamoʻo, 1997
136 pp.


10. Kahalaopuna

Hoʻoponopono alu like ʻia e Puakea Nogelmeier a me Keao NeSmith

Hale Kuamoʻo, 1997
136 pp.


6. Ke Kaʻao o Lāʻieikawai

ʻOhi a kākau ʻia na S.N. Haleʻole
Kaha kiʻi ʻia na Hikoʻulā Hanapi

Hale Kuamoʻo, 2001 (1863)
195 pp.


4. Keahiʻāloa

Hakuloli ʻia e Kuʻuipo Matsuyama lāua ʻo William H. Wilson

Hale Kuamoʻo, 1999 (1997)
39 pp.


19. Kumuʻulu

Hōʻano hou ʻia e ka Hale Kuamoʻo
Kaha Kiʻi ʻia e ʻUmi Kahalioʻumi

ʻAha Pūnana Leo, 2000 (1989)
32 pp.


8. Makakēhau

Hoʻoponopono alu like ʻia e Puakea Nogelmeier a me Keao NeSmith

Hale Kuamoʻo, 1997
136 pp.


18. Moku Ka Pawa

Kobashigawa, Māhealani; Kelekolio, Keoni

Hale Kuamoʻo, 2003
49 pp.


16. Moʻolelo Hawaiʻi o Kalapana

Moses K. Nākuʻina.
Haku ʻia ka hopena o ka moʻolelo
a hoʻoponopono ʻia e William H. Wilson

Hale Kuamoʻo, 1994 (1865)
165 pp.


17. Moʻolelo Polenesia

Kaleimakana Lenci, Keao NeSmith, Kapulani Antonio

Hale Kuamoʻo, 1996
80 pp.


5. No Māui A Akalana Me Kaʻalaehuapī

Hakuloli ʻia e William H. Wilson

Hale Kuamoʻo, 1999 (1997)
39 pp.