updated: 3/17/2019

Ka Ulu Hoi

Papa Kuhikuhi       Poʻomanaʻo       Mea Kākau       Kumuhana       Puke

Puke

p1h1     p1h2     p1h3     p1h4     p2h1     p2h2     p2h3     p2h4     p3h1     p3h2     p4h1     p1h1a     p1h2a     p1h3a     p2h1a     p5h1     p5h2     p5h3     p5h4     p6h1     p6h2     p6h3     p6h4     p7h1     p7h2     p7h3     p7h4     p7h5     p7h6     p7h7     p7h8     p7h9     p8h1     p8h2     p8h3     p8h4     p8h5     p8h6     p8h7     p8h8     p8h9     p9h1     p9h2     p9h3     p10h1     p11h1     p12h1     p13h1     p14h1     p14h2     p15h1     p15h2     p15h3     p16h1     p16h2     p17h1     p18h1     p18h2     p18h3

Puke p18
Helu h3 - 1 Malaki, 2019
ʻO Waimea: He Kai Heʻenalu? - Kaimana Alexander - PDF ʻaoʻao 1
Nui nā moʻolelo e pili ana i nā wahi like ʻole. Ua haʻi moʻolelo nā kūpuna, nā aliʻi, nā kānaka āpau i nā moʻokūʻauhau o nā ʻāina like ʻole. ʻO kēia mau pūʻulu, na lākou i hoʻomau i nā moʻolelo o ko lākou mau ʻāina, i mea e maopopo ai nā kuleana o ke kanaka a me ka ʻāina, a e hoʻomōhala i nā kumu e noho ai i ka ʻāina....
"Kūlia i ka Nuʻu, i Mau ke Ea o ka ʻAina i ka Pono." - Kawailehua Hamberg - PDF ʻaoʻao 2
I kēia au e holo nei, aia he mau nīnau e nunenune ai ke poʻo no ka pono o ka Lāhui Hawaiʻi. A i holomua mau loa ai ka Hawaiʻi ma kēia au i hihia i ke kuanaʻike o ke aupuni e noho hewa ana i ka ʻāina kūʻokoʻa nei ʻo Hawaiʻi, maliʻa paha he alahele kīkeʻe ka mea e waele ai, i loaʻa ka pane no kekahi nīnau nui i hao wale maila i ka naʻau o kēia wahi keiki Hawaiʻi ponoʻī....
Hoʻokahuli Au ʻAna: Nā Mele a Johnny Noble - ʻElia Akaka - PDF ʻaoʻao 4
Ua hoʻomaka kekahi mau pahu pepa e piha ʻia i nā mea haliʻa aloha o kekahi ʻohana. Aia he ʻelua kānaka, he makua a he ʻōpio kāne, e nanea ana i ka hale kaʻa o ko lāua hale i ka ʻoluʻolu o kekahi ahiahi o Kepakemapa. ʻO kā lāua wae ihola nō ia i nā mea hoʻohaliʻa o ka ʻohana: ʻo nā kiʻi ʻoe, ka lole ʻoe, nā hōʻailona lanakila ʻoe, a me kekahi mau mea ʻē aʻe i hoʻoili ʻia iho e kēlā hānauna a i kēia....
He Leo Pai Pepa: He Puke Mele Lāhui... - Kaimana Chock - PDF ʻaoʻao 5
Ke heluhelu ʻia ke poʻo inoa o kēia pepa nui laeoʻo, ua hiki nō paha ke kuhihewa ʻia kēia pepa he kālailai wale nō i nā mele, ʻo ia hoʻi nā mele lāhui o Hawaiʻi. Eia nō naʻe, ua piha kuʻi ʻo loko o kēia pepa i nā mea ʻē aʻe ma waho aku o ke kālailai mele wale nō. He pepa kēia e hoʻopololei aku ana i ka moʻolelo o ko Hawaiʻi lāhui ma kahi o ka wā i hoʻokahuli ʻia a kāʻili ʻia ai nō hoʻi ke Aupuni Hawaiʻi e ka mana pākaha o kekahi mau kāne haole....
Hele Malihini ia Manoa - J.W. Kamali - PDF ʻaoʻao 6
Aia i ka luna o Manoa, Ke aloha aina e luana nei, Oiai makou e walea ana, Hone ana e ka Ua Kuahine, Me he la no a e i mai ana, Imiia e ka pono o ka aina, Hanohano e ka ohu i ke kuahiwi, Hooheno i ka lau o ka laau, E pupue na hoa la i ke anu, I mehana i ke kapa lau laau,...
Nā lau lipolipo o ka ʻāina [haʻina] - - PDF ʻaoʻao 7
Nā Haku Mele a me kā Lākou mau Mele - - PDF ʻaoʻao 8
Helu h2 - 6 Pepeluali, 2019
Pehea e ʻike ʻia ai he Hawaiʻi ʻoe? - Maluhia States - PDF ʻaoʻao 1
Eia nō kou mea kākau, ke hoʻolāʻau aku nei iā ʻoe e ka mea heluhelu e hoʻomaopopo mai i ke koʻikoʻi o ka ʻōlelo o ka pae moku o Hawaiʻi. ʻO ke poʻo manaʻo o luna kekahi nīnau i kūkākūkā a hoʻopaʻapaʻa ʻia hoʻi e ka poʻe kānaka maoli no nā makahiki he nui wale. E pane ana kēia ʻatikala i kēlā nīnau....
Ma Luna ka ʻIke Kupuna; Ma Lalo ka ʻEpekema Haole - Kuʻulei Kapule - PDF ʻaoʻao 2
Aloha ʻoukou a pau e nā hoa heluhelu mai ka lā hiki a ka lā kau. Ua komo kākou Hawaiʻi i ka wā ʻepekema haole i kūlike ʻo Hawaiʻi me nā loea o kēia wā holomua. E kipa ka hapanui o kākou i ke kauka haole a aʻo ʻia aku ka ʻike haole i nā kula like ʻole. Akā ua poina iā kākou......
He Paʻani Hawaiʻi: ʻImi a Loaʻa ka mea e peʻe mai nei - Kaimana Kawaha - PDF ʻaoʻao 3
ʻAuhea ʻoukou e nā keiki ʻeuʻeu, nā kama hoʻi nona nā ʻiawe i kanu ʻia iho ma ka lepo hemolele o kēia pae ʻāina mai Kumukahi ā i Lehua. Eia nō au, kou wahi mea kākau, ke hoʻolaha aku nei i kēia moʻolelo nei e pili ana i ka pāʻani i kamaʻāina iā kākou a pau, ʻo ia nō hoʻi ʻo Hide-and-Seek. ʻOiai ua kamaʻāina ʻē ua pāʻani nei iā kākou, e hoʻāʻo ana nō au e hōʻike aku i ka hoʻololi ʻana a ko kākou poʻe kūpuna i ua pāʻani nei a i kona lilo ʻana i pāʻani Hawaiʻi....
E Lohe ʻia ana ko Kākou Leo Kūʻē? - Leonani Arakawa-Taum - PDF ʻaoʻao 5
ʻO Wākea ke kāne a ʻo Hoʻohōkūkalani ka wahine. Noho pū lāua a hānau ʻia ʻo Hāloanakalaukapalili, ke kalo mua loa, a me Hāloa, ke kanaka Hawaiʻi mua loa. Na lāua e mālama kekahi i kekahi. A mai kēia moʻolelo mai, maopopo i ka Hawaiʻi ke kuleana ʻo ka mālama ʻana i ka ʻāina: ke kuleana hoʻi ʻo ka mālama ʻana i ka ʻohana....
E Hele Mai a ʻAi me Puʻuwai-He Loiloi Mea ʻAi - Puʻuiwai Kane - PDF ʻaoʻao 6
Wahi a kekahi ʻōlelo noʻeau, “E ʻai i ka mea i loaʻa.” Akā, e akahele i nā hale ʻaina e ʻohi ai a lawa ka makemake. Nui nā hale ʻaina maikaʻi i Honolulu nei no ka ʻai ʻana ā pōhalakē. E hele ā ʻono ka puʻu i kēia mau mea ʻai....
Nā lau lipolipo o ka ʻāina - - PDF ʻaoʻao 7
He aha nā lāʻau, nā pua, nā lei paha i kaulana ai kēlā me kēia ʻāina e helu ʻia ma lalo nei?...
Helu h1 - 25 ʻIanuali, 2019
Kūʻēʻē ma ke Kapitala - Kaimana Kawaha - PDF ʻaoʻao 1
Eia a‘e ka‘u ki‘i o ke pa‘i ‘ana. He ki‘i nō ia no ku‘u wahi hoa aloha ‘o Shalia Kamakaokalani, ka Miki Aloha Hula o ka Mele Manaka i hala aku nei, ke hula nei ma ka ‘ao‘ao o kekahi hui mele kaulana, me Nā Hoa ho‘i. ‘Oiai ‘a‘ole i pili loa kēia māhele o ka ‘aha ‘ōlelo i ka hana o waho aku o ka hale, ua ‘ume ‘ia mai au e ke mele e kani mai ana e komo aku. No laila, ua noho a nanea au i ka hula me ke mele....
No Kalanikikilo Helu 1 - Kaipulaumakaniolono - PDF ʻaoʻao 1
He ‘ōuli ka lani ē, he uliuli nā ‘ōpua lā, ‘o Nā Pali Hāuliuli e halehale mai ana. E kū ana ka pali i ka uka ‘iu. E moe ana ka pūko‘a i ke one nehe. He uka ko uka, he kai ko kai, e ku‘i ana ka lono i kula, "He ali‘i! He ali‘i!" i kani ai ka pihe....
Hui ke Kalo me ka ʻOhā - Leonani Arakawa-Taum - PDF ʻaoʻao 2
Eia kahi hui pū ‘ana o ‘elua hanauna Hawai'i. Ke a‘o ‘ia nei ke ku‘i ‘ai e kēia kāne, kai hume i ka malo, i nā keiki o ka Pūnana Leo o Wai'anae. Ke nānā aku, me he mea lā he hō'ailona kēia kāne, a me kona malo, no ka hanauna o ka wā kahiko....
I hewa i ke aupuni - Beau Shishido - PDF ʻaoʻao 2
I ka lā ‘umikūmākahi o ‘Ianuali, ua hele kino au i ka moku li‘ili‘i ‘o Mauliola e ‘ike maka ai i ka palaoa i ili mai ma ke ko‘a. ‘Oiai, he mahele ‘o Mauliola no ke ahupua'a ‘o Honolulu, ua pae mai nō ka palaoa i ke ahupua'a o‘u e noho ai. I ko‘u hō‘ea ‘ana i laila i ke kakahiaka, ‘akahi nō a ‘ike ku‘u maka i kēia ‘ano i‘a, he i‘a nui a hiwahiwa i ka nohona Hawai'i, a ‘akahi nō ho‘i a honi i ka pīlau o ka ‘i‘o....
Puke p17
Helu h1 - 24 Kepakemapa, 2018
E Hoʻi ka Uʻi o Mānoa, Ua Ahiahi - Keohookamalanai - PDF ʻaoʻao 1
ʻAuhea ʻoukou e nā uʻi ʻeuʻeu o Puahia, nā keiki ʻalo ʻehukai o Mānoa, nā kupuʻeu hoʻi e heʻe ana i ka muku a hoʻi nō i ka lālā, ka mea e noiʻi nowelo aku i ke kai ʻōlinolino, mai Kapua a i Kahaloa. Ua lohe ʻē ʻia nō paha ka ʻōlelo kaulana e ō ana no ka ʻāina nei i ka ihu o ka moku, ʻo ia hoʻi: E hoʻi ka uʻi o Mānoa, ua ahiahi. Eia naʻe, ua paʻa anei ka moʻolelo no laila mai kēia puana a ka poʻe kahiko? A i ʻole ia, ke lewalewa wale nei nō ma ke kino lahilahi o nā nūpepa o ke au i hala?...
Peʻepeʻe Akua - Kaimana Kawaha - PDF ʻaoʻao 2
He wahi moʻolelo kēia no ka loaʻa ʻana mai o ka inoa o kahi wailele o ke kahawai keu a ka weliweli ʻo Wailuku. ʻOiai he mau wailele ko Wailuku kahawai, he moʻolelo ko kēlā me kēia inoa wailele a penei mai ka moʻolelo no ia wailele ʻo Peʻepeʻe....
Puke p16
Helu h2 - 7 Malaki, 2018
Mai ka ʻEhu Kakahiaka a i ka ʻEhu Ahiahi - Miki Cook - PDF ʻaoʻao 1
Mai ka wā a ka Mōʻī Kauikeaouli i hoʻokumu ai i nā kula aupuni o Hawaiʻi nei a hiki i ka wā i kū ai nā kula Pūnana Leo, e neʻe ana nō ka ʻōlelo i mua. Mai ka wā a ke Aliʻi Wahine Keʻelikōlani i ʻonipaʻa ai i ka ʻōlelo o nēia ʻāina a hiki i ka lā i ʻāpono ʻia ai ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke ʻano he ʻōlelo kūhelu, e naue ana nō ka ʻōlelo i mua. Mai ka wā i kūpale ai ke koa wiwoʻole o Maui-a-Kamalalawalu i ka pono o ko kākou ʻōlelo Hawaiʻi ʻana a hiki i ka wā a nā kamaliʻi ʻelua o Lānaʻi i hōʻole ʻia ai ka naʻauao Hawaiʻi kūpono i hoʻopaʻa ʻia e ke Kumukānāwai Hawaiʻi, e holomua ana nō ka ʻōlelo i mua....
I ʻOno ka Puʻu - Kawailehua Hamberg - PDF ʻaoʻao 2
ʻAuhea ʻoukou e nā ʻōpuʻu ʻono i ka hoʻopuka ʻana i ka ʻŌlelo Hawaiʻi! E nā ʻōpuʻu maʻa i ka ʻono o ka ʻŌlelo Makuahine, pehea lā e ola ai ka ʻŌlelo Hawaiʻi me ka ʻole o ka hoʻopuka ʻana i ʻia ʻŌlelo? A he mea nui paha ka hoʻopuka ʻana i ka ʻŌlelo Hawaiʻi ma nā ʻano pōʻaiapili like ʻole ma waho o ka papa ʻŌlelo Hawaiʻi? Inā pēlā, pehea e kamaʻāina ā ʻono hou ai ka puʻu maʻa ʻole i ka ʻono o ia ʻai, o ka ʻŌlelo Makuahine?...
Ke Kani a nā Manu Kūkahekahe - Nāihe Paʻaluhi - PDF ʻaoʻao 3
Wahi a kūpuna, “ʻŌʻū ō loa nā manu o Kaupeʻa.” ʻO ia hoʻi, hiki ke ʻike ʻia ka hauʻoli o kānaka ke pā mai ka pepeiao i ke kani walaʻau. No kekahi o nā kuene mokulele o Hawaiian Airlines, e ʻike ʻia ana nō ka hauʻoli i ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻana ma ka mokulele. Ua hoʻolālā ʻia mai ka hoʻolauleʻa ʻana i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka hoʻohui ʻana mai o nā kuene ʻōlelo Hawaiʻi ma kekahi mau huakaʻi mokulele. Ma ia mau huakaʻi nō e hoʻopuka ʻia aʻe ai ka ʻōlelo Hawaiʻi wale nō ma nā kūkala mokulele a me ka walaʻau ʻana. ʻO Nā Manu Kūkahekahe ka inoa o kēia hui a ʻo kēia ka maka mua o nei ʻano papahana....
Loaʻa i ke aloha ka lei o ka lanakila - Kaleo Pinto - PDF ʻaoʻao 4
He wā hulihia kēia. Ua loaʻa i ke kāmaka mua loa e kū no ʻAmelika ka mekela keleawe ma Nā Pāʻani ʻOlumepika Hoʻoilo, ʻo ia hoʻi ʻo Adam Rippon. I kēia lā, koe aku kekahi mau kānaka, laha ʻia ka manaʻo no ka hoʻokāmaka ʻana ē, he hewa a he ʻino kekahi. He makeʻe kūlana ka Pelekikena ʻo Donald Trump a ʻo kona hope, ʻo Mike Pence hoʻi, a paʻa iā lāua kēia ʻano manaʻo hoʻohalahala kāmaka. He mau kāne hoʻi lāua e kūʻē nui aku i ka male ʻana o ke kāne me ke kāne. Wahi a lāua, he ʻano maʻi ia aloha no laila, kākoʻo hoʻi lāua i ke kiʻi ʻana e hoʻohulihuli i ke ʻano o nā māhū like ʻole i ka lapaʻau hoʻomiki uila ʻana (electric shock therapy). Auē nō hoʻi ē. ʻO wai ke ʻino ʻoiaʻiʻo o kēia ʻano hana? Nā māhū a i ʻole nā "kauka?"...
Nā Pāpale i Pāpale ʻIa - Kaulana Mayo - PDF ʻaoʻao 5
ʻAuhea ʻoukou e nā mauʻu hiwahiwa o nēia pae ʻāina i hoʻomanaʻo ihola i nā haliʻa aloha o nā pāpale i pāpale ʻoluʻolu ʻia e nā kūpuna o ke au i hala. He wahi moʻolelo kēia e hoʻomanaʻo ana i ka ʻike o ka hana noʻeau o ka ulana lauhala o ke au i hala. E ka hoamakamaka e heluhelu mai nei, he mahele hou kēia no ke kumuhana o ka lauhala. Ua heluhelu ʻia paha ka maka mua o kēia wahi kumuhana ma ka moʻolelo ʻo “Ka Pūhala Kuapapa” i puka ma ka puke 16, helu 1, o Ka Ulu Hoi, no laila e nanea mālie i kēia moʻolelo hou o nā pāpale i pāpale ʻia e nā hulu kūpuna o ke au i hala. E ka lāhui Hawaiʻi o nēia pae ʻāina ē, kamaʻāina paha kākou i nā pāpale lauhala i ʻike ʻia ma nā wahi pauloa, eia naʻe, pehea i loli ai ka ulana lauhala mai nā mea mea pili nohona e like me ka moena a i kahi ʻano mea waiwai e like me ka pāpale?...
E Hoʻomālie - Haukea Hokoana - PDF ʻaoʻao 6
ʻO ka mea maʻa mau i nā haumāna, paila maila ka haʻawina he nui ma luna o kākou a ʻaʻole kākou e hoʻomaha, aia a maʻi, a laila ʻo ia ka wā e hoʻomaha ai i ko kākou mau kino. ‘Aʻole maikaʻi kēia ʻano o ke ola ʻana, i kekahi manawa e maʻi ana kākou a laila pono kākou e hiamoe no kekahi mau lā. Pono kākou e mālama i ko kākou mau kino, no laila e hoʻoikaika kino paha, ʻai i ka meaʻai hāʻehuola, a pēlā aku. I ka manawa pilikia nui a ‘aloʻahia ʻino, piʻi ka huhū i loko a ʻaʻole noʻonoʻo ʻia ka hopena o ia mau pilikia o ke kino. Aia kekahi mau ala maʻa mau no ka hoʻokuʻu ʻana i kēia mau pilikia, e laʻa: ka hoʻoikaika kino ʻana, ka hele wawae ʻana, ka noʻonoʻo pono ʻana, a me ka ʻai i ka mea ʻai pono no ke kino, a pēlā aku. Akā, eia kekahi mau manaʻo hoihoi āu i noʻonoʻo ʻole ai paha ma mua: ka honi ʻana, ka nau kamu ʻana, ka pūliki ʻana, ka ʻai ʻana i ka meaʻai me ka Potasiuma nui....
Ke Koa Kaʻeo - Kamaliʻi McShane-Padilla - PDF ʻaoʻao 7
I ulu no ka lālā i ke kumu. Akā naʻe, he aha ka hopena inā maʻi ke kumu? I kēia mau lā makemake nui ʻia ka meaʻai ʻokanika. Hilinaʻi ka lehulehu ʻaʻohe kemika i loko o nā meaʻai ʻokanika. Eia naʻe, wahi a kekahi poʻe ʻimi naʻauao, ʻo ke kumu i hele ai a maʻi nā kānaka, ʻo ke kūlana GMO ia o nā meaʻai ʻokanika a pau loa....
Nā Waihona Kōkua Hoʻonaʻauao - Kiʻi Pōhaku - PDF ʻaoʻao 8
Ma ke kau hoʻoilo 2017, he 17,612 ka nui o nā haumāna i hele i ke Kula Nui o Hawaiʻi ma Mānoa. No hoʻokahi kau, e uku ka haumāna mai Hawaiʻi mai i ka $5,436 no 12 a ʻoi helu ʻai. ʻO ka haumāna no ʻAmelika mai, e uku ʻo ia i ka $16,452 no hoʻokahi kau i piha i ka 12 helu. He mau uku hou aʻe no ke komo ʻana i ke kula. Uku kou aʻe nā haumāna i nā pila pili i nā haʻuki, ke kāleka eʻe kaʻa ʻōhua, nā papa hana haumāna, ka hoʻolele leo, ke keʻena ola kino, nā papa paʻi puke, nā mea hoʻonanea, ka papa kula waena, a me ka hui ASUH. Nui ka uku no ke kula nui, a maikaʻi ke kōkua ʻia ka haumana. Eia ma lalo nei he mau ʻike pili no ka FAFSA a me nā waihona kōkua hoʻonauaʻao....
Kau i ka Pua Aneane - Kaimana Kawaha - PDF ʻaoʻao 9
Ua ʻōlelo ʻia he ʻelua ʻāpana o kou lolo, ʻo ia ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau. He mau kuleana ko kēia mau ʻaoʻao pākahi o ka lolo, no laila inā hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ʻāpana ʻelua ma ka manawa like, e hoʻohana piha ʻia ka lolo holoʻokoʻa. No ka pāʻani nane (ka pāʻani nane hua ʻōlelo, ka pāʻani nane ʻāpana, ka pāʻani nane helu, a pēlā aku), hoʻohana ʻia nā ʻāpana ʻelua o kou lolo ke hana ʻoe i kēia mau nane (wahi a jigsawjungle.com). Wahi a Ann Lukits, he akeakamai, hiki i ka pāʻani nane ke hoʻoikaika i kou hoʻomanaʻo ʻana a me ka hana maʻa mau o ka lolo, a he mea maikaʻi nō ka hoʻohana piha ʻana i kou lolo holoʻokoʻa....
He Nane: Mele Inoa no nā Aliʻi - - PDF ʻaoʻao 10
No ke aliʻi hea kēia mau lālani mele?...
Helu h1 - 2 Pepeluali, 2018
Nā Hopena o ka Noho Hewa - Miki Cook - PDF ʻaoʻao 1
E nā Hawaiʻi! E nā Aloha ʻĀina ʻoiaʻiʻo! He aha ka mea e pono ai kākou? ʻO ko kākou kūʻokoʻa. ʻO kākou nō ka iwikuamoʻo e paepae ana i ka pae ʻāina ʻo Hawaiʻi. ʻO kākou nō nā kūpaʻa e mōkū ana i kēia mau moku nei. ʻO ko kākou kuleana nō ia! He kuleana ko ʻAmelika i kēia ʻāina nei? ʻAʻole paha. ʻO ka mihi a me ka hoʻi ʻana i ka ʻāina ʻē ko lākou kuleana. E like me ke aʻa kolo o ke kumu lāʻau Kiawe e poholalo ana i ka lepo i lalo lilo a ʻaihue i ka waiwai o lalo. E kāmaʻe ana ua lāʻau nei me he mea la he lāʻau Hawaiʻi akā naʻe he hoʻopunipuni ia, ʻaʻole ia he kupa. E ko Hawaiʻi! Mai poina ke kumu Hawaiʻi ʻoiaʻiʻo e kūpaʻa mau ana. A ʻo ka waiwai o ke Kiawe, ʻo ia ka hūʻaʻā ʻana o ia lāʻau. E ka mea heluhelu, e kipaku ʻia aku kēia lāʻau lapuwale a e hoʻihoʻi hou ʻia nō ke ea e ola ai kākou....
Haiamū nā Manu!! No ka Hoʻomanaʻo ʻana i ka Makahiki 125 o ke Kahuli Aupuni - Kaleo Pinto - PDF ʻaoʻao 2
E ko Hawaiʻi poʻe manu makaʻala, ʻauhea ʻoukou? E nā ʻiʻiwi pōlena o Hualālai, nā pueo o Makawao, nā ʻiwa o Kaʻala, me nā koaʻe e kīkahakaha i nā pali ʻo Kalalau, e maliu mai. ʻO kēia ka wā kūpono o ka huli ʻia ʻana o nā alo i ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani. Hoʻokahi haneli me ka hapahā mau makahiki aku nei, i ka lā 17 o ʻIanuali i ka makahiki 1893, ua hoʻokahuli ʻia ko kākou aupuni a hōʻike ʻia ke ʻano ʻoiaʻiʻo o ka poʻe haole. I mea e hoʻokō aʻe ai i ko lākou ʻiʻini ʻino, ua kū ʻia ko lākou makemake ma nā kua o nā kānaka maoli o kēia ʻāina nei. Auē. Aloha nō....
Nā Kamaliʻi ʻIke ʻOle - Kawailehua Hamberg - PDF ʻaoʻao 3
ʻAuhea ʻoukou nā haumāna e lalau ana i nei kahua o ka naʻauao, iā ʻoukou ka poʻe maka pō i ka hewa o nei au o ka manawa, e nā kamaliʻi ʻike ʻole. Eia ʻoukou nā haumāna e nānā ʻole ana i ka ʻoiaiʻo o kēia aupuni ʻo Hawaiʻi ā ʻoukou e noho naio ana i kēia mau lā, e kakaʻa paha nā maka ā ʻike ai i ka hewa o kāu hoʻomau ʻana i kēia kuanaʻike kolonaio o ʻamelika....
Ka Pūhala Kuapapa - Kaulana Mayo - PDF ʻaoʻao 4
E nā Hawaiʻi, maopopo iā kākou he hana nui ka mālama ʻana i ka ʻike o nā kūpuna, a lilo kēlā wahi ʻike i ala e ola ai kākou. Maopopo iā kākou kēia wahi ʻōlelo noʻeau, “I ulu no ka lālā i ke kumu”, he ʻoiaʻiʻo nō, ulu kākou ma muli o ka hānai ʻia ʻana o kākou i ka ʻike kuʻuna. No laila, e hoʻomaka kākou ma ka piko o nēia wahi moʻolelo kahiko o ka pūhala kuapapa.
ʻO ka moʻokūʻauhau ka mea i ʻike ʻia ma nā welo ʻohana, a e like hoʻi me kākou poʻe kānaka, he moʻokūʻauhau ko nā pūhala i laha a puni ʻo Hawaiʻi pae ʻāina; ʻo Ohiohikupua ka makua kuapapa. E luʻu paha kākou i nā palapala kahiko e hoʻākāka pono ʻia ai nēia wahi moʻolelo o ka pūhala kuapapa....
He Aha nā Manaʻo o Loko o nā Lepili Māhuaola? - Nāihe Paʻaluhi - PDF ʻaoʻao 6
Wahi a kahiko, “ʻAʻohe lau komo ʻole,” ʻo ia hoʻi, ʻaʻohe nānā iki o haʻi i ka ʻai e moni iho ana i loko o ka puʻu, ʻo ka māʻona wale nō ka pahuhopu. I ka noʻonoʻo Hawaiʻi, ʻo ka maʻemaʻe o ka ʻai paha ke noʻonoʻo ʻia i kēlā ʻōlelo noʻeau. Eia naʻe, i kēia au hou e hiki ai iā kākou ke kākepakepa mai i kēlā ʻōlelo i ka pōʻaiapili o ka ʻai ʻana i ka mea ʻai hāʻehuola, ʻo ia hoʻi ka ʻai i maikaʻi no ke ola kino. ʻAʻole nō hoʻi kēia e paipai aku nei iā kākou e paʻa ka waihona noʻonoʻo i kekahi papa hoʻēmi kino. ʻO ka nānā pono ʻana i kāu ʻai ka manaʻo nui....
He GMO nā Meaʻai ʻOkanika - Kiʻi Pōhaku - PDF ʻaoʻao 6
I ulu no ka lālā i ke kumu. Akā naʻe, he aha ka hopena inā maʻi ke kumu? I kēia mau lā makemake nui ʻia ka meaʻai ʻokanika. Hilinaʻi ka lehulehu ʻaʻohe kemika i loko o nā meaʻai ʻokanika. Eia naʻe, wahi a kekahi poʻe ʻimi naʻauao, ʻo ke kumu i hele ai a maʻi nā kānaka, ʻo ke kūlana GMO ia o nā meaʻai ʻokanika a pau loa....
Ola ka Lolo i ka Nane ʻia - Haukea Hokoana - PDF ʻaoʻao 7
Ua ʻōlelo ʻia he ʻelua ʻāpana o kou lolo, ʻo ia ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau. He mau kuleana ko kēia mau ʻaoʻao pākahi o ka lolo, no laila inā hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ʻāpana ʻelua ma ka manawa like, e hoʻohana piha ʻia ka lolo holoʻokoʻa. No ka pāʻani nane (ka pāʻani nane hua ʻōlelo, ka pāʻani nane ʻāpana, ka pāʻani nane helu, a pēlā aku), hoʻohana ʻia nā ʻāpana ʻelua o kou lolo ke hana ʻoe i kēia mau nane (wahi a jigsawjungle.com). Wahi a Ann Lukits, he akeakamai, hiki i ka pāʻani nane ke hoʻoikaika i kou hoʻomanaʻo ʻana a me ka hana maʻa mau o ka lolo, a he mea maikaʻi nō ka hoʻohana piha ʻana i kou lolo holoʻokoʻa....
Puke p15
Helu h3 - 1 ʻApelila, 2017
He Akaʻula mai Molokaʻi mai - Leilani Chow - PDF ʻaoʻao 1
E nā Hawaiʻi! E ui aku ana au iā ʻoe, aia i hea ka makani a kākou? Nā makani pāhili e kiaʻi ana ma luna o kēia ʻāina aloha, nā makani i alakaʻi pono nō i ke ʻino a me ka mālie o ke aupuni, nā makani i hōʻuluʻulu a hoʻākoakoa mai i nā ao kaʻalelewa i hoʻomāmalu ʻia ai kākou mai nā kukuna kuni o kēia lā, ka mea hoʻi nāna i lawe mai i ka ua mai ka lani mai. Ua pau ka mālama ʻana o nā makani iā kākou, a hala aʻe paha i ka wā ma mua? A i ʻole ke kali nei lākou ma waho pono o ko kākou ʻike, ke kali nei ʻo ka hea ʻana o kākou?
Ma ka lā 17 o Malaki i kēia makahiki nei, ua kāhea hou nā haumāna mai ka mokupuni ʻo Molokaʻi iā kākou a pau no ka hōʻikeʻike kula ʻo PRISM Symposium o ke kula waena a me ke kula kiʻekiʻe ʻo Akaʻula....
Mai Kuhihewa - Keawe Goodhue - PDF ʻaoʻao 3
Ke huakaʻi nei kekahi poʻe e launa pū me ke aliʻi o Oʻahu, me Kākuhihewa. Eia mai ka pilikia, wahi a kekahi poʻe ma ke kulanui o Mānoa nei, ʻo ke koko Hawaiʻi ka helu ʻekahi, ʻo ia koko hoʻokahi ka mea e akamai ai ke kanaka, a ʻoi aku nō ia akamai ma mua o ko nā kānaka nona ke koko o kekahi lāhui o waho, a na ia koko Hawaiʻi e alakaʻi mai iā kākou i ke ola hemolele a pōmaikaʻi wale....
Helu h2 - 1 Malaki, 2017
Ka Poʻe Kāmano - B. Kauahi - PDF ʻaoʻao 1
‘O ka manawa ia a nā i‘a kāmano e holo ai mai ke kai mai. Ho‘i akula nā kauhulu o ka i‘a kāmano i ke kahawai o lākou i hānau ‘ia ai. E holo ana ke kāmano i ke au nui ma loko o nā mile he nui, ma hope o nā makahiki he nui i ke kai ʻē. He mea kupaianaha nō ia, ‘a‘ole i maopopo le‘a i ka po‘e ‘epekema kēia ho‘i ‘ana o ka po‘e kāmano i ka wai hānau.
Pēlā no ka hana o kēlā mau poʻe ʻōiwi o ʻAmelika i hoʻi i ke kulāiwi....
Na Wai Hoʻi ka ʻOle o ke Akamai? - Leilani Chow - PDF ʻaoʻao 3
Ma ka lā ʻumikūmākolu o Pepeluali o kēia makahiki nei, komo ʻia ka pālule-T ʻulaʻula o ke kūʻē e ʻeono kaukani ā ʻoi kumu, haumāna, a me nā mākua mai nā kula aupuni o Hawaiʻi. Ua hele wāwae lākou mai ka hale hōʻike ʻo Blaisdell a hiki i ke kapikala o kēia mokuʻāina. Naue nō ua poʻe nei no ka hoʻomaopopo leʻa ʻana i ka ʻahaʻōlelo kau kānāwai i ke kākoʻo o lākou ma hope o ka pila e kūkākūka ʻia nei e ʻimi i kālā hou aku no nā kumu a me nā kula aupuni. Ua neʻepapa ke koko o kēia ʻāina no ka hoʻololi ʻana i ke kuanaʻike waiwai o Hawaiʻi i kēia au....
Ua Mau ke Ea o ke Aupuni - Keawe Goodhue - PDF ʻaoʻao 4
ʻAuhea ʻoe e ka hulu kupuna i lilo i ka haliʻa aloha no kekahi au ma mua loa, e ka makua, e lauele ana i ka liliʻu aloha no ka wahine, e ke kama lei e naue ana ma ka moana kai uli, ʻauhea lā ʻoe e ka Hawaiʻi. ʻO ke ea o ka ʻāina o kekahi lāhui, he mea ia e ola ma nā kānāwai o kona aupuni, a na ka palapala kuʻikahi o ia aupuni e hoʻopaʻa i kona kūlana kūʻokoʻa ma ka honua nei. Eia naʻe, ʻo ke ea o ka ʻāina o Hawaiʻi nei, ua ʻoi loa aku. Ola akula ia ma nā kaha one o kō kākou ʻāina kulāiwi, ola ia ma nā kuahiwi kilakila i uhi ʻia i ka ua kili nahe, ola hoʻi ia ma nā loʻi kalo a ka mahi ʻai e mahi ai. Ola ke ea o ka ʻāina o Hawaiʻi nei i ke kanaka aloha ʻāina....
Helu h1 - 1 Pepeluali, 2017
E Hoʻi ka Hoi - Keawe Goodhue - PDF ʻaoʻao 1
Eia mai ka pilikia o kēia wā ma Hawaiʻi nei. ʻAʻole kā hoʻi i lawa nā mea e pono ai ke ola lanakila o ka lāhui Hawaiʻi. ʻO ia hoʻi, ʻuʻuku wale nā mea e pono ai kākou, ʻo nā puke hoihoi ʻoe, nā kiʻiʻoniʻoni, nā polokalamu kelepona (apps) hoʻi, a me nā mea e luana maoli ai ka lāhui ma kāna ʻōlelo nani. Koʻikoʻi loa ia mau mea no ko kākou lāhui....
Kāua i ka Holoholo - Leilani Chow - PDF ʻaoʻao 2
ʻAuhea ʻoukou e nā kānaka puni i nā ʻano holoholo like ʻole, ʻo ka luʻu kai ʻoe, ʻo ka ʻau kai ʻoe, ke kuʻi ʻopihi ʻoe, ka ʻohi limu ʻoe, ka heʻenalu ʻoe, a me nā ʻano lawaiʻa like ʻole o nā kai ʻewalu. I kou holoholo ʻana i kai he aha kāu e ʻōlelo ai? He ʻōlelo paha kāu? A i ʻole he mū hoʻi kāu?...
No wai ke kuleana? - B. Kauahi - PDF ʻaoʻao 4
Auē ka mokuāhua ē no kahi makapehu e ʻohi hāpuku wale nei i ka mona o ka ʻāina kuleana o nā kupa nohopapa o ka ʻāina. He ʻapakau wale i kā haʻi, he lima lālau ʻino, he kāʻili ʻāina, he hoʻopuehu i nā ʻōiwi e noho nei. ʻO wai kā hoʻi ia Makapehu e kuko nei i ka lako o ka makaʻāinana? ʻO Māka Zuckerburg hoʻi ia....
Puke p14
Helu h2 - 1 Malaki, 2014
Ka Moʻolelo o Puʻu Māʻiliʻili a me Puʻu o Hulu - Kilika Bennett - PDF ʻaoʻao 1
He mea maʻamau ka hoʻomaʻewa ʻia ʻana o nā wahi aloha nui ʻia o Oʻahu. Ke ʻike ʻia ka ʻōpala ʻea ma ʻō a ma ʻaneʻi a ke ʻike ʻia ka pena kīkina i luna a lalo, he mea kaumaha loa nō ia no nā kānaka aloha ʻāina. Akā, inā paha ua maopopo i nā ʻopio nā moʻolelo e pili ana i nā hiʻona ʻāina o ka ʻāina ponoʻī a ua maopopo iā lākou he mau mea waiwai lākou, lana ka manaʻo e loli ana ko lākou - ʻaʻole he hanaʻino akā he mālama pono. Mai kahi o ke kanaka manō o Kaneana a hiki i ko ke kupua wahine o Makapuʻu, piha loa kēia mokupuni nei i kēia ʻano moʻolelo waiwai. Ua lohe anei ʻoe i kekahi mau moʻolelo o kēia ʻano? Inā he ʻae ka pane, mai kapae wale nō i ia ʻike a waiho ia i mua ou, akā, e hoʻopaʻanaʻau a e pūlama iho nō!...
Ke Kahua o Kānaka - Ikaika Gante - PDF ʻaoʻao 2
I kēia mau lā ke ulu nei a manomano ka lāhui Hawaiʻi. ʻAkahi nō au a kipa i ka haukapila i mea e ʻike ai i nā pēpē hānau hou a koʻu hoaaloha a me kaʻu kumu. A ʻike leʻa nō au ke ulu nei ka lāhui Hawaiʻi. No laila ma hea kākou e kula ai i kēia mau hanauna hou? Eia kekahi manaʻo, e kula aku kākou i nā kamaliʻi Hawaiʻi, nā pua aloha ʻāina ma ke kula ʻōlelo Hawaiʻi, ma ka Pūnana Leo hoʻi....
Ua ʻEha nā Maka - Kahanuola Solatorio - PDF ʻaoʻao 3
Aia i ka laʻi ʻo Pohukaina, kahi hale hanohano e kū kilakila me ka haʻaheo. I laila i noho ai nā aliʻi hanohano o Hawaiʻi nei a he hale aliʻi ia i aloha nui ʻia e nā ʻili ʻula. E ʻike auaneʻi ʻoe e ka mea heluhelu, ke kumu i ʻeha ai nā maka o kēia lāhuikānaka nei....
Ua lohe anei ʻoe? - Kūlia Johnson - PDF ʻaoʻao 4
Ua kuʻi nō ka lono; komo hewa ʻia ka hale aliʻi ʻo ʻIolani. Eia naʻe, ua lohe pū ʻia nā leo e ʻano kala wale ʻana i ia hana kolohe ma ka ʻī ʻana aku: he hewa nō kā lāua hana akā he mea ʻole ke aniani, ʻoiai ʻaʻole nō ia he mea Hawaiʻi. Wahi a ua mau leo nei, ʻaʻole kēia he mea waiwai i ka nohona Hawaiʻi a me ka moʻomeheu Hawaiʻi. A he ʻoiaʻiʻo no; na ka haole i hana i ua aniani la. Aia nō ma ia aniani kekahi kiʻi o nā manu mai ka ʻāina ʻē a me kekahi wahine i kohu ʻole he Hawaiʻi. He waiwai paha kēia aniani i kohu i ka haole?...
Ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani - Kamalolo Koanui-Kong - PDF ʻaoʻao 6
I ka lā ʻewalu o Pepeluali, ua makemake ʻelua mau kānaka Hawaiʻi e komo i loko o ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani. No ke aha lā ke kumu? He pono ko lāua e hana penei? He wahi laʻa kēia no ka poʻe Hawaiʻi, na ka Hawaiʻi nō kēia wahi. Akā nō naʻe, he pono ka hana ʻana i kou makemake i ia wahi no ka mea he Hawaiʻi hoʻi ʻoe? E heluhelu mai, a ʻike i ke ʻano o ke komo ʻana, a me ke kumu paha i komo ai ia mau kānaka Hawaiʻi....
Piano Ahiahi - ʻIolani Kamauoha - PDF ʻaoʻao 7
E pū paʻakai kāua! He ʻai a he mele ko neʻi e walea ai ʻoe. Eia mai ke mele ʻo "Piano Ahiahi" i haku ʻia e Pālea. He moʻolelo nō paha ia e moni ai ka haʻae. Nāu nō ia e hoʻonuʻu iho a pae akula ka waʻa i ka ʻāina....
Kau ka lei hāʻule ʻole i ka laʻi o Hauola - Kalamaʻehu Takahashi - PDF ʻaoʻao 8
Ke hāpai ʻia nei ka manaʻo e kau i kānāwai nāna e kāohi i ka hānau keiki ma waho o ka haukapila. Eia naʻe, pehea e hiki ai i ia ʻAha ke kauoha mai i nā hana “kūpono” o ka poʻe makua a me ka poʻe keiki o kākou nei? Ma mua o nā kauka, ma mua o nā haukapila, ma mua o nā kānāwai a ma mua loa o ka haole, hānau ʻia maila nō nā keiki me ke kōkua o nā kāhuna i mākaukau i ka hoʻohānau keiki. Nui nā loina i paʻa i ka wa kahiko, ʻaʻole wale nō o ka hānau, akā hoʻomākaukau pono ʻia nā lāʻau, nā pule, nā hoʻokupu, a me ka makuahine lāua ʻo kāna keiki hiwahiwa, i holo pono ai nā mea a pau....
Kaulana nā Pua aʻo Hawaiʻi - Kalikoaloha Martin - PDF ʻaoʻao 9
E hoʻonuʻu ke aloha e nā mamo o Mauna a Wākea. E hiʻikua a hiʻialo i ke kuleana e nā pua mokihana o Kawaikini. E mōhala mai ka ʻike e nā pua lokelani o Puʻu ʻUla. E hōʻea pū ana ma ka nani o Kaʻala. Ma ʻaneʻi nō hoʻi e kupu aʻe ai ka haʻina o nā nīnau maʻa mau. Na kākou nō kākou i ke huli hou ʻana o ke au o ka manawa. Na kākou e kūkulu ana i ke aupuni Hawaiʻi. No kākou ka ʻike a me ke ea o kēia aupuni. Pehea naʻe kākou e hōʻeuʻeu ana i ia mea he aloha ʻāina i loko o ka naʻau o nā kānaka i ʻike ʻole?...
ʻAʻohe nao ʻai i ka pāpaʻa - K. Kuapuʻupāpaʻa - PDF ʻaoʻao 10
He aha ke kuleana o ke kula nui? ʻO ia paha ke aʻo ʻana aku i nā haumāna ʻea? Eia naʻe, i nā haumāna e nele ana i ke aʻo ʻana ʻole no ka waiwai ʻole o ia kula, he aha ke kuleana o nā luna makaʻāinana o ke aupuni e noho nei ma kēia pae ʻāina i ka hāʻawi ʻana i ke kālā (i ʻauhau ʻia e kākou) i ua kula nei? E ʻike auaneʻi nā mea āpau, he manaʻo ko kekahi kanaka luna makaʻāinana e hoʻopuehu aku i kāu kālā no ke kākoʻo ʻuhaʻuha ʻana i nā kānaka eo i ka pāʻani pōpeku ʻana ma Mānoa, ʻoiai nele nā haumana o kēia wahi “kula nui” i ka papa ʻole. Akamai anei kēia?...
He Puka ko ke ʻEke Kālā - Kahanu Walker - PDF ʻaoʻao 11
I ʻūlōlohi aku ʻoe i ke kula, i ka hana, i kekahi wahi, ʻano uluhua kou noʻonoʻo ʻana, ʻeā? He aha ka mea helu ʻekahi e hoʻolohi hou aku ai iā ʻoe mai ka hiki ʻana aku i kahi e hele aku ai? Pehea, ua komo anei ʻoe i kekahi hoʻokūkū kaʻa ma mua? I ʻae maila ʻoe, aihea kahi o ua hoʻokūkū lā? I hōʻole maila ʻoe, maliʻa e hōʻaʻo ʻoe i ka hoʻokūkū kaʻa ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa. I kekahi lā, e lei ʻia ana ʻoe i ka lei o ka lanakila, a i kekahi lā aʻe e eo ana paha ʻoe iā haʻi. E hoʻomaka i ka ʻenekini a e naue mai....
Kūkulu Lāhui: Ka Uku no ke Ola ʻAna - Hāmiha Arquette - PDF ʻaoʻao 12
Ke piʻi hou nei ka uku e noho ai ma ko kākou ʻāina hānau nei ʻo Hawaiʻi, a ʻo kekahi kumu ka pono e hoʻolilo kālā no kahi ʻāina. ʻAʻole i kau ka poʻe Hawaiʻi kahiko i kekahi kumu kūʻai ma ka ʻāina. Ua maopopo ‘ia kēia ʻōlelo noʻeau i ka po‘e Hawai‘i: “He aliʻi ka ʻāina, he kauā ke kanaka”. E like me kā kēia ʻōlelo noʻeau e hōʻike mai ai, ‘okoʻa ka manaʻo o ka Hawaiʻi no ka ʻāina, penei: inā mālama ʻoe i ka ʻāina, e mālama ka ʻāina iā ʻoe. Ma muli hoʻi o kēia manaʻo, ‘o nā kauā kākou o ka ‘āina nei, a ‘o ko kākou kuleana, ‘o ia no ka hoʻokō ‘ana i nā makemake o ka ‘āina, i pono ai ka ʻāina. ʻO ka ʻāina hoʻi ke aliʻi nāna e kuhi mai i ka pono. No laila, he pono ʻole ke ‘ano o ko kākou ola i kēia wā. Me he mea lā, ‘o ke kālā ke ali‘i, a ‘o ka ‘āina ke kauā....
Kī Pū ʻia Kekahi Keiki e ka Mākaʻi - Mahiʻai Dochin - PDF ʻaoʻao 13
Minamina ʻia ke ʻāʻumeʻume i ke kula kiʻekiʻe ʻo Roosevelt, ka hana i kū ʻia ai kekahi keiki i ka pōkā a ka mākaʻi....
Ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Pihopa: He Hale Hawaiʻi - Aya Ueda - PDF ʻaoʻao 13
Ua piha nā makahiki he 125 i ke kū ʻana o ua hale hōʻikeʻike nei, ka mea nona nā waiwai a ka poʻe Hawaiʻi kahiko. A, mau nō ka mākaʻikaʻi ʻia ʻana e nā kamaʻāina a me nā malihini pū kekahi. Akā naʻe, ua maopopo anei iā ʻoe e ka mea heluhelu, i ka hiki ke hoʻomākaʻikaʻi ʻia e ke alakaʻi ʻōlelo Hawaiʻi?...
E hoʻolohe mai i nā leo nahenahe - Kainoa Tengan - PDF ʻaoʻao 14
E piha mai ana nā makahiki he kanaiwakūmāhā i ka ho‘okūkū mele ma ke Kula ‘o Kamehameha. E ho‘omana‘o kākou i ka ho‘okumu ‘ia ʻana o kēia hanana i piha i nā leo nahenahe, nā ‘ōlapa hula, ke kūkahekahe ‘ana, a me ka lanakila....
He Papa Mokomoko - Mahiʻai Dochin - PDF ʻaoʻao 15
E naue mai i kahi papa mokomoko hou, e mālama ʻia ma ka ʻōlelo ʻōiwi o ka ʻāina! He leʻaleʻa, he hoʻoikaika kino, a he hoʻokahekahe nō i ka waiwai o ka ʻōlelo makuahine a kākou!...
Helu h1 - 1 Pepeluali, 2014
Ka ʻIke “Hou” a Kahiko - Kepoʻo Keliʻipaʻakaua - PDF ʻaoʻao 1
Ua paʻi ʻia nā nūpepa Hawaiʻi mai ka makahiki 1834 a he mau momi waiwai ko loko o ia mau ʻaoʻao. Ua ulu paha ka helu o nā kānaka e hiki ke maopopo kā kākou lelo Makuwahine, no laila, na kākou paha e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i ka manaʻo i nā nūpepa a e wehewehe mai i ko kākou ʻohana e maopopo ʻole ka ʻōlelo Hawaiʻi....
E aha ʻia ana ʻo Mauna Kea? - Kainoa Tengan - PDF ʻaoʻao 2
I loko o ʻelua wale nō mahina, e hoʻomaka ʻia ke kūkulu ʻia ʻana o ka ʻohe nānā nui hou, ʻo ia ka Thirty Meter Telescope, ma Mauna a Wākea. He aha kā kākou hana?...
No ke Kai Kūʻono ʻo Keawaʻula - Kūlia Johnson - PDF ʻaoʻao 3
E hea aku kākou i ua ʻāina mana nei i kona inoa ponoʻī....
Ke Kokuli Keleawe - Mahiʻai Dochin - PDF ʻaoʻao 4
Ua kūkulu ʻia he kiʻi no Nelson Mandela, akā, aia kekahi lāpaki keleawe liʻiliʻi i loko o ka pepeiao o ua kiʻi lā....
Lanakila Hou nā Wāhine o Ānuenue - Kamalolo Koanui-Kong - PDF ʻaoʻao 5
Palipali nō ke ala e loaʻa ai ka lei o ka lanakila. Ma hope naʻe o nā makahiki ʻekolu o ka nele, ua lako hou ka hale o Ānuenue i ke kōkī lehua....
ʻO Waikīkī, ʻĀina Hulihia - Aya Ueda - PDF ʻaoʻao 6
Me ka wāwahi ʻia ʻana o ka hōkele Mirimar a me ke kikowaena kūʻai International, ke komo hou nei ʻo Kaluaokau, Waikīkī i ka loli....
Kuʻu wahi momi, nona ka ʻike o nā kūpuna - Kahanuola Solatorio - PDF ʻaoʻao 7
I ka mahina ʻo Ianuali, ua naue akula kēia i Hilo no kekahi ʻahakūkā ʻōlelo ʻōiwi. I laila nō mākou ʻōiwi i kaʻana like ai i nā manaʻo waiwai like ʻole i mea e hoʻomau ai i nā ʻōlelo makuhine a kākou. ʻO kekahi mea e ola ai ua mau ʻōlelo nei, ʻo ia ka haku ʻana i mau momi hou i mea e mau ai ka puana a nā kūpuna: e laʻa me nā mele, nā moʻolelo, a me nā puke kamaliʻi. No laila, mai nō a hoʻālo iki i ia moʻolelo, e mai....
Ka Lepelepeohina - ʻIolani Kamauoha - PDF ʻaoʻao 9
Eia mai ana ma Oʻahu nei he pulelehua kea! Ua ʻike maka anei ʻoukou i kona nani? He Lepelepeohina ia nona nā ʻēheu keʻokeʻo o ka waihoʻoluʻu. Eia hoʻi, ua hali ʻia mai he manu haole iō Hawaiʻi nei me ka hoʻopilikia akula i ka nohona o nā kupa ʻōiwi pulelehua. Eia naʻe, e kūpaʻa a e paio mau ana nā Lepelepeohina kea i ke kāomi iho o ka manu kīkaha o luna aʻe....
Ka Maka o ka Heʻenalu - Ikaika Gante - PDF ʻaoʻao 10
Ua ʻike paha ʻoe i kēlā pahu kiʻi liʻiliʻi e paʻalima ai nā ʻōpio a me nā malihini ma kai? Ua hiki mai nā nalu mai Kahiki mai a ke ʻākoakoa nei nā heʻenalu, nā kaha nalu, a me nā kama hele kai o Hawaiʻi nei. Ma muli hoʻi o kēia pahu liʻiliʻi i ʻike ai kākou i ka nani o ke kai a me ka nani o ka ʻāina mai ke ʻikena ʻokoʻa a maʻamau ʻole....
Kūkulu Lāhui: ke Olakino ma mua o ka Waiwai - Hāmiha Arquette - PDF ʻaoʻao 11
Ke pilikia nei ka ʻāina ʻo Kauaʻi i nā ʻoihana biotech. ʻO DuPont Pioneer kekahi o ua mau hui nei; e ʻike hoʻi kākou i ka hoa kanaka, o kipa hewa ke aloha i ka ʻīlio....
Ka ʻIole Manakuke: Ua Lilo ka Waiwai!!! - Kilika Bennett - PDF ʻaoʻao 12
Ma hea i lilo aku ai ke kālā i hoʻolilo ʻia e nā haumāna o UHWO?...
Mai Poina - Kalikoaloha Martin - PDF ʻaoʻao 13
Nalowale aʻela ke ea o ka ʻāina ʻĀina nele i ka pūnāwai ola Eia nō mākou ke kūpaʻa nei Paʻa pono ka manaʻo iā Kamakaʻeha Hala aʻe ke aloha i ka ʻāina ʻē...
E ʻOnipaʻa - Kalamaʻehu Takahashi - PDF ʻaoʻao 14
Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono, he manaʻo poina ʻole a kākou e hoʻopaʻa ai. ʻIke ʻia mai hoʻi nā manaʻo o kekahi poʻe aloha ʻāina, me ka ʻaoʻao o ke aupuni. E heluhelu mai i kēia wahi kūkala nūhou i ʻike i ka hana a ka poʻe Hawaiʻi e mau ai ke ea o ka ʻāina i ka pono....
Lako ke Kumu Niu - Kahanu Walker - PDF ʻaoʻao 15
Mai kuhi aku he maʻalahi, mai manaʻo aku he paʻakikī, akā e hilinaʻi mai nou ana ka lei o ka lanakila. E hoʻokaʻakaʻa i nā maka a e mālie ʻoe. He mikelio kēia nou, e hana a loaʻa ka haʻina, no laila, mai pūʻiwa hoʻi i ka mea e hiki mai ana....
Puke p13
Helu h1 - ʻIanuali, 2013
ʻO ka Mea Nui - Kamaliikupono Hanohano - PDF ʻaoʻao 1
I keia mau la neoneo, paio na kanaka me ke aupuni e ku ana ma Hawaii nei. Aohe alii nana e noho aupuni i keia wa, a eia hoi, aohe kanaka e kipu lani i na alii. No laila, o ka hapanui o na kanaka e noho nei ma keia aina, makemake no e kipi i ke aupuni a hoohuli no i hiki ke kuokoa. Wahi a kekahi kanaka, o ke kipi ana ka mea nui....
Puʻu o Kaimuki - Leimaile Barrett - PDF ʻaoʻao 2
"A ka luna no au o ka puu kilo lani, i ka hene waiolu o Puu Kaimuki, ilaila i ka lai o ke ano ahiahi, i ke kau o na hoku olinolino." He mau moolelo ko na wahi like ole o Oahu nei, i maopopo ole paha i ke kaiaulu. O ka moolelo no Puu o Kaimuki kekahi o keia mau moo. He mea koikoi ka hoomaopopo ana i na mea o ka wa kahiko ame ka wa i hala i mea e ikeia'i ke koikoi o ua mau wahi la, ame ke kumu no ka malama aina....
E Kūkulu ke Ea a Kanaloa - Kalei Takakura-DeFrancia - PDF ʻaoʻao 3
O Kanaloa ke aalii e ku mau nei - malamaia ka hooulu kala no ka PKO....
He Kupa no ka ʻĀina - Kalaokananikiekie Okamura - PDF ʻaoʻao 5
Ina he kupa no kakou no ka aina, e kahea i na inoa kahiko!...
Kau ka Haili Aloha - Halemano Kalahiki - PDF ʻaoʻao 6
Ku kilakila o Honolulu, ku kiekie ka hale. Olo kani ae la na mokulele oluna, oeoe na kaa olalo. Ku ka hale papai maluna o na ala o Makiki, kahi i kamailio ai maua o Susan Puaala Perkins, he kamaaina no Kaneohe a he kuaana no ka makuahine o keia mea kakau....
No John Wise - Kalehua Kawaa - PDF ʻaoʻao 7
He moolelo no ke kane aloha aina o John Wise....
Ke Kānāwai Komikina One Hānau o ka M.H. 1920 - Kimo Wyatt - PDF ʻaoʻao 8
No ke kanawai komikina one hanau o ka 1920....
He Apo Lima Hou no Kēia Au - Kaoluokalani Kwan - PDF ʻaoʻao 10
He ano kaila hou o ke apolima!...
Kahulanui: Hula Kuʻi - Kahaku Asing - PDF ʻaoʻao 11
Auhea oe e ka mea hoolono mele Hawaii! Eia la! Ua puka mai la he pa leo kuikawa! Aole i like aku me na pa leo e hoopukaia ana i keia au e holo nei. Aia kekahi hui mele eleu lua ole i ko lakou kaila, a o Kahulanui no ia....
He Moʻolelo no Pāʻao - Awapuhi Koanui-Kong - PDF ʻaoʻao 12
No ka make ana o kana keiki ame kona hiki ana mai i Hawaii, elike me kai haiia mai la e Kamakau....
ʻO Helumoa i ka Malu o ka Ulu Niu - Kaimana Chock - PDF ʻaoʻao 13
I Helumoa ma Waikiki e malamaia'i kekahi hoike hula...
Kalākaua iā Kapiolani - Buddy Martin - PDF ʻaoʻao 14
He mele a Kalakaua i haku ai no Kapiolani....
Kanikani Pila, Kani ma ʻō ma ʻaneʻi - Kamuela Fong - PDF ʻaoʻao 15
Mai ka aina hea mai keia mea he pila?...
Hoʻolaha: He Pō Lealea - Buddy Martin - PDF ʻaoʻao 16
Eia no ka hoolaha no kekahi hoike hula lealea e hoikeike ia ana no!...
Hoʻolaha: E Hele Mai i Kahi o ka NHSS! No mākou ʻoe e Koʻo! - Kaimana Chock - PDF ʻaoʻao 17
Aia elua mau keena no na haumana Hawaii ma ke kahua kula o Hawaii ma Manoa, a malamaia na mea kakoo i na haumana Hawaii....
Lā Launa Pu - Kau Kupulau - - PDF ʻaoʻao 17
E launa pu kakou poe olelo o ka aina! Bachman Lawn, la 8 o Pepeluali, 2013. E pu paakai kakou, e paani i na paani Makahiki, a e launa pu ma ka olelo oiwi o Hawaii nei....
Puke p12
Helu h1 - Pepeluali, 2012
Kaulana ka Uʻi ʻo Oahu! - Leimomi Morgan
Aloha mai kakou e na hoa heluhelu mai ka mokupuni nui o Hawaii kahi e alohi mua mai ai ka la a i Lehua o ka ihona. Ke hoolalaia nei ke kululu ana i kekahi pa kapili moku e ka Mokuaina. Mahea ana e kululuia'i ua uapo nei? Aia ana ma kahi e waiho nei o Mokauea, kahi i kapaia o Sand Island....
E hoʻolohe i nā mānaleo o ka wā i hala. - Keoki Ichiki
He kumu waiwai nui na lipine i hoopaaia'i na leo kupuna....
He Waiwai ka ʻŌlelo Hawaiʻi - Kauliilii Jitchaku
E kupaa kakou i ka olelo Hawaii, o uhauha auanei i ka ike i loaa mai....
Hula Girls ma Iāpana - Kekoa Tango
He hokele ma Iwaki, Iapana, e ikeia'i ka hula a ka Hawaii....
Lāʻau o ka Wā Kahiko - Kapua De Sa
Ola kanaka i na ano laau lapaau e mau nei a i keia wa....
Nakeke nā iwi i ke ana kūlipolipo - Kahala Johnson - PDF ʻaoʻao 1
Auhea oukou e na iwi koko o ke ao, mai waiho wale ke ana kulipolipo o na iwi kupuna huna i ka po! He leo ko loko, e wawa ana. Auhea wale ana oe! No na haumana imi palapala laepua ike Hawaii ma ke kula nui, he koina koikoi ka lakou, o ka papa mookuauhau Hawaii no ia. Ma keia papa ike Hawaii e loaa ai na waiwai e pono ai ka mea paa mookuauhau, e laa ka imi mookuahau ma ka waihona palapala, na papa mookuauhau o na alii, ame ke kuleana kaumaha e pili i keia mau hana. Ola na iwi i ka lima o ke kahu....
Ka Uhina Kai - Kelii Ruth - PDF ʻaoʻao 2
Aloha mai kakou e na hoa heluhelu mai ka mokupuni nui o Hawaii kahi e alohi mua mai ai ka la a i Lehua o ka ihona. Ke hoolalaia nei ke kululu ana i kekahi pa kapili moku e ka Mokuaina. Mahea ana e kululuia'i ua uapo nei? Aia ana ma kahi e waiho nei o Mokauea, kahi i kapaia o Sand Island....
E Hoʻolohe Mai - Kalaokananikiekie Okamura - PDF ʻaoʻao 3
“He aha ia mea he mele?” O keia ka ninau mua a Kumu Keawe i ninau ai i kana mau haumana o ka papa mele, a heaha la ia mea? Mahope o kekahi manawa pokole, noonoo na haumana a hapai lakou i kekahi mau manao like ole. Loaa na moolelo Hawaii iloko o na mele a ma kekahi ano, me he mea la he poema ke mele. A o ka mea nui, o ke mele kekahi mahele koikoi o ka moomeheu Hawaii....
He Mele no ka Wahine ʻAi Honua - Kaimana Namihira - PDF ʻaoʻao 4
Kaulana no ka moolelo o Pele. I keia mau la, hoohanohano mau kekahi poe i na hana a Pele i ka wa kahiko. Hiki ke ikeia i ka hoomana i keia mau la ma o ka hula. Nui na mele ame na oli no Tutu Pele. Ae, ua ike kakou i kana hana a ua lohe kakou i na moolelo ame na mele eae. Aka nae, he aha na mea i loaa iaoe mai keia mau moolelo?...
Puke p11
Helu h1 - 7 Pepeluali, 2011
He Pōkole ke Aho - Kainoa McGill - PDF ʻaoʻao 1
Wahi a kupuna, he lawaia no ke kai papau, he pokole ke aho; he lawaia no kai hohonu, he loa ke aho. No ka hai ole ana aku o ka uli i kana poe lawaia i kahi ana e uli ai, aohe mea i loaa i ua mau lawaia nei. Penei ke ano o ke alakai pono? He alakai nohoi ko kakou, ko na haumana ma ke kula nui o Hawaii ma Manoa nei. Pehea ke ano o ua alakai la? Ua hoolaha pono anei ke alakai i kona mau hana kukulu ma ke kahua kula ma kahi o Campus Center? I makaukau kona poe haumana no hele ana io a ia nei me ka pilikia ole i ke ala ana e hele ai? Aole. Eia ka hana a kona hoe uli, ke ala ana i hookele ai:...
Kekaha Wai ʻOle o nā Kona - Krista Read - PDF ʻaoʻao 2
Kaulana no o Kekaha i ka aina wai ole i ka moku o Kona Akau ma ka Moku o Keawe. Ma Kekaha, aia he 23 mau ahupuaa maoli a o Kaupulehu kekahi o na ahupuaa. I ke au mamua, nui na alii i noho ma Kaupulehu a nui ko lakou aloha i ia wahi. I keia mau la, ke nalo nei ka nahele wai ole ma ia ahupuaa, he minamina maoli no, aka nui na kanaka e malama nei i ka aina. He aina waiwai no ia a pono ke malamaia....
Ka Nalowale ʻana o ka ʻOama - Kaleikaumaka Maile - PDF ʻaoʻao 3
Auhea wale oukou e na kanaka lawaia o Oahu nei? Ihea la na oama i kela makahiki aku nei? Oia ka ninau a ka hapa nui o ka poe lawaia o Oahu. Nolaila heaha la ke kumu o keia hanana ano e? Eia no ko'u manao....
He ʻIno kō Kai - Keola Asman - PDF ʻaoʻao 4
Ke emi nei no ka nui o na oiwi ma ke kai! Aia he mau i'a e ma ke kai e ai nei i ka kakou mau oiwi. A ina aole hooponoponoia keia hewa ilalo o ke kai, e nalowale ana paha ka kakou mau i'a. I ke aha e pilikia nei na i'a maoli ma ke kai? I na i'a mai ke kai e: o ka Roi, o ka Taape, a o ka Toau. Na keia mau i'a ekolu e ai i ka i'a maoli o ke kai ame ka lakou mau mea ai....
He aha ia mea he moeʻuhane? - Kai Mana Nakoa - PDF ʻaoʻao 6
He mau wahi manao keia a'u e hoolaha ai iaoe e ka mea heluhelu olelo Hawaii. O ka moe uhane kekahi kumuhana i kamaaina ia kakou apau a okoa loa ko kakou manao pili i ka moe uhane. Mamuli o ko'u hoihoi i keia kumuhana o ka moe uhane, eia na mea a'u i lohe ai mai kekahi mau kanaka like ole ame na ike a'u i ao mai ai....
Mai nō Kākou e Lele me ka ʻElepaio Kāhea I'a - Manako - PDF ʻaoʻao 7
E na mamo o ka pae aina, mai Hawaii kuauli a hiki loa aku i Niihau o Kahelelani, aloha pumehana kakou. He mea ahuwale ka nani o ko kakou leo Hawaii, a laha loa kona kulana he ano olelo lohe liilii ia ma ka pae aina. Nolaila, he kuleana ko kakou na Olelo Hawaii o na kalena haahaa a ke kiekie e hoopii ae i ka hoihoi, i maopopo lea i ka lehulehu, aole wale no ka Olelo Hawaii ana he kuleana, aka nae he lealea no ia. Pomaikai kakou apau i ka wehi o ka aina! He lei hulu mamo puehu ole no kakou!...
Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai? - Leolani Lee Loy - PDF ʻaoʻao 8
I ko'u wa kamalii ua noho pili wau me ko'u mau kupuna, a na laua i kakoo nui aku i na Kula Kaiapuni ma Hawaii nei. Hele keia a paa loa ma ko'u noonoo, a o ko laua aloha, a haaheo i ka hoonaauao ana. Nani ke akamai o ka poe kahiko. Eia kakou na moopuna, e hoomau ana i ko lakou akamai, me ka auamo pu ana i na ike o keia au e nee nei. Oia paha ke kinohi o ko kakou kuleana...
Puke p10
Helu h1 - 14 ʻIanuali, 2010
Kahoʻolawe o Kanaloa - Pokipala - PDF ʻaoʻao 1
I ka mahina o Okakopa i ka makahiki elua kaukani ame eiwa, ua hele au i Kahoolawe me ka'u papa ES 221. O Davianna McGregor ke kumu o ka'u papa. Mamua o ko makou holo ana i Kahoolawe, e lele aku makou i Maui. Ua kalaiwa aku la makou i Kihei mai ke kahua hoolulu mokulele ma Kahului no ka hoomakaukau ana no ka haalele. Hauoli loa au i ka holo ana i Kahoolawe no ka mea aole au i hele i Kahoolawe, i ka aina o Kanaloa, i ka wa mamua....
E Alu Like Kākou no nā Kūpuna i Hala - Koa Luke - PDF ʻaoʻao 1
I kela makahiki aku nei, hele aku la wau i Kamakakuokalani (Ka Halau Ike Hawaii) i kekahi Poaono. I ko'u hele ana ilaila, ao wau i kekahi hana no na iwi kupuna. He mea ulana lauhala ko'u hoa aloha laua o kona makuakane....
Nā ʻĀina o nā Kānaka - Megan Oshiro - PDF ʻaoʻao 2
I kela kau kula aku nei, ua hele aku au i Ka Huli Ao Center for Excellence in Native Hawaiian Law me Shana ame Hanalei mahope o ka makou papa olelo Hawaii. I kela me keia Poaha mua o ka mahina, aia ka hai olelo ma Ka Huli Ao. Aia o Dr. Jonathan Kay Kamakawiwoole Osorio, o Mr. Richard Naiwieha Wurdeman, a o Ms. Yuklin Aluli ma keia hanana....
E Nānā i ke Kumu: E Hōʻola ʻia e nā ʻŌlelo Noeau - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 2
Auhea oukou e na liko o Manoa ame na aa o Ka Ulu Hoi e ulu ana mai ke kuahiwi o Akaaka a hiki mai ka ua Waahila. I keia wa nui o ka hana, ka noonoo, ame ke kuupau ana ma ke kula, eia kekahi mau olelo noeau nana e hooulu mai i kou manao a e hoola mai hoi, i makaukau kakou no ka maka mua o keia kau kula....
Ka Pōʻaono Mua ma Kānewai - Kaikane Dizol - PDF ʻaoʻao 3
He hanana keia i kela me keia Poaono mua. Hele mai na kanaka i Kanewai Loi e hana a e malama i ka aina. I na kanaka e hiki ana i Kanewai, e ohi ana no i ka lau ma ka aina. Alaila, e hoolei ana na kanaka i ka lau maloko o ka loi....
He Leo Heahea - Eleile Lau, Iokepa Bagood, Kalama Chock, Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 4
[E ka mea heluhelu. O ka moolelo mua loa keia i paiia ma ka kakou elele kaulana o Ka Ulu Hoi. Pai hou ia ma keia MH hou, ka MH elima hoi o kona welo ana mai ka puu Luahine a i kapa one kea o Kalehuawehe. -LH] Aloha kakou, e na makamaka heluhelu mai ka mokupuni o Hawaii a hiki loa aku i ka mole olu o Lehua. Aloha kakou apau....
Puke p9
Helu h3 - 9 ʻApelila, 2009
He Lei Kālā iā ʻOukou - Kalani Isaacs - PDF ʻaoʻao 1
Hele mai la kekahi mau kanaka a haawi i ko lakou manao i na anaina o nei kula i kekahi mau pule i hala aku. O ko lakou hana, he hana waha vale, lohe ole ia na mea a lakou i uwa ai. Ua oupe ko lakou waa o ka noonoo, eia no nae kekahi o ko lakou ike. Wahi a lakou, manao ino ke Akua ia kakou apau loa no ka mea he mau poe hana hewa kakou, nolaila o Kehena ana ko kakou wahi e moe loa ai. Ina pela, aole aloha ke Akua i kela kanaka a moe ana oia me kakou, aohe wahi hoola ia kakou! Tsa! Oiai wau he kanaka hahai ia Iesu, maopopo no au, mai lohe iki i ia mau nahesa....
Kahi Moe o Hāʻupu - Jannah Tafua - PDF ʻaoʻao 2
Ke loheia ka inoa o Kipu, manao koke na kamaaina e pili ana i ka wailele, ka ohana Rice, na kaahele, a i ole ka hanai pipi. Pili o Kipu me kela mau mea, aka oi aku ka hohonu o ka moolelo kahiko mamua o keia la....
No Kūkaniloko, i ola ko Hawaiʻi - Kaipo Tam - PDF ʻaoʻao 3
E ola! E ola o Kukaniloko. E ola! Mai ka wa o ka poe kahiko o Oahu-a-Lua, nui ka poe kamalii i hanauia i Oahu nei. Ma Kukaniloko i noho a ao ai na alii nui o ka paeaina o Hawaii. Ma ia wahi pana nohoi e aoia'i i na loina o ko kakou mau kupuna....
He Huakaʻi Pono nō ko Hawaiʻi - Makaio Kua - PDF ʻaoʻao 4
O Kahoolawe ka piko o ka imi ea i keia au; a o ka piko nohoi ia o Hawaii nei no ka hookele ana. I keia manawa, aia no he papahana e hoihoi hou ai i ka mokupuni o Kahoolawe i ke kulana kupono....
Ke Kolokolo nei ka ʻElelu - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 5
I ka mahina o Malaki, kipa mai la ka hui o Bema Ministries i keia kula nui i mea e hoololi ai i na manao o ka poe i anei. Olelo hookae ae la lakou ma Campus Center i ke awakea a hiki i ka aui a ka la e hoike aku ai i na mea hewa ino a kakou e hana ana....
He mau Pilikia ko ka ʻIʻo Pipi ʻAmelika - Naoko Hozumi - PDF ʻaoʻao 7
Nui ka poe e kuai i na mea ai ma ka hale kuai okanika i keia mau la, no ka mea, makemake lakou e ai iho i na mea ai palekana no ko lakou ola kino. Aka pehea ka io pipi?...
Pau ʻOle ka Hoʻokae ʻIli ma Hawaiʻi Nei - Nanase Uehara - PDF ʻaoʻao 8
I kakau nei au i wehewehe i kahi moolelo kaumaha loa a i hoomanao i kahi Hawaii i hoopauia e ka poe haole aua....
He aha kā nā Haʻina?! - Puuloa Teves - PDF ʻaoʻao 9
Aloha mai e na kupa Hawaii ame na kanaka like! Ua loheia na pilikia o ka noeau hookele waiwai e kakou apau i keia manawa. Aka nae, pehea oe? Aole oe e hana ana? Hopohopo oe? A i ole makemake oe e loaa-e ka haina?...
Naue Kino Nui - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 10
He olelo noeau pokole keia nona ka manao nui: "He liilii ka ukulele, naue nae kino nui." Nau no keia ina he mea oihana oe, a he mea hana oe, a i ole he manao kou aka pauaho oe i ka hana ame ka holomua mamuli o ke au nele nei. Mai manao iho oe me ke ano pauaho a mauleule!...
He Wahi Mihi - Kaiuokalani Damas - PDF ʻaoʻao 11
Anoai e ka mea heluhelu. Ua laha ae ka holoholo olelo a pilikia iho la. O ka'u mihi ae la no ia. Auhea oukou: e ke keiki o Nanakuli ame kona hoa manu, e ka mea e holo i na wai eha i ka aina aala o Puna, e ka manu leo nahe, ke hoa o Oahu, e maliu mai ko mau pepeiao i nei leo....
I Lūʻau Mūheʻe Naʻu! - Ipolani Jaimes - PDF ʻaoʻao 12
Auhea oe e ka i'a pipili i ka lima? Auhea oe e ka i'a mana nui? Auhea oe e ka i'a wale nui o ke Koolau? E ala e!...
He Moʻolelo no Kanoeanu - Jon Yasuda - PDF ʻaoʻao 13
Aia ma ka mokupuni o Oahu he wahi i kapu i ka lehulehu. Aia ma keia aina kapu he kiowai, ua kapaia keia wai ma ka inoa o Waiaukahi, a o kahi ia a ke kaikamahine a ke alii i auau mau ai i kona mau la he wahine ui....
E Hume i ka Malo - Kuiokalani Gapero - PDF ʻaoʻao 15
Ina e kuko ana paha i ke kokua ana i ka noho ana o ko Hawaii, e hoao i keia mea: "E hume i ka malo," a, i kela me keia Poakahi, e komo kakou i ka lole Hawaii....
Pau nā Kānaka i ka ʻAkaʻaka, Koe Hoʻokahi - Kanoe Kaopuiki - PDF ʻaoʻao 16
Hui, e na manu uau e makalahia a i ke aumoe! Ua ike aku anei oukou i ka hana keaka a Dwayne Johnson, a "The Rock" nohoi, ma Saturday Night Live? He aha ko oukou manao? Ua kani anei ka akaaka?...
He Wahi Kiʻiʻoniʻoni o Honokaʻa Boy - Maiko Doi - PDF ʻaoʻao 17
I ka la 14 o Malaki, ua puka mai kekahi kiionioni Kepani, oia hoi, o Honokaa Boy, ma na hale kiionioni ma Iapana. Ua pai holookoa ia ua kiionioni Kepani nei ma Honokaa, kahi a ka poe Kepani i pae mai ai no ka hui mahiko i ke au ia Kalakaua....
Helu h2 - 5 Malaki, 2009
E Ka Milimili Kālā - Ipolani Jaimes - PDF ʻaoʻao 1
Aloha pumehana mai kakou e ka poe e hanai i ka mikini kulikuli i ke kenikeni ame ka poe e milimili pepa paani. Aloha. I ka wa kahiko, paani pinepine aku la na kanaka Hawaii i na paani like ole a pili waiwai aku la lakou i ka lakou mau mea waiwai. Wahi a ka moolelo o Umi-a-Liloa (he alii maoli oia), hoaano mai la o Paiea (he alii nohoi) ia Umi i ka hookuku heenalu ma kahakai o Laupahoehoe. Makaala aku la no o Umi laua o Paiea i ko laua mau loea heenalu a hoopili mai la o Paiea he eha waa kaulua. Ae aku la o Umi. Akamai maoli no laua a elua i ka heenalu, aka nae, oi aku ka heenalu ana o Umi mamua o Paiea a eo mai la o Paiea ia Umi. Lilo no na waa kaulua i ka lanakila....
Loli ka Uila i Hawaiʻi nei; Loli pū ka Nohona - Kaipo Tam - PDF ʻaoʻao 1
I keia kau 2009 o ka Aha Olelo, ua hakuia ae la kekahi bila e na Lunamakaainana Nishimoto laua o Takai no ke kukuluia ana o kekahi kahua hoolako uila nukelea, oia hoi, ka House Bill No.1. Ke lepo ke kumu wai, e huai ana ka lepo i kai....
Pehea ka Lāhui i Kēia Wā Wī? - Puuloa Teves - PDF ʻaoʻao 2
Aloha e na pua mae ole i ka lei aala o Hawaii i mahiehie ai na moku! Eia ka mahele alua no ka noeau hookele waiwai. Ua ku ke kukulu ana i na hale oihana hou i Hawaii nei. Aole e kakooia na oihana i ke kala, nolaila, aole e hai ana na oihana i na kanaka hou. No ia mea, aole e pii ana ka helu o ka poe e hana ana i anei....
No ka poʻe kalaiwa - Nanase Uehara - PDF ʻaoʻao 4
Hapaiia mai la kekahi pila i aelike ia e ka Aha Kuka ma Oahu nei a oia ka pila e hookapu i ka walaau ana, ke kikokiko ana, a me ka heluhelu ana ma ke kelepona paa lima i ke kalaiwa ana, i kalaiwa pono kakou. Maikai no ia ea? E kakoo kakou i ua kanawai nei!...
ʻAi ke kōlea a hoʻi i Kahiki - Kanoe Kaopuiki - PDF ʻaoʻao 5
I ka makahiki elua kaukani me ehiku, ua hoolaleia kekahi hoolala no ke kukulu ana i wili makani ma ka aina o Lanai e ka hui o Castle & Cooke. No Castle & Cooke (C&C) ma kahi o kanaiwa kumamawalu pakeneka o ka aina o Lanai. Nolaila, ke hooholo na kolea o C&C i kekahi mea, hoololi ia mea i ke ola o na kupa apau o Lanai....
Kū ka ʻOliʻoli nā Moku - Kaiuokalani Damas - PDF ʻaoʻao 6
Ua malamaia kekahi aha hula i ka la 31 o Ianuali ma ke kula nei o Manoa. Ua pomaikai maoli na mea i hele, oiai, o ka la no ia e hoohanohano ai i kahi mo-i o Hawaii, ia Lunalilo. Na Kimo Alama Keaulana i alakai mai....
He Wahi Kaʻao no Kaʻimiloa - Jon Yasuda - PDF ʻaoʻao 7
E na hoa heluhelu kaao, ke aloha no. Me oukou hoi keia wahi olelo hoakaka, aole paha oukou nele i ka iini e walea ai i ka heluhelu no ka hiwahiwa o ka lahui. O ka'u no ia e noi aku ai ia oukou, ke launa ko oukou maka me ka inika o keia pepa, e heluhelu pono iho, i hahai i ke alahele e hiki aku ai i ka puna wai aniani....
Eia ke Ola o Maunalua - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 8
I keia wa he wahi hooheneheneia o Maunalua mamuli o ke kukulu ana a Henry J. Kaiser i alakai ai ma ia wahi. Aka, no ke aha e hoohenehene ai ka poe oiwi i ka poe e noho nei ma Maunalua? O kuu one hanau ia. Eia no na moolelo kaulana o Maunalua....
Ka ʻĀina ʻo Maunalaha - Naoko Hozumi - PDF ʻaoʻao 9
Aia ma Honolulu nei, i kahi kokoke i ke kula o Halau Ku Mana ame ke alahele o Maunalaha mauka o Makiki, he ahupuaa o Opu, kahi e noho nei ka poe o Maunalaha....
Ka Waihona o ka Naʻauao - Maiko Doi - PDF ʻaoʻao 10
Eia kauwahi moolelo no elua opio Hawaii i hele aku i Iapana no ke ao ana mai i ka loina Kepani he hookahi a oi haneli makahiki i hala aku nei. I ke au ia Kalakaua i hoolala ai ko iala aupuni i ka hoouna ana aku i na opio Hawaii he 18 i na lahui like ole e laa, o Iapana, o Kina, o Pelekania, o Kekokia, a pela aku....
Ka Mokomoko o Jay Dee Lāua ʻo George - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 11
I ka la 31 o Ianuali i ka hapalua hola eha, hoikeia o Jay Dee "BJ" Penn laua o Georges "Rush" St. Pierre e hakaka ana ma ka MGM Grand i Las Vegas no ka hanana UFC 94. O keia ka manawa elua a laua i hakaka ai a ua hoaano laua no ke kulana o ka mahele kaumaha Welterweight....
He Mea ʻAi no ka Manaʻo - Jannah Tafua - PDF ʻaoʻao 12
I ko oukou ai ana, noonoo oukou e pili ana i ka maikai o na mea ai? A i ole ai wale no? Maopopo ia oukou ka hopena o ka ai ana i ia mea ai? Ina maopopo ia kakou ka hopena o ko kakou ai ana hoololi paha kakou i ko kakou ano o ka ai ana? Ke ai kakou i na mea ai kupono hoemiia ko kakou manawa e mai ai a hana pono ke kino....
Hele mai, pāʻina kākou i ka māla! - Kuiokalani Gapero - PDF ʻaoʻao 12
Aloha mai e na hoa makamaka e kupaa ana i ka kakou olelo maoli. Oiai kakou ma Sakamaki no ke komo ana mai i na papa olelo Hawaii, ihea nohoi kakou e hele aku ai no ka paina ana, oia hoi o ke kuai ana mai i na mea ai ame ka ai pu ana me na hoa?...
Ka Hoʻonui ʻŌlelo a Kahi Nūpepa - Makaio Kua - PDF ʻaoʻao 13
I kekahi la malie i ka mahina o Ianuali, i Wailua, ma ka moku o Kauai, i kahi kokoke i ke kahua paani o Kamalani, kalaiwa aku la kekahi kanaka i ke one. I ia la, aole nui ke ao i ka lewa a malie ka moana. Makemake oia e hui pu me kona mau hoa aloha e holoholo ana i kahakai. Hele nae a ino keia la malie....
Helu h1 - 5 Pepeluali, 2009
He Poʻe Mālama ʻĀina - Jon Yasuda - PDF ʻaoʻao 1
Ua ike au ma ko'u holo makaikai i kela Ianuali i hala ae nei he poe e noho kaiaulu ana ma ka aina o Puna paia aala i ka hala, a ma ko'u nana ana, he pono. He okoa ko lakou noho ana, okoa ke ano i maa i ka hapanui o kakou, no ka mea, o ka aina wale no ke hanai ana ia lakou. He poe mahiai a he poe kaukai ole i na olu o ka nohona kulanakauhale. Aohe o lakou luhi i keia ano nohona kuaaina. Ua ike maka au me ke kanalua ole iloko o kuu naau, he hana nui no keia ano nohona, aka nae, he waiwai ka hopena....
Ua Lilo Auaneʻi i ka Humu Hewa - Kaiuokalani Damas - PDF ʻaoʻao 2
Ua olaolaoia no ka lepo i Lanikuhonua i ke kau haulelau i hala aku nei. Ua hoolaulea no na kanaka he nui kini a lehu i ua wahi la e kikou ai i ka aina no ke kukulu ana i kahi hokele hou....
ʻAʻohe ʻIke o ka Puaʻa Nona ka Imu e Hoʻā ʻia Nei - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 3
I Kekemapa o ka makahiki nei 2008, paiia na moolelo like ole i lokoo ka nupepa nui o ka Honolulu Advertiser e pili ana i ka pepehi ino ia ana o ka poe wahine. He moolelo maa mau keia. Aka, e haalele anei ka wahine ina e pepehiia ana oia e ke kane?...
Ka Poni ʻana iā Obama, he "Kamaʻāina" nō Hawaiʻi Nei - Kaipo Tam - PDF ʻaoʻao 4
Ua poniia ae la o Pelekikena Obama, he "kamaaina," i ka mahina nei o Ianuari. Lilo oia ka pelekikena paele mua loa. Hele aku la elua paha miliona kanaka i Wasinetona D.C. e ike i kela aha poni. Hauoli au i keia huliau? Hauoli no! Aka nae, he pomaikai keia huliau no ko Hawaii, no ka lahui Hawaii paha?...
Hoʻonui ʻia ka Paia ʻAlai - Ipolani Jaimes - PDF ʻaoʻao 5
Hoonuiia ka Paia Alai...
I Ulu nō ka Lālā i ke Kumu - Jannah Tafua - PDF ʻaoʻao 6
Ma ka lae o Haena, ke pihoihoiia nei na uhane o na kupuna i ka naue ana o ka aina. O ke kumu o keia hanana ka iini o kekahi kane mai Kaleponi mai e kukuluia he hale. O kona makemake e kukuluia ka hale i kahi kokoke i ka lae kahakai, oia ka mea i hoomaka i ka pilikia, aka i ka manawa i pihoihoiia'i na iwi iaia, ua lilo i pilikia nui no ka poe o Kauai....
He Kaʻa Uila no Hawaiʻi - Naoko Hozumi - PDF ʻaoʻao 7
I ka la 4 o Nowemapa o ka makahiki nei, i ka wa a Obama i lanakila ai ma ke koho paloka pelekineka o Amelika, ua koho hou ia aku la o Mufi, oia ka meia o Hawaii, a hooholomanao ke aupuni mokuaina o Hawaii e kukulu i ala e kau ai he kaa uila. Aka, ke waiho nei kekahi mau pilikia nui. No keia mau pilikia, aole maikai ke kaa uila ma Hawaii nei....
Hiki i Kāu Keiki ke Heluhelu? - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 8
No oukou keia moolelo, e na makua apau loa o na keiki he elima makahiki a emi iho. I ka manawa o'u i hapai ai hele aku la au i ka NBC no ka Baby Expo. Oiai au ma ka Baby Expo loaa iau kekahi keena hoihoi nana i hoolaha i kekahi polokalamu no ka heluhelu ana. Kapaia ua polokalamu nei o "Your Baby Can Read."...
Kalaupapa Names Project - Maiko Doi - PDF ʻaoʻao 10
He wahi moolelo keia no kekahi papahana kamahoi, oia no ke Kalaupapa Names Project. O kekahi kumu ma ke kula kaiaulu o Kapiolani, o Colette Higgins, oia ke alakai o kekahi papahana ma ke ano he Service Learning Project....
Kahoʻolawe ʻAi Kūpala - Kuiokalani Gapero - PDF ʻaoʻao 11
O Kahoolawe ka inoa i kapaia'i ka mokupuni ula, o Kanaloa hoi. He wahi panoa ia aina a i ka wa wi, ua aiia ke kupala; pela no i loaa ai ka olelo "o Kahoolawe ai Kupala." He koikoi no keia mokupuni i na hana hoohanohano like ole no ka wehe ana a me ke pani ana i ka wa o ka Makahiki....
Ke Kumu Maoli - Puuloa Teves - PDF ʻaoʻao 11
Nui ka huikau i keia manawa e pili ana i ka Credit Crisis. Aka nae, he aha ka mea i hoomaka i keia pilikia nunui!? He aha ka kakou mau hana e hooponopono ai i kuu noeau hookele waiwai?...
Palekana ʻOe ma UHM? - Nanase Uehara - PDF ʻaoʻao 12
Ikeia ke emi maoli ana o ka palekana ma ke kula nui o Hawaii ma Manoa nei. Iloko o na makahiki ekolu o'u i noho ai ma ka hale noho haumana o Wainani, aihueia ko'u mau paleaahu ma ka lumi holoi lole elua mau manawa ma ua hale noho haumana nei!...
Hele i ka Papa... O Hala ka ʻIke iā ʻOe! - Kalani Isaacs - PDF ʻaoʻao 13
Ke mohala kiekie nei paha na pua e mohala nei i ka ua Tuahine. Na ka ua Tuahine i honi i ka laau hihi e kolo ana mai luna mai o kuu poo a i na poohiwi kihikihi o nei kino! Eia no au he keiki o ke kula naauao o Kawaihuelani, a makemake hoi keia e kaanalike aku i ko'u manao no ka hele ana i ka papa....
E Ola i ka Lāʻau, e Ola i ka ʻŌlelo - Mataio Kua - PDF ʻaoʻao 14
I keia mau la, nui ka poe haole e hele mai i Hawaii nei a hana ma anei. Iloko o ia mau poe haole, he kanaka imi naauao no. Hele mai keia mau kanaka imi naauao a hana ma na ulu laau like ole. He aha ka lakou e hana nei i ia wahi?...
Ka Waiwai o ka ʻImi Naʻauao: e ʻimi nō i waiwai nāu - Kanoe Kaopuiki - PDF ʻaoʻao 15
Auhea oukou e na haumana eleu, e na hoi e ulu nei i ka aina uluwehiwehi o Manoa? Aloha mai kakou apau. Aia kakou ma keia kula nui nei no ka mea o ka hoonaauao kekahi mea nui no kakou. Manao kakou, "O ke kahua mamua, mahope ke kukulu."...
Kulia Roots Fest - He ʻAha Mele Hou! - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 16
I ka Poaono, ka la 28 o Pepeluali, e paina pu kakou. I ia ahiahi no ka aha mele o Kulia Roots Fest ma Andrew Amphitheater ma keia kula nui. He aha mele keia e kakoo ai i ka Halau Olelo Hawaii o Kawaihuelani a kakoo no i ke ola mau ana o ka olelo Hawaii....
Puke p8
Helu h9 - 11 Kekemapa, 2008
Malia paha he iki unu, paʻa ka pōhaku nui, ʻaʻole e kaʻa - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 1
I ka Mei nei, ua hoiliiliia na iliili he nui hewahewa e elua kanaka, e Michael laua o Sylvia Kop. He hale kuai ko laua, oia hoi, o Hula Supply Center ka inoa o ia hale. Holo moku laua a pae i ka lae kahakai o Waiehu i Maui. Ohiia mai la na iliili e noho ana ilaila a kauia ua mau iliili nei i ka moku o ka hui o Young Brothers a hoi mai i Oahu. Mamua o ka pae ana o ka moku i Oahu, ua nana pono kekahi limahana o ia hui i na mea a Kop ma i kau ai maluna o ka moku. I kona nana ana i na pakeke umikumamaono, kahaha mai la ka naau i ka nui launa ole o keia mau pohaku nei. He elima kalani na pakeke pakahi a ua piha kela me keia i ka iliili o Waiehu. I ka moku i pae ai i Oahu, ua noi ua kanaka nei ia Kop ma e ike i ka palapala ae no ka lawe ana i ia poe iliili. Mamuli o ka loaa ole ana o ka palapala ia laua, ua hoopaiia laua e uku he ekolu kaukani elima haneli kala no ka lawe ana mai i na iliili i hiki ke kuaiia no iwakalua kaukani kala....
Pau ʻOle ka ʻEpa iā Hawaiʻi - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 2
He aha ia mea he Hawaii, he kanaka Maoli, he Oiwi? Aole paha i like ka manao o ia mau huaolelo no kela me keia kanaka. No ke kanaka o ka aina e, ua pili paha ka manao i na kanaka e noho ana ma ka mokuaina o Hawaii. Ua like no a like ke kapa ana i na kanaka e noho ana ma Hawaii he Hawaii me ke kapa ana i na kanaka e noho ana ma California he Californian. Aohe mea e okoa ai....
ʻO wai lā ke Kapa ʻia he Kanaka Hawaiʻi? - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 3
I ka hiki honua ana o na kupa o ka aina e, oia ke kumu no ka lukuia ana o na kupa Hawaii. Ua lawe mai ka poe haole i na mai e i na kapa kai o Hawaii. Ua lawe mai hoi lakou i ka manao e. Mamuli o ka hoohuli manao haole, hoololiia na mea Hawaii, na ike Hawaii, na manao Hawaii, a oia hoi ka ike e hoomaopopo ai i ia mea he kanaka Hawaii....
E Mālama i ke Kanaka - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 5
Ma ka La Hoomaikai, ua hele aku la na kanaka hale ole i ka hale aina o Hard Rock no ka ai ana. Hanai manawalea aku o Hard Rock i keia mau kanaka hale ole i kela me keia makahiki....
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - PDF ʻaoʻao 5
Hui! e ka puni olelo noeau, eia mai no na haina e paniia ai ka paani imi olelo noeau i hoomakaia i Kepakemapa. Ua hakuia a lawa ka olelo, ua kaapuniia a puni na one o Kakuhihewa....
E Ke Kīkoʻolā... - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 6
Auhea oukou e na haumana palaualelo ma na papa olelo Hawaii? O oukou na mea e hoopuka wale i ka olelo namunamu e pili ana i na haawina ame ke ano o ke ao ana. Lohe wau i na ninau puwaawaa ma ka papa i hoopukaia e keia ano haumana. He oiaio no keia mau ninau a'u e hoike aku ai i ka moolelo nei. E lakou nei e na mea uhiuhi, eia kekahi mau pane i na olelo ano ole a oukou e mokimoki ai....
E Lei Kāu, e Lei Hoʻoilo - Kauahaao - PDF ʻaoʻao 7
I ka la 6 o Kepakemapa nei i hui ai na haumana a me na kumu olelo Hawaii malalo o ka malu o ka Ua Tuahine ame ka Halau o Haumea no ka nanea pu ana i ka moolelo, ka hanakeaka, ame ke mele o ka Hawaii. Kapaia keia hanana o "Ka Ui o Manoa" no ka nani o ka olelo kanaka i hoikeia i ia po....
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 3 & 4 - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 8
E ka mea heluhelu, eia iho la na mahele elua i koe no ka hana keaka olelo Hawaii. Ua pai e ia na mahele mua elua i ke kau kula nei; hiki ke apoia ma ka punaewele ma kauluhoi.org. E mahalo aku kakou i ka noeau o na kupuna e welo mau nei ma o na opio....
Helu h8 - 20 Nowemapa, 2008
Kanikani ka Pihe no ke Kenikeni - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 1
Kolo na laau hihi iluna o na laau oiwi o keia aina, a o ka uumi iho la no ia a keia laau hihi a pau ke ola o ka oiwi. Kahe ka wai o na laau oiwi iluna o ka laau hihi a ikaika nohoi ia. E ka mea heluhelu, kamaaina anei keia laau hihi? Malia he aupuni ia laau hihi, he aupuni e hoemi nei i ka mana o na kanaka oiwi no ka hoikaika ana ia lakou iho. A ke kukui! He moolelo laha keia, oia ka hoomaewa ana o ke aupuni i na mea ihiihi a kakou. E nana i ka hoohuliia ana o ke aupuni ponoi o keia aina. E nana i ka hamauia ana o ka olelo Hawaii. E nana i ka hula, na oli, na mele, ame na moolelo i papaia'i kanaka, aole e hoomau, alaila, kuaiia aku i na malihini. Mau no keia hooluuluu ana a ia aupuni kolea ia kakou i mea e hoonuiia'i ko ua wahi aupuni mana ame ka waiwai. Hoohanaia la ko kakou moomeheu ma ke ano he mea e hoolaulea ai na malihini a hoemiia ka mana oloko o ka moomeheu Hawaii. Eia kekahi laana hou i hoike mai la i ka hoemi mau ia ana o ka mana o kakou....
I Mua e nā Pōkiʻi a Inu i ka Wai ʻAwaʻawa - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 2
Aue ka hoi, komo wai e ia iloko o keia aina. Eo e na wai oiwi a aukahi pu a hanai nohoi ia makou, ka aina, na mea kanu, na holoholona, na poe maoli o keia pae moku nei. E hookaawale oe me ka wai e a hoi kela wai i kona wahi kupono. Eo e na kanaka Hawaii a inu i ka wai awaawa....
Ma ka Hana ka ʻIke - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 4
Oiai he kanawalu paha ano kalo Hawaii like ole, hoohuiia na ano kalo ma na puulu me he ohana la. Okoa ke kalo o ka ohana Lauloa, okoa nohoi ke kalo o ka ohana Ulaula. Okoa paha ka loihi o ka ha, ka loihi o ka lau, ka waihooluu o ka ha, a pela wale aku. Aia a kanu ke kanaka i ke kalo, a malama ke kanaka i ke kalo, a ulu ae ke kalo a hukiia, alaila hele a maa ka mahiai i ia ano kalo. Ma ka hana nohoi ka ike....
E Ala Kākou! - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 5
I keia au nei, hana mau ia na hana hoola e ku hou ai na pa pohaku, na loi, na loko i'a, na heiau, ame na mea Hawaii e ae ma na ahupuaa like ole. He mea waiwai loa keia hana i hiki i na opiopio Hawaii ke ao i na hana like ole a ko lakou mau kupuna. Hiki i na hanauna o keia hope aku ke hoomau i ia mau hana waiwai i ko lakou mau ola ponoi. Nui hoi na hui malama aina like ole ma kela ahupuaa keia ahupuaa ma ka pae aina o Hawaii. Aia nohoi na hui liilii he nui e malama i ka aina ame na mea Hawaii....
No ka ʻĪlio Pitbull: he Hoapili no ka ʻOhana - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 7
I ko kakou nana ana a i ole i ka lohe ana aku i ka nuhou o ke kiwi, ua hele a maa i na hana a ka ilio pitbull. He ano ilio kaimoni ke lohe aku. Aole maikai ko lakou ano, e nahu aku ana lakou i na mea apau, e nahu ana lakou ia oe. Aka nae, aole ka ilio o ka mea hewa i keia mau hanana. I hewa no i ke kanaka. He keiki punahele ke ano o ia mau ilio pitbull....
No ka Hale Pule Hawaiʻi - Kanoe Kaopuiki - PDF ʻaoʻao 8
I ko'u wa e kamalii ana, ua hele au i ka hale pule o ko'u ohana. O Ka Lanakila o ka Malamalama Hoomana Ioredane Hou ka inoa o ia hale pule a o kuu tutu wahine ke kahuna pule. He hale pule kuikawa no ia; pule makou ma ka olelo Hawaii....
No ke Kīpuka Leo - Leihalaopuna Ibarra - PDF ʻaoʻao 9
O ka pahu hopu nui o ke Kipuka Leo ka hoolele ana i ka ike e pili ana i na mele, na haku mele, ame na puukani Hawaii i mea e hoonaauaoia'i ka lehulehu hoolohe. O ka mea nani o ka hana ana, malamaia nei polokalamu lekio ma ka olelo Hawaii wale no....
He Haʻina Nane - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 9
E ka mea heluhelu, ua ikeia no paha ka nane i paiia maloko o nei nupepa i ka mahina o Okakopa. Eia hou mai makou, ka poe ui aku, ke hoike nei i na haina o ia paani no ke kalo. ...
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - PDF ʻaoʻao 9
I ka mahina o Kepakemapa i hoike mua ia ai keia paani imi olelo noeau. He iwakalua ka nui o ia mau olelo noeau, a he pili no i kekahi mau aina kaulana o Oahu nei. Eia hou he mau haina hou aku, aka e mau ana no ka paani ana o kakou a i Kekemapa....
Pulelo Haʻaheo ke Ahi o Kamaile! - - PDF ʻaoʻao 10
E ala! E alu!! E hoomaikai kakou i na haumana puka kula o Kawaihuelani!!!...
Helu h7 - 16 ʻOkakopa, 2008
Aia ʻo Haumea ma ka Lani Paʻa - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 1
Mai ka ula noweo o ka la i ka lae a ka umeume noweo o ka mahina i ka pouliuli, o luna, o lalo, o uka, o kai, aia kakou ma keia honua nei, aia na akua ame na aumakua iluna o kakou, ilalo o kakou, imua o kakou ai loko o kakou. E lohe i ke kahea ana o ka leo analipo o Haumea. Aia oia ma ka lani paa. Akahi a ikeia ia hokuaea iki hou e Mike Brown, he akeakamai. Ua kapaia ka inoa nona, o 2003EL61 ka inoa mua o keia hokuaea iki hou. He inoa Lakina wale no, alaila, makemake o Brown i inoa hou. Nolaila, kapaia ae la ka inoa a o Haumea kona inoa hou....
E hoʻi hā ka moʻala i kona lua - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 3
Eia mai Hawaii, kahi i piha pono i na kolea i hoi ole i Kahiki. A aue, o ka oo, ka mamo, ka elepaio, me na manu oiwi o uka, aole i ike pinepine ia. Kahe iho la na kahawai o uka a i kahakai, a eia mai ka talapia e noho ana mauka, makai, a mawaena hoi pu kekahi. Auhea ka oopu, ka hihiwai. No na i'a malihini o ka aina, ka Pa Lehua, ka Bung Long, ke kalo GMO nohoi, aohe loi e pono ai ma Hawaii nei. E o mai e Haloa, ke kalo maoli a ka Hawaii. I ola kakou na Hawaii ia oe, e ke kuaana....
I ʻolaʻola nō ka huewai i ka piha ʻole - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 4
Welina mai e na hoa olelo Hawaii. Malia paha ua ike mua oukou i kekahi kane ma ke kiwi, ma ka nuhou, ma ka punaewele puni honua, ma na nupepa, oia hoi o Kenneth Conklin. Nui loa ka iini iloko ona e alai i ka holomua ana o na kanaka Hawaii. Olelo oia, aole pono e hooponopono i na hana anunu a ka poe haole mai ka wa i hoohuliia ai ke aupuni a i keia wa nei. I kona wahi kahua punaewele, pai oia i na atikala he nui i hoakaka i ka eleele o kona puuwai. Ua hoopuka oia i kekahi atikala i ka la 15 o Aukake i ka makahiki 2002 e hoole ai i ka ike laha, oia hoi, i ka makahiki 1896, ua papaia ka lahui aole e olelo Hawaii i ke kula. I kona manao, aole nohoi...
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele II - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 5
Keala: E lakou nei, e paani kakou i ke kimo ma o. Hoa 1: E Keala, why you speak Hawaiian for? Talk English. Hoa 2: Yeah Keala das not cool. Mai namu Hawaii, e olelo Pelekane. [Akaaka na hoa.]...
E Kūkulu i Hale Kūpono - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 6
Ma ke kukulu ana i hale, pono no oe e kukulu i na mea nui o ka hale: ke kahua hale, na pou hale, ke kaupoku, ame na paia. A ina paa ole mai hookahi o ia mau mea, paa ole nohoi ka hale. Pela no ko kakou ola. Aue, nele kekahi mau kanaka i na mea pono no ke ola maikai....
E Makaʻala Mai! - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 7
He wahi paani keia e hoike ai i kou akamai i na inoa kalo. Ma kekahi aoao, aia na kii o na ano kalo like ole, kai kuhiia ma o ka helu. Ma kekahi aoao na kii o ke kino palua o ka inoa o ia mau ano o ke kalo. Nau, e ka eleu, e kuhi mai i ke kalo (ma ka akau) nona ka inoa i hoikeia ma na kii o ka hema....
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - PDF ʻaoʻao 7
Ua ikeia aku nei paha he paani olelo noeau ma ka nupepa nei. He mau olelo ia i hakuia no na aina like ole ma ke one nei o Kakuhihewa. Elike me kai hoopukaia ma ka mahina o Kepakemapa, nau e ka mea heluhelu e hoike mai i kou akamai ma o ka hoouna mai i na haina ma moolelo@kauluhoi.org. Eia iho la kekahi oia mau haina....
No ke Kiʻiʻoniʻoni ʻo Noho Hewa - - PDF ʻaoʻao 8
Mamuli o ka nui o na poe makaikai i ke kiionioni o Noho Hewa ma ka Poakahi nei, ua piha kui ka hale, aohe wahi koe e noho aku ai na kanaka he nui wale. Nolaila ana e hoike manawalea ia ai ke kii onioni i keia pule. Aohe mea e uku ai no ka nana ana i ua kiionioni nei ma ka Poalima ame ka Lapule....
No ka Hui Aloha ʻĀina Tuahine - - PDF ʻaoʻao 8
Auhea wale ana oukou, e na pua o ka olelo makuahine! Ua mohala hou nei ka Hui Aloha Aina Tuahine!!!...
Helu h6 - 18 Kepakemapa, 2008
Kūʻē? Kūpono? - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 1
E na hoa akeakamai o ka ua Tuahine, ua hala no ka wa hoomaha o ke kauwela, a eia ae kakou e komo ana i ka hana i keia kau haulelau hou. Oiai kakou ma ka wa hoomaha kauwela, aole paha he mea nui na la nui. He mea nui paha ia ina he oihana paha ka kekahi, a he mea iki nohoi ia i kahi me ka ole o ka oihana. Hoomanao paha kakou i ka la nui o ka Aukake nei? O ka la umikumalima, he la nui ia no ka hoomanao ana i ka lilo ana o Hawaii i Mokuaina no Amelika. Aole paha e poina koke ana na poe o Hawaii i ia la nui, mamuli o ka hui Kingdom of Hawaii, Nation....
Ke Nānā ʻia aku, Pala ka Maiʻa - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 3
Kuhihewa paha kekahi, aohe pono e koho i Pelekikena, a aole na lakou ke kuleana e koho balota ai. Aka nae, na kakou apau ke kuleana e koho ai i ka Pelekikena hou ma keia wa no, no ka mea, nui ka mana o na kanaka Hawaii....
Ka Maʻi Laulā o Kēia Au - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 4
I ka pule o Kepakemapa 7-11, aia iloko o ka nupepa o Honolulu Advertiser na moolelo ame na nu pilikia e pili ana i ka ma'i mimiko. Pau na nupepa i ia pule aku i ka heluheluia nona ke poomanao no ka ma'i mimiko. Ma Hawaii no, he pilikia nui keia ma'i laula hou o keia au....
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - L.H. - PDF ʻaoʻao 5
No Oahu no neia mau olelo noeau apau loa, a pili kela me keia olelo i kahi aina ma ua mokupuni nei. I mea e ulu ai ka ike (ame ka hoihoi) o kakou no ke one o Kakuhihewa, e koho i kela me keia aina i pili i na olelo noeau olalo nei....
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 1 - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 6
He hanakeaka liilii keia e pili ana i ka kakou olelo makuahine ponoi. Mamuli o ka hoohuli manao o ka poe haole, mai pauia ka olelo Hawaii. Aka i keia mau hanauna nei, hoomauia ka olelo Hawaii....
ʻŌlelo Hawaiʻi - L.H. - PDF ʻaoʻao 6
Hoopuka mua ia i ka nupepa Ka Puuhonua o na Hawaii i ka la 26 o Ianuari, MH 1917. -LH I ikeia no ke kanaka no kekahi lahui ma kana olelo. Ina e nalowale ana ka olelo makuahine o kekahi lahui, e nalo hia aku ana no ia lahui....
ʻAʻole Au no Kūkiʻi Mai - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 7
I kekahi la, e noho ana au ma Campus Center ma ke kulanui o Hawaii ma Manoa a nana au i ka poe kanaka he nui i nanamaka i ka laolao, oia hoi ka opala, e noho wale ana i ka lepo. Mahope iho, ohi ae la au i ia mea a noonoo a namunamu: "No ke aha i ohi ole ia ai keia laolao?" Pane okoa mai la kekahi wahine: "Aole no'u ke kuleana."...
ʻŌlelo Noʻeau - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 8
Iau e hele wawae ana ma ke kula nui o Hawaii, ua lohe lea aku la no au i ke kukakuka ana mawaena o kekahi mau haumana. Ua olelo aku ka haumana nei "E telepona ana au ia oe mahope o ka'u hana." A pane mai la ka haumana la "Eh, mai kukae pipi kane iau, ea."...
Helu h5 - 6 Mei, 2008
Ka Pō Nui Hoʻolako, Ke Ao Nui Hoʻohemahema - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 1
Okoa ka manao o ka haole, okoa ko ka manao Hawaii e pili ana i ka moeuhane. Wahi a na Hawaii, o ka uhane ka mea i puka ae la mai ke kino aku i ka wa i moeuhane ai. He manao haole no ka haalele wale ana no o ka manao i ka manawa i moeuhane ai. I ka nupepa Kuokoa, ua paiia kahi moolelo e pili ana i ia kumuhana i ka la 30 o Malaki i ka makahiki 1867. Weheweheia ke kuanaike o ka haole penei: Haalele aku ka manao o ke kanaka i kona wa e moeuhane ai. Pili ka manao ame ke kuko; he aualipo wale no. Wahi a ka mea kakau o ia moolelo, aole pololei ka manao no ka haalele ana o ka uhane....
E ʻAʻa i ka Hula - ʻUʻilani Urabe - PDF ʻaoʻao 2
Malia paha ua nana iho nei oukou i ka hookuku hula o Merrie Monarch i ka hopena pule mua o Apelila nei. Hoike aku la he mau halau hula i ka hua o ka lakou hoomakaukau ana no ia hookuku hula. Koikoi loa ka hula i ka poe Hawaii....
E ʻō Molokaʻi, Kuʻu ʻĀina Hānau! - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 3
Na Molokai Ranch i kukulu he mau hokele, ka hale hoikeike kiionioni, kekahi hale kakalina, a pela aku. I keia manawa nae, elua wale no hokele o Molokai, aohe hale hoikeike kiionioni, elua wale no hale kakalina a aole loaa ka oihana i na kanaka he 120....
Ka Lei Pīkake - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 4
I kona kipa ana mai i ka Hale Alii, ua ike aku o Marc Forby i ke kii o Kaiulani, a ua imi noii mai oia e pili ana iaia. Mahope o kela ike ana, makemake o Forby e hai aku i ka moolelo o ke kahuliia ana o ke Aupuni Hawaii ma o ka ike a Kaiulani....
Ola ka ʻŌlelo ʻŌiwi o ka ʻĀina - ʻUʻilani Urabe - PDF ʻaoʻao 5
Malia paha, ua nana aku la oukou i ka hookuku mele o Kamehameha i ka la 14 o ka mahina o Malaki. A ikeia paha ka poe kamahao o Kamehameha ma Kapalama. Hoolauleaia aku la ka makahiki kanawalu kumawalu o ia hookuku mele. A o ke poomanao o keia makahiki oia no o "Ola ka Olelo Oiwi o ka Aina."...
Ulu Pono aʻe ka Hua - Nohea Kumalae - PDF ʻaoʻao 6
Hui e na makua o na pua oiwi! I kou hele ana i ka hana a i ole i ke kula, nawai e malama ana i kau mau pepe? E ulu ka olelo makuahine ma o na kamalii a kakou ame na makua e ao i na pua. Aka pehea kakou e malama ai i ka kakou mau keiki ma ka olelo Hawaii ina aohe o kakou wahi e malamaia ai na keiki ma ka olelo Hawaii?...
No ka Hoʻokūkū Heʻenalu - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 8
E naue mai e na kini pili i keia hana o na alii. Aloha kakou. I ka makahiki 1779, mahope o ka make ana o Kapena Kuke, ua lilo o James King, oia kona pani hakahaka. Akahi no oia a ike i ka hana o ka heenalu ana. Kakau iho la o King e pili ana i kona nana ana i ke kanaka Hawaii e heenalu ana ma Kealakekua ma Hawaii. Hoihoi loa keia mau olali iaia....
Pau ʻo Aloha, a Pau Loa! - Puaʻala Hiura - PDF ʻaoʻao 9
I ka mahina o Malaki o keia makahiki i hoopauia ai o Aloha a pau ka lele mokulele ohua. I keia la, ke mau nei no na pilikia o na mokulele halihali ukana o Aloha mamuli o ka pipii o na mea apau, nolaila, hoopauia ka hui o Aloha a pau. Aloha no....
Inā he kanalua, e mālie! - Koa Merino - PDF ʻaoʻao 10
O ka'u moolelo keia no ka hoike ana ia oukou e malama pono o loaa oe i na mea poino o na kahakai i Hawaii nei. He kiai ola au ma ke kahakai o Wawamalu a i ko'u ike ana aku i na mea poino o ia kahakai, aia ka pono o ka wehewehe ana aku i ia mau mea poino....
He Lawehala a he Kānāwai Paha - Kaikaina Kekua - PDF ʻaoʻao 10
I ka mahina nei, ua kukalaia mai la kekahi mau lawehala hou e ka Pope o ka hale pule Kakolika Loma. Eia na mea i kukalaia he lawehala: na hana e ku-e i na bioethics, elike me ke kaupalena hanau; na hoao i kapaia he mea morally dubious, elike me ka stem cell; ka pakela ai laau; ka hoohaumia ana i ka aina; ka hoonui ana i ka puunaue o ka waiwai ame ka ilihune; ka pakela waiwai; ame ka hoopakaneo....
He Au Hou - Puaʻala Hiura - PDF ʻaoʻao 11
Mahea na kii onioni Hawaii, na kahua punaewele Hawaii, na kanela kiwi Hawaii ame na keena lekio Hawaii? Mahea la! E na oiwi, mai hopohopo, i keia au i ka pae aina o Hawaii nei, nui na mea hou e hanaia nei i ola ka olelo Hawaii. Oia no ke kinohi o ke au hou oia hoi ka wa e hoola hou ai i ka olelo makuahine!...
Ua ka Ua - Ikaika Lum - PDF ʻaoʻao 12
Ua ka ua, ola ka honua. Ola ka honua, kuonoono ke kanaka. Lawa kupono ka meaai, hu ae la ka hoi o na kanaka e malama i ka aina a uluahewa i ola mau na hanauna. Auhea oukou e na kupu o neia aina mai kekahi kapa a kekahi kapa aku o Oahu. Oiai, ua hala auanei ka la malama i ka honua. Makemake au e paipai ia oukou e na mamo a Haloa e malama i ka aina....
Mōhala i ka wai ka maka o ka pua - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 13
I ka wa kahiko, he wai ko ka aina ma Maui Hikina. Ua hewa i ka wai. Wahi a Native Hawaiian Legal Corporations (NHLC), ma kahi o 110 kahawai e holo ana malaila. Aka nae, he pilikia ko ia wai a i keia mau la, ke ku-e nei na kuaaina o Koolau i ka poe e kaili nei i ka wai....
E Nānā i ka Hēʻī - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 14
He pilikia nui keia hana epekema i ke kalo, no ka mea, nui na mea i hiki ke hanaia. Hiki i na oewe hou ke lele i na kalo maoli e ae; hiki ke loli ke ano o ka wai ame ka loi; hiki ke emi ke ola o ke kalo; hiki ke nui mai na ma‘i e ae e hoomake ana i ke kalo; a hiki ke ma‘i na kanaka e ai. Wahi a na kanaka epekema, liilii wale ka manawa e hanaia ai kela ano mea. Oia ke kumu o ka noii, i mea e malama i ka pono o ke kalo. Aka, e nana kakou i ka moolelo o ka he-i....
ʻUwā ka Leo - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 15
I keia kau, ua heluhelu aku nei au i kekahi puke. Na keia puke i hoonaauao mai iau. Hoike mai la ka puke i ka mana o kekahi poe. O Baby No-Eyes ia, na Patrica Grace....
Kaʻiwaokapō; He kaʻao hou - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 16
Pane ka iole i ka i ana mai, "E ke keiki, o keia ka ka makua i pulama ole aku ia oe, o kona aloha, he aloha no na kanaka hoolimalima wale no. Ua mo ka piko e ke keiki; na makou na iole e lawe aku i ke kupapau." Mamuli o ko Kaiwaokapo noonoo ihaiha, kau aku oia i keia mele. Ku aku la ka pua i ka maka O ka maka eueu ole O ka eu a ke keiki He poino wale He aa hewa wale O ka opu kekeue Ue, ue, Aue e ka hulu manu e –...
Helu h4 - 22 ʻApelila, 2008
ʻAʻole ʻo go! he Hawaiʻi. ʻAʻohe o lākou Aloha. - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 1
Ano ai ke aloha e ka poe oiwi mai ka a enaena o Kilauea a i ke kai nalunalu o Lehua. Ku kakou i ka wa popilikia i lilo ai na paoihana Hawaii i na paoihana e. Pii ae la ke kala e uku ai no ka noho ana i Hawaii nei a akole mai la ka hapanui o na paoihana ma anei. Hoehaia ia mau paoihana ke uluahewa na paoihana mai ka aina e me he laau hihi la. I kuhaluka na paoihana e, aohe wahi no ia mau mea i kamaaina ia kakou, a o ke kipuka iho la no ia. Oiai ke holomua nei na hui i kukuluia ma ke kahua nui o ke kala, piholo na hui i kukuluia ma o na pilina o na kupa o ka aina. Pela i pilikia ai ka paoihana mokulele o Aloha....
Nā Kānaka Hale ʻole ma Hawaiʻi Nei - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 2
Mai ka wa o Wakea laua o Hoohokukalani ame Haloanakalaukapalili, he pilina kupaianaha keia ma waena o na kanaka Hawaii ame ka aina ame na akua. I keia mau la, lehulehu na kanaka ma Hawaii nei i kapaia he mau kanaka "hale ole." Ke noho nei no keia mau kanaka ma na paka, ma kahakai, ma lalo o na alaloa, ma hope o na hale kuai, a pela wale aku. He ano hale keia, aka he hale kaupoku ole; aohe o lakou hale maamau....
Mai Haʻalele i Kou One Hānau - Nohea Kumalae - PDF ʻaoʻao 2
Auhea oukou e na oiwi o Hawaii. I ka hapa nui o ka manawa, oi aku ka pipii o na mea like ole ma Hawaii ma mua o na wahi e ae, ea? He pilikia nui keia, no ka mea, haalele na kamaaina he nui ia Hawaii no ka aina e. Ua haalele ka hapa nui o ia poe ma muli o ka pipii o na mea like ole ma Hawaii ame ka pipii o na hale ma anei....
Ka ʻInikua Olokino - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 3
Hele aku kakou apau i ke kauka, ea, no ka mea na lakou e hoola i ko kakou mau kino. Maikai no na kauka, aka nae, o ka mea e pilikia ai ka Hawaii, oia ka ole o ka inikua olakino. I keia mau la, loaa ole ka inikua olakino i na kanaka maoli he nui. No laila nui ke kala e uku ai i ko lakou kipa ana aku i ke kauka. A mau no ko lakou mai....
Ka Haʻina: E Mālama i ka ʻĀina - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 4
Malama i ka aina! Malama i ka aina! Malama mai la ka aina ia kakou! E na pua a Papa ame Wakea, e malama i ka aina! I ka helu elua o Ka Ulu Hoi, weheweheia aku la na pilikia o ka nui opala ma ka mokupuni o Oahu. Aia ka pono o ka hoopoaiapuni ana a kakou i kela me keia la....
Ka Loina Kākau o ka Hawaiʻi: Pono ka Welina? - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 5
"E ia nei e ku'u auwai, e ho mai ka wai i na kama kane a Wakea, na kaikamahine a Papa, na pua a Haloa ame na mamo a na akua i keia aina nei. Aloha oe e Ka Wai Ola, ka mea e hanaiia ai ko Hawaii i ka nu oli ame ka nu pilikia i pili no me na mea Hawaii apau mai ka la hiki a ka la kau a mai ka mahina hiki a ka mahina kau." Pau na haumana Ulu Ka Hoi i ka haku i welina i kahi nupepa i kohoia, a o ka'u welina keia. O ka haawina keia e heluheluia ai na welina like ole i loko o na nupepa Hawaii. O ka ninau i ninauia mai i ka papa: Pono ka welina? Pau ka pane ia makou i ka aelikeia, pono paha....
ʻAi a Māʻona, Inu a Kena - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 6
I ka wa kahiko, ina ike ke kamaaina i ka malihini e huakai hele ana, he mea maamau ke kono ana o ke kamaaina i ua malihini la e komo i ka hale a e ai ai. He hana pi ke kono ole ana i ka malihini e komo i ka hale e ai ai. Aole paha i like loa ka wa kahiko me keia au e holo nei aka, ma kekahi ano, no kakou na Hawaii, mau no keia ano hana....
Mai Puni i ka Lāʻau ʻOna Pōaka - Koa Merino - PDF ʻaoʻao 7
Eo e na liko o Hawaii, na liko e ulu ae nei, e ulu ae nei me na pua onaona o ka honua. Eo! He lono nui loa keia a he mea keia a kakou e hoopau ai. Oia hoi ka puni laau ona poaka. He mea poino keia a he mea keia e kaapuni nei a puni o Hawaii. Nui na kanaka i puni i keia laau a ina aole e hoopauia, e puni ana na kanaka hou ae he nui wale....
Ka Hale Aliʻi - Kaikaina Kekua - PDF ʻaoʻao 8
Aloha pumehana kakou e na kupa o ke aupuni moi o Hawaii. Ua kipa anei oukou i ka hale o nei aupuni, i ka hale alii hookahi ma Amelika, ka hale o ko kakou mau alii ponoi, oia no ka hale alii o Iolani?...
Helu h3 - 15 Malaki, 2008
Kilakila ʻo Moanalua - ʻUʻilani Urabe - PDF ʻaoʻao 1
Eo mai e na lehua ula i Moanalua. E na mamo hiwahiwa a Kahikilaulani. E na pua kamahao o Kamawaelualani. Auhea oukou! I na la 19 a me 20 o ka mahina nei o Pepeluali, ua hui akula na keiki aloha o ke ahupuaa o Moanalua. Pau akoakoa makou ma ua mau la i mea e hoolaa ai i ke awawa hanohano o Moanalua....
Nā Leo o ka Lāhui Hawaiʻi - Puaʻala Hiura - PDF ʻaoʻao 2
Mai ka wa o Papa laua o Wakea, mai ka wa ia Kamehameha, mai ka wa ia Liliuokalani a i keia au hoi i hapaiia ai na leo o ka lahui i loko o na mele Hawaii. Oia no ka leo o na akua, na aumakua ame na kupuna. Ma na mele Hawaii e haiia ai na moolelo o ka poe Hawaii....
ʻAuhea ke Kīwī ʻŌlelo Hawaiʻi - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 3
E na pua o nei pae aina o Hawaii, e na mamo a Haloa, na Kanaka Maoli o keia au e kakoo ana i ka lahui o kakou, na haumana o ke kula o Hawaiinuiakea e, e nanea mai me a'u i keia moolelo. ...
No Nā Koa Kaulana o Ānuenue - Dean Nikaido - PDF ʻaoʻao 4
Welina mai nei e na hoa heluhelu o Ka Ulu Hoi. Wahi a Kainoa Leahey, "E kamailio kakou no na paani hauki." Ike kakou i kekahi haumana kula kiekie. Makemake paha lakou e holomua pono ma hope o ka puka ana mai ke kula kiekie aku, a e komo lakou i ke kula nui. Ma ke kula kaiapuni o Anuenue, aia he mau haumana ma laila e paani ana i ka po peku, a paipaiia lakou e komo i ke kula nui ma ke ano he haumana ame he alapa....
Ka Mikini Kupanaha - Ikaika Lum - PDF ʻaoʻao 5
He aha ia mea he iPod? Nui ino na kanaka e hoohana i keia mikini liilii ma ka papa a ma waho o ka papa. He makepono no ke kuai ana a he waiwai ka loaa ana o ka iPod ma muli o ka hiki ke lohe i ka'u mau mele punahele i na wahi like ole. He keu a ke kupanaha ua wahi mea a'u e hoohana ai i kela me keia la....
Ke Aloha ʻĀina; He aha ia? - Joseph Nāwahī, Ke Aloha Aina 1895 - PDF ʻaoʻao 6
O ke Aloha Aina, oia ka Ume Mageneti iloko o ka puuwai o ka Lahui, e kaohi ana i ka noho Kuokoa Lanakila ana o kona one hanau ponoi....
Puhi Paka vs. Puhi Pakalolo - Kaikaina Kekua - PDF ʻaoʻao 6
I keia au, ke nanea nei kakou i ke ea oluolu o ka makani e ani nei, hiki ke hanu i ka mauli ola. No ka mea, kau mai la kekahi mau kanawai hou e pili ana i ke puhi paka ana. I keia mau la aole hiki ke puhi paka i loko o na hale oihana a hoomaluia no hoi kahi kokoke i na puka komo ame na puka aniani o na hale like ole. Aka, ke mau nei no ke puhi paka ana ma na wahi e ae. Eia nae, ma na wahi apau, aole hiki ke puhi i ka pakalolo me ka ole o ka laikini i haawiia mai e ke kauka....
Helu h2 - 28 Pepeluali, 2008
Ma Kahi o ka Makani e Pā ai, ma Laila ka Uwahi e Hina Ai - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 1
I kela me keia makahiki, make iho la ma kahi o 5.4 miliona mau kanaka i ke puhi paka. Oleloia, e make ana 6.5 miliona mau kanaka i ka makahiki 2015 a pela no he 8.3 miliona mau kanaka i ka makahiki 2030 i ke puhi paka ana. Ke pii nei no ka helu o na kanaka e make nei. Wahi a ka World Health Organization, i kela me keia 6.5 kekona, make iho la kekahi kanaka i ke puhi paka. I keia makahiki, he 438,000 ka huina o na kanaka Amelika e make i ke puhi paka. A e make ana he 50,000 mau kanaka hou aku i ka uahi a na kanaka e ae e puhi paka ana. He pilikia keia! O ke oki ana i ke puhi paka ka hana e pono ai…i KEIA MANAWA ANO!!! Ke eha nei na keiki i ke puhi paka a na makua. Pono kakou e hoomalu ia lakou, i na liko hoi o Hawaii....
E Kiloi i ka ʻŌpala! - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 1
Auhea oukou! E hoemi i ka opala a kakou e waiho nei! Ma ka mokupuni o Oahu, pilikia nui kakou i ka opala he nui. E hoolei ana kakou i 300,000 a keu kana o ka opala ma ka Waimanalo Gulch i kela me keia makahiki. A e hoahu ana no hoi he 168,000 kana o ka lehu ame na koena mai ka hale hana o H-Power Garbage-to-Energy. No laila, he aha ka haina?...
Na wai ke kuleana? - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 3
E na pua o nei pae aina o Hawaii, e na mamo a Haloa, na Kanaka Maoli o keia au e kakoo ana i ka lahui o kakou, na haumana o ke kula o Hawaiinuiakea e, e nanea mai me a'u i keia moolelo....
ʻAʻole Pau ke Aʻo ʻAna - Nohea Kumalae - PDF ʻaoʻao 3
Aloha e ko'u mau hoa kula o keia kula nui uluwehi nei. E puka ana ma kahi o umikumaha haumana i keia kau mai ka halau olelo Hawaii o Kawaihuelani a elua hou aku ma keia kau wela! He mea hoohauoli keia i na kupuna, a ia kakou kekahi. Aka he iini ko'u e hoomau i ke ao ana mai i ka olelo Hawaii a i ka loina Hawaii no hoi. Aole pau ke ao ana mai na kumu olelo Hawaii i ka puka ana. NO KA OLELO KANAKA Aole Pau ke A'o Ana na Nohea Kumalae Aloha e ko'u mau hoa kula o keia kula nui uluwehi nei. E puka ana ma kahi o umikumaha haumana i keia kau mai ka halau olelo Hawaii o Kawaihuelani a elua hou aku ma keia kau wela! He mea hoohauoli keia i na kupuna, a ia kakou kekahi. Aka he iini ko'u e hoomau i ke ao ana mai i ka olelo Hawaii a i ka loina Hawaii no hoi. Aole pau ke ao ana mai na kumu olelo Hawaii i ka puka ana....
He Meʻe no ke Au Hou - Kauanuialeimaka Tagupa - PDF ʻaoʻao 4
Oi aku ka wikiwiki o ka poka pu ma mua o kona holo mama. Aole oia i huki mai i na mokupuni o Hawaii. Aole hiki iaia ke lele. Aole oia i hoohui i ka pae aina. Aole hiki iaia ke ki i ka upena nananana mai kona mau lima. Aka nae, he mana kona oia hoi kona leo. I kona hai olelo ana; mawae ka pohaku, he iho mai ka lani, haiamu na ia i ke kai hohonu, a uinakolo ka wailele. A he kanaka maoli no oia ala a ke ola nei no hoi. O Anakala Walter Ritte no ia....
No ka ua mea he Kainō - Puni Moʻolelo - PDF ʻaoʻao 5
Aloha e na hoa ao olelo Hawaii. Eia no he wahi mea pili i kahi olelo a kakou. Ina no paha e imi ana i kahi moolelo e hiaai a e uhaiaholo ai ka manawa i ka nanea ana me kahi kupueu o kakou, aole keia o kau mea o ka huli ana iho, e noke mau i ka hoe a pae kupono ma kahi e. Eia ka, ina he ake kou e inu i ka wai awaawa, ma anei mai oe. Oiai, he mea keia e hooholo ai i ka mikini o ke poo, a he hana nui paha no kekahi o oukou ka noonoo i kela ame keia mea au i ike a i lohe ai hoi i hooia a i kuhalahala paha i ka mea i waiho nei i mua o oukou. O kau mea e kipaepae ana, oia no o ka hoohanaia ame ka manao o ka olelo kaino. He hoike liilii keia i kahi mea i ikeia ma ka moolelo kaao e kuee ana i ka mea i aoia ma ke kula nui....
Nanea ma Kahakai - Koa Merino - PDF ʻaoʻao 6
Aloha e na mamo a Liloa, na pua o ka honua, na oiwi o Hawaii!!! Aloha mai kakou!!! Ina aohe mea a oukou e hana ai i na la 15 a me 16 o Malaki, e hele mai i ke kahakai o Waikiki ma ke one kea o Queens Beach no ka hoikeia ana aku o kahi mea hoihoi no, oia hoi na wikio a na haumana olelo Hawaii i hana ai. Hoomaka keia hanana i ka hola elima a hoomaka na wikio i ka hola ehiku....
Hauʻoli Lā Puʻwai? - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 7
Ia oukou e na manu aloha, aloha kakou! Hauoli anei ko oukou La o Lono-i-ke-aweawe-aloha, oia hoi ka "La Puuwai”? Wahi a Tutu Pukui, o Lonoikeaweawealoha ke akua o ke aloha, a i ka makahiki 1980 ua unuhi ia ka inoa o ka lanui haole, o ia la o Valentines Day, i ka olelo Hawaii no keia akua Hawaii. Aka, i mea aha ua lanui la?...
He Kaʻao no Kaʻiwaokapō - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 8
E walea kakou ma ka Olelo Makuahine. Nanea e ka maka oiwi i ka heluhelu i keia kaao nei o ka mikololehua a me ke auliikolomanu....
Helu h1 - 6 Pepeluali, 2008
No ka Haʻaheo - Kalei Kawaʻa - PDF ʻaoʻao 1
E o mai e na hoa mai ka piina a ka la i Haehae a i ka mole olu o Lehua. Owai kai nana i na Koa popeku e paani ana ma ka Sugar Bowl ma ka la mua o nei makahiki? Na na poe apau paha o ka pae aina o Hawaii, ea? Ua alu like kakou apau i ka paipai ana i ke kime o Hawaii i ia la. Aole o kana mai ko kakou haaheo. He wa keia e haaheo ai ka Hawaii. Aole no ka popeku wale no. Eia ae o Makalii e kau wale ana iluna, kau pu me ka hoolaha ana i ka wa o ka Makahiki! Ua hala na mahina a Ku, a na Lono keia wa. He wa e hookuku ai na alapa e hoike i ko lakou makaukau, ikaika, akamai a pela wale aku ma na paani o ko kakou poe kupuna....
E Mālama i ko Kākou Kuaʻana - Nohea Kumalae - PDF ʻaoʻao 2
Wahi a kupuna: He alii ka aina; he kauwa ke kanaka. O ka manao o keia olelo noeau, he mea waiwai loa ka aina, no ka mea, aia ke ola ana o kakou a malamaia ka aina. Na ka aina e hanai i na kanaka ame na holoholona like ole. Aohe ai a kanaka ina ua pau ka pono o ka aina. Ina aohe o kakou aina aole hiki ia kakou ke ola....
Hana ʻIʻo ka Haole! - Kēhaulani Wong - PDF ʻaoʻao 3
Nani maoli no ka aina o Hawaii, na pohaku ewalu e kaapuniia e na kapakai hiwahiwa ame ke kai uli akea o ka Pakipika e hookaawale ia kakou me ka aina haole. I keia au nae e emi ai na kapa kai, a kukuluia na hale nui ma ko kakou kahakai. E kue mau no kakou i ka nohona o keia poe waiwai hoowahawaha e kuai mai i ka aina he nui ma ko kakou one hanau!...
He Kepanī ʻOluʻolu - Koa Merino - PDF ʻaoʻao 3
Akahi no a lohe aku ka pepeiao i ka lono no kekahi kane Kepani ame kona hoolimalima ana i kona mau hale nani i Kahala, a ulu ka hoi e pili ana i kana lokomaikai. He mea hoihoi keia no na kanaka Hawaii. I ka la iwakalua kumalua o Malaki i ka makahiki elua kaukani me ehiku, ua hanaia he mea kupaianaha....
Pono ka ʻOkina a me ke Kahakō? - ʻUʻilani Urabe - PDF ʻaoʻao 4
E kuu makamaka heluhelu i ka olelo Hawaii, ke kamaaina o ke kaila kakau o ke au kahiko, anoai kakou. Maa anei na maka i ka heluhelu ana i na moolelo me ka ole o ka okina ame ke kahako?...
No ka Hoʻokū Kaʻa ma Mānoa Nei - Sanoi Peahu - PDF ʻaoʻao 5
E ka maka heluhelu, ua hoomaopopo oe i kekahi la au i hele ai i ke kula a loaa ole kahi e ku ai kou kaa, nolaila, ua hoi oe i kou hale? Ua uku oe i na kenikeni au i hoahu ai no ka hooku ana i ke kaa? Owai ke hoomaka i ka la me ka hoka mamuli o ka hooku kaa ana?...
Ka Nohona Hou i ka Makahiki 2008 - Kamuela Kaʻapana - PDF ʻaoʻao 6
Aloha mai e na pua o ka pae aina o Hawaii a Hauoli Makahiki Hou! I ka wa hoomaha nei, ua hoonua kakou, inu nui kakou, a hoonanea kakou, nolaila, pehea mai nei kou kino i keia manawa? Ua nui anei kou opu? Pehea kou manao no ka pono o ke ola kino o kakou? He maikai kela, aole anei? E hoomaka kakou i ka hooikaika kino ana, ka ai pono ana, ame ke ola hou ana....
No Ka Hana a Undercover Palala: Ka Hoʻōla Kino ʻAna - Iokepa Gomes - PDF ʻaoʻao 7
Pehea oukou e ka poe o ka pae aina o Hawaii, maikai anei ke ola kino? Oia paha, ea? Ke ola nei no! Paakiki nae ke ola ana i keia mau la. Mamuli o ka nui ana mai o ke kala e uku ai no ka hale, ka wai, ka mea ai, ke kaa, ke kula, ame na mea e ae, aole i lawa ke kala no ka uku ana i ke kauka ame ka inikua....
Ke Loli Nei ka ʻĀina o Hawaiʻi - Leesa Gushiken - PDF ʻaoʻao 8
Lua ole o Hawaii nei i na kahakai one kea nani, na kuahiwi kilakila, na awawa uluwehi a i ole ka napoo ana o ka la e pa ai ka naau? Ke ike aku nei au ia Hawaii nei i keia la, a he wahi okoa loa oia. Ua loli loa o Hawaii nei ma kekahi wa pokole wale no....
Makeʻe i ka ʻĀina Aloha - Kalauʻihilani Robins - PDF ʻaoʻao 8
Auhea oukou e na hoa hookoa. Mai ka mokupuni o Hawaii kuauli a hiki i Niihau o ke one pupu o Kahelelani, ke aloha no kakou apau. E hahai kakou i na hana ame na ike a na kupuna i aloha nui ia a e hooku i ka nome ana i ko kakou aina aloha....
Ka Haʻa o ke Kime Kinmipōpō Peku o ke Kulanui o Hawaiʻi - Kekūhaupiʻo Kalilimoku - PDF ʻaoʻao 9
I ka Hui Kinipopo Peku Aupuni (NFL) a i ole i ka Hui Kinipopo Peku Kulanui (CFL) o Amelika ame ke ao nei, aohe hookahi kime kinipopo peku e lilo i moho no na lahui Polonekia apau. Nolaila, ua lilo o Hawaii i hui no na lahui Polonekia e ae a me ia hana, ua hapaiia ko lakou moomeheu i Hawaii, na moomeheu hoi o na Hamoa ame na Tonga....
ʻAuhea nā kumu? - Puaʻala Hiura - PDF ʻaoʻao 10
Aloha mai e na pulapula o ke kulanui nei i Manoa. E o mai e na oiwi Hawaii mai ia aina hanau! E lana no ka hiamoe a e wehe i kou mau pepeiao. Eia nohoi kakou ke ku nei no ka hoola hou ana i ka kakou olelo makuahine, oia hoi ka olelo Hawaii. He mea pono na kanaka e ao mai. Auhea oukou e na kumu olelo Hawaii?...
Ka Hānai ʻAna: He Mea Kuʻuna o Ka Wā Kahiko - Leo Kekahuna-Hoaeae - PDF ʻaoʻao 11
Mai ka wa kahiko a hiki i keia mau la, he mea makamae a aloha nuiia ka hanai ana i na keiki a ka poe Hawaii ma Hawaii nei. Oia ke kuuna nui i hoohanaia aku a hoomauia aku iloko o na ohana he nui ma Hawaii nei....
Kaʻauhelemoa (he moʻolelo nūpepa kahiko) - Iaka - PDF ʻaoʻao 12
Puke p7
Helu h9 - 16 ʻOkakopa, 2007
Kū Holo Mau 5 - Kaleomanuiwa Wong - PDF ʻaoʻao 1
E na makamaka heluhelu i ka pepa makua o kakou, aloha. Ua hiki mai la ke kau hou, a e hoomauia ana ka huakai holo moana a kakou e holo aku ana. Ina no poina paha kekahi mahele o ka moolelo, o keia paha ka mahele mua o ka moolelo a ko oukou maka e ike iho ai, a i ole ia, kena ole ko oukou iini i ka heluhelu pepa, e ee wale no oukou i ka punaewele ma www.kauluhoi.org. Malaila no oukou e heluhelu ai a lawa ka makemake, a maona, a pohalake, a nokea, a pae ka waa, a haalele o Hanale, komo o Keoni Pulu, a ohea no ka hoi. Nolaila e ka poe naauao, e hoomau i ka moolelo. Ina kakou....
He Hui no ka Paniolo - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 2
Aloha mai e na hoa makamaka mai kekahi pae a i kekahi pae o keia aina o Hawaii. Ua ike anei oukou i ka hui paani popeku i keia kau? Ikaika loa ia mau koa i ko lakou mokomoko ana, ea! He hui maikai ia, a he paani hoihoi ke ike aku. Ma kahi o 40,000 kanaka o ka hele ana i na paani popeku ma Aloha Stadium. A ua uku kela me keia kanaka ma waena o elima kala a me kanaha kala, no ke komo ana i ia hale. Nui ke kala o ka loaa ana ia UH mai na makaikai mai. Aka, aole o ka popeku ka paani hookahi e hoihoi ana i ka lehulehu. Ua kupu maila kekahi manao no ka hookumu ana i kekahi hui hana paniolo ma ke kulanui o Hawaii ma Hilo. Ina loaa kela hui, e lilo ana ia i mea like a like me keia hui paani popeku!...
ʻO Ikuā ka Malama - - PDF ʻaoʻao 4
Helu h8 - 11 Kepakemapa, 2007
Kauai o Mano - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 1
Aloha mai kakou e o'u mau hoa kula o Kawaihuelani. O kakou na kanaka i hoale i ka wai ua lana malie. Ua hoi mai kakou i ke kula no ka hoomaka ana o kekahi kau hou. He kauwela loihi ko kekahi kanaka. Aka, aole ko'u he loihi. Koho mai la au e hana i ka papa olelo Hawaii 401 i keia kauwela aku nei. Mai ka hoomaka ana o ka papa, ao mai la au e pili ana i na wahi o ka Hawaii e laa he kaiaulu lawaia kahiko ame na kanaka e olelo Hawaii wale ana no. Alaila, ua hana au i ka hoike hope loa a hoomaopopo no au he hoike ia no ko'u ola apau. Aloha mai kakou e o'u mau hoa kula o Kawaihuelani. O kakou na kanaka i hoale i ka wai ua lana malie. Ua hoi mai kakou i ke kula no ka hoomaka ana o kekahi kau hou. He kauwela loihi ko kekahi kanaka. Aka, aole ko'u he loihi. Koho mai la au e hana i ka papa olelo Hawaii 401 i keia kauwela aku nei. Mai ka hoomaka ana o ka papa, ao mai la au e pili ana i na wahi o ka Hawaii e laa he kaiaulu lawaia kahiko ame na kanaka e olelo Hawaii wale ana no. Alaila, ua hana au i ka hoike hope loa a hoomaopopo no au he hoike ia no ko'u ola apau....
Kukuluia ka Hale a Paa - Keoki Faria - PDF ʻaoʻao 2
E Hawaii o Keawe. E Maui o Kama. E Oahu o Kakuhihewa. E Kauai o Mano. Ua kukuluia ka hale a paa e Kamehameha I, mai Hawaii a Kauai, a o Kamehameha II a me III kai hooponopono, a ua malu aole kula, aole makani e hina ai. O kakou hoi ka noho hale, e noho i loko o ka hale. E malama, e hoolako i na mea e mau ai ka maikai o ua hale nei....
Helu h7 - 7 Mei, 2007
Ka Leo o ka Manu ʻAlamea - ʻIlikea Afong - PDF ʻaoʻao 1
Welina mai e ka poe puni mele o Hawaii nei. Ua pii ka hoihoi i loko ou no na mea himeni mai na makahiki i hala aku? Ua hoalaia anei na pepeiao? Ua hoalaia no ko'u i na leo nahenahe i loheia i kela poaono aku nei. I ia po ua hookani pila na mea hookani he nui ma ke kula nui o Hawaii ma Manoa. Oiai aneane pau ke kula, o keia ka aha mele hope loa no keia kau, kai kapaia o Hookani Manoa. Ina ua hele oukou i keia hanana maikai loa, a ua lealea no, aoia! O ka hookani hope loa ma Manoa ka'u hookani punahele e hele aku ai. He hanana ia no na kumu, no na haumana, no na hoa, a no ka ohana kekahi. No'u iho, he mea ia no ka hoona ana i ka loohia i kau iho la iluna o kakou mamuli o ke kula....
E aha ʻia ana kēia puʻuhonua? - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 2
Anoai ke aloha e na makamaka o keia wahi nupepa, mai ka la hiki i Haehae a i ka welona a ka la i Lehua. Anoai hoi i ko Kualoa, aina wehiwehi i ka poli Koolau o Oahu a Lua. Mai ka nuu kiekie o Kanehoalani a i ka huehuelo o Mokolii. Mai ka hono o Pohukaina a i ka loko i'a o Molii. Kahi o Haumea i noho ai. Kahi o ka pahu o Kapahuula i hunaia ai. Kahi o ka punawai kapu o Kaahuulapunawai. Kahi o ka palaoa i pae ai. Kahi o Laamaikahiki i hoomaka ai i mookuauhau alii hou. Kahi o ke ao ana i na keiki alii o ka wa kahiko. Kahi a Kahekili i makemake ai. Kahi o Kahahana i noho alii ai. Oia no o Kualoa, ka puuhonua lua ole, he lei niho palaoa kau i ka umauma o ke Akua ame na alii....
He Moku Lawe ʻŌhua - Lākea Trask-Batti - PDF ʻaoʻao 3
Aloha mai e kuu mau hoa heluhelu o ka Nupepa Ka Ulu Hoi. No oukou, ka lehulehu, keia wahi olelo. Ua pa no ka leo heahea, he noi wale e puka mai lalo mai o ke ao umamalu, e hoomehana kino ma kahi o na kukuna noonoo. I ku ka makemake e hele mai, hele no me ka maloeloe. Elike me na alahele o mua ona, nui ka hoopaapaa a puni ka H4, oia hoi ka Superferry o Hawaii. Eia ka, aole nae ia ala hele he alahele maamau, elike me na alanui makawalu o Honolulu. O ka Superferry, he moku nunui, he kaulua ke ano, e lawe ana i na kanaka ame ko lakou mau kaa, mai kahi mokupuni i kahi mokupuni maloko mai o na moku nui o Hawaii....
Huli Kua ʻIa - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 4
I kekahi la, e hele wawae ana au i kahakai ma Makaha. Iau i nana ai iuka, ikeia kekahi hale pea poloke e ku kapakahi ana i na kumu laau. Nana aku la au i ka ohana i hea aku i kela hale pea kahiko, oia ko lakou home. Oia ka manawa o'u i makemake ai e haku i keia moolelo. E kakau ana au e pili ana i keia ohana Hawaii i huli kua ai kakou....
Kani ka Manu - Kaina Makua - PDF ʻaoʻao 5
Hui... pehea mai nei oukou e na pulapula a Haloa? Onipaa ka huli i ka lepo i ole e hemo ai ka opae? A oia... aole oe hopohopo, hoomau oe i ka hana kupono aloha me ka malie. O ka mea nui hoi, "Mai kapae ke ao o na kupuna, he ola no malaila." Ne no kahea a oe e hana i kekahi hana Hawaii e na kupuna aole oe huli a hele i kahi e, e hana oe i kela mea. O kela paha kau mea ponoi e hana ai a aole paha maopopo ia oe ka manawa e hoikeia ai na hoailona. Makaala i na hoailona e oili mamua ou na lakou no, na kela poe hoailona e hoike aku ia oe i ke alahele e hahai ai. Minamina mai nei kuu naau i ka ike ole ana i kela ano hoailona i oili ae la i mua o'u, nui na hoailona i lewalewa ae nei mamua o'u i na manawa apau. Ia Anakala Eddie Kaanana e ola ai aole no i maopopo iau oia no o kuu hoailona, ka mea e ao mai ai au i ka olelo kanaka, ame ka mea i oili mai ke haiki ka manawa e hana ai i kahi mea. Ne no poina na hana a ko kakou kupuna ia kakou aohe ana o ka Hawaii. Pio wale ana no ke ahi, koe wale ana no ka nanahu. He ahi no ko Anakala Eddie Kaanana a ua kaana like mai la oia i kona ike me ka lehulehu....
Kū Holo Mau 4 - Kaleomanuiwa Wong - PDF ʻaoʻao 7
E ka luna hooponopono o ka nupepa Ka Ulu Hoi, aloha oe. Mahalo no ka hookaawale mau ana i kahi koa no ka hoopuka ana aku nei i ka moolelo holomoana nei me ka oluolu wale hoi o ka naau. Nau no e hooulu i ka “lahui olelo” (Wong, Laiana, 2006) o kakou. E hoomau kakou i ka moolelo. Oiai ka waa e hoomau ana i ka holo hema, noke na miliona hoku i ka holo ana i ka akau. A ike ka hookele i ka pae kupono o na hoku i ka lewa, a me ka haiki o ke koa mawaena o Hokupaa me ka ili o ke kai, ua maopopo ia, ua hoea iho ka waa ma ka latitu like o ua moku o Kalama la....
He Koho no nā Kau a Kau - Kaleonahenahe Nacapoy - PDF ʻaoʻao 8
Auhea oukou e na pulapula o ke au nei, e maliu mai, Aole no i pau. He olelo ia i piha loa i ke kaona no kakou apau. O keia paha ka haawina e nana pono ai i keia mau la. Ua hala e o Kekuaokalani a hala pu kahi mau kanaka kakoo mahope ona i ke kaua ku-e hope loa ma Kuamoo, Hawaii. Mao ka lanakila a na kanaka i kakoo i ka ai noa, ua pau iho la ka ai kapu. Aole i hooko pono ia ke kauoha a Kamehameha I ia Liholiho aka nae, ua pau ka hale o ia wa i ke kukuluia me ka ole o ka pouhana i makemake mua ia. E ka mea heluhelu, e hoolohe pono mai, mai ae i ka lilo ana o kou iini me ka ole o ka hoao i ka holomua maikai me kau. Ua hoao no o Kekuaokalani ma e hooko i ko lakou pono ame na mea a lakou i hahai ai aka, aole nae i pa mai ka makani a kauia lakou i ke ala kupono. Auhea oukou e na pulapula o ke au nei, e maliu mai, Aole no i pau. He olelo ia i piha loa i ke kaona no kakou apau. O keia paha ka haawina e nana pono ai i keia mau la. Ua hala e o Kekuaokalani a hala pu kahi mau kanaka kakoo mahope ona i ke kaua ku-e hope loa ma Kuamoo, Hawaii. Mao ka lanakila a na kanaka i kakoo i ka ai noa, ua pau iho la ka ai kapu. Aole i hooko pono ia ke kauoha a Kamehameha I ia Liholiho aka nae, ua pau ka hale o ia wa i ke kukuluia me ka ole o ka pouhana i makemake mua ia. E ka mea heluhelu, e hoolohe pono mai, mai ae i ka lilo ana o kou iini me ka ole o ka hoao i ka holomua maikai me kau. Ua hoao no o Kekuaokalani ma e hooko i ko lakou pono ame na mea a lakou i hahai ai aka, aole nae i pa mai ka makani a kauia lakou i ke ala kupono....
He Hawaiʻi He Akamai Nō - Kaʻaimalani Spencer - PDF ʻaoʻao 9
Aloha mai e ka poe keu a ka naauao. Eo mai e ka poe olali i ka hana ana me ka lima, ame ka poe maalea o ka noonoo. Ina o oe kekahi o keia ano kanaka, hohonu maoli no kou ike. Nolaila, maopopo ia oe pehea e hili ai i lei palapalai, i lei la-i paha? Heaha ia mea he ohe kapala? Hiki ia oe ke hume i kou malo ponoi a kakua paha i pa-u hula? Ina aole maopopo ia oe, he mau mea hoihoi keia i pili i ka Hawaii. Nui ka poe kamaaina ole i keia ano hana noeau. I ka wa kahiko, ua nui loa ka huli ana o ka lima ilalo no ka pono o ke ola. I keia la, ua emi iho neia ano ike o ka hapanui o kanaka, aka nae, e ola mau no na hana noeau i ka poe hula....
E Huakaʻi Kākou! - Kāwika Allen - PDF ʻaoʻao 10
Ua hiki koke ka hopena o keia kau kula. E aha ana oukou i ke kau wela? E hana ana paha, e mau ana ke kula, a i ole e huakai ana kekahi o oukou? E huakai ana kekahi o ko'u mau hoa aloha. Hele ana kekahi i Palani. Hele ana kekahi i Ikalia, a hele ana kekahi hou aku i Tahiti. Laki no lakou i ka lakou huakai ana i keia mau aina kaulana. Aka, no ka hapanui o kakou, e noho ana kakou i Hawaii nei no ke kau wela. Ina pela, mai hopohopo i kou huakai ole ana i kahi mamao loa, he nui na ano a kakou e koho ai no ka huakai ana ma Hawaii nei! Eia kekahi mau laana no oukou e manao ai....
Luʻuluʻu i ka ua nui - Keʻalohi Tyau - PDF ʻaoʻao 11
Aloha e na hoa makamaka o Ka Ulu Hoi. O keia ka'u atikala hope loa no Ka Ulu Hoi, mahalo no ko oukou heluhelu ana. Makemake wau e hoike ia oukou i kekahi mea kaumaha i mea e wehe ai i ko oukou mau maka. Eia la. Aloha e na hoa makamaka o Ka Ulu Hoi. O keia ka'u atikala hope loa no Ka Ulu Hoi, mahalo no ko oukou heluhelu ana. Makemake wau e hoike ia oukou i kekahi mea kaumaha i mea e wehe ai i ko oukou mau maka. Eia la....
He Kaua Malū - Leilani Digmon - PDF ʻaoʻao 11
Auhea oukou e na makamaka o ka aina, na makamaka heluhelu hoi o Ka Ulu Hoi. Mamua o ka hoomaka ana o nei moolelo, aole i kana mai ka hoomaikai ame ka mahalo hoi o ka meakakau ia kakou no ka hoea ana i ka nuu, ka wekiu o neia mauna launa ole o ke kiekie, oia no ka hopena o keia makahiki kula. He huakai loihi no ia, eia nae o ke kahua ma mua, mahope ke kukulu, a eia ae paha ka hoea ana a kakou i ka manawa kupono e lawe i ua ike a naauao hoi mawaho o ke kula....
He Mea Ai Ono Loa - Lillie Makaila - (ʻaʻole ma ka pdf)
Ano ai ke aloha e na makamaka heluhelu o keia nupepa nei. Eia kekahi okuhi a me kekahi wikio iki a'u i hana ai. Ua kuke au i kekahi mea ai a'u e aloha nui ai. Oia no, o ka nulu ikalia me ka moa, ka akaakai pilau, a me ka akaakai poepoe. Ua kohoia keia mea ai no ka mea, aloha nui au i ka mea ai ikalia, a ua hanaiia au i keia ano mea ai, oia ke ano mea ai punahele a kuu mama....
Pulelo Haʻaheo ke Ahi o Kamaile! - - (ʻaʻole ma ka pdf)
Makemake makou, na limahana o Ka Ulu Hoi, e hoolaha a hoomaikai aku i na haumana olelo Hawaii e puka ana i keia kau nei. Hulo! Hulo!...
Helu h6 - 23 ʻApelila, 2007
E aʻo i ka mahi kalo, Aʻo nō i ka ʻōlelo - Kekoa Haleamau-Martin - PDF ʻaoʻao 1
He mea pili loa ke kalo i ka poe Hawaii. I ka wa kahiko aole i loaa i na kupuna he pepa a he penikala paha e kakau ai i na ano mea e pili ana i ke kalo aiole ka mahiai, nolaila haiia ma ke ano he moolelo. No kekahi poe, mao ia ano hana lakou e ike ai i ka hana i ka loi ame ka mahiai kalo. A ke haiia ka moolelo, haiia no ma ka olelo Hawaii. Nolaila ke maa nei ka pepeiao i ka olelo Hawaii, ke loaa nei no ka ike i ia manawa like....
He koho no nā kau a kau (hoʻomau ʻia) - Kaleonahenahe Nacapoy - PDF ʻaoʻao 2
I ka hala ana o Kamehameha ma Kona, ua hookaawaleia o Liholiho laua o Kekuaokalani no ke kumakena ma ia wahi, ma Kona, mamuli no o ka uluaoa a ka lahui no ke alii nui i hala iho nei. Aole o keia he mea e i ka lahui, aka he hana maamau ia i ka wa kahiko. Hoomaka ka wa kumakena mahope pono o ka hala ana o ke alii nui. Hookaawaleia aku la ka hooilina aupuni i ia hala ana i mea e malama pono ai i ke kapu a ke alii nui hou i hiki ai iaia ke ku i ke aupuni hou i waihoia mai la. Aia no ke kahuna me ia no ka mea, ua manaoia, aia no ka pono o ka lahui i ke kahuna kekahi. Maia laua elua mai na pono o ke ola maikai e hauoli ai na akua....
© iā wai? - ʻIlikea Afong - PDF ʻaoʻao 3
Aloha mai e na hoa makamaka. Pehea mai nei oukou e na mea hula? E na kumu hula kekahi? Ua hoopaaia mai la na mele, na moolelo i ka naau, i ka noonoo, i ka hula ana? Ua hoopaakopeia nohoi na ano kuhi o na lima? Iau i kuai hele aku ai, ua ikeia kekahi kii ma ka puka aniani. Iloko o ia kii, ke hula nei hookahi mea hula. Na ka mea pai kii i hoopaakope i kela ano kuhi o na lima o ka mea hula. He pilikia ko laila? Ina pela ka hana, hiki ia hai ke hoopaakope i na hana like ole a ka poe Hawaii, ea?...
Hoʻolaʻi nā Manu i ke Aheahe - Kaʻaimalani Spencer - PDF ʻaoʻao 4
Welina mai e ka poe paahana. He wa no keia o na hana nui ame ke kaumaha o ke poo i ka hooko ana ae i kela me keia hana no ka pono o ke ola. Minamina ka nele o ka manawa e hookamalani ai ia kakou iho, a oia kahi kumu no ka uluhua iloko o kakou. Eo mai e ka poe haumana ame na kumu nohoi i paa i na haawina. Auhea ka poe hula i hoomaamaa iho nei i ka lakou hula no ka Mele Manaka. A pehea ka poe paa mau ma ke ala nui ke pau ka hana. Pau anei na auhau i ka ukuia? I kekahi manawa, nui ka loahia i na hana like ole a hele ke poo a poniuniu i ka hana ana me he pipi kauo i kela me keia la. Aka no nae, hiki i na mea aloha nui ia ke pale aku i na mea ino i ko kakou ola....
He kōkua ka ʻŌlelo Noʻeau - Kāwika Allen - PDF ʻaoʻao 5
Aloha e na hoa heluhelu o keia wahi nupepa. Kokoke pau keia kau kula aka, nui paha na haawina i koe? Ua loaa ia kakou ka olelo ao maia Kaai mai i mea e kokua ai i ke ola ana o ko kakou mau kino, a loaa nohoi i keia mea kakau kekahi mau olelo e kokua i ka pono o ko kakou mau naau. Pehea kakou e hooleilei ai i na haawina, ka hana, a me ka lealea? Eia kekahi mau olelo noeau a ko kakou mau kupuna e kokua ia kakou i ka hooko ana i na kuleana like ole i na la koe o keia kau....
Kū Holo Mau 3 - Kaleomanuiwa Wong - PDF ʻaoʻao 6
I ke poi ana o ka ale nui haha ahiu maluna o ka hale pea a komo iho la ke kai i ke kino akea o ka waa. Okuoku maoli no auanei ke kaulua, a mai haule kekahi kanaka i ke okaikai. Wahi ana, iaia no e okupe ana a kokoke komo i ke kai koo, kohu mea la, hopuia oia e kekahi mea puukalahala hookalakupua a kau hou ia ma ke pola o ka waa iwaena hoi o na palekana. He kupaianaha wale kona ee hou ana i ka waa o makou. E ole e nana pono ana kona aumakua iaia, lilo loa ia i ke kai. Mao keia haawina oehaa a ke aumoe lilo, ka mea a na akua mana loa i hoouna mai nei, malaila no e ike ahuwale ia ai ka makaukau ame ka pono o na holo moana, me ka ole. I ke poi ana o ka ale nui haha ahiu maluna o ka hale pea a komo iho la ke kai i ke kino akea o ka waa. Okuoku maoli no auanei ke kaulua, a mai haule kekahi kanaka i ke okaikai. Wahi ana, iaia no e okupe ana a kokoke komo i ke kai koo, kohu mea la, hopuia oia e kekahi mea puukalahala hookalakupua a kau hou ia ma ke pola o ka waa iwaena hoi o na palekana. He kupaianaha wale kona ee hou ana i ka waa o makou. E ole e nana pono ana kona aumakua iaia, lilo loa ia i ke kai. Mao keia haawina oehaa a ke aumoe lilo, ka mea a na akua mana loa i hoouna mai nei, malaila no e ike ahuwale ia ai ka makaukau ame ka pono o na holo moana, me ka ole....
Lehu a Mano ka ʻIkena Hawaiʻi - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 8
Aloha mai kākou e nā hoa makamaka o Hawaiʻi, nā ‘imina ho‘i i ka ‘ike manomano o ka po‘e ‘ōiwi o nēia ‘āina....
Kā ʻAmelika Hoʻolohe ʻole ʻana - Kona Quinabo - PDF ʻaoʻao 8
Lilo o McKinley i pelekikena ma ka mahina o Nowemapa ma ka makahiki umikumawalu kanaiwakumahiku. Ma ka mahina o Iune ma ka makahiki umikumawalu kanaiwakumahiku, ua pulima aku no o McKinley i ka Palapala Aelike Hoohui Aina. A hoouna aku no i keia palapala i ka aha olelo lahui, no ka lakou ae ana. Hui pu ekolu hui e ku-e i keia aelike. O ka Hui Aloha Aina o na Wahine ame ka Hui Aloha Aina o na Kane, ame ka Hui Kalaiaina. Oia na hui i ku-e ia Amelika a alakai aku no i na kanaka maoli. Noonoo na kanaka maoli, ina hoike lakou ia Amelika i ko lakou ku-e ana, aole no lakou e hoomau i ka hana hoohui aina. Lilo o McKinley i pelekikena ma ka mahina o Nowemapa ma ka makahiki umikumawalu kanaiwakumahiku. Ma ka mahina o Iune ma ka makahiki umikumawalu kanaiwakumahiku, ua pulima aku no o McKinley i ka Palapala Aelike Hoohui Aina. A hoouna aku no i keia palapala i ka aha olelo lahui, no ka lakou ae ana. Hui pu ekolu hui e ku-e i keia aelike. O ka Hui Aloha Aina o na Wahine ame ka Hui Aloha Aina o na Kane, ame ka Hui Kalaiaina. Oia na hui i ku-e ia Amelika a alakai aku no i na kanaka maoli. Noonoo na kanaka maoli, ina hoike lakou ia Amelika i ko lakou ku-e ana, aole no lakou e hoomau i ka hana hoohui aina....
Ka Hoʻomaka ʻana o ke Kahuli - Keola Nākoa - PDF ʻaoʻao 9
I ka wa kahiko, he mau kanawai ka ka poe Hawaii e like me ka aikapu - kapu ka io, kapu ka moe ana me ka wahine, kapu ka niu, kapu ke kanaka kapu e i kona akua a me kona heiau. Ua kapaia kekahi ke Kanawai Kalanaaola. Ina i hoolohe ole i ke kanawai e hookuuia paha aiole pepehiia paha oe. Aka nae, i ka hiki ana mai o na haole, ua loli ke kanawai kahiko i ke kanawai Haole. Noonoo au he mea maikai ole no kela no ka mea e noho pono ana ka poe Hawaii a aole lakou i pono i na kanawai hou. Aka nae, kakau iho la ka poe Hawaii me kekahi mau Haole i kekahi Kumu Kanawai i ka makahiki 1840. Aole maikai kela no ka mea i ka makahiki mahope ua hookahuliia o Hawaii e Amelika....
Ke Aloha Pili Mau - Kaua Carvalho - PDF ʻaoʻao 10
E lei kau, e lei hooilo i ke aloha. Oia ka pana o ka puuwai. Oia ka mea i mehana ai ka uhane. O ke aloha ka mea e ola ai kou naau. Aole hiki ke wehewehe i na manao apau, aka, o ke aloha no. Ekolu mau ano o ke aloha. O ke aloha i ke kino o kekahi kanaka, ke aloha i ke keiki, ame ke aloha a ka ipo. He mea aiwaiwa ke aloha. Ina loaa oe i ke aloha, e paa no i ke aloha, aohe hemo....
He mea ʻinoʻino ka Leopiloki - Keʻalohi Tyau - PDF ʻaoʻao 11
Aloha e na makamaka, e na kanaka e noho ma Hawaii nei. Ua lohe aku paha oukou i kekahi mea i kapaia ka Lepopiloki. He mea inoino keia. He koohune maamau (oia hoi ka bacteria) ka Lepopiloki ma ka honua, aka, ikeia ka Lepopiloki ma na aina nui o ka ikiiki ame ka ua loku. O Leptospira ka inoa genus o keia koohune. O na iole, na holoholona ahiu, ame na holoholona kuloko na mea e hoolaha i keia hune ino mao ka mimi. Ola loihi ia ma ka wai ame ka lepo. Mahope o ka wai halana, laha loa ka Lepopiloki i na kahawai ame na aina ma-u....
Helu h5 - 3 ʻApelila, 2007
Paʻa ka ʻopihi - Kaina Makua - PDF ʻaoʻao 1
Aia la ka opihi ke paa nei ma luna o ka pohaku i ole oia e haule i loko o ke kai, a lilo aku i ke poi ana o ka nalu maluna ona. I kela me keia la o ia mau no keia hana wale ia mai no a paa maoli no nae keia i'a i ka pohaku. Aole i liuliu kona hoomaha ana iwaena o ka hai a ka nalu a mau no nae ka paa ana. Penei no kekahi ano o kahi Kaluaikoolau....
Hana ʻOe a Kani Pono - Kāwika Allen - PDF ʻaoʻao 2
O ke kipuka, oia no he wahi okoa o na wahi i hoopuniia'i oia. He wahi malino i ke kai piha, he wehena i ka nahele, aiole he wahi nupepa Hawaii i hoopuniia e na nupepa haole. Oia no ke kipuka. Aka, aia kekahi kipuka e ae, oia hoi ke Kipuka Leo. He wahi uliuli ia ma ka wao one o na olowalu nana e hoopiholo i ka leo oiwi o Hawaii nei. Nolaila, aia no he wahi no kakou e kipa ai i kela me keia Lapule mai ka hola 3 ahiki i ka hola 6 o ke ahiahi. Ilaila hiki no ke loaa ia kakou keia Kipuka Leo....
He Uku Pākalikali - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 3
Hui, e ka haumana hune, pehea oe? Aole anei i lawa na haawina kala hele kula? Pono e hana i elua hana e uku ai no ka hele kula nui? Pono e koho i ke kuai ana mai i ka mea ai a i ole ka uku ana i ka uku kula? Ina hiki ke maopopo keia mau pilikia, eia kekahi polokalamu hou e kokua ai ia oe. Hui, e ka haumana hune, pehea oe? Aole anei i lawa na haawina kala hele kula? Pono e hana i elua hana e uku ai no ka hele kula nui? Pono e koho i ke kuai ana mai i ka mea ai a i ole ka uku ana i ka uku kula? Ina hiki ke maopopo keia mau pilikia, eia kekahi polokalamu hou e kokua ai ia oe....
No ka Loiloi ʻana i ka Mele Manaka - Wayne Keahi Chang - PDF ʻaoʻao 4
Pai ana na pahu a hula lea; o ka'u hula no keia. I ko'u wa e ao mai ana i ka hula, aole i haiia ka mea e hana ai, ua hoike maoli ka'u mau kumu ia makou i ka hana e pono ai, he alo a he alo. Ua noiia mai nei wau e Luana Kawelu e lilo wau i luna loiloi ma ka hookuku hula o Merrie Monarch i keia makahiki. Ua ae wau e noho i na aha halawai ma Oahu nei me na kumu hula. Nui na kumu ilaila a nui nohoi na ninau a lakou i ninau mai la....
Kolo nō ke ēwe i ka ʻiewe - Leilani Digmon - PDF ʻaoʻao 5
Auhea oukou, e na kanaka heluhelu o Ka Ulu Hoi. Ua kokoke no ka hopena o neia kau a no kekahi o kakou, e puka ana paha i keia kau mai ke kula nui. Ua kokoke mai no ka nuu e kulia ai. Oiai e emi ana ka manawa i koe no keia mea kakau e ku ai ma ke ano he mea kakau no Ka Ulu Hoi a he haumana mua puka hoi, pono ka hoike ana i ka mea heluhelu, i ka makamaka hoi i ke kumu ana i kakau ai no na mea i kohoia, e laa o ka hana pono o na kupuna ame ka hana ino o ka poe haole, ka manawa pono ame ka manawa pono ole. E komo oukou iloko o neia moolelo i mea e maopopo ai ke kumu o ke kakau ana. He moolelo pili i ke ala o ke ao ana mai e loaa ai ke kekele ame ke ala o ke ola ana....
Kū Holo Mau 2 - Kaleomanuiwa Wong - PDF ʻaoʻao 6
E na makamaka ui o ka Nupepa Ka Ulu Hoi, e kala oukou i ko oukou mea kakau no ka holo ana o ka mahina i hala aku nei me ka hoomau ole o ka moolelo holo moana. Oiai, ua lemu ka holo ana i ka makani ole, a paa keia i ka moana nui a Kila. Ke lana nei ka manao, aole oukou i ku a keokeo, eia no au i hoea mai....
Ke Ahi Laʻa o Pele - Lākea Trask-Batti - PDF ʻaoʻao 8
Ano ai kakou e na hoa heluhelu Hawaii, na liko lehua i ka lei poo o Papa, na haa kahiko o na laaeoia a i na opio auana o nei wa. Noa ke aloha i ko kakou halau like. Mai paa i ka leo, he ole ka hea mai. Ana ole ka waiwai o ka Halau o Kekuhi i ke kahua paa o ka Hula i keia wa, ame ka hoomau pono ana o ka moaukala o ke ano o na kupuna. Hookahi no ano ka inoa ohana o Kanakaole me na hula ehuehu ame na hoike mikololohua. Mai ka hoohanohano pinepine ana aku ia Pele i kona home i Kilauea, a i ke kakela ana i ka po hoike o ka Merrie Monarch i kela me keia makahiki, a i ka huakai ana i Europa e hula ai ma na ano hoolaulea like ole, kuanoanoia ia halau e ke kaiaulu hula o Hawaii ame na kanaka a puni ka honua like....
I Ola ka ʻĀina - Kaua Carvalho - PDF ʻaoʻao 10
Lele aku ka hoaka maoli a lele mai ka hoaka o ka haole. Unonoke ke kukulu ana i na halekui, na hale kuai nui, ame na hale noho, a lele ka hoaka. O Hawaii anei keia? A i ole o Amelika Akau keia? Nui na hale kuai nui e laa o Costco, Wal-Mart, Home Depot, a pela aku. Maikai na hale kuai nui no ka wikiwiki me ka maalahi o ke kuai hele, aka, he pepehi keia i ke ola maoli o ka aina o Hawaii nei. O keia ka aina o ko kakou mau kupuna, a pono no kakou e malama i ka aina....
E Ola Mau - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 11
Ua hoomaka ka hana ana i ia mea he noho lio Hawaii ma kahi o ka makahiki 1830. I ka makahiki 1793 i laweia ai na pipi mua i Hawaii e Kapena Vancouver, aole i emo, ua pau i ka aiia! Ua lawe hou ia kekahi mau pipi hou ae i ka makahiki 1794, a wahi a Kapena Vancouver, kai lawe mai i na pipi, ua pono ka papa ana i ka ai a na kanaka i ia mau pipi hou no ka hoonui ana i ka pu-a pipi. Malamaia ua kapu nei a hiki i ka makahiki 1830, ka wa hoi ia Kauikeaouli. Aka, i ka makahiki 1815, ua ae o Kamehameha i ke noi a Ioane Paka i noi ai no ka hopuia a kuaiia ana aku o kekahi pipi i ka aina e. I ia wa, eia ko lakou hana no ka hopu ana i na pipi ahiu. Ua eliia ka lua nui, a haule na pipi ahiu iloko. I ka wa i laka ai na pipi, ua laweia iwaho a hikii ia kona hao i ka hao o kekahi pipi laka a na kanaka. Na ka lua o na pipi i alakai i ka pipi hou a hoea aku i ka hale. Oia ka hana a lakou a hiki i ka makahiki 1832, ka wa i pae mua mai ai na paniolo mua i Hawaii....
Helu h4 - 13 Malaki, 2007
ʻĀ ʻĀ ʻŌia! - Kaʻaimalani Spencer - PDF ʻaoʻao 1
Hui! Auhea oukou e ka poe puni lealea. Eo mai e ka poe keu a ka ikaika, ka poe hohonu o ka naauao, ame ka poe paani wale. E nanea mai a hoona iho i ke ahi o loko o ka naau i ka wela o ka la. E nana pu ana kakou, e ka poe heluhelu, i na mea paani a ko kakou poe kupuna, oia hoi na paani makahiki. Wahi a kahiko, he mea nui ka wa malie o ka makahiki. No laila, e nana iki kakou i keia wahi moolelo pokole no Lonoikamakahiki....
Ka Hopena o ka Pī - Kekoa Halemanu-Martin - PDF ʻaoʻao 2
He mau ninau no ma ka aha olelo i keia manawa e kukakukaia nei e pili ana i ka lawaia upena kuu. O ka mea e makemakeia nei e hana, oia ka papa ana i keia ano lawaia ana. Iloko o Aukake i hala ae nei, ua malamaia he aha kuka nui e ka Western Regional Management Council i Honolulu nei i kapaia o Puwalu no ke kukakuka pu ana o na kupuna Hawaii o kela me keia mokupuni o ka paeaina nei i na ano ninau nui no ka lawaia ame ka mea e oleloia nei he emi loa ka nui o ka i'a i keia mau la. I keia manawa, ua papa okoa ia ka lawaia upena kuu ma Maui a kaupalenaia ma Oahu. Ua paniia ka lawaia hi i'a moana hohonu ma Nihoa ma, oia hoi kahi i kapaia i keia manawa o Papahanaumokuakea....
He koho no nā kau a kau - Kaleonahenahe Nacapoy - PDF ʻaoʻao 3
O ka wa ia o ka ai noa. He wa ia i huli nui ai ke ano o ko kakou lahui, ka poe Hawaii. Aole paha i ike lihi ia keia ano loli nui o ke au i ko kakou moomeheu a i ua manawa nei. O kahi mea hoihoi, he alii nui hou ko ia wa, oia hoi o Kalanikualiholiho, ke keiki kane a Keopuolani, ka wahine nana hoi i hoopau i kona kapu alii ponoi ame ke kapu o kana mau keiki kekahi. Me ia hana nei, kauia iho la o Liholiho i kahi ala i hiki ole ai iaia ke hoopakele koke aku i na mea e upu ana i ia wa. O ka hopena hoi, oia no ka ai noa mau ana a kanaka. Heaha la kona pilina i ka hoopau loa ana i ia mau kapu kahiko? He iini maoli ia a i ole ua hanaia paha no ka ole o kahi koho e ae? Pehea kau hana ina o oe o Liholiho? He manao paakiki loa paha ia e nalu iho ai aka nae, ma o ia hana paha ka ike ana i kahi mau kumu no na mea a ia alii nui i hana ai....
Ke ala hāiki a ka Loea - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 4
Aloha mai e kuu wahi hoa ohumuhumu. I ka helu ekolu o ka nupepa nei, ua kakau au i kekahi atikala e pili ana i ka pila hou no ke kakau ili maoli. He pila hou ia no ke kaupalena ana i ka hana ana i ke kakau ili maoli. Mau no kou olelo ana me na kanaka Hawaii like ole e pili ana i keia kumuhana. He mea nui keia pila no kakou apau no ka hoike ana ia kakou apau i ka okoa o ka ike Hawaii me ka ike o waho. Wahi a ka hapanui o lakou, aole maikai keia pila, a ina lilo ia i kanawai, he make ko laila no ia hana Hawaii ame na hana Hawaii e ae....
Ka Wela ʻana o ka Honua - Keʻalohi Tyau - PDF ʻaoʻao 5
Aloha e na makua, e na makamaka. E na kanaka hoi e malama nei i ka honua ame na keiki. Ua lohe aku la oukou no ke kii onioni i kapaia o An Inconvenient Truth? Ua hanaia keia kii onioni e Al Gore ma. Wahi a ia mea, he hookahi wale no honua. E malama kakou i ka honua, no ka mea ke pii nei ka wela o ka honua. He mea inoino ia no na kanaka apau loa o ke ao nei. O ke carbon dioxide kekahi mahuea e mahana ai ka ili honua. Nana e pahele ae la i ka wela o ka la i ka lewa hoomakua. Ma muli o ia mehana, ola no kakou ma ka honua nei....
Haehae Nā Manu - L.H. - PDF ʻaoʻao 6
I ka la 7 o Malaki nei, puka mai no he moolelo o ka nupepa USA Today i kapaia o "Racial Tensions are Simmering in Hawaiis Melting Pot." Na Martin Kasindorf i ho-a i ka lama o ka naauao me ka hoike ana mai i ka nui pilikia i kupu mai mawaena o na lahui like ole o ka pae aina nei. Nani wale ke kuhikuhi ana mai o kana maka peni i na "perks" e loaa i ka poe oiwi, ke emi ana o ke "aloha spirit," ame ka hookae uaikimana o ke kamaaina, he mau hana e hapalaia ai ka nohona ame ke kipa ana i ka aina nei. Eia hoi, ma o ka lele hakaka ana o kekahi Hawaii i ka haole oia i hai moolelo ai i ka ike lihi o kona maka a lohe ko ke ao akea. I ka heluhelu ana o ka poe haku nupepa o Ka Ulu Hoi nei, pii ae la ke kai, a pela pu me ka iini e pane aku. Eia na manao i kupu mai....
He punawai e Inuia He punawai e Inuia - ʻIlikea Afong - PDF ʻaoʻao 7
Hui! Aloha mai e na hoa o ka Mele Monaka. Kokoke no keia manawa lealea ea? Makaukau anei oukou no ia hanana? Ina he mea hula oe a eha no ke kino, makaukau no paha. No keia makahiki, e malamaia ana no keia aha mai ka la 8 a hiki i ka la 14 o Apelila. I kuu wahi manao, he mea hookuku no ia aka nae, he mea nohoi ia no ke ao ana mai o na kanaka like ole a puni ka honua....
Helu h3 - 27 Pepeluali, 2007
Ke Kakalina ʻAi ʻEnekini - Lākea Trask-Batti - PDF ʻaoʻao 1
Auhea oukou e kuu mau hoa makamaka Hawaii like, na ewe o nei aina i no-a i ka auinala poino a me ka ole o ka ua naauao? E na lawaia, ka poe kalaiwa mobile, a me na kanaka apau loa i hoohana aku i na mikini liilii like ole, he wahi hoolaha keia no oukou pakahi a pau. Aloha mai....
He Pila Kākau Hou - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 2
Aloha mai e kuu wahi hoa ohumuhumu. Ua loaa iau kekahi leka uila mai Keone Nunes e pili ana i kekahi pila hou no ka hana Kakau ili maoli. He pila hou keia no ka hoolilo ana i ke Kakau ili maoli i mea e aeia ma ke kanawai. O HB243 ka inoa o ia pila hou, a na Rep. Awana, Rep. McKelvey ame Rep. Carroll i haku i ia mea. Wahi a lakou nei, ua hakuia keia pila mamuli o ke ku ole ana o ke Kakau ili maoli ma ke kanawai, a ua makemake lakou e hoomamalu i keia waiwai Hawaii. Aole i maopopo iki iau ia mea, aole ia he hana ku kanawai! Pehea ka kela? Hiki ke hana i ka hana kakau ili maoli i na wahi e ae a pau, koe i Hawaii....
He ʻŌpū Aliʻi - Leilani Digmon - PDF ʻaoʻao 3
Auhea wale oukou, e ka i'a hiwahiwa ame na pua i'a hoi o neia wahi, ka i'a ulakolako o ka noho ana ame ka i'a hemahema a nele. Ua ola no oukou? E malama ana na alii ku i ka moku ia oukou? He mau alii palaualelo wale? Pehea la, makemake hoi lakou e hooulu i na mea e waiwai ai ka aina, e ola ai na pua o Hawaii nei? I ka manao o ka mea kakau, pono ole paha na alii palaualelo ku i ka moku mai ka wa pohihihi o ke Kahuli aupuni Hawaii a hiki i neia la no....
E alualu ana i ka wai liʻulā no ka ʻike kūhohonu - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 4
E imiia ana no ke kala e na haumana Hawaii me he mea la ke imiia nei he pua makamae, e loaa wale no ma ke kaupoku o ke kuahiwi. Me ka pii ana o ka uku kula ma ke kula nui o Hawaii, pono ia kakou ke kokua nui ana mai no ka loaa ana o ke kala. Aole ulu ke kala i na kumu laau a aole hiki ia kakou ke mahui wale i ka haule ana mai o ke ke kala mai ka lani mai. No laila, pono kakou e imi i puu kala. Eia kekahi puu....
E hōʻā ʻia ke ahi a Wilikoki - Kaina Makua - PDF ʻaoʻao 5
Lalau i ka pu, kau i ka pu kahi e ki aku ai, weoweo ka maka i ka enemi, ki pu aku ki pu mai. Pehea mai nei ke ahi? Ke a nei no? Hoa hou ia aku nei no? Eia no kahi wahie i mea e ho-a hou ai i ke ahi o ka Hawaii. E hoi kakou i ka wa o ka hookahuli ana i ke aupuni o Hawaii. Kamaaina anei oukou ia Wilikoki? Kaulana oia i kana mea i hana ai i loko o keia wa o ka hookahuli ana i ke aupuni Hawaii. Aole no paha i maopopo i ka hapanui o kakou o wai la o Wilikoki koe aku no ka haukapila i kapaia o Wilikoki. Malia paha, e hoala hou ia kona inoa ame ke ahi iloko ona ma ka wa hookahi....
ʻO ka hua o ke kōlea, aia i Kahiki - Kauahaao - PDF ʻaoʻao 6
Hana io ka hoi ko Amelika! Ke ike nei no kakou i ka oiaio o keia olelo i ka laweia a lilo na apana o keia pae aina, ke hoomaheleheleia nei i hune lepo e puehuia i ka makani. Ma Laau, ma Mauna Kea, ma Anini hoi e kalepaia nei ke alii o kanaka. I ka la 20 o Pepeluali, ua naiia mai he hale e ku ana i neia aina a lilo aku la i ke alii nui kua omaomao o keia wa, oia hoi ke kala. Ukuia he 40 miliona kala ia Emmis Communications, o ka lilo aku la no ia o KGMB i kahi hui hou loa o HITV Operating Co, Inc. Ma ka aina e laua a elua e noho paa ai – no Indiana o Emmis a o HITV, aia i Delaware – a mai kahi mamao loa o laila e alakaiia ai ka hana a me ka olelo a ua hui hoolele kiwi nei. I ka lele ana aku o KGMB mai ka lima o Emmis a i ko HITV, aohe ona hopuia mai e ka lima huli ilalo o neia aina. He aha la ke kumu i loaa wale ai ka alaala o ka hee ia kakou?...
Heahalāhoʻi? - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 8
He mau moolelo pokole no na olelo noeau o ka Hawaii He mau moolelo pokole no na olelo noeau o ka Hawaii He mau moolelo pokole no na olelo noeau o ka Hawaii...
Helu h2 - 13 Pepeluali, 2007
Na wai ka hoʻokaʻina? - Kaleonahenahe Nacapoy - PDF ʻaoʻao 1
"Mai komo o hupo paha ka hopena." Lohe paha kekahi i keia ano olelo wahawaha? He olelo maoli ia a ma ke kula nui nei au i lohe ai i ia olelo. E kukakuka ana makou o na hoa olelo Hawaii e pili ana i na kumu olelo Hawaii a makou e koho ai no ke kau kula e hiki mai ana. Aia no makou e imi aku ana i loko o ka puke i hoike mai i na papa olelo Hawaii like ole e hiki ai ke komo a ninau aku la kekahi o ka hui, "O wai ke kumu maikai?" I kana ninau no a pau, o ka kekahi kanaka pane mai la no ia i ka i ana mai, "Tsa! He mau punahele kana a paakiki loa ua papa la…aohe mea waiwai e apoia, mai komo o hupo paha ka hopena." No laila, koho iho la keia haumana o ka ninau ana mai i kekahi papa e ae ma muli wale no o ka ia nei olelo a hahai like na haumana e ae iaia i ka lakou koho ana. A hala he mau makahiki, lohe hou aku la wau i ia ano pane like mai kekahi haumana e ae a hoomanao iho la wau i ko'u hoa papa o ke kau ma mua. Upu ae la keia mau ninau i loko o'u: "Pehea la na olelo a ia mau haumana? He ano kikoola paha ia? He aha ka waiwai o ia mau olelo?"...
ʻEnemi o ka ʻĀina - Kekoa Haleamau-Martin - PDF ʻaoʻao 2
E ka nalu nui o ka ino, ka mea nana e poi ma luna o ka poe hee nalu; a me ka makani pahili e pahola mai nei ma luna o keia aina hoopulapula o kakou, e maliu mai....
E Kau ke Kaʻa i ka Lewa? - Kaua Carvalho - PDF ʻaoʻao 3
Hui! E ka poe oiwi o ka aina hanau o Hawaii, e ku-e! Ma ka mokupuni o Oahu e kolo ai na aihue. Maalea a akamai no lakou. Pee lakou a aihue aku i ke kala, ka loina oiwi, a me ka aina o kakou. E ala e, e ku-e no ka pono o ko kakou mau kupuna, e ku-e no ko kakou pono! E ala e! Eia ka pilikia:...
Aia i ka Makani - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 3
Aloha mai e kuu wahi hoa ohumuhumu. Pehea ke kaupoku o kou hale? Ua paa a i ole ua hukiia ae la i ka lani ma ke ano he papa auwai o Kawaikini? Ua pakele au i na makani pahili i pepehi i na mokupuni o Hawaii i kela mau pule aku nei. Mahalo e ke Akua no ko kakou ola mau ana!...
Kā Lingle Haʻi ʻŌlelo - Kāwika Allen - PDF ʻaoʻao 4
Aloha no kakou e na hoa heluhelu o keia ao e hooulu ana i ka hoi. Ua hai olelo ke kiaaina o Lingle e pili ana i ke kulana o ka Mokuaina nei. Ua hai olelo oia i kana hai olelo i kapaia o "The Future Begins Today" ma ka la 22 o Ianuali i ka hale ahaolelo. Oia ka elima o ka Lingle hai olelo e hoike i ke kulana o ka Mokuaina. Kapaia kana hai olelo o keia makahiki o "The Future Begins Today," aka, no wai ia manao? Pehea e hooko ai o Lingle i keia mau pahuhopu? A eia hoi, pehea e waiwai ai ka poe Hawaii i ka hana a Lingle?...
E Hahai aʻe i ke Alahele o ko Kākou mau Kūpuna - ʻIlikea Afong - PDF ʻaoʻao 5
Welina aloha e na pua o Hawaii nei. I ka la 22 a 23 i kela Ianuali aku nei, malamaia ka aha kuka. O An International Symposium ia ma ke kula nui o Hawaii ma Manoa. I ka la mua, na Hosam Aboul-Ela, Yunte Huang, Kamaoli Kuwada, Noelani Losch, Puakea Nogelmeier, Susan Schultz, S. Shankar, Reina Whaitiri a me kekahi mau kanaka e ae i hai mai i kekahi mau moolelo a me na mele i hakuia i ko lakou mau ano olelo oiwi....
Ka Makani Kōlea - Keʻalohi Tyau - PDF ʻaoʻao 6
He aha la keia makani pahili? Ke hao nei keia makani pahili maluna o ka aina apau, a e waiho ana ka ole no ka poe Hawaii. O ua makani nei na malihini mai Amelika mai. Ke ai alii nei ka oihana hookipa malihini maluna o na aina a me na kanaka maoli apau....
Pehea Kou Olakino? - Kaʻaimalani Spencer - PDF ʻaoʻao 7
Aloha mai e na pua o ka heluhelu ana mai i nei nupepa olelo Hawaii. Ua pa mai he au hou iluna o kakou. He au o ka lolouila, ke kelepona ame ka enehana. Pehea kou manao no ka loli ana o ke ola a kakou? He maikai paha, aole paha. Ua emi ka hana hoomaopaopa a kanaka, a haawiia ia hana oolea i na mikini like ole. I keia mau la, hiki ke noho wale a kikokiko ma luna o kau lolouila, a laila, lilo koke oe i ona miliona. Aka, pehea kou olakino?...
Helu h1 - 30 ʻIanuali, 2007
Kū Holo Mau - Kaleomanuiwa Wong - PDF ʻaoʻao 1
Aloha mai e na hoa heluhelu o ka Nupepa Ka Ulu Hoi. Eia no kahi kanaka ka mea nona ka inoa ma luna ae nei e hai aku nei i ka holo hou ana o ka waa kaulua luaole o ke kaulana, o Hokulea no ia. I Maikonekia a e mau ana i Iapana na wahi o keia huakai e kipa ai....
I Kēia Makahiki Hou, Kūlia i ka Nuʻu - Leilani Digmon - PDF ʻaoʻao 2
Welina mai e na makamaka o ka aina a aloha makahiki hou hoi. Aole i kana mai ka pomaikai o keia makahiki hou no ka mea, he wa no ia e kulia ai ka poe a pau i ka nuu, a loaa ka lei o ka naauao no ka mea, he i'a kokoke ka ka lawaia. E na makamaka, i mea e loaa ai ka naauao a me ka ike i keia makahiki hou, he mea nui ko kakou nana ana i ka ike i loko o na ano moolelo oiaio. He onipaa ka oiaio. Oiai he makahiki nui no keia no ke kula nui o Hawaii no ka piha ana o ka makahiki haneli i ua kula nui nei, e nana kakou i kekahi mau mea oiaio hoihoi i ka moolelo oiaio o ke kula nui o Hawaii....
Ka Pio ʻAna o Ke Ahi - Kaina Makua - PDF ʻaoʻao 3
Hui… Anoai ke aloha e ka poe heluhelu. Pehea mai nei oukou? Pehea ka hua i loko o ka umauma? Paa maila no kahi pohaku kihi? Aole? Aole pilikia, he pohaku paha keia e kokua aku ai ia oe i ka hoopaa ana i ka paia....
I ka malu kukui e ola ai - Lākea Trask-Batti - PDF ʻaoʻao 4
No na kanaka i kipa mua i kela aina i ka huli hema o Maui, o Hana hoi, mai Koolau a Kaupo, maopopo no hoi ia oukou ke kupanaha o ia wahi. I kou kalaiwa ana i Hana ma o na awawa he nui, ike oe i ka ui o na kuahiwi, na wailele, a me ka lihikai. I kou huakai ana nae ma loko o ke kaona liilii o ia wahi, ike oe i ke ano kuaaina o ka poe Hawaii i laila. I kou pii ana i uka, i ke kuahiwi a i ka puu o Kauiki, nanea ke kino i ka nanaina o na iwa e kikaha ana i ka lewa, a komo ka malie ma loko o kou puuwai. He wahi maoli nae ko Hana ma loko o ka puuwai o na Hawaii a pau, a he ano kuikawa ko laila i nanaia e ka poe kamaaina a me na malihini pu....
He Moʻolelo no Pekekue - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 5
Welina e na makamaka heluhelu o Ka Ulu Hoi. Ua pau ko kakou wa hoomaha. Hoomaka mai la ke kau hou a e ulu ana no ka loohia. Maopopo iau he mea paakiki keia. Hao au i na la nanea i ka paani ana i ke kolepa a me ka hiamoe ana a hiki i ka auinala. I keia manawa, hoomaka ke ao ana mai. Aue! Eia he moolelo lealea e hoona i ka loohia. O Pekekue ka inoa o ka moolelo. Maopopo iau aia keia moolelo ma loko o ka puke o He mau Kaao Hawaii. Aka, hoomanao au i ia moolelo no ka mea hai maila ko'u Tutu e pili ana no Pekekue. Oia ke kumu, aole au makemake e ai i ke hee. E kakau ana au i ka moolelo o Pekekue i ikeia ma ka puke, me ka olelo pu a ko'u kupuna wahine i hai mai ai iau....
ʻO Kāʻanapali e hoʻomaʻewa ʻia nei - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 6
E like me na wahi e ae i Hawaii nei, pulamaia o Kaanapali me he momi makamae la no ka mea nui na moolelo waiwai o ia wahi pana. O Kaanapali no ka aina hanau o Kaululaau oia hoi kela keiki kolohe i kipakuia aku i Lanai. O keia no kahi o Puu Kekaa e ku ai. O Kaanapali no hoi kahi a na uhane e lele mai ia leina o Puu Kekaa. A ma keia wahi, kanuia iho la na iwi maoli he nui i lalo o ke one. No laila ano kapu keia wahi o Kaanapali, aole anei? Ma muli o ia kapu, aole no paha he mea pono ka hoike ana i ia wahi ma ke kiwi e like me ka hana a MTV....
He hua nui, a i ʻole he hui iki paha? - Lillie Makaila - PDF ʻaoʻao 7
Ua pa mai nei kekahi leo mana loa a me na pana ikaika a konikoni ko'u puuwai i ka lohe ana. Oia ka leo o Paula Fuga ma kana CD o Lilikoi. He wahine Hawaii oia no Waimanalo. Ua hanaiia oia e kona mau kupuna. Ua puka oia mai ke kula kiekie o Kailua i ka makahiki 1996. I ka makahiki 2002, ua komo oia i ka hookuku himeni o American Idol. Aole oia i aeia no ka hele ana i Hollywood, aloha ino. No'u iho, he ola ko laila; ina oia i hele i Hollywood, a lanakila oia, aole hiki iaia ke hana i kekahi CD ma ka olelo Hawaii....
A hua a pane, a pane mai! - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 8
Auhea oukou e ka poe puni olelo noeau!! Eia he hana e hoomaamaa ai a maa keia olelo paani a ka lahui ili ula! Ma hope o ka heluhelu ana i keia mau moolelo pokole, e kuhi mai i ka olelo noeau nana e wehewehe i ke ano kanaka i ikeia. Mahalo ia Jonah Keoni Chang-Purdy laua o Kumu Kekeha Solis nana i hoomakaukau i keia paani nei. Ina he manao kou no ka haku ana i paani olelo Hawaii, e hoouna mai no i leka uila ia moolelo@kauluhoi.org!...
Puke p6
Helu h4 - 5 Kekemapa, 2006
Nā Pilikia o Molokaʻi - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 1
E hele mai ana na haole!! E hele mai ana na haole!! Pela io no, e ko'u mau hoaaloha, he ee hou keia o ke kai kuakea. I keia manawa aia ma Molokai. Makemake lakou i ka aina o Laau. He 5.6 mile ia i ka huli komohana o Molokai. Aia i Laau ke kai oi loa no ka lawaia ana. Ua ao ia aku na loina Hawaii kahiko ma ia wahi. O Laau kahi paa hope loa no na Kanaka Maoli o Hawaii nei. Aka, e kalai ia ana na aina hoomohala haole no na hale miliona kala e ku ana i ko kakou aina kulaiwi....
Ke Kāʻili ʻAna i ke One Maoli - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 1
Auhea oukou e na hoa heluhelu o Hawaii nei! Aia kekahi ala hou e kuai aku ai i ka aina o Hawaii. Ma mua, ma o ka oihana kuai aina wale no e kuai ia ai ka aina. E hoolahalaha mua ia ia aina a me ka hale a pulima ia na palapala he nui. I ia ala kahiko, nui no ka hana e kuai aku ai i aina. Aka nae i keia au oi aku ka maalahi o ke ala hou. Hiki ke hana ole ia ua hana la. Aole pono e pulima ia hookahi palapala. A aole pono e loaa kekahi mea kuai aina. Okoa a maalahi no ka oihana kuai aina i keia manawa. Ina e kuai aku ana oukou i ka hale, e heluhelu no i ka mea o loko....
E kīpaipai i ka ʻōlelo makuahine! - Nāleikuʻupuamaeʻole Siu - PDF ʻaoʻao 2
Ma ka la iwakalua o Okakopa, ua hele maua o Donovan i Hookani Manoa ma Manoa Gardens. Ma ia po, ua hookani o Ledward Kaapana i ke kika a ua himeni o ia. Ua hookani o ia i na mele Hawaii. Makemake au e hoolohe i ia ano mele no ka mea, halia aloha wau i kuu wa kamalii a i ka'u hula ana. Aka nae, aole au kamaaina i na mele a pau. Pela io no, ua makemake nui au i ia po a ua lealea loa ia....
Ke Ōlaʻi Hoʻopunipuni - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 3
I ka hopena pule o ka la Hoomaikai, ua lohe ia kahi nuhou weliweli. Wahi a ka lohe, e olai nui ana ka honua ma ka moku o Keawe, a ma muli o ia olai o ka honua, e ee ana ke kai ma ka mokupuni nei, ma Oahu. Ma muli o ia olelo hoopunipuni, ua hana pupule na kanaka he nui i ka lohe ana. Ua mu pu mai na maka kanaka ma na hale kuai he nui e kuai mai ai i na mea e pono ai ka ohana, e laa ka wai, ka meaai, a me na pono e ae....
He Hawaiʻi ʻuwala Kahiki - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 4
Aloha e na Kanaka heluhelu, mai poina i ko kakou aupuni Hawaii. Ua kiekie maoli ke aupuni Hawaii mai ka wa o Paiea a Ka Walu o na Lani. O ka poe Hawaii kai hoohanohano i ke aupuni a ua ike ia o Hawaii he aupuni kuokoa e na aupuni e ae. E ku haaheo kakou i ko kakou one hanau a me ko kakou moolelo Hawaii. Ua lilo no ka hae Hawaii ia Ameilika aka aole loaa ko kakou moolelo ia Amelika. Hu ka nui o ko kakou moolelo, ola ka moolelo mai kinohi. O kekahi moolelo waiwai loa ke ea o ka aina. Maopopo anei ka wa o Kapena Kuke i hiki mai ai? Maopopo anei ka wa o Hawaii i hookahuli ia ai? Pehea keia, ka la 28 o ka mahina o Nowemapa ma ka makahiki 1843, maopopo anei?...
No ka Lā Kiʻi ʻOniʻoni - Leo Kekahuna-Hoaeae, Haʻalilio Williams-Solomon, Donovan Gaboya - PDF ʻaoʻao 5
I ka la 17 o Nowemapa i malama ia ai ka la kiionioni no na haumana o Manoa nei. Eia na manao o kekahi poe e noho ana i ke anaina. - LH...
E hānai ʻawa a ikaika ka makani - Maile Neff - PDF ʻaoʻao 5
Ua hele aku au i ka Fea Awa ma Manoa i ka la ehiku o Okakopa, makahiki 2006. Ua malama ia mai ka Fea e ka Awa Development Council ma ke Kulanui o Hawaii. Ua hoomaka ia i ka hola ewalu o ke kakahiaka a pau i ka hola elima, aka noho akula au a hiki i ka hapalua hola ewalu o ia po! O ke kumu o ko'u noho loihi ana, o ia hoi ka'u kui ana i ke kalo me ko'u mau hoaaloha. Hauoli maila wau i ke kui ana, a he makepono ko'u noho ana a po ke ao. He la wela no ia!...
Ka heiau ʻo Kāne ʻĀki - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 6
I ka nana no a ike. Aohe pau ike i ka halau hookahi. O ka hoomanao ana i keia mau olelo noeau ke kumu i hele ai au i ka heiau o Kane Aki. Makemake au e ao mai e pili ana i ka aina kapu o Makaha. No laila, ua kalaiwa au mai Ewa aku i Makaha. Ma hope o ke kalaiwa ana i ke ala nui kikeekee o ke awawa o Makaha, ua hoea au i kekahi ala nui paa. Hooku akula au i ko'u kaa ma kekahi hale kiai e kamailio ai me ke kanaka o laila. Ma hope o ka ae ana mai o ke kiai e komo i kela aina ponoi, ua hele au i ka heiau....
Aloha Karikimaka! - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 6
O ka la Kalikimaka, aole ia he la nui Hawaii, eia nae, hoolaulea ia no hoi ia la ma anei, ma Hawaii nei, a ma na wahi like ole he nui a puni ka honua. Okoa ka la nui Hawaii okoa ka la nui haole, aka o ia paha ka la nui punahele o kakou a pau. He manawa keia o ka makahiki e hoonanea pu ai me kou ohana, e haawi aku ai i na makana, a e hauoli ai i ke kau o na la hookahakaha. Ma Hawaii nei, hoolaulea ia ka la Kalikimaka ma kekahi ano i like ole me na wahi e ae, ku i ke ano Hawaii....
Ke Kiʻi ʻOniʻOni Hou ma Ward - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 7
Ina makemake oukou e ike i kekahi mau penekuina e kani a hulahula, aia kekahi kii onioni akaaka no oukou. Ma ka hale kii onioni o Ward e hoike ia nei o Happy Feet....
E hume i ka malo, a e waiho i ka hilahila ma ka hale! - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 8
Akahi no au a hula no ka manawa mua i keia kau ma ka papa mele 312 a Vicky Holt-Takamine. I komo aku nei au no ka loaa ana o ka ike o na kupuna, aia no ka moolelo o na kupuna i loko o ka hula laua o ke mele. Maopopo i na haumana ma ka hoomaka ana o ke kau, o ka hoikeike ko makou hoike hope loa no ua papa nei a he lehulehu ana no makou. Ua komo mai ka makau i loko o'u, aka ua nele au i ka moolelo Hawaii ole no laila ua huli ke alo i ka paia....
Helu h3 - 14 Nowemapa, 2006
Ka Maʻaʻa wehe lau niu o Lele - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 1
E na mamo olelo Hawaii, aloha oukou! Ma ka helu i hala o keia nupepa nei, ma laila no o Iwalani Inouye i kakau ai i kekahi moolelo o “Ka Manu Ai Pilau o ka Wili Makani.” He manao maikai ko Iwalani i ke ku-e ana i ka wili makani ma Maui – ma muli o kona aloha i ka aina, ku-e o ia i ke kupu ana o na wili makani. Wahi ana i kakau ai, aole i kana mai ka pupuka o na wili makani ma ka huli komohana o Maui, a e uhi ia ana ka mauna e ka wili makani. Like no ka uku no keia ano mana makani me ka mana maamau, a aole he mea waiwai ka mana wili makani no na kupa o Maui, a he mea inea ia no na manu Hawaii maoli....
Nā Pōhaku Hānau o Kūkaniloko - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 2
No Kukaniloko ko'u aloha. Ke kupa noho kula ao Kalakua, kahi hanau o na alii, na wohi hoi ao Hawaii nei. Hanau ia ka mua o Kapawa ma Kukaniloko. Me ka hanau ana o Kapawa, lilo o Kukaniloko i one hanau no na alii o Oahu....
He Waiwai Nui ka Lōkahi - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 3
Eo, Na Toa! Eo, Na Toa e! Ma na mokupuni a pau o Polenekia, he mau koa ko kakou. Ke ula mai la ke pili, ke makaukau na koa e kaua ai. Pela no ka noonoo ana o na koa ma ke kime po peku ma mua pono o kekahi mea paani. O ka “ula,” o ia no ka nui o na koa me ko lakou makaukau a o ke “pili,” o ia hoi ke kahua paani i piha ia lakou....
Nā Moelepo Hehena o Mānoa - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 4
Aloha pumehana e na haumana mai ka Hale o Kamakakuokalani a hiki loa aku i ke kula kaha kii hale. I keia mau pule hope loa o ke kula e hele ana oukou a lolo? E pahu ana ko oukou mau lolo i na haawina he nui a na kumu e haawi mai ana i keia mau la? A poipu oukou i na pepa nui loa a oukou e kakau ai? Mai hopohopo, aole oukou wale no i laila....
No Hoʻokani Mānoa - Nanea Wakilina - PDF ʻaoʻao 5
I ka po iwakalua o Okakopa, ua hele maua o Tiara ma Hookani Manoa ma ke kula nui o Hawaii i Manoa. Makemake maua e hoea koke aku i laila e noho ma ke pakaukau, aka i ko maua hoea ana, aohe pakaukau hakahaka i laila. Aka, aole hiki ke alo ae. No laila, ua noho iho maua i na noho ma hope loa....
He Nane - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 5
E kau pono i ka hualeka i ka olelo i pili i ia kii. a hua a pane, a pane mai...
Ola ka ʻŌlelo - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 6
I mea aha ka olelo noeau a he aha ia mea he olelo noeau? He olelo akamai no ia me ke kaona mai na kupuna mai. He olelo no hoi ia paakiki o ka hoomaopopo ana. Ma o ka olelo noeau, pela no e wehewehe ai i ka manao o kau moolelo ma o na huaolelo o na kupuna i hala. He mana nui ko laila a haawi ia aku ana paha ia mana i ka moolelo. Malia paha he iki unu, paa ka pohaku nui aole e kaa....
Nā ʻIole o ka Lua - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 6
Aloha mai kakou. Ina makemake oukou e nana i kekahi kii onioni akaaka, e hele i ka hale kii onioni o Ward a kuai i kikiki no Flushed Away. No na keiki ia kii onioni aka e like me na mea e ae, loaa kekahi mahele e akaaka ai na makua....
Ola nā Iwi - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 7
O keia ka moolelo hope loa no na hana hoopihoihoi o Ola na Iwi. I ka pukana elua o Ka Ulu Hoi, ua wehewehe au e pili ana i ka polokalamu o Ola na Iwi. Ua hoike au i ko'u manao no ka mana o Ola na Iwi. Ina hoihoi oukou i ka huakai o Ola na Iwi, a laila, paipai au i i ko oukou hele ana i i keia makahiki ae. Hoomaka o Ola na Iwi i ke kauwela, a noho ia ka lumi papa no hookahi pule, a laila, umi la o ka lealea....
Nā Koa o Pālolo - Dean Nikaido - PDF ʻaoʻao 8
Oiai e paani nei Na Koa o ke kulanui o Hawaii ma Manoa i keia kau po peku maikai, akahi no a pau ke kau po peku o kekahi mau Koa, o ia hoi ka hui o Ke Kula Kaiapuni o Anuenue. O ka mea ano kupanaha, ma ka olelo Hawaii i paani ai o Anuenue....
Helu h2 - 13 ʻOkakopa, 2006
Ka Manu ʻAi Pilau o ka Wili Makani - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 1
Aloha pumehana mai kakou e na hoa makamaka mai ka mokupuni o Keawe a hiki loa aku i Niihau o Kahelelani. Laulaha i na mokupuni a pau he pilikia o na mamo o Hawaii nei i keia au. Ke hulihia nei ko kakou manao i ka leo nani o na manu ai pilau. A lilo ka malu ulu i malu hao i uka. Wili ka makani Kauaula a luku ia ke ola o ua malu ulu nei....
Kū ka ʻOhe NāNā Hou i Haleakalā - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 2
O ka ohe nana hou loa i kukulu ia, ua kapa ia o ia ka PS1. O ia no ka ohe nana mua no Panoramic Survey a me Pan-STARRS, kahi hui kukulu ohe nana. Ma Haleakala no i hoolaa ia ai ia ohe nana e Kahu Charles Kauluwehi Maxwell Sr. me kana poe moopuna i ka la kanakolu o ka mahina o Iune i keia makahiki nei. Na kana mau moopuna kane elua i pani i ia hana hoohanohano ma o ka wehe ana i ka lei maile....
Kū akula ka lāʻau i ka ʻaʻama kua uliuli - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 3
Aloha mai e na kiai o ka pae aina o Hawaii! E ku-e mau kakou i ka nohona o ka puali koa ma ko kakou one hanau! Mau no ka a-umeume ana ma waena o ua wahi puali koa la a me na kanaka Hawaii. E ka puali, aohe ka he lohe o ko pepeiao huluhulu?...
I Hele a Kamaʻāina me he ʻOhana lā - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 4
He loina Hawaii ka launa ana aku launa ana mai o na kanaka like ole i hui pu kakou ma ke ano he ohana. Olelo ia e na kupuna, “Hookahi no la o ka malihini.” Pela no ia ma ka La Launa Pu! Ke hele mua oe, he malihini, aka ma hope o ia la hookahi, he kamaaina. Okoa ko kakou ano a pau, eia nae, he la keia e hui pu ai kakou i ka manao hookahi i hiki ke ike ia ka pili o kakou. O ka olelo Hawaii kekahi mea e hoopili ia kakou, ina he kamaaina, a he kamaaina ole paha. Nalowale ka hilahila ou e kamailio pu ai me ua ano kanaka nei....
Ka ʻAha Kūkā Hawaiʻi - Saifoloi Aganon - PDF ʻaoʻao 5
Ma ka poakolu, ua hele au i ka aha o CNHA. O ke Council for Native Hawaiian Advancement keia. Elima makahiki o keia aha. O Kau ka hoe, Nana i na Hoku o ka Lewalani ka manao nui o keia aha....
He Hulu Manu, He Mea Makamae - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 5
I ka wa kahiko, hana ia a ui na aahu hulu manu. Pohihihi no na lei hulu manu o na alii wahine, na ahuula o na alii kane, na kii, a me na mea e ae i hana ia i ka hulu manu. I keia au nei, hiki ke ike ia keia mau mea kahiko ma ka Hale Hoikeike o Kamehameha. Loaa na mea he nui i laila a hiki ke ike maka i ka hua o ke ahonui a me ka loea o ko kakou mau kupuna....
Māhuahua ka Myspace - hiki ke ʻalo aʻe? - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 5
Aloha mai e na mea heluhelu mai ka la hiki a ka la kau! Mai e heluhelu mai, i keia mau la loaa kekahi mea e hoihoi ai i ka hapa nui o kakou, o ia kekahi mea a kakou e hana ai ma ke kamepiula.... he manao ko oukou? O ia hoi ka MySpace!...
Ola nā Iwi - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 7
O ka lua o ka moolelo keia no Ola na Iwi. I ka pukana mua o Ka Ulu Hoi, ua wehewehe au i ka'u moolelo mua e pili ana i ka polokalamu o Ola na Iwi. Aka, he aha o Ola na Iwi? He aha ka manao o Ola na Iwi? Penei ko'u manao – e malama kakou i ka uhane o ko kakou mau kupuna. E hoomanao kakou i ko lakou kilouhane. E pulama kakou i ko lakou ola ana. O kela ka manao o Ola na Iwi. Me ia manao, ua hookahua na kumu olelo Hawaii i keia polokalamu no na haumana o ke kula nui o Hawaii. E nana mai ka maka i kekahi moolelo no ia huakai lealea....
Helu h1 - 15 Kepakemapa, 2006
ʻAʻohe ōpū malumalu e kanaho ai - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 1
E aho ka make ina hao mai ka makani kolea a lilo ka mana o ka aina. Hoi kakou i ke kula i mea e loaa ai kekahi nohona maikai, a he kuleana koikoi ia i ole e nele i na mea e pono ai ke ola ana. Aka, pehea ko kakou kaikuaana, ka mamo hoi a Papahanaumoku?...
Ke Kukui ʻĀ Mau i ke Awakea - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 2
I ke kukui e a mau i ke awakea, ua hanau ia kekahi mamo o Iwikauikaua. Ma Puowaina o Lydia Liliu Loloku Walania Kamakaeha i hanau ia ai na Analea Keohokalole laua o Caesar Kapaakea, o ia hoi kona mau makua. E like me na mea kuluma o na ohana i Hawaii nei, lawe hanai ia o Liliu e Laura Konia laua o Abner Paki ma hope o kona hanau ana. Lilo o Bernice Pauahi i kaikuaana no ua pepe nei. Aka kamaaina kona mau makua luaui ia Liliu, a ua kipa lakou kekahi i kekahi....
He ʻŌlelo Koʻikoʻi i nā Mekia ʻŌlelo Hawaiʻi - Kaluhialoha Eldridge - PDF ʻaoʻao 3
Welina mai e na makamaka mekia olelo Hawaii a me na haumana e ae e hoihoi i ka imi naauao olelo Hawaii! I ka makahiki elua kaukani a me eha au i puka aku ai mai ke kula nui o Hawaii ma Manoa, a loaa na kekele laepua elua: o ka olelo Hawaii a me ka ike Hawaii. Eia nae, ua kaumaha ko'u naau i ke ku ana o ka hoonaauao ia ana o'u....
Ola nā Iwi - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 5
He moolelo keia no Ola na Iwi. He huakai olelo Hawaii o Ola na Iwi. Ua makaikai pu na haumana o ia papa no umi la a ua loaa mai eono ai o ke kulanui. ua hele keia papa i ka mokupuni o Hawaii i keia makahiki. Ua kaahele makou i na wahi pana like ole a puni ka mokupuni. Eia kekahi moolelo....
Kū mai o Kalani ʻAimoku - Kauahaʻao - PDF ʻaoʻao 6
O Liliu Loloku Walania Wehiwehi Kamakaehaokinau ke alii wahine i hanau ia i ka la elua o Kepakemapa, MH 1838. I ka la elua o Kepakemapa i keia makahiki nei, ua hui pu ka poe aloha aina e kupaa ma hope o Liliu a e hoohanohano hoi ia ia i kona la o ka hanau ia ana....
Ku'i ka Lono - - (ʻaʻole ma ka pdf)
Na hana hoihoi o keia mau mahina: Hookani Manoa, La Launa Pu, ka Aha Awa, a pela aku....
Puke p5
Helu h4 - 1 ʻAokake, 2006
Kū Haʻaheo i ka ʻŌlelo Makuahine! -
Ke Ola o nā Kamaiki -
He Nūhou Olioli -
Kūʻē i ka hewa o ke kōlea kau ahua! -
E akahele o luku ʻia e ka wai makamaka ʻole -
E Lei i ka Lei Hoʻoheno -
Helu h3 - 12 ʻApelila, 2006
Ka ʻĀina ʻEhuʻula - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 1
Uhi ia ma lalo o ke kahua paani kinipopo punahele o Lahaina ka mokupuni makamae a me na loko ia kekahi i kapa ia o Mokuhinia. I ka makahiki 1914, ua koho na kanaka oihana o Lahaina e hoopiha ia ka loko o Mokuhinia. I kela mau la, he wai ku ko ka loko ia ma muli o ka lawe ia ana aku o ka wai mai keia loko aku e na mea mahi ko i na makahiki 1860. Ua noonoo na kanaka waiwai aia paha ka wai pake i loko o laila a na lakou e wehe i ka pilikia. No laila, o hookahi kumu ia no ko lakou noonoo ana e hoopiha i ka loko wai....
Poʻipū i nā leo ʻōiwi - Kauahaʻao - PDF ʻaoʻao 2
O "alone with my thoughts" kahi inoa okoa o keia paleo hou a Aaron Sala. Aole nae i mehameha ka noho ana me ia mau manao like ole. I kuu lohe mua ana i ka pa sede hou o Ka Upu Aloha, ua poipu no i ka hana a keia puukani, kai hanai ia e ka ua Olauniu o uka. Lohe ia ka pii a emi o na leo mele a me na kani like ole o na pila he nui wale, oia no oe o ke poi ana o ke kai kuakea. Hoakoakoa ia na hoa mele e hapai pu i ka leo a paa ma keia pa. Hoiliili pu ia na mele like ole a na kupuna a me na mele akahi a haku ia e ko nei wa haku mele....
Hāliʻi ke kapa kea, uhi ka ʻāina - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 3
E na kanaka puhipaka, e heluhelu mai, e na kanaka o ka malama ana ia Haloa, e heluhelu mai kekahi! Aloha mai e na pua lehulehu o ka aina aloha! Eia ko kakou moolelo no ke au nei. He lani ko luna a he honua ko lalo. O keia kekahi olelo i hoike i ka aina momona nani, a o ka pae aina o Hawaii nei ka mea haaheo o kakou a pau a ike ia ko kakou aloha no ia aina e ka honua holookoa. O ka aina ko kakou ohana, a nana no e hanai ia kakou, a na kakou e malama i ka aina, o keia ka olelo o na kupuna a e hooko maoli kakou i ko kakou kuleana i ole e nele ka lei poina ole i ka ole o na mea e pono ai ka nohona....
Inu ʻia ka wai hoʻola - Lokelani Fergerstrom - PDF ʻaoʻao 4
Auhea oukou e na mamo, na pua e puni nei i ka olelo makuahine o ka pae aaina nei! Ke nui ae nei ka haawina a oukou, luhi anei ke kino i ka huakai loa ma ua kula nei? Ke noonoo oe e pau ana kou aho, mai haawi pio! Ke hiki mai nei ka palena o ke kau a he nui no na papahana e holo nei. He mahele hoomaha hoi ko kakou e nanea ai. Ke a-a ka puu i ka huakai loa, eia ae ka wai olu e hoolu hou aku i ke kino e hoomau aku ai....
Ehuehu mai nei ʻo Mānoa Ehuehu mai nei o Manoa - Kihei de Silva - PDF ʻaoʻao 5
Ehuehu mai nei o Manoa la Aole hopo iho na Hawaii la Akahi no a lana ka manao la E ike i ka nani o Maihi la...
He Manaʻo - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 6
Eia au e noho ana i ka nui kaa mai Wailuku a i Kihei. E manao ana au, no hea mai kela mau kanaka? Akahi a kau kuu manao i ka piha kui o Maui i na kanaka. Ua hiki na poe like ole mai Amelika mai, a he pilikia ia no ko'u mokupuni ui o Maui. Kipa lakou a laila noho. Kaili mai lakou i na aina a pau a kukulu lakou i na kaiaulu i laka ia. Pehea la ka laka ana i kela mau kaiaulu? Hele mai ka poe mai Amelika mai no ka noho ana i ka paredaiso ui o na mokupuni Pakipika aka hele pu mai lakou me ka manao kikoola oAmelika. Maikai anei kela ano manao? O ia paha, aole paha....
No ka I'a Hinalea - he moʻolelo kahiko - - PDF ʻaoʻao 7
Pai mua ia akula ua moolelo nei i ka la 1 o Apelila, MH 1898 ma ka nupepa o Ka Lei Rose o Hawaii. He manao kona no ka hoailona o kahi ao kahiko, o ia hoi ke ao hinalea. He wanana hoi ia i kukala ia i ka lehulehu ma mua iho o ke kaua ku-e. E heluhelu mai. Eia ka olelo ana o ia ma ka olelo a ka poe kilo aupuni o ke au kahiko. "He Hinalea ka i'a, he hinai ka lani, he opu kaua kaua, he opu Hinalea ke auhee, e nana i ke aouli o ka lani a he hinalenale ke ano ouli o ka lani e poai ana, alaila, e noonoo na kilo aupuni i ka pulale ana i ke kaua mai hoopaakiki ke alii a hookuli i ke alakai ana a ke kahu[n]a a me ke kuhikuhi puuone....
Helu h2 - 15 Malaki, 2006
Ke ʻai ʻia nā aʻa - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 1
I keia mau la, pilikia maoli kakou i kekahi mau mea houluhua ukiuki e makemake ole e uholo. Noho paa iho keia ano mea kolo ino i ka lepo u ma lalo o ka mauu a apuepue o ia i ke ola. Ua hiki mai ka manawa kupono e hoopalaha ai i ka puu a na kupa ana ole i hoahu ae ai ma ka aina. No laila, e ku-e kakou! Ua hiki mai ka manawa kupono e hopu aku ai i na laau haipilikia a e luku aku ai a pau keia mea hana ino. Ina aole hiki, e pau ka aina hanau i ka naunau ia aku e na mea ana ole. Like ka hopena o keia luku ana me ka ko'u mau tutu pa. Pono kakou e kipaku i kahi mau kupa ana ole....
He wahi pūlama ia ʻo Ahu a Laka? - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 2
Aloha mai e na mamo o ka olelo makuahine, na kiai o na mea makamae. Paakiki paha ka malama ana i na kupuna aka na kakou ke kuleana e hoola i ka ike no ko kakou lei poina ole. Hooheno ia na mea like ole e laa ka aina, na mele, na moolelo a pela aku. E malama kakou i ua mau makamae nei i ole e nalowale ia mau mea. Ina ua lilo kahi mea mai ka wa o na kupuna i mea e ia kakou, e hoomaopopo mau kakou i na moolelo i pili i ia mea....
E kākoʻo ʻia nā polokalamu Hawaiʻi! - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 3
E na kumu, e na mana, welina mai. I ka puka ana o ka la ma luna o na Koolau a iho ka malamalama o ka la ma luna o ke awawa o Manoa. Ua ao Hawaii ke olino nei malamalama. Ma hope o ka la loihi o ke kali ana, hui na kumu a me na haumana o ka halau ike Hawaii a me ka halau olelo Hawaii me ke komike ao palapala mai ka aha olelo o ka moku aina o Hawaii....
Kūʻē ʻia ke kalo GMO: E mālama iā Hāloa ke kuaʻana - Laiana Wong - PDF ʻaoʻao 4
O Haloanakalaukapalili ko kakou kuaana, a aole hiki i kekahi mau mahaoi ke kukala aku na lakou kahi ano kalo a aia a uku oe i ke kala, a laila ae ia kou hooulu ana i ia ano kalo. Eia kekahi olelo mahaoi, hiki ia lakou ke hele i kou loi me ka noi ole ana ia oe. O ia ka hana a na mea imi noii o ke kulanui o Hawaii ma Manoa. Me ka noi ole ana i na kanaka Hawaii lakou i hoohui ai i kekahi kalo Hawaii me kekahi kalo kupa o Palau, a na lakou e malama i na kuleana kanawai, ma o ka hookumu ana he patent ma luna o ia ano kalo. Pela pu me ka hana ana o na hui imi noii i na kalo G.M.O. Ma o ia hana nuku oi, hoiliili ia na ano laau like ole, a laila hou kui ia i kekahi kalo maoli i mea e hooikaika ai i ke kalo. He mea pono ole kela ano hana o ka hou ana aku i ko kakou kuaana. Pono kakou e ku-e i kela hana ooi....
Alu hou mai nā ʻiliʻili o Hāloa - Kauahaao - PDF ʻaoʻao 5
Malia paha ua ike maka ia ma ka mala o ka hale o Bachman he pa malele o ka iliili, ka mea nana i hoonaninani aku i ka hale o ka Pelekikena o ke kula nui nei. Ina paha oe e imi aku i ua lahui pohaku i keia mau la, aole ana ia ka mea like e loaa ai ia oe. He aha ka mea e loaa ana? Koe aku ia....
Waialua, ʻĀina Kū Pālua i ka Laʻi - Lokelani Fergerstrom - PDF ʻaoʻao 6
Welina mai ke aloha e na hoa makamaka o keia pae moku nei mai ka aina o ka ua Kanilehua a hiki i ke one kani ao Nohili, anoai. He aina kaulana no o Waialua kahi nona ka ehukai o Puaena a me ka makani Moae e pa malie mai nei. Hoohanohano ia ka poe o Waialua i ka hana nui a me ka nanea ana. Kipa mau ia o Waialua e ko kakou Moi o Kalakaua. Ma Waialua o ia i hoonanea a inu ai i kana puni a koni ka puu i ka wai huihui o ke kini. Nui na mea i pulama ia ma Waialua, a he nani palena ole ia ke ike maka ia. O ka'u e hoomanao mau ai, o ia hoi ka huakai mai Lihue a hiki i Waialua. Eia ihola kekahi mele i haku ia no Waialua, he aina e hooheno ai....
"E hea mai e ke hoa eia lā he kono" - Kahiau Wallace - PDF ʻaoʻao 8
Aia i ka malu o Waahila e ku ana he halia aloha o ka nohona kahiko o ko kakou poe kupuna. I Honolulu, kahi i puni i ke kanikani ana o kanaka, a me na kaa e holo ana i o a i anei i ke alanui, e noho malie ana o Kanewai i ka neoneo o na hale noho haumana o Manoa....
Kaʻauhelemoa - he moʻolelo kahiko - Iaka - PDF ʻaoʻao 9
Ua pai mua ia nei moolelo i ka nupepa o Ka Makaainana i ka la 25 o Malaki, 1895. O ka wa no ia o ka hana kipi a Wilikoki ma, ka mea hoi i kue i ka hookahuli ana i ke aupuni Moi. Me he auna moa kupua pananaiki no lakou i ka aa ana aku i na moa kane haakei o ia wa. E heluhelu mai....
Helu h1 - 30 ʻIanuali, 2006
E hoʻi i ka loʻi - Laiana Wong - PDF ʻaoʻao 1
O Haloanakalaukapalili ke kuaana o na kanaka Hawaii a pau. O Wakea laua o Hoohokukalani kona mau makua. Ua hanau alualu ka laua hiapo o Haloanakalaukapalili, no laila, ua kanu o Hoohokukalani i kana keiki hiapo i ka aoao hikina o ka hale. A i kekahi la, ua hele o Hoohokukalani i kahi i kanu ia kana hiapo a ua ue nui o ia, a i lawa no a pa kona waimaka i ka lepo, o ke kupu aela no ia o kahi lau kapalili. O ua mea kanu nei ke kalo mua loa. A ma ia hope koke mai, ua hanau hou na Hoohokukalani laua o Wakea he keikikane, o Haloa kona inoa. A o Haloa ke kanaka Hawaii mua loa. O kona kuleana, o ia ka malama ana i kona kaikuaana, ia Haloanakalaukapalili, a na ua Haloanakalaukapalili nei no hoi ia e malama mai ia kakou, i kona mau kaikaina hoi....
Pilikia hou nā haumāna kulanui! - Kenji Rasmussen - PDF ʻaoʻao 2
Aloha no, e na haumana hou a me na haumana oo. Eia kekahi pilikia no kakou. Aole ia o ka UARC. Aole ia o ka hoonui ana i ka uku kula. O ia ka oki ana i ke kala kokua haumana. E holo manao ana ka Aha Olelo Amelika e oki i 12.7 biliona kala o ke kala kokua haumana. E oki ana ka Aha Olelo Amelika i ke kala kokua haumana e uku i ka oki auhau a me ka uku no ke kaua. Ua ae kanalima kenekoa i ka pila a ua ku-e kanalima kenekoa i ka pila; o ko Dick Cheney koho ke koho hooholo. E hoopilikia ana keia pila i na haumana no ke kula kiekie mai e hele ana i ke kulanui. No na haumana ma ke kulanui o Manoa i keia manawa, e hoonui ia ana ka uku helu kuala he 13.7%....
He koa, he keiki - He kaʻao hou - ʻIwalani Inouye - PDF ʻaoʻao 3
O keia ke kaao no Koikaleo he keiki kane i iini e lilo i koa. I kela me keia la, ao ia o ia e kona makuakane, he papa poo no uka mai. Hai mai kona makuakane, “Ina makemake oe e lilo i koa ikaika, pono e kuupau i ka hana.” No laila, kaapuni aku o Koikaleo i kona aina me ka awiwi. Hapai o ia i na pohaku ano nui a maa ae o ia i na ihe a me na pohaku. Ao mai kona makuakane i ka ike kuhohonu o ka hana ana i ka lei o mano, ka pahoa, ka maa a pela aku....
E ulu ana ke aloha o Kuʻu Haʻehaʻe!!! - - PDF ʻaoʻao 3
Ma ka la 26 o Ianuali i loaa mai ai keia nuhou, a holo no ka manao e pai aku ma keia mau lau o ka Hoi i hele a laha ma ka aina nei. E heluhelu mai. ALOHA NUI E KA ULU HOI ME KONA LUNA HOOPONOPONO ALOHA NUI IA. He wahi noi wale no keia, i mahele liilii o kou wahi kino holomua i ke au e nee nei no ka hoolaha wale ana no i ka hana a maua o ka-u wahine. Ua paku-i ia kahi olelo hoakaka no ka aha mele i kapa ia kona inoa o Kuu Haehae 2006. He mahalo wale no ko one-i no nei hanana e ulu nei i ka hoi o ke au o ka manawa. O ia ihola me ia mea i oi ae ma ka honua. KEAWE LOPES...
"ʻAipōhaku!" wahi a ke aloha ʻāina - Kauahaʻao - PDF ʻaoʻao 4
Ma ka la 26 o Ianuali nei i hui ai ka aha kuka o na Hawaii a o na iwi kupuna kahi kalo paa i naunau ia e ka poe o laila. Ma lalo o ka malu o ka ua Tuahine, ua pili maila kekahi mau lehua o ka aina aloha, o Jon Osorio, Vicky Holt-Takamine, Andre Perez, Keoni Kuoha, a me Kawika Tengan, a o Halealoha Ayau ke koki lehua. Ma muli o ke komo ana mai o na kanaka like ole i ia hana o ka hoomoe pono ana i na iwi kupuna, ua ulu a hewahewa ka hihia o ka manao o kanaka e pili ana i na makamae huna o Kawaihae....
Kani nā leo ʻōiwi o Hoʻokani Mānoa - Lokelani Fergerstrom - PDF ʻaoʻao 5
Aloha mai e na hoa olelo Hawaii mai ka mokupuni o Keawe a hiki loa aku i Niihau a Kahelelani. Ua hoomaka hoi ke kau Kupulau ma ke kulanui o Manoa, a he wahi hoomanao no keia i na papahana olelo Hawaii ma ke kula nei. O kekahi mea nui o ia hoi o Hookani Manoa....
He kahu akua o ka wā i hala - Keoni Chang-Purdy - PDF ʻaoʻao 7
Aloha mai e na kanaka olelo Hawaii mai ka la hiki a ka la kau, mai ka hookui a ka halawai! Eia hou kakou ma ke kula! Hauoli au i ka ike hou ana a me ka launa pu ana me oukou! E hoomakaukau no hoi kakou a pau no ke ao ana aku, ke ao ana mai hoi i ka ike o na kupuna, mai hu a puaa aka e heluhelu pono i ke kaao o Kapoi a me kekahi mau manao no na akua....
Hongi pū kāua i ka ihu o ka Waka - Emalani Case - PDF ʻaoʻao 8
Akahi no wau a ike i ka nani o Aotearoa. Ma laila no wau i kaana like ai i kou ha me na kanaka Maori o ia aina. Ma laila no wau i lohe ai i na leo o na kupuna a me na keiki. A ma laila no wau i hele wawae ai ma ka honua o na kupuna i hala. Piha kou naau i ka hauoli i kou hele ana i Aotearoa. Nui kou mahalo i ia aina a me na kanaka e noho ma laila. Ua haahaa no wau i ko na kanaka Maori hoike ana i ke aloha palena ole ia makou kai huakai aku. I kou hoi ana mai i kuu aina o Hawaii, ua ano kaumaha wau i ka pau ana o ka huakai. Aka no nae, maopopo iau o keia ka hoomaka ana o ke alahele hou. Ua hiki iau ke hele i Aotearoa. No laila, he kuleana kou. Pono wau e kaana like i na haawina au i ao mai ai me na kanaka i hele ole....
Puke p2
Helu h1a - 1 Kepakemapa, 2000
Nā Hana a ka Hui ʻEleu Mikimiki - Kawailana Saffery - PDF ʻaoʻao 1
Aloha mai kākou e oʻu mau hoa kula, mai nā lehua o Mauna Loa a hiki loa aku i nā pūpū o Kahelelani, welina....
nane: Moku o Keawe - L.H. - PDF ʻaoʻao 1
E ʻimi a loaʻa... 1. Ke kai ma waena o Hawaiʻi a me Maui......
Puke p1
Helu h3a - 1 Nowemapa, 1999
No ka lilo ʻanai kumu Kaiapuni - Kēhaulani Kaʻili - PDF ʻaoʻao 1
Aloha mai nei kākou e nā pua onaona o Hawaiʻi nei i kāhiko ʻia e ka ua Tuahine....
nane huaʻōlelo - L.H. - PDF ʻaoʻao 1
E hoʻopiha i nā hakahaka. Pili ka hopena o kekahi hua ʻōlelo me ka mahele mua o kana hope......
Helu h2a - 1 ʻOkakopa, 1999
Kahe ka Wai Ola o ka ʻŌiwi - Kealiʻi Abordo - PDF ʻaoʻao 1
Aloha mai e nā hoa makamaka o kēia kula, o kēia hui, a o kēia ʻāina ʻoluʻolu nei, mai kahi e piʻi ai ka lā i Haʻehaʻe a i ka mole ʻo Lehua....
nane pīʻāpā - L.H. - PDF ʻaoʻao 1
E ʻimi loaʻa... 1. Ka inoa o ke kanaka Hawaiʻi mualoa. "Eia au ko kama ē, he mamo aloha na _____"...
He aha ka Nūhou? - Kahikina de Silva - PDF ʻaoʻao 2
Welina kākou, e nā manu ʻōiwi o ka ʻaina, nona ka leo nahenahe o ka ʻōlelo makuahine!...
Helu h1a - 1 Kepakemapa, 1999
Hūʻi! E ala mai e nā pua, nā mamo o nēia pae ʻāina! - Kealiʻi Abordo - PDF ʻaoʻao 1
Hūʻi! E ala mai e nā pua, nā mamo o nēia pae ʻāina! E ala e nā lehua pua ʻula e mōhala ana i ka poli o Hiʻiaka. E naue mai ʻoukou e nā lokelani o Maui e kāhiko ana i nā hono aʻo Piʻilani....
nane pīʻāpā - L.H. - PDF ʻaoʻao 1
E imi ʻoukou i ka pāʻani kohokoho o luna aʻe a loaʻa kēia mau hua ʻōlelo:...
Puke p4
Helu h1 - 1 Kekemapa, 1976
Aloha e nā makamaka o "Ka Ulu Hoi" - Kalani Akana - PDF ʻaoʻao 2
ʻAno ʻai ke aloha mai ka ua Tuanine o Mānoa!...
Ke Kau Kalikimaka ma mua kau Kalikimaka - L.H. - PDF ʻaoʻao 2
Eia kekahi hōʻuluʻulu pōkole e pili ana i ke kau Kalikimaka o ka wā ma mua o Hawaiʻi nei. E ʻapo mai ʻoukou i keia moʻolelo!...
ʻO Nā Makana Kalikimaka - Helene Miyamoto - PDF ʻaoʻao 4
He keiki ʻilihune ʻo Lehua. Ke noho nei ʻoia me kona māmā a me kona pāpā....
Ke kūʻai Kalikimaka ʻana - Likolehua Steer - PDF ʻaoʻao 4
I nehinei, hele au me kuʻu kaikamahine i ka hale kūʻai. ʻO Kilikina ka inoa o kuʻu kaikamahine....
nane huaʻōlelo - Kalani Akana - PDF ʻaoʻao 5
Pololei aku: 1. Christmas month, 2. Christ's birthplace, 17, Iao, Maui......
He Lā ma ka Pāka - Kikilia Lau - PDF ʻaoʻao 7
I kekahi lā, ua hele ʻo Koma i Kapiʻolani pāka e nānā i nā kaikamahine apau....
Puke p3
Helu h2 - 1 Malaki, 1975
Ma Ka Rodeo - Kale Hee - PDF ʻaoʻao 1
Ma nā lā ʻekolu mua o ka mahina ʻo Nowemapa, ua hele aku au me kuʻu hoaloha i Maui no ka Rodeo....
Hunahuna Mea Hou - Ka La Kukahekahe - L.H. - PDF ʻaoʻao 2
E mālama hou ʻia ana ka lā kūkahekahe i keia makahiki e like me kēla makahiki aku nei....
Ka Pua ʻAwapuhi - Kuʻuipo Burke - PDF ʻaoʻao 2
Ua ulu nui ka ʻawapuhi i uka o nā ulu lāʻau a me nā kuahiwi....
He Kaʻao no Kūmauna - Malia Craver - PDF ʻaoʻao 3
I ke au i o Kikilo o nā kūpuna o kākou, ua hiki mai kekahi kupua mai Kahiki mai me kāna ʻīlio....
Ka Male A Loke Lāua ʻO Kalama - Nākoʻolani Leeloy - PDF ʻaoʻao 5
E male ʻia ana ʻo Loke lāua ʻo Kalama ma ka pōʻaono....
Ka Lei A Ulupono - Kawena Amona - PDF ʻaoʻao 5
E hana ʻia ana ka lei e Ulupono. ʻAʻole keia he lei maʻa mau....
Inā hele aku ʻoukou i Makapuʻu - Koki Williams - PDF ʻaoʻao 6
Inā hele aku ʻoukou i Makapuʻu ma Oʻahu, e ʻike ana paha i kekahi mea hou a kupaianaho nō hoʻi, ʻoia nō nā kānaka lupe, ʻoia nā hanglider ma ka ʻōlelo haole....
nane huaʻōlelo - L.H. - PDF ʻaoʻao 7
Pololei aku: 1. Morning, 7. Life, 9. War......
Kaʻaka Puhi Palaoa - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 8
He wahi moʻolelo pōkole keia aʻu i lohe ai mai ka waha mai nō o ka mea nona keia moʻolelo, a ma muli o keia, hoʻomanaʻo aʻe la au i ka moʻolelo o Iesu me nā pōpō berena ʻelima ma ka puke o Mareko, mokuna ʻeono, paukū kanahākūmāhā......
Helu h1 - 7 ʻOkakopa, 1974
Ka ʻŌlelo ā ka Pelekikena o ka Hui Aloha ʻĀina Tuahine - Vincent Hinano Rodrigues - PDF ʻaoʻao 2
ʻAno ʻai kākou e nā makamaka o Ka Ulu Hoi, ʻO wau ʻo Hinano, ka Pelekikena o keia Hui Aloha ʻĀina Tuahine....
Mai nā luna hoʻoponopono o Ka Ulu Hoi - Pila Wilson, Haunani Bernadino - PDF ʻaoʻao 2
Welina aloha kākou e nā hoa kamaʻāinao Ka Ulu Hoi. Ua hoʻea hou mai nei ka ua kilihune o Mānoa a he momona loa a mākaukau ka ʻāina no ka hoʻoūlu pono ʻia o ka hoi....
Kauaʻi... - Maile - PDF ʻaoʻao 3
Eia kekahi moʻolelo pōkole e pili ʻana iā Kauaʻi, kuʻu ʻāina hānau....
I ka wā kahiko, ma Waimea i Kauaʻi - Nāea - PDF ʻaoʻao 3
Aloha nō, ʻauhea ʻoukou, e ka poʻe mai ka puka ʻana o ka lā i Haʻehaʻe ā ka welo ʻana mai i Lehu. Eia kekahi kaʻao no ʻelua lawaiʻa. Penei no ia....
He Wahi Moʻolelo Hoihoi - Mahela Rosehill - PDF ʻaoʻao 4
He Keikikāne i kiʻi manu kōlea no Kuhiō. ʻO ka lā iwakāluakūmāono o ka mahina ʻo Malaki ka lā hanau o Jonah Kūhiō Kalanianaʻole....
I ka Mōʻī David Kalākaua - L. Aholo, M. Makalua, J.W.Kalua, D. Kahāʻulelio, A. Pali - PDF ʻaoʻao 5
Nūpepa Kūʻokoʻa, Apelila 14, 1877. E ka Makua, Ua hiki mai i o mākou nei ka lono kaumaha, i ka ʻoluʻolu ʻana i ka Mea Man Loa e lawe aku i Kou Pōkiʻi, Ka Hoʻoilina hoʻi o ke Kalaunu o Hawaiʻi....
ʻŌlelo Kūkala - J. Mott-Smith - PDF ʻaoʻao 5
Nūpepa Kūʻokoʻa, apelila 21, 1877. ʻO Mākou, ʻo Kalākaua, ma ka lokomaikaʻi o ke Akua, Mōʻī o ko Hawaiʻi Pae ʻĀiña, a i kūlike ai me ka Paukū Iwakāluakumamālua o ke kumukānāwai o ko Make u Aupuni......
E ka haumāna hou o ka ʻōlelo Hawaiʻi, aloha mai! - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 6
Eia ma ʻanaʻi ʻelua moʻolelo nāu....
ʻO Nīele, ʻO Akamai - Pila Wilson, Haunani Bernadino - PDF ʻaoʻao 6
ʻO wai ka inoa o Kamehameha ʻelua? ʻO Liholiho kona inoa....
He pōpoki maikaʻi kaʻu, ʻo Sassy kona inoa - Ilelani Casey - PDF ʻaoʻao 7
He pōpoki maikaʻi kaʻu, ʻo Sassy kona inoa. Ua hāpai ʻoia, a e hānau ana ʻoia i Malaki....
ʻO ka ʻIuʻiu Maikaʻi - Lopaka Luis - PDF ʻaoʻao 7
Aia i uka o ke kaikūʻono o Kaneʻohe ma Kahaluʻu, he puʻu me ka lau nahele, he nui....
Ke Hana Ā Kekahi Haumāna - Nomana Asam - PDF ʻaoʻao 7
Ua kūʻai au i mau lole noʻu i ke kakahiaka o nehinei....
ʻO Mea - Ramona Wong - PDF ʻaoʻao 8
ʻO Mea ka inoa o keia mea. ʻAʻole maopopo iā kākou he aha ʻoia....
nane pīʻāpā - Kaʻiʻiniakapuʻuwai Garza - PDF ʻaoʻao 8
E nānā pono i nā pīʻāpā o keia kiʻi....
Puke p2
Helu h4 - 20 Pepeluali, 1974
He leka hoʻomeamea - Makia Malo - PDF ʻaoʻao 2
He leka hoʻomeamea keia i kākau ʻia e Makia Malo. No ka hoihoi loa, ua hāʻawi mai kāna kumu kula no ka hauʻoli o kākou ā pau....
He Wai Kupua No ʻO Waiʻānapanapa - Anna Kahāʻulelio Kapaona - PDF ʻaoʻao 3
Keia wai, ua kokoke no i ke kahua ho mokulele o Hāna ma Maui. ʻAʻole wai kuahiwi mai. Keia wai, aia ma lalo honua....
Eia he kupuna - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 3
Nā Hana Ā Nā Haumāna - Noni Bienfang - PDF ʻaoʻao 4
Aloha! E komo mai. ʻO Naʻau Kake koʻu inoa....
He Moʻolelo no ka Mahina ʻo Pepeluali - Keʻala Kwan - PDF ʻaoʻao 4
ʻO ka mahina ʻo Pepeluali ka mahina ʻelua o ka mahiki. He iwakāluakūmā walu wale nō lā o Pepeluali, he mahina pōkole keia....
ʻO ka lā ʻumikūmāhā ʻo Pepeluali ʻo nehinei. - Kilikini Hamada - PDF ʻaoʻao 4
ʻO ka lā ʻumikūmāhā ʻo Pepeluali ʻo nehinei. ʻO ke lā Valentine's ʻo nehinei....
Make Māʻinoʻino - Benj. S. Kaʻapa Maʻana - PDF ʻaoʻao 5
Nūpepa Kūʻokoʻa, Malaki 26, 1864. E ka Generala kaulana o ka naʻauao nāna i ʻalo nā ʻale o ka moana Pākīpila, e aloha pika wai ʻolu kāua;...
Ke Kiʻi Kiko Nā Lula - L.H. - PDF ʻaoʻao 6
Hoʻomaka ʻoe me ka huahelu o ka haʻina o ka nīnau ʻekahi....
E nā haumāna - L.H. - PDF ʻaoʻao 7
Aia ma lalo nei he wahi moʻolelo pōkole e pili ana i ka pāʻani pepa ʻana....
nane huaʻōlelo - Kuʻu Lei Momi Bernadino - PDF ʻaoʻao 8
E pili ana iā Oʻahu. Aia ma keia nane pīʻāpā kekāhi mau wahi kaulana ma ka mokupuni ʻo Oʻahu....
Helu h3 - 25 Kekemapa, 1973
Aloha ā nui loa iā ʻoukou e nā kamaliʻi o ke kulanui - Mrs. Mary K. Malo - PDF ʻaoʻao 3
Aloha ā nui loa iā ʻoukou e nā kamaliʻi o ke kulanui o Hawaiʻi nei. Ke mahalo aku nei au iā ʻoukou no ko ʻoukou hoʻoūna ʻana i ka pepa, Ka Ulu Hoi....
ʻAnoʻai ke aloha e Pila a me nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi. - Emalia Pat Kauhiwaiohalona Kauanoelaniokaeo - PDF ʻaoʻao 3
ʻAnoʻai ke aloha e Pila a me nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi. E kala mai iaʻu, ʻakahi no keia a kākau au i wahi leka nā ʻoukou....
Ua paā aheahe mai ka ua ʻoluʻolu o Tuahine - L.H. - PDF ʻaoʻao 3
Ua paā aheahe mai ka ua ʻoluʻolu o Tuahine a ua lawe mai i wahi leka aloha mai Papakōlea....
Moa Nū Hou - A.W.P. Waileleʻohiʻilawe - PDF ʻaoʻao 4
Nūpepa Kūʻokoʻa, Iune 11, 1864, ʻaoʻao 4....
E nā poʻe e nīele apau - L.H. - PDF ʻaoʻao 4
E nā poʻe e nīele apau, Eia he mea noʻeau ma lalo nei....
He Mau ʻŌlelo ʻOhana no Hawaiʻi Nei - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 5
Pehea, hiki ke maopopo keia mau ʻōlelo iā ʻoukou?...
He Moʻolelo - Keoma Tanaka - PDF ʻaoʻao 7
Aloha kākou! ʻO ʻUkuleleʻeleʻele koʻu inoa a ʻo ʻUkuleleʻeleuli ka inoa o kaʻu wahine....
nane huaʻōlelo - Kuʻu Lei Momi Bernadino - PDF ʻaoʻao 8
Helu h2 - 26 Nowemapa, 1973
E nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi, e heluhelu kākou - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 2
E nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi, e heluhelu kākou. E hoʻonaʻauao kākou iā kākou iho. Ua hele anei ʻoe i Puna ma ka mokupuni ʻo Hawaiʻi?...
He aha au? - L.H. - PDF ʻaoʻao 2
He aha au? Aia au ke noho nei i loko o ke kai. ʻaʻole au makemake nui loa i ke kai wale no, akā makemake au i ke kai hapa wai....
He Leka - Lucy K. Makasobe - PDF ʻaoʻao 3
E nā hoa heluhelu o kāhi Ulu Hoi ā kākou, Ua pā kākou i ka laki. I ka hele ʻana aku nei i ka pahu leka, eia kā, he wahi makana ko loko....
He Moʻolelo Liʻi me ka Huaʻōlelo Liʻi Hoa - Lopaka Luis - PDF ʻaoʻao 3
Naʻu i lawe iā Keliʻi, koʻu hoalauna, e ʻike iā Lehua, koʻu hoaloha. Auwē!...
Iā ʻoukou e nā haumāna hanohano o ke one hānau o ka ʻāina - Mrs. Hattie Ah Cook - PDF ʻaoʻao 4
Eia hou kekahi leka. ʻO keia hoʻi, nā Hattie Ah Cook. ʻOia no ko kākou hoaloha o ka Malu ʻUlu o Lele. Mahalo e Hattie no kou manaʻo maikaʻi. L.H....
Aloha mai no e nā poʻe heluhelu i keia nūpepa Ka Ulu Hoi. - Kuʻu Lei Momi Bernadino - PDF ʻaoʻao 5
Aloha mai no e nā poʻe heluhelu i keia nūpepa Ka Ulu Hoi. Eia ma lalo kekahi o koʻu mau manaʻo e pili ana i ka moʻolelo Kū-a-pakaʻa, nā Moses Nākuina....
Akamai no ke ao ʻōlelo Hawaiʻi hoʻi - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 6
Ua haku au i keai wahi mele me ka manaʻo i mea kōkua paha ia no ka poʻo kamaliʻi e aʻo nei i ka ʻōlelo Hawaiʻi....
Weliweli ka Makaʻu! - Viviana Ontai - PDF ʻaoʻao 7
He moʻolelo keia... Ua hiamoe au ma koʻu lumi moe. He hiamoe maikaʻi loa. ʻEmo ʻole, ua paʻa ka puka o koʻu lumi moe!...
nane huaʻōlelo - Leimomi Hee - PDF ʻaoʻao 8
Pololei aku: 2. turkey 4. prayer 7. feast...
ʻAno ʻai kākou e nā hoaloha, - Vincent R. Rodrigues - PDF ʻaoʻao 9
ʻO wau keia ʻo Hinano, ka palekikena o keia Hui Aloha ʻĀina Tuahine....
Kiʻi Hōʻakaʻaka - Kuʻu Lei Momi Bernadino - PDF ʻaoʻao 9
N: E Keoni, e hei ʻalamihi kāua ma Puʻuloa.
K: ʻAʻole hiki e Noe, ʻaʻole au he keiki ʻaeʻa-haukaʻe....
Helu h1 - 23 ʻOkakopa, 1973
ʻAe, e Pōkole pane ʻo Lōʻihe - Mahela Rosehill - PDF ʻaoʻao 4
ʻAe, e Pōkole pane ʻo Lōʻihe. Hele ʻoia i kā ke kumu pākaukau a kōkua ʻoia iā Pōkole....
ʻO Maui No Ka ʻOi - Joseph Puipui Makaai - PDF ʻaoʻao 5
Ua hele aku nei au ma kēlā mokupuni nani ʻo Maui, a ua hoʻohihi aku wau i kēlā ʻāina....
Nā Hulu Manu - Haleakalā Schattenberg - PDF ʻaoʻao 6
I ka au kahiko o Hawaiʻi nā hulu manu i ke aliʻi a nolaila ua lilo nā hulu manu i hōʻailona aliʻi....
Nānā i ka Mahina - Holouanāiheikaʻū Stender - PDF ʻaoʻao 7
ʻOi aku ka waiwai o ka ʻike ʻana i ka mahina ma mua o ka ʻike ʻana i ka lā a me nā hoku ā pau....
Makapuʻu Beach - Pala Chang - PDF ʻaoʻao 8
ʻO Kanoho ka inoa o keia keiki. Ua hele ʻoia i Makapuʻu....
Lumi i Make ai ʻo Kalākaua - L.H. - PDF ʻaoʻao 9
Nūpepa Kūʻokoʻa Iulai 12, 1901. He nui paha kākou i maopopo, ua hāʻule ko kākou Mōʻī Kalākaua i Kapalakiko ma ka Palace Hotel. ʻAʻole paha kākou i noʻonoʻo hou i kona wahi i make ai....
Puke p1
Helu h4 - 27 Malaki, 1973
Kuʻu Manaʻo a Kamaliʻi - Joseph Puipui Makaai - PDF ʻaoʻao 3
Hoomanao ae la au i kuu manaoa liilii e noho ana me Puuanahulu....
He iʻa keia - Mona Wong - PDF ʻaoʻao 4
ʻO Poki kona inoa....
Mai Kekahi o Nā Luna Hoʻoponopono - Haunani Bernadino - PDF ʻaoʻao 5
Aia ma ke kula nui o Hawaiʻi kekahi mau papa "Ethnic Studies" pili i ko Hawaiʻi nei poʻe me ko lākou nohona ma ke ao nei....
Ka Waihoʻoluʻu o Kuʻu Home - Koana Matsuzaki - PDF ʻaoʻao 5
Eia koʻu hale ma Mānoa nani loa....
Olowalu - Hinani Rodrigues - PDF ʻaoʻao 6
ʻO Olowalu ka inoa o keia ʻahapuaʻa....
He Wahi Mele - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 6
The Valley of the Rainbow - Ke awāwa o ke ānuenue...
I nā makahiki hou mai i hala iho nei, ua ulu mālie ka hoihoi... - Iokepa Tom - PDF ʻaoʻao 7
a ua like ke ʻano o0 keia hoihoi me ke kupu ʻana mai la o kekahi mau ʻanoʻano mauʻu i kanu ʻia ma kekahi kīhāpai....
Ke Kanaka Hapa-Menehune - Kenika Esaki - PDF ʻaoʻao 8
I ka wā kahiko, ua noho kekahi kanaka ma ka mokupuni ʻo Kauaʻi....
Kuʻu wahi kanaka Hawaiʻi - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 9
I ka wā pēpē, ʻo Kimo kona inoa...
Helu h3 - 22 Pepeluali, 1973
No Nutona Me Ke Keiki Kahuhipa - - PDF ʻaoʻao 2
Mai Nā Palapala Kahiko Mai - (Kūʻokoʻa: Malaki 2, 1867). E holo lio ana o Nutona (Newton) ma ke kula Kilibure (Salisbury) a i kona kaalo ana ae ma ke alo ponoi o kekahi kahupipa, kahea aku la ke keiki penei:......
Lōʻihi no ka manawa aʻu i manaʻo ai no ka ʻōlelo Hawaiʻi... - Lei Momi Bernadino - PDF ʻaoʻao 3
Nā Leka i Ka Ulu Hoi - Joseph Puipui Makaai - PDF ʻaoʻao 4
Pololei You Speak Me - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 5
Pidgin Dialogue between a Tūtū and a Baban....
Ke noho nei au e noʻonoʻo ana, he aha kaʻu mea e kākau ai? - Kawena Bacon - PDF ʻaoʻao 5
Aloha St. Valentine's Day! - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 6
"He aha lā kēlā mea ma luna?...
He Moʻolelo Keia - Niko Young - PDF ʻaoʻao 6
He ʻōmole pia au....
Aloha! E komo mai. - Noni Lum - PDF ʻaoʻao 6
Ke ʻAno O Nā Mea Ola O Keia Pae Moku ʻO Hawaiʻi Nei - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 7
E Tipu E Rea - Sir Apirana Ngata - PDF ʻaoʻao 9
translation by Mrs. Whaingaroa Panapa...
Helu h2 - 22 Kekemapa, 1972
Ka Mea ʻAi ʻOno Loa - Ke Kumu me ke kōkua a Pua - PDF ʻaoʻao 2
Ua puni ʻo Kalākaua, ka Mōʻī ʻAkaʻaka, i ke "Continental Cuisine"....
E nā hoa heluhelu o Ka Ulu Hoi - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 2
Kaʻu Kumu Lāʻau Kalikimaka - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 3
He Paʻi Hou: Ka Paipala Hemolele Luka Mokuna II, 1-16 - Luka - PDF ʻaoʻao 3
He Hana Keaka Kalikimaka - - PDF ʻaoʻao 5
Puʻuhonua Nani (Mele aloha aliʻi) - Malia Craver - PDF ʻaoʻao 7
Beautiful Refuge (translation of M. Craver's Puʻuhonua Nani) - M.K. Pukui - PDF ʻaoʻao 8
Nā Leka Iā Kana Kaloka - - PDF ʻaoʻao 9
Helu h1 - 21 Nowemapa, 1972
Aloha nō kākou e nā makamaka heluhelu - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 1
Ua ʻike nō paha ʻoukou, he ʻokoʻa iki keia pukana o ka nūpepa. Ua hoʻololi ʻia ke ʻano o ka paʻi ʻana mai ka "Ditto" ā ka "Mimeograph". Ma mua, ua ʻano kau palena ʻia ka heluna o nā pepa i hiki iā mākou ke paʻi akā me ka "Mimeograph" ʻaʻole pilikia....
He Moʻolelo o Waikane - Kaipo Mahelona - PDF ʻaoʻao 2
He kūlanakauhale ʻo Waikane ma keia mokupuni. Aia mawaena o Waiahole a me Kaʻaʻawa i Koʻolau Loa....
He aha ka ʻōlelo o ke kino ke mū ka waha i ka leo ʻole? - Paki Neves - PDF ʻaoʻao 2
He kuhi. Eia ka papa helu o kekahi o nā kuhi Hawaiʻi i helu ʻia ma ka puke wehewehe ʻōlelo:...
He Paʻi Hou - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 4
ʻO keia ka hopena o ke kolamu a mākou i lawe mai ai mai loko o Ka Lama Hawaiʻi a i paʻi hou ai i kēlā Nūhou aku nei....
No Ka ʻŌlelo Hawaiʻi - Ka Lama Hawaiʻi (1834) - PDF ʻaoʻao 4
Kumu: Pehea la e hiki ai ike kanaka naaupo ke hoomaopopo mai i kona manao. Haumana: Ma ka waha wale no, ma ke kamailio....
No Nā Puaʻa Hoʻokano Kāne - Nā Pua - PDF ʻaoʻao 6
Nā Swoop o ʻĀsia hema-hikina - Larry Kimura - PDF ʻaoʻao 7
Nā mākou anei ka nīnau "No ke aha?" "No ke aha keia kaua? No ke aha keia pepehi ʻana o kānaka i kānaka?...
Cultured for the Uncultured by the Uncultured - Arthur Yorita - PDF ʻaoʻao 10
Aloha kākou! Today, I going tell you peoples about da story of okolehao. Sound real ono already, yeah?...
Ke noʻonoʻo nei au i keia Pōʻahā - - PDF ʻaoʻao 11
Ke noʻonoʻo nei au i keia Pōʻahā, ka lā iwakāluakūmākolu o Nowemapa, ka lā hoʻomaikaʻi o ko kākou ʻāina....
Ka Pāʻūohiʻiaka - Pila Wilson - PDF ʻaoʻao 12
I kekahi o kou kaʻahele ʻana ma kahakai, ua ʻike nō paha i kekahi me kanu e pāhola ana ma luna o ke one a ʻaʻā paha....