updated: 3/17/2019

Ka Ulu Hoi

Papa Kuhikuhi       Poʻomanaʻo       Mea Kākau       Kumuhana       Puke
inoa     inoa ʻohana

Mea Kākau - inoa ʻohana

    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

A

Abordo, Kealiʻi
Hūʻi! E ala mai e nā pua, nā mamo o nēia pae ʻāina! - 9/1/1999 - p1h1a, ʻaoʻao 1
Kahe ka Wai Ola o ka ʻŌiwi - 10/1/1999 - p1h2a, ʻaoʻao 1
Afong, ʻIlikea
E Hahai aʻe i ke Alahele o ko Kākou mau Kūpuna - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 5
He punawai e Inuia He punawai e Inuia - 2/27/2007 - p7h4, ʻaoʻao 7
© iā wai? - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 3
Ka Leo o ka Manu ʻAlamea - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 1
Aganon, Saifoloi
Ka ʻAha Kūkā Hawaiʻi - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 5
Aholo, L. ; Makalua, M.; Kalua, J.W.; Kahāʻulelio, D. ; Pali, A.
I ka Mōʻī David Kalākaua - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 5
Akaka, ʻElia
Hoʻokahuli Au ʻAna: Nā Mele a Johnny Noble - 3/1/2019 - p18h3, ʻaoʻao 4
Akana, Kalani
Aloha e nā makamaka o "Ka Ulu Hoi" - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 2
nane huaʻōlelo - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 5
Alexander, Kaimana
ʻO Waimea: He Kai Heʻenalu? - 3/1/2019 - p18h3, ʻaoʻao 1
Allen, Kāwika
Kā Lingle Haʻi ʻŌlelo - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 4
Hana ʻOe a Kani Pono - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 2
He kōkua ka ʻŌlelo Noʻeau - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 5
E Huakaʻi Kākou! - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 10
Amona, Kawena
Ka Lei A Ulupono - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 5
Apirana Ngata, Sir
E Tipu E Rea - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 9
Arakawa-Taum, Leonani
Hui ke Kalo me ka ʻOhā - 1/25/2019 - p18h1, ʻaoʻao 2
E Lohe ʻia ana ko Kākou Leo Kūʻē? - 2/6/2019 - p18h2, ʻaoʻao 5
Arquette, Hāmiha
Kūkulu Lāhui: ke Olakino ma mua o ka Waiwai - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 11
Kūkulu Lāhui: Ka Uku no ke Ola ʻAna - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 12
Asam, Nomana
Ke Hana Ā Kekahi Haumāna - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 7
Asing, Kahaku
Kahulanui: Hula Kuʻi - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 11
Asman, Keola
He ʻIno kō Kai - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 4
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

B

Bacon, Kawena
Ke noho nei au e noʻonoʻo ana, he aha kaʻu mea e kākau ai? - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 5
Bagood, Iokepa
He Leo Heahea - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 4
Barrett, Leimaile
Puʻu o Kaimuki - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 2
Bennett, Kilika
Ka ʻIole Manakuke: Ua Lilo ka Waiwai!!! - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 12
Ka Moʻolelo o Puʻu Māʻiliʻili a me Puʻu o Hulu - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 1
Bernadino, Haunani
Mai Kekahi o Nā Luna Hoʻoponopono - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 5
Mai nā luna hoʻoponopono o Ka Ulu Hoi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 2
ʻO Nīele, ʻO Akamai - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 6
Bernadino, Kuʻu Lei Momi
Aloha mai no e nā poʻe heluhelu i keia nūpepa Ka Ulu Hoi. - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 5
Kiʻi Hōʻakaʻaka - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 9
nane huaʻōlelo - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 8
nane huaʻōlelo - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 8
Bienfang, Noni
Nā Hana Ā Nā Haumāna - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 4
Burke, Kuʻuipo
Ka Pua ʻAwapuhi - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 2
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

C

Carvalho, Kaua
E Kau ke Kaʻa i ka Lewa? - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 3
I Ola ka ʻĀina - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 10
Ke Aloha Pili Mau - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 10
Case, Emalani
Hongi pū kāua i ka ihu o ka Waka - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 8
Casey, Ilelani
He pōpoki maikaʻi kaʻu, ʻo Sassy kona inoa - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 7
Chang, Pala
Makapuʻu Beach - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 8
Chang-Purdy, Keoni
He kahu akua o ka wā i hala - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 7
He wahi pūlama ia ʻo Ahu a Laka? - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 2
Hāliʻi ke kapa kea, uhi ka ʻāina - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 3
ʻAʻohe ōpū malumalu e kanaho ai - 9/15/2006 - p6h1, ʻaoʻao 1
Kū akula ka lāʻau i ka ʻaʻama kua uliuli - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 3
Māhuahua ka Myspace - hiki ke ʻalo aʻe? - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 5
Ka Maʻaʻa wehe lau niu o Lele - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 1
He Nane - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 5
He Hawaiʻi ʻuwala Kahiki - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 4
E hume i ka malo, a e waiho i ka hilahila ma ka hale! - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 8
A hua a pane, a pane mai! - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 8
Heahalāhoʻi? - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 8
He Kaʻao no Kaʻiwaokapō - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 8
Kaʻiwaokapō; He kaʻao hou - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 16
He Leo Heahea - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 4
Chock, Kaimana
Hoʻolaha: E Hele Mai i Kahi o ka NHSS! No mākou ʻoe e Koʻo! - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 17
ʻO Helumoa i ka Malu o ka Ulu Niu - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 13
He Leo Pai Pepa: He Puke Mele Lāhui... - 3/1/2019 - p18h3, ʻaoʻao 5
Chock, Kalama
He Leo Heahea - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 4
Chow, Leilani
Kāua i ka Holoholo - 2/1/2017 - p15h1, ʻaoʻao 2
Na Wai Hoʻi ka ʻOle o ke Akamai? - 2/1/2017 - p15h2, ʻaoʻao 3
He Akaʻula mai Molokaʻi mai - 4/1/2017 - p15h3, ʻaoʻao 1
Cook, Miki
Nā Hopena o ka Noho Hewa - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 1
Mai ka ʻEhu Kakahiaka a i ka ʻEhu Ahiahi - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 1
Cook, Mrs. Hattie Ah
Iā ʻoukou e nā haumāna hanohano o ke one hānau o ka ʻāina - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 4
Craver, Malia
Puʻuhonua Nani (Mele aloha aliʻi) - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 7
He Kaʻao no Kūmauna - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 3
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

D

Damas, Kaiuokalani
Ua Lilo Auaneʻi i ka Humu Hewa - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 2
Kū ka ʻOliʻoli nā Moku - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 6
He Wahi Mihi - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 11
De Sa, Kapua
Lāʻau o ka Wā Kahiko - 2/1/2012 - p12h1
de Silva, Kahikina
He aha ka Nūhou? - 10/1/1999 - p1h2a, ʻaoʻao 2
de Silva, Kihei
Ehuehu mai nei ʻo Mānoa Ehuehu mai nei o Manoa - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 5
Digmon, Leilani
I Kēia Makahiki Hou, Kūlia i ka Nuʻu - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 2
He ʻŌpū Aliʻi - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 3
Kolo nō ke ēwe i ka ʻiewe - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 5
He Kaua Malū - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 11
Dizol, Kaikane
Ka Pōʻaono Mua ma Kānewai - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 3
Dochin, Mahiʻai
Ke Kokuli Keleawe - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 4
Kī Pū ʻia Kekahi Keiki e ka Mākaʻi - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 13
He Papa Mokomoko - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 15
Doi, Maiko
Kalaupapa Names Project - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 10
Ka Waihona o ka Naʻauao - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 10
He Wahi Kiʻiʻoniʻoni o Honokaʻa Boy - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 17
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

E

Eldridge, Kaluhialoha
He ʻŌlelo Koʻikoʻi i nā Mekia ʻŌlelo Hawaiʻi - 9/15/2006 - p6h1, ʻaoʻao 3
Kū ka ʻOhe NāNā Hou i Haleakalā - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 2
I Hele a Kamaʻāina me he ʻOhana lā - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 4
He Waiwai Nui ka Lōkahi - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 3
Ola ka ʻŌlelo - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 6
Ke Ōlaʻi Hoʻopunipuni - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 3
Aloha Karikimaka! - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 6
Esaki, Kenika
Ke Kanaka Hapa-Menehune - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 8
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

F

Faria, Keoki
Kukuluia ka Hale a Paa - 9/11/2007 - p7h8, ʻaoʻao 2
Fergerstrom, Lokelani
Kani nā leo ʻōiwi o Hoʻokani Mānoa - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 5
Waialua, ʻĀina Kū Pālua i ka Laʻi - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 6
Inu ʻia ka wai hoʻola - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 4
Fong, Kamuela
Kanikani Pila, Kani ma ʻō ma ʻaneʻi - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 15
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

G

Gaboya, Donovan
No ka Lā Kiʻi ʻOniʻoni - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 5
Gante, Ikaika
Ka Maka o ka Heʻenalu - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 10
Ke Kahua o Kānaka - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 2
Gapero, Kuiokalani
Kahoʻolawe ʻAi Kūpala - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 11
Hele mai, pāʻina kākou i ka māla! - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 12
E Hume i ka Malo - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 15
Garza, Kaʻiʻiniakapuʻuwai
nane pīʻāpā - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 8
Gomes, Iokepa
No Ka Hana a Undercover Palala: Ka Hoʻōla Kino ʻAna - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 7
ʻAuhea ke Kīwī ʻŌlelo Hawaiʻi - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 3
ʻAʻole ʻo go! he Hawaiʻi. ʻAʻohe o lākou Aloha. - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 1
E Nānā i ka Hēʻī - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 14
Ke Nānā ʻia aku, Pala ka Maiʻa - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 3
I ʻolaʻola nō ka huewai i ka piha ʻole - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 4
Kanikani ka Pihe no ke Kenikeni - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 1
E Ke Kīkoʻolā... - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 6
Goodhue, Keawe
E Hoʻi ka Hoi - 2/1/2017 - p15h1, ʻaoʻao 1
Ua Mau ke Ea o ke Aupuni - 2/1/2017 - p15h2, ʻaoʻao 4
Mai Kuhihewa - 4/1/2017 - p15h3, ʻaoʻao 3
Gushiken, Leesa
Ke Loli Nei ka ʻĀina o Hawaiʻi - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 8
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

H

Haleamau-Martin, Kekoa
ʻEnemi o ka ʻĀina - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 2
E aʻo i ka mahi kalo, Aʻo nō i ka ʻōlelo - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 1
Halemanu-Martin, Kekoa
Ka Hopena o ka Pī - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 2
Hamada, Kilikini
ʻO ka lā ʻumikūmāhā ʻo Pepeluali ʻo nehinei. - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 4
Hamberg, Kawailehua
Nā Kamaliʻi ʻIke ʻOle - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 3
I ʻOno ka Puʻu - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 2
"Kūlia i ka Nuʻu, i Mau ke Ea o ka ʻAina i ka Pono." - 3/1/2019 - p18h3, ʻaoʻao 2
Hanohano, Kamaliikupono
ʻO ka Mea Nui - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 1
Hee, Kale
Ma Ka Rodeo - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 1
Hee, Leimomi
nane huaʻōlelo - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 8
Hiura, Puaʻala
ʻAuhea nā kumu? - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 10
Nā Leo o ka Lāhui Hawaiʻi - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 2
He Au Hou - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 11
Pau ʻo Aloha, a Pau Loa! - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 9
Hokoana, Haukea
Ola ka Lolo i ka Nane ʻia - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 7
E Hoʻomālie - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 6
Hozumi, Naoko
He Kaʻa Uila no Hawaiʻi - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 7
Ka ʻĀina ʻo Maunalaha - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 9
He mau Pilikia ko ka ʻIʻo Pipi ʻAmelika - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 7
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

I

Iaka
Kaʻauhelemoa - he moʻolelo kahiko - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 9
Kaʻauhelemoa (he moʻolelo nūpepa kahiko) - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 12
Ibarra, Leihalaopuna
No ke Kīpuka Leo - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 9
Ichiki, Keoki
E hoʻolohe i nā mānaleo o ka wā i hala. - 2/1/2012 - p12h1
Inouye, ʻIwalani
He koa, he keiki - He kaʻao hou - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 3
Ke ʻai ʻia nā aʻa - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 1
Ka ʻĀina ʻEhuʻula - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 1
Ke Kukui ʻĀ Mau i ke Awakea - 9/15/2006 - p6h1, ʻaoʻao 2
Ka Manu ʻAi Pilau o ka Wili Makani - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 1
He Hulu Manu, He Mea Makamae - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 5
Nā Moelepo Hehena o Mānoa - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 4
Nā ʻIole o ka Lua - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 6
Ke Kāʻili ʻAna i ke One Maoli - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 1
Ke Kiʻi ʻOniʻOni Hou ma Ward - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 7
ʻO Kāʻanapali e hoʻomaʻewa ʻia nei - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 6
Mōhala i ka wai ka maka o ka pua - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 13
Isaacs, Kalani
Hele i ka Papa... O Hala ka ʻIke iā ʻOe! - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 13
He Lei Kālā iā ʻOukou - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 1
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

J

Jaimes, Ipolani
Hoʻonui ʻia ka Paia ʻAlai - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 5
E Ka Milimili Kālā - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 1
I Lūʻau Mūheʻe Naʻu! - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 12
Jitchaku, Kauliilii
He Waiwai ka ʻŌlelo Hawaiʻi - 2/1/2012 - p12h1
Johnson, Kahala
Nakeke nā iwi i ke ana kūlipolipo - 2/1/2012 - p12h1, ʻaoʻao 1
Johnson, Kūlia
No ke Kai Kūʻono ʻo Keawaʻula - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 3
Ua lohe anei ʻoe? - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 4
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

K

Kaʻapana, Kamuela
Ka Nohona Hou i ka Makahiki 2008 - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 6
E Kiloi i ka ʻŌpala! - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 1
Ka Haʻina: E Mālama i ka ʻĀina - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 4
Ka Pō Nui Hoʻolako, Ke Ao Nui Hoʻohemahema - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 1
ʻAʻole Au no Kūkiʻi Mai - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 7
Aia ʻo Haumea ma ka Lani Paʻa - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 1
I Mua e nā Pōkiʻi a Inu i ka Wai ʻAwaʻawa - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 2
Malia paha he iki unu, paʻa ka pōhaku nui, ʻaʻole e kaʻa - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 1
ʻAʻohe ʻIke o ka Puaʻa Nona ka Imu e Hoʻā ʻia Nei - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 3
Kulia Roots Fest - He ʻAha Mele Hou! - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 16
Eia ke Ola o Maunalua - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 8
Ke Kolokolo nei ka ʻElelu - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 5
Kaʻili, Kēhaulani
No ka lilo ʻanai kumu Kaiapuni - 11/1/1999 - p1h3a, ʻaoʻao 1
Kaipulaumakaniolono
No Kalanikikilo Helu 1 - 1/25/2019 - p18h1, ʻaoʻao 1
Kalahiki, Halemano
Kau ka Haili Aloha - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 6
Kalilimoku, Kekūhaupiʻo
Ka Haʻa o ke Kime Kinmipōpō Peku o ke Kulanui o Hawaiʻi - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 9
Kamali, J.W.
Hele Malihini ia Manoa - 3/1/2019 - p18h3, ʻaoʻao 6
Kamauoha, ʻIolani
Ka Lepelepeohina - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 9
Piano Ahiahi - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 7
Kane, Puʻuiwai
E Hele Mai a ʻAi me Puʻuwai-He Loiloi Mea ʻAi - 2/6/2019 - p18h2, ʻaoʻao 6
Kaopuiki, Kanoe
No ka Hale Pule Hawaiʻi - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 8
Ka Waiwai o ka ʻImi Naʻauao: e ʻimi nō i waiwai nāu - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 15
ʻAi ke kōlea a hoʻi i Kahiki - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 5
Pau nā Kānaka i ka ʻAkaʻaka, Koe Hoʻokahi - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 16
Kapaona, Anna Kahāʻulelio
He Wai Kupua No ʻO Waiʻānapanapa - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 3
Kapule, Kuʻulei
Ma Luna ka ʻIke Kupuna; Ma Lalo ka ʻEpekema Haole - 2/6/2019 - p18h2, ʻaoʻao 2
Kauahaao
Alu hou mai nā ʻiliʻili o Hāloa - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 5
Poʻipū i nā leo ʻōiwi - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 2
Kū mai o Kalani ʻAimoku - 9/15/2006 - p6h1, ʻaoʻao 6
ʻO ka hua o ke kōlea, aia i Kahiki - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 6
E Lei Kāu, e Lei Hoʻoilo - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 7
Kauahaʻao
"ʻAipōhaku!" wahi a ke aloha ʻāina - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 4
Kauahi, B.
No wai ke kuleana? - 2/1/2017 - p15h1, ʻaoʻao 4
Ka Poʻe Kāmano - 2/1/2017 - p15h2, ʻaoʻao 1
Kauanoelaniokaeo, Emalia Pat Kauhiwaiohalona
ʻAnoʻai ke aloha e Pila a me nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi. - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 3
Kawaa, Kalehua
No John Wise - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 7
Kawaʻa, Kalei
No ka Haʻaheo - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 1
Na wai ke kuleana? - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 3
ʻAi a Māʻona, Inu a Kena - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 6
E ʻō Molokaʻi, Kuʻu ʻĀina Hānau! - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 3
Kūʻē? Kūpono? - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 1
E hoʻi hā ka moʻala i kona lua - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 3
E Makaʻala Mai! - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 7
Ma ka Hana ka ʻIke - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 4
He Haʻina Nane - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 9
Pau ʻOle ka ʻEpa iā Hawaiʻi - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 2
Kawaha, Kaimana
Kau i ka Pua Aneane - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 9
Peʻepeʻe Akua - 9/24/2018 - p17h1, ʻaoʻao 2
Kūʻēʻē ma ke Kapitala - 1/25/2019 - p18h1, ʻaoʻao 1
He Paʻani Hawaiʻi: ʻImi a Loaʻa ka mea e peʻe mai nei - 2/6/2019 - p18h2, ʻaoʻao 3
Keahi Chang, Wayne
No ka Loiloi ʻana i ka Mele Manaka - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 4
Kekahuna-Hoaeae, Leo
No ka Lā Kiʻi ʻOniʻoni - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 5
Ka Hānai ʻAna: He Mea Kuʻuna o Ka Wā Kahiko - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 11
Kekahuna-Hoaeae, Leo; Haʻalilio Williams-Solomon, Donovan Gaboya
No ka Lā Kiʻi ʻOniʻoni - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 5
Kekua, Kaikaina
Puhi Paka vs. Puhi Pakalolo - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 6
Ka Hale Aliʻi - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 8
He Lawehala a he Kānāwai Paha - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 10
Keliʻipaʻakaua, Kepoʻo
Ka ʻIke “Hou” a Kahiko - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 1
Keohookamalanai
E Hoʻi ka Uʻi o Mānoa, Ua Ahiahi - 9/24/2018 - p17h1, ʻaoʻao 1
Kimura, Larry
Nā Swoop o ʻĀsia hema-hikina - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 7
Pololei You Speak Me - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 5
He Wahi Mele - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 6
E nā haumāna o ka ʻōlelo Hawaiʻi, e heluhelu kākou - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 2
Kaʻaka Puhi Palaoa - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 8
Koanui-Kong, Awapuhi
He Moʻolelo no Pāʻao - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 12
Koanui-Kong, Kamalolo
Lanakila Hou nā Wāhine o Ānuenue - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 5
Ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 6
Kua, Makaio
Ka Hoʻonui ʻŌlelo a Kahi Nūpepa - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 13
He Huakaʻi Pono nō ko Hawaiʻi - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 4
Kua, Mataio
E Ola i ka Lāʻau, e Ola i ka ʻŌlelo - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 14
Kuapuʻupāpaʻa, K.
ʻAʻohe nao ʻai i ka pāpaʻa - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 10
Kumalae, Nohea
E Mālama i ko Kākou Kuaʻana - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 2
ʻAʻole Pau ke Aʻo ʻAna - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 3
Mai Haʻalele i Kou One Hānau - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 2
Ulu Pono aʻe ka Hua - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 6
Kumu me ke kōkua a Pua, Ke
Ka Mea ʻAi ʻOno Loa - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 2
Kwan, Kaoluokalani
He Apo Lima Hou no Kēia Au - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 10
Kwan, Keʻala
He Moʻolelo no ka Mahina ʻo Pepeluali - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 4
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

L

L.H.
Lumi i Make ai ʻo Kalākaua - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 9
He aha au? - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 2
Ua paā aheahe mai ka ua ʻoluʻolu o Tuahine - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 3
E nā poʻe e nīele apau - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 4
Ke Kiʻi Kiko Nā Lula - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 6
E nā haumāna - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 7
Hunahuna Mea Hou - Ka La Kukahekahe - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 2
nane huaʻōlelo - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 7
Ke Kau Kalikimaka ma mua kau Kalikimaka - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 2
nane pīʻāpā - 9/1/1999 - p1h1a, ʻaoʻao 1
nane pīʻāpā - 10/1/1999 - p1h2a, ʻaoʻao 1
nane huaʻōlelo - 11/1/1999 - p1h3a, ʻaoʻao 1
nane: Moku o Keawe - 9/1/2000 - p2h1a, ʻaoʻao 1
Haehae Nā Manu - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 6
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 5
ʻŌlelo Hawaiʻi - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 6
Lama Hawaiʻi (1834), Ka
No Ka ʻŌlelo Hawaiʻi - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 4
Larry Kimura
Eia he kupuna - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 3
Lau, Eleile
He Leo Heahea - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 4
Lau, Iokepa Bagood, Kalama Chock, Keoni Chang-Purdy, Eleile
He Leo Heahea - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 4
Lau, Kikilia
He Lā ma ka Pāka - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 7
Lee Loy, Leolani
Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai? - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 8
Leeloy, Nākoʻolani
Ka Male A Loke Lāua ʻO Kalama - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 5
Luis, Lopaka
He Moʻolelo Liʻi me ka Huaʻōlelo Liʻi Hoa - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 3
ʻO ka ʻIuʻiu Maikaʻi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 7
Luka
He Paʻi Hou: Ka Paipala Hemolele Luka Mokuna II, 1-16 - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 3
Luke, Koa
E Alu Like Kākou no nā Kūpuna i Hala - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 1
Lum, Ikaika
Ka Mikini Kupanaha - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 5
Ua ka Ua - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 12
Lum, Noni
Aloha! E komo mai. - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 6
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

M

Mahelona, Kaipo
He Moʻolelo o Waikane - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 2
Maile
Kauaʻi... - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 3
Maile, Kaleikaumaka
Ka Nalowale ʻana o ka ʻOama - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 3
Makaai, Joseph Puipui
ʻO Maui No Ka ʻOi - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 5
Makaila, Lillie
He hua nui, a i ʻole he hui iki paha? - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 7
Aia i ka Makani - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 3
He Pila Kākau Hou - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 2
Ke ala hāiki a ka Loea - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 4
E Ola Mau - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 11
Lehu a Mano ka ʻIkena Hawaiʻi - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 8
E aha ʻia ana kēia puʻuhonua? - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 2
He Mea Ai Ono Loa - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 99
He Hui no ka Paniolo - 10/16/2007 - p7h9, ʻaoʻao 2
Makasobe, Lucy K.
He Leka - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 3
Makua, Kaina
Ka Pio ʻAna o Ke Ahi - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 3
E hōʻā ʻia ke ahi a Wilikoki - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 5
Paʻa ka ʻopihi - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 1
Kani ka Manu - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 5
Malo, Makia
He leka hoʻomeamea - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 2
Malo, Mrs. Mary K.
Aloha ā nui loa iā ʻoukou e nā kamaliʻi o ke kulanui - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 3
Mana Nakoa, Kai
He aha ia mea he moeʻuhane? - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 6
Manako
Mai nō Kākou e Lele me ka ʻElepaio Kāhea I'a - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 7
Martin, Buddy
Hoʻolaha: He Pō Lealea - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 16
Kalākaua iā Kapiolani - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 14
Martin, Kalikoaloha
Mai Poina - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 13
Kaulana nā Pua aʻo Hawaiʻi - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 9
Matsuzaki, Koana
Ka Waihoʻoluʻu o Kuʻu Home - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 5
Mayo, Kaulana
Ka Pūhala Kuapapa - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 4
Nā Pāpale i Pāpale ʻIa - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 5
McGill, Kainoa
He Pōkole ke Aho - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 1
McShane-Padilla, Kamaliʻi
Ke Koa Kaʻeo - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 7
Merino, Koa
He Kepanī ʻOluʻolu - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 3
Nanea ma Kahakai - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 6
Mai Puni i ka Lāʻau ʻOna Pōaka - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 7
Inā he kanalua, e mālie! - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 10
Miyamoto, Helene
ʻO Nā Makana Kalikimaka - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 4
Momi Bernadino, Lei
Lōʻihi no ka manawa aʻu i manaʻo ai no ka ʻōlelo Hawaiʻi... - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 3
Moʻolelo, Puni
No ka ua mea he Kainō - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 5
Morgan, Leimomi
Kaulana ka Uʻi ʻo Oahu! - 2/1/2012 - p12h1
Mott-Smith, J.
ʻŌlelo Kūkala - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 5
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

N

Nacapoy, Kaleonahenahe
Na wai ka hoʻokaʻina? - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 1
He koho no nā kau a kau - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 3
He koho no nā kau a kau (hoʻomau ʻia) - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 2
He Koho no nā Kau a Kau - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 8
Nāea
I ka wā kahiko, ma Waimea i Kauaʻi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 3
Nākoa, Keola
Ka Hoʻomaka ʻana o ke Kahuli - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 9
Namihira, Kaimana
He Mele no ka Wahine ʻAi Honua - 2/1/2012 - p12h1, ʻaoʻao 4
kealohaaina1895joseph>Nāwahī, Ke Aloha Aina 1895, Joseph
Ke Aloha ʻĀina; He aha ia? - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 6
Neff, Maile
E hānai ʻawa a ikaika ka makani - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 5
Neves, Paki
He aha ka ʻōlelo o ke kino ke mū ka waha i ka leo ʻole? - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 2
Nikaido, Dean
Nā Koa o Pālolo - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 8
No Nā Koa Kaulana o Ānuenue - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 4
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

O

Okamura, Kalaokananikiekie
E Hoʻolohe Mai - 2/1/2012 - p12h1, ʻaoʻao 3
He Kupa no ka ʻĀina - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 5
Ontai, Viviana
Weliweli ka Makaʻu! - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 7
Oshiro, Megan
Nā ʻĀina o nā Kānaka - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 2
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

P

Paʻaluhi, Nāihe
He Aha nā Manaʻo o Loko o nā Lepili Māhuaola? - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 6
Ke Kani a nā Manu Kūkahekahe - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 3
Peahu, Sanoi
No ka Hoʻokū Kaʻa ma Mānoa Nei - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 5
Ma Kahi o ka Makani e Pā ai, ma Laila ka Uwahi e Hina Ai - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 1
Nā Kānaka Hale ʻole ma Hawaiʻi Nei - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 2
No ka Hoʻokūkū Heʻenalu - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 8
Hiki i Kāu Keiki ke Heluhelu? - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 8
Ka Mokomoko o Jay Dee Lāua ʻo George - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 11
Naue Kino Nui - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 10
E Nānā i ke Kumu: E Hōʻola ʻia e nā ʻŌlelo Noeau - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 2
Pinto, Kaleo
Haiamū nā Manu!! No ka Hoʻomanaʻo ʻana i ka Makahiki 125 o ke Kahuli Aupuni - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 2
Loaʻa i ke aloha ka lei o ka lanakila - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 4
Pōhaku, Kiʻi
He GMO nā Meaʻai ʻOkanika - 2/2/2018 - p16h1, ʻaoʻao 6
Nā Waihona Kōkua Hoʻonaʻauao - 3/7/2018 - p16h2, ʻaoʻao 8
Pokipala
Kahoʻolawe o Kanaloa - 1/14/2010 - p10h1, ʻaoʻao 1
Pua, Nā
No Nā Puaʻa Hoʻokano Kāne - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 6
Puipui Makaai, Joseph
Nā Leka i Ka Ulu Hoi - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 4
Kuʻu Manaʻo a Kamaliʻi - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 3
Pukui, M.K.
Beautiful Refuge (translation of M. Craver's Puʻuhonua Nani) - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 8
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

Q

Quinabo, Kona
Kā ʻAmelika Hoʻolohe ʻole ʻana - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 8
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

R

Rasmussen, Kenji
Pilikia hou nā haumāna kulanui! - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 2
E kākoʻo ʻia nā polokalamu Hawaiʻi! - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 3
He Manaʻo - 4/12/2006 - p5h3, ʻaoʻao 6
Ola nā Iwi - 9/15/2006 - p6h1, ʻaoʻao 5
Ola nā Iwi - 10/13/2006 - p6h2, ʻaoʻao 7
Nā Pōhaku Hānau o Kūkaniloko - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 2
Ola nā Iwi - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 7
Nā Pilikia o Molokaʻi - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 1
Ka heiau ʻo Kāne ʻĀki - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 6
He Moʻolelo no Pekekue - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 5
E alualu ana i ka wai liʻulā no ka ʻike kūhohonu - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 4
He Uku Pākalikali - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 3
Huli Kua ʻIa - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 4
Kauai o Mano - 9/11/2007 - p7h8, ʻaoʻao 1
Read, Krista
Kekaha Wai ʻOle o nā Kona - 2/7/2011 - p11h1, ʻaoʻao 2
Robins, Kalauʻihilani
Makeʻe i ka ʻĀina Aloha - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 8
Rodrigues, Hinani
Olowalu - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 6
Rodrigues, Vincent Hinano
Ka ʻŌlelo ā ka Pelekikena o ka Hui Aloha ʻĀina Tuahine - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 2
Rodrigues, Vincent R.
ʻAno ʻai kākou e nā hoaloha, - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 9
Rosehill, Mahela
ʻAe, e Pōkole pane ʻo Lōʻihe - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 4
He Wahi Moʻolelo Hoihoi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 4
Ruth, Kelii
Ka Uhina Kai - 2/1/2012 - p12h1, ʻaoʻao 2
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

S

S. Kaʻapa Maʻana, Benj.
Make Māʻinoʻino - 2/20/1974 - p2h4, ʻaoʻao 5
Saffery, Kawailana
Nā Hana a ka Hui ʻEleu Mikimiki - 9/1/2000 - p2h1a, ʻaoʻao 1
Schattenberg, Haleakalā
Nā Hulu Manu - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 6
Shishido, Beau
I hewa i ke aupuni - 1/25/2019 - p18h1, ʻaoʻao 2
Siu, Nāleikuʻupuamaeʻole
E kīpaipai i ka ʻōlelo makuahine! - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 2
Solatorio, Kahanuola
Kuʻu wahi momi, nona ka ʻike o nā kūpuna - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 7
Ua ʻEha nā Maka - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 3
Spencer, Kaʻaimalani
Pehea Kou Olakino? - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 7
ʻĀ ʻĀ ʻŌia! - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 1
Hoʻolaʻi nā Manu i ke Aheahe - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 4
He Hawaiʻi He Akamai Nō - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 9
States, Maluhia
Pehea e ʻike ʻia ai he Hawaiʻi ʻoe? - 2/6/2019 - p18h2, ʻaoʻao 1
Steer, Likolehua
Ke kūʻai Kalikimaka ʻana - 12/1/1976 - p4h1, ʻaoʻao 4
Stender, Holouanāiheikaʻū
Nānā i ka Mahina - 10/23/1973 - p2h1, ʻaoʻao 7
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

T

Tafua, Jannah
I Ulu nō ka Lālā i ke Kumu - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 6
He Mea ʻAi no ka Manaʻo - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 12
Kahi Moe o Hāʻupu - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 2
Tagupa, Kauanuialeimaka
He Meʻe no ke Au Hou - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 4
Ka ʻInikua Olokino - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 3
ʻUwā ka Leo - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 15
ʻŌlelo Noʻeau - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 8
E Kūkulu i Hale Kūpono - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 6
No ka ʻĪlio Pitbull: he Hoapili no ka ʻOhana - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 7
E Mālama i ke Kanaka - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 5
Takahashi, Kalamaʻehu
E ʻOnipaʻa - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 14
Kau ka lei hāʻule ʻole i ka laʻi o Hauola - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 8
Takakura-DeFrancia, Kalei
E Kūkulu ke Ea a Kanaloa - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 3
Tam, Kaipo
Ka Poni ʻana iā Obama, he "Kamaʻāina" nō Hawaiʻi Nei - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 4
Loli ka Uila i Hawaiʻi nei; Loli pū ka Nohona - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 1
No Kūkaniloko, i ola ko Hawaiʻi - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 3
Tanaka, Keoma
He Moʻolelo - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 7
Tango, Kekoa
Hula Girls ma Iāpana - 2/1/2012 - p12h1
Tengan, Kainoa
E aha ʻia ana ʻo Mauna Kea? - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 2
E hoʻolohe mai i nā leo nahenahe - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 14
Teves, Puuloa
Ke Kumu Maoli - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 11
Pehea ka Lāhui i Kēia Wā Wī? - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 2
He aha kā nā Haʻina?! - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 9
Tom, Iokepa
I nā makahiki hou mai i hala iho nei, ua ulu mālie ka hoihoi... - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 7
Trask-Batti, Lākea
I ka malu kukui e ola ai - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 4
Ke Kakalina ʻAi ʻEnekini - 2/27/2007 - p7h3, ʻaoʻao 1
Ke Ahi Laʻa o Pele - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 8
He Moku Lawe ʻŌhua - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 3
Tyau, Keʻalohi
Ka Makani Kōlea - 2/13/2007 - p7h2, ʻaoʻao 6
Ka Wela ʻana o ka Honua - 3/13/2007 - p7h4, ʻaoʻao 5
He mea ʻinoʻino ka Leopiloki - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 11
Luʻuluʻu i ka ua nui - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 11
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

U

Ueda, Aya
ʻO Waikīkī, ʻĀina Hulihia - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 6
Ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Pihopa: He Hale Hawaiʻi - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 13
Uehara, Nanase
Palekana ʻOe ma UHM? - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 12
No ka poʻe kalaiwa - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 4
Pau ʻOle ka Hoʻokae ʻIli ma Hawaiʻi Nei - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 8
Urabe, ʻUʻilani
Pono ka ʻOkina a me ke Kahakō? - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 4
Kilakila ʻo Moanalua - 3/15/2008 - p8h3, ʻaoʻao 1
E ʻAʻa i ka Hula - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 2
Ola ka ʻŌlelo ʻŌiwi o ka ʻĀina - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 5
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

W

Waileleʻohiʻilawe, A.W.P.
Moa Nū Hou - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 4
Wakilina, Nanea
No Hoʻokani Mānoa - 11/14/2006 - p6h3, ʻaoʻao 5
Walker, Kahanu
Lako ke Kumu Niu - 2/1/2014 - p14h1, ʻaoʻao 15
He Puka ko ke ʻEke Kālā - 3/1/2014 - p14h2, ʻaoʻao 11
Wallace, Kahiau
"E hea mai e ke hoa eia lā he kono" - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 8
Williams, Koki
Inā hele aku ʻoukou i Makapuʻu - 3/1/1975 - p3h2, ʻaoʻao 6
Williams-Solomon, Haʻalilio
No ka Lā Kiʻi ʻOniʻoni - 12/5/2006 - p6h4, ʻaoʻao 5
Wilson, Pila
Aloha nō kākou e nā makamaka heluhelu - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 1
He Paʻi Hou - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 4
Ka Pāʻūohiʻiaka - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 12
E nā hoa heluhelu o Ka Ulu Hoi - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 2
Kaʻu Kumu Lāʻau Kalikimaka - 12/22/1972 - p1h2, ʻaoʻao 3
Aloha St. Valentine's Day! - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 6
Ke ʻAno O Nā Mea Ola O Keia Pae Moku ʻO Hawaiʻi Nei - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 7
Kuʻu wahi kanaka Hawaiʻi - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 9
Akamai no ke ao ʻōlelo Hawaiʻi hoʻi - 11/26/1973 - p2h2, ʻaoʻao 6
He Mau ʻŌlelo ʻOhana no Hawaiʻi Nei - 12/25/1973 - p2h3, ʻaoʻao 5
E ka haumāna hou o ka ʻōlelo Hawaiʻi, aloha mai! - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 6
Mai nā luna hoʻoponopono o Ka Ulu Hoi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 2
ʻO Nīele, ʻO Akamai - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 6
Wilson, Pila; Bernadino, Haunani
Mai nā luna hoʻoponopono o Ka Ulu Hoi - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 2
ʻO Nīele, ʻO Akamai - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 6
Wong, Kaleomanuiwa
Kū Holo Mau - 1/30/2007 - p7h1, ʻaoʻao 1
Kū Holo Mau 2 - 4/3/2007 - p7h5, ʻaoʻao 6
Kū Holo Mau 3 - 4/23/2007 - p7h6, ʻaoʻao 6
Kū Holo Mau 4 - 5/7/2007 - p7h7, ʻaoʻao 7
Kū Holo Mau 5 - 10/16/2007 - p7h9, ʻaoʻao 1
Wong, Kēhaulani
Hana ʻIʻo ka Haole! - 2/6/2008 - p8h1, ʻaoʻao 3
Hauʻoli Lā Puʻwai? - 2/28/2008 - p8h2, ʻaoʻao 7
Ka Loina Kākau o ka Hawaiʻi: Pono ka Welina? - 4/22/2008 - p8h4, ʻaoʻao 5
Ka Lei Pīkake - 5/6/2008 - p8h5, ʻaoʻao 4
Ka Maʻi Laulā o Kēia Au - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 4
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 1 - 9/18/2008 - p8h6, ʻaoʻao 6
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele II - 10/16/2008 - p8h7, ʻaoʻao 5
E Ala Kākou! - 11/20/2008 - p8h8, ʻaoʻao 5
ʻO wai lā ke Kapa ʻia he Kanaka Hawaiʻi? - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 3
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 3 & 4 - 12/11/2008 - p8h9, ʻaoʻao 8
Wong, Laiana
E hoʻi i ka loʻi - 1/30/2006 - p5h1, ʻaoʻao 1
Kūʻē ʻia ke kalo GMO: E mālama iā Hāloa ke kuaʻana - 3/15/2006 - p5h2, ʻaoʻao 4
Wong, Mona
He iʻa keia - 3/27/1973 - p1h4, ʻaoʻao 4
Wong, Ramona
ʻO Mea - 10/7/1974 - p3h1, ʻaoʻao 8
Wyatt, Kimo
Ke Kānāwai Komikina One Hānau o ka M.H. 1920 - 1/1/2013 - p13h1, ʻaoʻao 8
    A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     W     Y

Y

Yasuda, Jon
He Poʻe Mālama ʻĀina - 2/5/2009 - p9h1, ʻaoʻao 1
He Wahi Kaʻao no Kaʻimiloa - 3/5/2009 - p9h2, ʻaoʻao 7
He Moʻolelo no Kanoeanu - 4/9/2009 - p9h3, ʻaoʻao 13
Yorita, Arthur
Cultured for the Uncultured by the Uncultured - 11/21/1972 - p1h1, ʻaoʻao 10
Young, Niko
He Moʻolelo Keia - 2/22/1973 - p1h3, ʻaoʻao 6