updated: 3/17/2019

Ka Ulu Hoi

Papa Kuhikuhi       Poʻomanaʻo       Mea Kākau       Kumuhana       Puke

Kumuhana

KUI KA LONO     NO KA AINA     NO KA IMI NAAUAO     NO KA LEALEA     NO KA LOINA HAWAII     NO KA OLELO KANAKA     NO KANAKA     NO KE AU NEI     NO KE KAI     NO KE KULANUI NEI     NO KEIA AU NEI

KUI KA LONO

No ke Kiʻiʻoniʻoni ʻo Noho Hewa - - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 8
No ka Hui Aloha ʻĀina Tuahine - - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 8
Pulelo Haʻaheo ke Ahi o Kamaile! - - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 10
Hoʻolaha: He Pō Lealea - Buddy Martin - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 16
Hoʻolaha: E Hele Mai i Kahi o ka NHSS! No mākou ʻoe e Koʻo! - Kaimana Chock - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 17
Lā Launa Pu - Kau Kupulau - - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 17

NO KA AINA

E Mālama i ko Kākou Kuaʻana - Nohea Kumalae - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 2
Hana ʻIʻo ka Haole! - Kēhaulani Wong - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 3
Ke Loli Nei ka ʻĀina o Hawaiʻi - Leesa Gushiken - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 8
Makeʻe i ka ʻĀina Aloha - Kalauʻihilani Robins - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 8
E Kiloi i ka ʻŌpala! - Kamuela Kaʻapana - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 1
Ka Haʻina: E Mālama i ka ʻĀina - Kamuela Kaʻapana - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 4
ʻAʻole Au no Kūkiʻi Mai - Kamuela Kaʻapana - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 7
He Poʻe Mālama ʻĀina - Jon Yasuda - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 1
Hoʻonui ʻia ka Paia ʻAlai - Ipolani Jaimes - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 5
He Kaʻa Uila no Hawaiʻi - Naoko Hozumi - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 7
Kahoʻolawe ʻAi Kūpala - Kuiokalani Gapero - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 11
Ke Aloha ʻĀina; He aha ia? - Joseph Nāwahī, Ke Aloha Aina 1895 - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 6
E ʻō Molokaʻi, Kuʻu ʻĀina Hānau! - Kalei Kawaʻa - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 3
Ua ka Ua - Ikaika Lum - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 12
Mōhala i ka wai ka maka o ka pua - ʻIwalani Inouye - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 13
Ma ka Hana ka ʻIke - Kalei Kawaʻa - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 4
E Ala Kākou! - Kēhaulani Wong - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Loli ka Uila i Hawaiʻi nei; Loli pū ka Nohona - Kaipo Tam - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 1
ʻAi ke kōlea a hoʻi i Kahiki - Kanoe Kaopuiki - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 5
Ka ʻĀina ʻo Maunalaha - Naoko Hozumi - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 9
Kahi Moe o Hāʻupu - Jannah Tafua - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 2
No Kūkaniloko, i ola ko Hawaiʻi - Kaipo Tam - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 3
He Huakaʻi Pono nō ko Hawaiʻi - Makaio Kua - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 4
Ka Pōʻaono Mua ma Kānewai - Kaikane Dizol - p10h1 - 1/14/2010 - PDF ʻaoʻao 3
Nā ʻĀina o nā Kānaka - Megan Oshiro - p10h1 - 1/14/2010 - PDF ʻaoʻao 2
Kekaha Wai ʻOle o nā Kona - Krista Read - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 2
Ka Uhina Kai - Kelii Ruth - p12h1 - 2/1/2012 - PDF ʻaoʻao 2
Kaulana ka Uʻi ʻo Oahu! - Leimomi Morgan - p12h1
Puʻu o Kaimuki - Leimaile Barrett - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 2
E Kūkulu ke Ea a Kanaloa - Kalei Takakura-DeFrancia - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 3
He Kupa no ka ʻĀina - Kalaokananikiekie Okamura - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 5

NO KA IMI NAAUAO

Hiki i Kāu Keiki ke Heluhelu? - Sanoi Peahu - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 8
Ka Waiwai o ka ʻImi Naʻauao: e ʻimi nō i waiwai nāu - Kanoe Kaopuiki - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 15
Hele i ka Papa... O Hala ka ʻIke iā ʻOe! - Kalani Isaacs - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 13

NO KA LEALEA

He Kaʻao no Kaʻiwaokapō - Keoni Chang-Purdy - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 8
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - L.H. - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Kulia Roots Fest - He ʻAha Mele Hou! - Kamuela Kaʻapana - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 16
Kaʻiwaokapō; He kaʻao hou - Keoni Chang-Purdy - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 16
E Makaʻala Mai! - Kalei Kawaʻa - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 7
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 7
He Haʻina Nane - Kalei Kawaʻa - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 9
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 9
Oʻahu, ka ʻŌnohi o ke Kai - - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Ka Mokomoko o Jay Dee Lāua ʻo George - Sanoi Peahu - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 11
Hele mai, pāʻina kākou i ka māla! - Kuiokalani Gapero - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 12
He Moʻolelo no Kanoeanu - Jon Yasuda - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 13
Pau nā Kānaka i ka ʻAkaʻaka, Koe Hoʻokahi - Kanoe Kaopuiki - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 16
He Wahi Kiʻiʻoniʻoni o Honokaʻa Boy - Maiko Doi - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 17

NO KA LOINA HAWAII

Ka Hānai ʻAna: He Mea Kuʻuna o Ka Wā Kahiko - Leo Kekahuna-Hoaeae - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 11
Hauʻoli Lā Puʻwai? - Kēhaulani Wong - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 7
Ka Loina Kākau o ka Hawaiʻi: Pono ka Welina? - Kēhaulani Wong - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Ka Hale Aliʻi - Kaikaina Kekua - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 8
ʻŌlelo Noʻeau - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 8
Ua Lilo Auaneʻi i ka Humu Hewa - Kaiuokalani Damas - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 2
I Ulu nō ka Lālā i ke Kumu - Jannah Tafua - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 6
E Ola i ka Lāʻau, e Ola i ka ʻŌlelo - Mataio Kua - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 14
Nā Leo o ka Lāhui Hawaiʻi - Puaʻala Hiura - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 2
No ka Hoʻokūkū Heʻenalu - Sanoi Peahu - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 8
E ʻAʻa i ka Hula - ʻUʻilani Urabe - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 2
Ola ka ʻŌlelo ʻŌiwi o ka ʻĀina - ʻUʻilani Urabe - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Kū ka ʻOliʻoli nā Moku - Kaiuokalani Damas - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 6
Eia ke Ola o Maunalua - Kamuela Kaʻapana - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 8
He Wahi Kaʻao no Kaʻimiloa - Jon Yasuda - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 7
Ke Kolokolo nei ka ʻElelu - Kamuela Kaʻapana - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 5
I Lūʻau Mūheʻe Naʻu! - Ipolani Jaimes - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 12
E Hume i ka Malo - Kuiokalani Gapero - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 15
He Wahi Mihi - Kaiuokalani Damas - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 11
E Nānā i ke Kumu: E Hōʻola ʻia e nā ʻŌlelo Noeau - Sanoi Peahu - p10h1 - 1/14/2010 - PDF ʻaoʻao 2
He aha ia mea he moeʻuhane? - Kai Mana Nakoa - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 6
Mai nō Kākou e Lele me ka ʻElepaio Kāhea I'a - Manako - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 7
E Hoʻolohe Mai - Kalaokananikiekie Okamura - p12h1 - 2/1/2012 - PDF ʻaoʻao 3
He Mele no ka Wahine ʻAi Honua - Kaimana Namihira - p12h1 - 2/1/2012 - PDF ʻaoʻao 4
Hula Girls ma Iāpana - Kekoa Tango - p12h1
Lāʻau o ka Wā Kahiko - Kapua De Sa - p12h1
Kahulanui: Hula Kuʻi - Kahaku Asing - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 11
He Moʻolelo no Pāʻao - Awapuhi Koanui-Kong - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 12
ʻO Helumoa i ka Malu o ka Ulu Niu - Kaimana Chock - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 13
Kalākaua iā Kapiolani - Buddy Martin - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 14
Kanikani Pila, Kani ma ʻō ma ʻaneʻi - Kamuela Fong - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 15

NO KA OLELO KANAKA

Pono ka ʻOkina a me ke Kahakō? - ʻUʻilani Urabe - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 4
ʻAuhea nā kumu? - Puaʻala Hiura - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 10
ʻAʻole Pau ke Aʻo ʻAna - Nohea Kumalae - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 3
No ka ua mea he Kainō - Puni Moʻolelo - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Nanea ma Kahakai - Koa Merino - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 6
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 1 - Kēhaulani Wong - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 6
ʻŌlelo Hawaiʻi - L.H. - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 6
ʻAuhea ke Kīwī ʻŌlelo Hawaiʻi - Iokepa Gomes - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 3
He Au Hou - Puaʻala Hiura - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 11
Ulu Pono aʻe ka Hua - Nohea Kumalae - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 6
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele II - Kēhaulani Wong - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 5
I ʻolaʻola nō ka huewai i ka piha ʻole - Iokepa Gomes - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 4
No ka Hale Pule Hawaiʻi - Kanoe Kaopuiki - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 8
No ke Kīpuka Leo - Leihalaopuna Ibarra - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 9
E Ke Kīkoʻolā... - Iokepa Gomes - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 6
E Lei Kāu, e Lei Hoʻoilo - Kauahaao - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 7
E Ola ka ʻŌlelo Makuahine: Māhele 3 & 4 - Kēhaulani Wong - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 8

NO KANAKA

He Kepanī ʻOluʻolu - Koa Merino - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 3
Ka Nohona Hou i ka Makahiki 2008 - Kamuela Kaʻapana - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 6
No Ka Hana a Undercover Palala: Ka Hoʻōla Kino ʻAna - Iokepa Gomes - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 7
Na wai ke kuleana? - Kalei Kawaʻa - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 3
He Meʻe no ke Au Hou - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h2 - 2/28/2008 - PDF ʻaoʻao 4
Nā Kānaka Hale ʻole ma Hawaiʻi Nei - Sanoi Peahu - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 2
Mai Haʻalele i Kou One Hānau - Nohea Kumalae - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 2
Ka ʻInikua Olokino - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 3
ʻAi a Māʻona, Inu a Kena - Kalei Kawaʻa - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 6
Mai Puni i ka Lāʻau ʻOna Pōaka - Koa Merino - p8h4 - 4/22/2008 - PDF ʻaoʻao 7
Ke Nānā ʻia aku, Pala ka Maiʻa - Iokepa Gomes - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 3
Ka Maʻi Laulā o Kēia Au - Kēhaulani Wong - p8h6 - 9/18/2008 - PDF ʻaoʻao 4
ʻAʻohe ʻIke o ka Puaʻa Nona ka Imu e Hoʻā ʻia Nei - Kamuela Kaʻapana - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 3
Ka Poni ʻana iā Obama, he "Kamaʻāina" nō Hawaiʻi Nei - Kaipo Tam - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 4
Ke Kumu Maoli - Puuloa Teves - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 11
Palekana ʻOe ma UHM? - Nanase Uehara - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 12
Kalaupapa Names Project - Maiko Doi - p9h1 - 2/5/2009 - PDF ʻaoʻao 10
No Nā Koa Kaulana o Ānuenue - Dean Nikaido - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 4
ʻUwā ka Leo - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 15
Inā he kanalua, e mālie! - Koa Merino - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 10
He Lawehala a he Kānāwai Paha - Kaikaina Kekua - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 10
E hoʻi hā ka moʻala i kona lua - Kalei Kawaʻa - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 3
E Kūkulu i Hale Kūpono - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h7 - 10/16/2008 - PDF ʻaoʻao 6
I Mua e nā Pōkiʻi a Inu i ka Wai ʻAwaʻawa - Kamuela Kaʻapana - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 2
No ka ʻĪlio Pitbull: he Hoapili no ka ʻOhana - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h8 - 11/20/2008 - PDF ʻaoʻao 7
Pau ʻOle ka ʻEpa iā Hawaiʻi - Kalei Kawaʻa - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 2
ʻO wai lā ke Kapa ʻia he Kanaka Hawaiʻi? - Kēhaulani Wong - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 3
E Mālama i ke Kanaka - Kauanuialeimaka Tagupa - p8h9 - 12/11/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Pehea ka Lāhui i Kēia Wā Wī? - Puuloa Teves - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 2
Ka Waihona o ka Naʻauao - Maiko Doi - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 10
He Mea ʻAi no ka Manaʻo - Jannah Tafua - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 12
No ka poʻe kalaiwa - Nanase Uehara - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 4
Ka Hoʻonui ʻŌlelo a Kahi Nūpepa - Makaio Kua - p9h2 - 3/5/2009 - PDF ʻaoʻao 13
He mau Pilikia ko ka ʻIʻo Pipi ʻAmelika - Naoko Hozumi - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 7
Pau ʻOle ka Hoʻokae ʻIli ma Hawaiʻi Nei - Nanase Uehara - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 8
He aha kā nā Haʻina?! - Puuloa Teves - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 9
Naue Kino Nui - Sanoi Peahu - p9h3 - 4/9/2009 - PDF ʻaoʻao 10
E Alu Like Kākou no nā Kūpuna i Hala - Koa Luke - p10h1 - 1/14/2010 - PDF ʻaoʻao 1
He Leo Heahea - Eleile Lau, Iokepa Bagood, Kalama Chock, Keoni Chang-Purdy - p10h1 - 1/14/2010 - PDF ʻaoʻao 4
Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai? - Leolani Lee Loy - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 8
E hoʻolohe i nā mānaleo o ka wā i hala. - Keoki Ichiki - p12h1
He Waiwai ka ʻŌlelo Hawaiʻi - Kauliilii Jitchaku - p12h1
Kau ka Haili Aloha - Halemano Kalahiki - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 6
No John Wise - Kalehua Kawaa - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 7
Ke Kānāwai Komikina One Hānau o ka M.H. 1920 - Kimo Wyatt - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 8
He Apo Lima Hou no Kēia Au - Kaoluokalani Kwan - p13h1 - 1/1/2013 - PDF ʻaoʻao 10

NO KE AU NEI

Ka Mikini Kupanaha - Ikaika Lum - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Puhi Paka vs. Puhi Pakalolo - Kaikaina Kekua - p8h3 - 3/15/2008 - PDF ʻaoʻao 6

NO KE KAI

Ka Nalowale ʻana o ka ʻOama - Kaleikaumaka Maile - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 3
He ʻIno kō Kai - Keola Asman - p11h1 - 2/7/2011 - PDF ʻaoʻao 4

NO KE KULANUI NEI

No ka Hoʻokū Kaʻa ma Mānoa Nei - Sanoi Peahu - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 5
Ka Haʻa o ke Kime Kinmipōpō Peku o ke Kulanui o Hawaiʻi - Kekūhaupiʻo Kalilimoku - p8h1 - 2/6/2008 - PDF ʻaoʻao 9

NO KEIA AU NEI

Ka Lei Pīkake - Kēhaulani Wong - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 4
E Nānā i ka Hēʻī - Iokepa Gomes - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 14
Pau ʻo Aloha, a Pau Loa! - Puaʻala Hiura - p8h5 - 5/6/2008 - PDF ʻaoʻao 9